19.05.2018 yildagi 17-son
ONLINE TRANSLATE
1-bandining birinchi xatboshisidagi “xo‘jalik” degan so‘z “iqtisodiy, ma’muriy” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
3-bandining ikkinchi xatboshisi “yoxud O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti bilan kelishilgan holda Sudyalar oliy kengashi tomonidan tayinlanadi” degan so‘zlar bilan to‘ldirilsin;
birinchi va ikkinchi xatboshilari quyidagi tahrirda bayon etilsin:
beshinchi xatboshisidagi “Umumiy sudlar sudyalari” degan so‘zlar “Sudyalar” degan so‘z bilan almashtirilsin;
10-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
12-bandining ikkinchi xatboshisidagi “yoki O‘zbekiston Respublikasi Oliy xo‘jalik sudi Plenumining” degan so‘zlar chiqarib tashlansin.
nomidagi, muqaddimasining ikkinchi xatboshisidagi, 1-bandidagi, 15-bandining birinchi xatboshisidagi tegishli son va kelishikdagi “xo‘jalik sudi” degan so‘zlar tegishli son va kelishikdagi “iqtisodiy sud” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
7-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
nomi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
muqaddimasidagi “Xo‘jalik sudlarining” degan so‘zlar “Iqtisodiy sudlarning” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
3-bandidagi, 4-bandining uchinchi xatboshisidagi, 5-bandining birinchi xatboshisidagi, 16-bandidagi tegishli son va kelishikdagi “xo‘jalik sudi” degan so‘zlar tegishli son va kelishikdagi “iqtisodiy sud” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
1-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
2-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
3-bandidagi “XPKning 204-moddasi 2-qismida” degan so‘zlar “IPKning 327-moddasida” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
4-bandi ikkinchi xatboshisidagi “XPKning 204-moddasi 2-qismi” degan so‘zlar “IPK 327-moddasining” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
5-bandi ikkinchi xatboshisidagi “XPKning 55-moddasiga” degan so‘zlar “IPKning 68-moddasiga” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
6-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
7-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
8-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
9-bandi chiqarib tashlansin;
11-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
birinchi xatboshisi chiqarib tashlansin;
ikkinchi xatboshisidagi “XPK” degan so‘z “IPK” degan so‘z bilan almashtirilsin;
13-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
14-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
15-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
nomidagi, muqaddimasining beshinchi — yettinchi xatboshilaridagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 va 10-bandlaridagi, 11-bandining birinchi, uchinchi xatboshilaridagi, 12, 13 va 15-bandlaridagi tegishli son va kelishikdagi “xo‘jalik sudi” degan so‘zlar tegishli son va kelishikdagi “iqtisodiy sud” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
ikkinchi xatboshisidagi “Xo‘jalik protsessual kodeksi 24-moddasining 11-bandiga muvofiq, xo‘jalik sudiga” degan so‘zlar “Ma’muriy sud ishlarini yuritish to‘g‘risidagi kodeksning 25-moddasiga muvofiq ma’muriy sudga” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
to‘rtinchi xatboshisi chiqarib tashlansin;
10-bandidagi “4-qismida” degan so‘zlar “to‘rtinchi qismida” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
11-bandining uchinchi xatboshisidagi “3-qismiga” degan so‘zlar “uchinchi qismiga” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
14-bandi quyidagi tahrirda bayon qilinsin:
nomi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
1-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
2-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
3-bandidagi, 4-bandining uchinchi xatboshisidagi, 5-bandidagi, 8-bandining birinchi va ikkinchi xatboshilaridagi, 10-bandidagi, 11-bandining uchinchi xatboshisidagi, 12-bandining ikkinchi va uchinchi xatboshilaridagi, 13-bandining ikkinchi xatboshisidagi, 13.3-bandining birinchi, ikkinchi, oltinchi va yettinchi xatboshilaridagi, 15-bandining birinchi xatboshisidagi, 17-bandining birinchi va ikkinchi xatboshilaridagi, 19-bandining birinchi, ikkinchi, beshinchi, yettinchi va sakkizinchi xatboshilaridagi, 20-bandining ikkinchi xatboshisidagi, 21-bandining ikkinchi va beshinchi xatboshilaridagi, 22 — 25 va 27-bandlaridagi, 28-bandining birinchi va to‘rtinchi xatboshilaridagi, 30 va 32-bandlaridagi, 35-bandining ikkinchi va uchinchi xatboshilaridagi, 36, 40 — 43-bandlaridagi tegishli son va kelishikdagi “xo‘jalik sudi” degan so‘zlar tegishli son va kelishikdagi “iqtisodiy sud” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
4-bandining uchinchi xatboshisidagi “boqimandani” degan so‘z “soliq qarzini” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
5-bandidagi “umumiy yurisdiksiya” degan so‘zlar “fuqarolik ishlari bo‘yicha” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
6-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
7-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
8-bandining to‘rtinchi xatboshisi “yakka tartibdagi tadbirkorning” degan so‘zlardan keyin “yoki yakka tartibdagi tadbirkor maqomini yo‘qotgan jismoniy shaxsning” degan so‘zlar bilan to‘ldirilsin;
9-bandidagi “XPK” degan so‘z “IPK” degan so‘z bilan almashtirilsin;
11-bandining ikkinchi xatboshisidagi “Oliy xo‘jalik sudiga” degan so‘zlar “Oliy sudiga” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
12-bandining birinchi xatboshisi “yakka tartibdagi tadbirkorlar” degan so‘zlardan keyin “va yakka tartibdagi tadbirkor maqomini yo‘qotgan jismoniy shaxslar” degan so‘zlar bilan to‘ldirilsin;
13-bandining ikkinchi xatboshisidagi “XPKning 152-moddasi” degan so‘zlar “IPKning 200-moddasi” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
o‘zbek tilidagi matnning 16-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
20-bandining birinchi xatboshisidagi “XPKning 82 va 83-moddalarida” degan so‘zlar “IPKning 101 va 102-moddalarida” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
21-bandining birinchi va ikkinchi xatboshilaridagi, 22 va 26-bandlaridagi “XPK” degan so‘z “IPK” degan so‘z bilan almashtirilsin;
21-bandi uchinchi xatboshisining uchinchi jumlasi chiqarib tashlansin;
23-bandi “soxta bankrotlik aniqlanganda” degan so‘zlardan keyin “va Qonunda nazarda tutilgan boshqa hollarda” degan so‘zlar bilan to‘ldirilsin;
24-bandining uchinchi xatboshisidagi “XPK 86-moddasining” degan so‘zlar “IPK 110-moddasining” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
29-bandining birinchi xatboshisi “qarzdorga nisbatan kuzatuv va (yoki) sud sanatsiyasi joriy qilinganidan keyin vujudga kelgan pul majburiyatlari va (yoki) majburiy to‘lovlar bundan mustasno”degan so‘zlar bilan to‘ldirilsin;
34-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
uchinchi xatboshisi “yakka tartibdagi tadbirkorning yoki” degan so‘zlardan keyin “yakka tartibdagi tadbirkor maqomini yo‘qotgan jismoniy shaxsning yoxud” degan so‘zlar bilan to‘ldirilsin;
to‘rtinchi xatboshisidagi “sud ijrochisining” degan so‘zlar “davlat ijrochisining” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
37-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
38-bandining to‘rtinchi xatboshisi quyidagi jumla bilan to‘ldirilsin:
39-bandi “yakka tartibdagi tadbirkorning” degan so‘zlardan keyin “yakka tartibdagi tadbirkor maqomini yo‘qotgan jismoniy shaxsning” degan so‘zlar bilan to‘ldirilsin;
41-bandidagi “XPK 128-moddasining” degan so‘zlar “IPK 168-moddasining” degan so‘zlar bilan almashtirilsin.
nomi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
o‘zbek tilidagi matni muqaddimasidagi “Xo‘jalik sudlari”, “xo‘jalik protsessual” degan so‘zlar tegishincha “Iqtisodiy sudlar”, “iqtisodiy protsessual” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
1-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
2-bandining ikkinchi xatboshisidagi “XPKning 12-moddasi” degan so‘zlar “IPKning 13-moddasi” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
ikkinchi xatboshisidagi “XPKning 56 — 62-moddalari” degan so‘zlar “IPKning 69 — 75-moddalari” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
uchinchi xatboshisi “ekspertlarning xulosalari,” degan so‘zlardan keyin “mutaxassislarning maslahati (tushuntirishi),” degan so‘zlar bilan to‘ldirilsin;
birinchi xatboshisidagi “XPKning 138-moddasida” degan so‘zlar “IPKning 179-moddasida” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
oltinchi xatboshisidagi “shuningdek O‘zbekiston Respublikasi Oliy xo‘jalik sudi Plenumi qarorlari” degan so‘zlar chiqarib tashlansin;
6-bandidagi “XPKning 41 va 42-moddalariga” degan so‘zlar “IPKning 47 va 48-moddalariga” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
ikkinchi xatboshisidagi “XPK” degan so‘z “IPK” degan so‘z bilan almashtirilsin;
yettinchi xatboshisidagi “XPKning 140-moddasida” degan so‘zlar “IPKning 182-moddasida” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
9-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
10-bandidagi “XPKning 217-moddasida” degan so‘zlar “IPKning 342-moddasida” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
11-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
12-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
birinchi xatboshisidagi “XPK 149-moddasining” degan so‘zlar “IPK 189-moddasining” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
beshinchi xatboshisidagi “XPK” degan so‘z “IPK” degan so‘z bilan almashtirilsin;
14-bandining birinchi xatboshisidagi “XPKning 150-moddasiga” degan so‘zlar “IPKning 190-moddasiga” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
16-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
nomidagi, 1-bandining birinchi xatboshisidagi, 2-bandining ikkinchi xatboshisidagi, 4-bandining birinchi va ikkinchi xatboshilaridagi, 6-bandining uchinchi xatboshisidagi, 6.2-bandining birinchi xatboshisidagi, o‘zbek tilidagi matnining 7-bandidagi, 8-8.1-bandlaridagi, 8.2-bandining ikkinchi va oltinchi xatboshilaridagi, 8.3-bandidagi, 8.4-bandining uchinchi xatboshisidagi, 8.5-bandining ikkinchi xatboshisidagi, 8.6-bandining birinchi xatboshisidagi, 8.10-bandining birinchi va ikkinchi xatboshilaridagi, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14 va 9-bandlaridagi, 10-bandining birinchi xatboshisidagi tegishli son va kelishikdagi “xo‘jalik sudi” degan so‘zlar tegishli son va kelishikdagi “iqtisodiy sud” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
muqaddimasidagi “Xo‘jalik sudlari” degan so‘zlar “Iqtisodiy sudlar” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
1-bandining birinchi xatboshisidagi “O‘zbekiston Respublikasi Xo‘jalik protsessual kodeksining (bundan buyon matnda XPK deb yuritiladi) 3-moddasiga” degan so‘zlar “O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiy protsessual kodeksining (bundan buyon matnda IPK deb yuritiladi) 2-moddasiga” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
2-bandining birinchi xatboshisi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
5-bandining birinchi xatboshisi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
8.6-bandining birinchi xatboshisidagi, 8.10-bandining birinchi xatboshisidagi, 8.11-bandidagi, 10-bandining birinchi xatboshisidagi va 10.1-bandidagi “XPK” degan so‘z “IPK” degan so‘z bilan almashtirilsin;
9-bandidagi “XPK 152-moddasining to‘rtinchi qismiga” degan so‘zlar “IPK 200-moddasining beshinchi qismiga” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
10.2-bandidagi “XPKning 152-moddasi” degan so‘zlar “IPKning 200-moddasi” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
10.3-bandidagi “XPKning 151-moddasi” degan so‘zlar “IPKning 195 va 196-moddalari” degan so‘zlar bilan almashtirilsin.
nomi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
1-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
birinchi xatboshisining birinchi kichik xatboshisidagi “XPKning 114-moddasida” degan so‘zlar “IPKning 151-moddasida” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
o‘zbek tilidagi matni 11-bandining ikkinchi xatboshisidagi, 17-bandidagi “xo‘jalik sudi”, “xo‘jalik sudining” degan so‘zlar tegishincha “iqtisodiy sud”, “iqtisodiy sudning” degan so‘zlar bilan almashtirilsin.
nomidagi, 1-bandining birinchi xatboshisidagi, 2-3, 4.2-bandlaridagi, 4.3-bandining ikkinchi xatboshisidagi, 5-bandning birinchi xatboshisidagi, 6, 7.4, 7.5-bandlaridagi, 8-bandining uchinchi xatboshisidagi, 11-bandining uchinchi xatboshisidagi, 12.3-bandidagi, 21.2-bandining ikkinchi xatboshisidagi, 21.4-bandidagi, 22-bandining ikkinchi va uchinchi xatboshilaridagi, 24-bandining birinchi va ikkinchi xatboshilaridagi, 25-bandidagi, 26.1-bandining birinchi xatboshisidagi, 26.6-bandining birinchi xatboshisidagi, 28-bandidagi tegishli son va kelishikdagi “xo‘jalik sudi” degan so‘zlar tegishli son va kelishikdagi “iqtisodiy sud” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
muqaddimasidagi “xo‘jalik sudlari” degan so‘zlar “iqtisodiy sudlar” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
1-bandining ikkinchi xatboshisidagi “O‘zbekiston Respublikasi Xo‘jalik protsessual kodeksi (bundan buyon matnda XPK deb yuritiladi)” degan so‘zlar “O‘zbekiston Respublikasining Iqtisodiy protsessual kodeksi (bundan buyon matnda IPK deb yuritiladi)” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
ikkinchi xatboshisi tegishincha uchinchi xatboshi deb hisoblansin;
uchinchi xatboshisi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
4-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
birinchi xatboshisidagi “XPK 115-moddasining birinchi qismiga” degan so‘zlar “IPK 149-moddasining beshinchi qismiga” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
ikkinchi xatboshisidagi “XPKning 33-moddasiga” degan so‘zlar “IPKning 39-moddasiga” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
4.4-bandidagi “XPK 92-moddasining” degan so‘zlar “IPK 114-moddasining” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
4.5-bandidagi “XPK 37-moddasining” degan so‘zlar “IPK 44-moddasining” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
4.6-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
4.7-bandining birinchi xatboshisidagi “XPK 106-moddasiga” degan so‘zlar “IPKning 139-moddasiga” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
6-bandidagi “(XPK 120-moddasining ikkinchi qismi)” degan so‘zlar “(IPKning 160-moddasi)” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
7-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
7.1-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
7.3-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
8-bandining ikkinchi xatboshisidagi “apellatsiya va kassatsiya” degan so‘zlar “apellatsiya, kassatsiya va nazorat” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
9-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
11-bandining ikkinchi xatboshisidagi “apellatsiya yoki kassatsiya” degan so‘zlar “apellatsiya, kassatsiya yoki nazorat” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
12.2-bandining birinchi xatboshisidagi “apellatsiya va kassatsiya” degan so‘zlar “apellatsiya, kassatsiya va nazorat” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
13-bandidagi “XPKning 93-moddasida” degan so‘zlar “IPKning 115-moddasida” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
14-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
15-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
16-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
17-bandining ikkinchi xatboshisi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
18-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
20-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
21-bandidagi “XPK 95-moddasining” degan so‘zlar “IPK 118-moddasining” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
21.3-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
o‘zbek tilidagi matni 22-bandining birinchi xatboshisidagi “XPK 138-moddasining to‘qqizinchi qismiga” degan so‘zlar “IPK 179-moddasining sakkizinchi qismiga” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
24-bandining ikkinchi xatboshisidagi “XPK” degan so‘z “IPK” degan so‘z bilan almashtirilsin;
25-bandining ikkinchi xatboshisidagi “apellatsiya va kassatsiya” degan so‘zlar “apellatsiya, kassatsiya va nazorat” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
26-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
26.1-bandining ikkinchi xatboshisidagi “XPK 91-moddasining” degan so‘zlar “IPK 91-moddasining” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
26.2 va 26.3-bandlar chiqarib tashlansin;
26.4-bandidagi “apellatsiya va kassatsiya” degan so‘zlar “apellatsiya, kassatsiya va nazorat” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
26.5-bandi chiqarib tashlansin;
birinchi xatboshisi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
uchinchi xatboshisidagi “apellatsiya yoki kassatsiya” degan so‘zlar “apellatsiya, kassatsiya yoki nazorat” degan so‘zlar bilan almashtirilsin.
nomi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
2-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
4-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
5-bandining birinchi xatboshisidagi “FPK 374-moddasi va XPK 216-moddasi” degan so‘zlar “FPKning 450-moddasi va IPKning 341-moddasi” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
5.1-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
birinchi xatboshisidagi “(FPK 375-moddasi, XPK 212-moddasi)” degan so‘zlar “(IPKning 337-moddasi)” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
ikkinchi xatboshisidagi “Javobgarni” degan so‘z “Fuqarolik ishlari bo‘yicha sud tomonidan javobgarni” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
7-bandining birinchi xatboshisidagi “FPKning 379-moddasi va XPKning 215-moddasida” degan so‘zlar “FPKning 453-moddasi va IPKning 340-moddasida” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
7-bandining uchinchi xatboshisidagi, 8-bandining uchinchi xatboshisidagi, 12-bandining uchinchi xatboshisidagi, 19-bandining birinchi va ikkinchi xatboshilaridagi tegishli son va kelishikdagi “xo‘jalik sudi” degan so‘zlar tegishli son va kelishikdagi “iqtisodiy sud” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
8-bandining birinchi xatboshisidagi, 9-bandining birinchi xatboshisidagi, 10-bandidagi, 11-bandining oltinchi xatboshisidagi, 12-bandining birinchi xatboshisidagi, 14-bandining birinchi xatboshisidagi, 18-bandining ikkinchi xatboshisidagi, 19-bandidagi, 21-bandining ikkinchi xatboshisidagi va 23-bandidagi tegishli son va kelishikdagi “sud ijrochisi” degan so‘zlar tegishli son va kelishikdagi “davlat ijrochisi” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
8-bandining ikkinchi xatboshisidagi “FPK 215-moddasi hamda XPK 150-moddasida” degan so‘zlar “FPKning 263-moddasi hamda IPKning 190-moddasida” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
9-bandining birinchi xatboshisidagi “FPK 216-moddasi, IPK 217-moddasiga” degan so‘zlar “FPKning 454-moddasi, IPKning 342-moddasiga” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
10-bandining uchinchi xatboshisi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
to‘rtinchi xatboshisi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
beshinchi xatboshisidagi “XPKda” degan so‘z “IPKda” degan so‘z bilan almashtirilsin;
13-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
17-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
birinchi xatboshisidagi “FPK va XPKning 40-moddalari” degan so‘zlar “FPKning 166-moddasi va IPKning 131-moddasi” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
ikkinchi xatboshisidagi “umumiy yurisdiksiya sudlari” degan so‘zlar “fuqarolik ishlari bo‘yicha sud” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
22-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
23-bandining ikkinchi xatboshisidagi “umumiy yurisdiksiya sudlari” degan so‘zlar “fuqarolik ishlari bo‘yicha sudlar” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
24-bandidagi “Umumiy yurisdiksiya va xo‘jalik sudlariga” degan so‘zlar “Sudlarga” degan so‘z bilan almashtirilsin.
muqaddimasidagi “Xo‘jalik sudlari” degan so‘zlar “Iqtisodiy sudlar” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
1 va 11-bandlaridagi tegishli son va kelishikdagi “xo‘jalik sudi” degan so‘zlar tegishli son va kelishikdagi “iqtisodiy sud” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
1-bandidagi “Xo‘jalik protsessual kodeksi (bundan buyon matnda XPK deb yuritiladi)” degan so‘zlar “Iqtisodiy protsessual kodeksi (bundan buyon matnda IPK deb yuritiladi)” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
11-bandining birinchi xatboshisidagi “XPK 24-moddasining” degan so‘zlar “IPK 26-moddasining” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
14-bandining ikkinchi xatboshisi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
19-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
nomi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
muqaddimasidagi “Xo‘jalik sudlari”, “O‘zbekiston Respublikasi Xo‘jalik protsessual kodeksi” degan so‘zlar tegishincha “Iqtisodiy sudlar”, “O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiy protsessual kodeksi” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
1-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
birinchi xatboshisidagi “XPK 122-moddasi birinchi qismining 9-bandiga” degan so‘zlar “IPK 163-moddasi birinchi qismining 8-bandiga” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
ikkinchi xatboshisidagi “XPK 40, 41 va 122-moddalarining” degan so‘zlar “IPKning 16-bobi” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
6-bandidagi “XPK” degan so‘z “IPK” degan so‘z bilan almashtirilsin;
8-bandining birinchi xatboshisidagi “XPK 44-moddasining” degan so‘zlar “IPK 50-moddasining” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
9-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
11-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
13-bandidagi “XPK 40-moddasining” degan so‘zlar “IPK 134-moddasining” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
15-bandidagi “(XPK 86-moddasining 7-bandi va 132-moddasi)” degan so‘zlar “(IPK 110-moddasining 7-bandi va 133-moddasi)” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
17-bandidagi “XPK 95-moddasining” degan so‘zlar “IPK 118-moddasining” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
18-bandidagi “XPKda” degan so‘z “IPKda” degan so‘z bilan almashtirilsin;
19-bandining birinchi xatboshisidagi “XPK 60-moddasining” degan so‘zlar “IPK 173-moddasining” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
21-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
23-bandining ikkinchi xatboshisidagi “sud ijrochisi” degan so‘zlar “davlat ijrochisi” degan so‘zlar bilan almashtirilsin.
nomidagi, 1-bandining birinchi xatboshisidagi, 1.2 va 3-bandlaridagi, rus tilidagi matni 5-bandining birinchi, to‘rtinchi va oltinchi xatboshilaridagi, o‘zbek tilidagi matni 5-bandining birinchi, beshinchi, yettinchi xatboshilaridagi, 6-bandining ikkinchi xatboshisidagi, 9, 9.1 va 9.2-bandlaridagi, 11-bandining birinchi xatboshisidagi, 15 va 18-bandlaridagi, 21-bandining ikkinchi xatboshisidagi, 24-bandining ikkinchi xatboshisidagi, 33, 36, 37.1 va 37.3-bandlaridagi, 38.1-bandining birinchi xatboshisidagi, 40.3 va 41-bandlaridagi, 42-bandining birinchi xatboshisidagi, 42.1, 43 va 44-bandlaridagi tegishli son va kelishikdagi “xo‘jalik sudi” degan so‘zlar tegishli son va kelishikdagi “iqtisodiy sud” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
muqaddimasidagi “xo‘jalik sudlari” degan so‘zlar “iqtisodiy sudlar” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
1.1-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
3-bandining ikkinchi xatboshisidagi “xo‘jalik sudi O‘zbekiston Respublikasi Xo‘jalik protsessual kodeksi (bundan buyon matnda XPK deb yuritiladi) 40-moddasining to‘rtinchi qismiga” degan so‘zlar “iqtisodiy sud O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiy protsessual kodeksi (bundan buyon matnda IPK deb yuritiladi) 157-moddasining uchinchi qismiga” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
6-bandining birinchi xatboshisidagi “hamda obodonlashtirish va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish solig‘i” degan so‘zlar chiqarib tashlansin;
8-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
o‘zbek tilidagi matni 10-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
12-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
12.1-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
13-bandining ikkinchi xatboshisi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
13.1-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
14-bandining ikkinchi xatboshisi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
17-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
20-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
20.1-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
22-bandidagi “XPK 118-moddasi birinchi qismining 5-bandiga” degan so‘zlar “IPK 155-moddasi birinchi qismining 6-bandiga” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
28.1-bandidagi “ushbu qarorni haqiqiy emas deb topish yoki” degan so‘zlar chiqarib tashlansin;
29, 30 va 34-bandlari chiqarib tashlansin;
35.2-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
37.3-bandidagi “XPKning 38-moddasiga” degan so‘zlar “IPKning 45-moddasiga” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
38-bandining uchinchi xatboshisi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
42.2-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
nomi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
muqaddimasidagi “Xo‘jalik sudlari” degan so‘zlar “Iqtisodiy sudlar” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
1-bandidagi, 6-bandining birinchi xatboshisidagi, 9 va 12-bandlaridagi, 13-bandining birinchi xatboshisidagi, 15-bandidagi tegishli son va kelishikdagi “xo‘jalik sudi” degan so‘zlar tegishli son va kelishikdagi “iqtisodiy sud” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
1-bandidagi “O‘zbekiston Respublikasi Xo‘jalik protsessual kodeksi (bundan buyon matnda XPK deb yuritiladi)” degan so‘zlar “O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiy protsessual kodeksi (bundan buyon matnda IPK deb yuritiladi)” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
4-bandidagi “XPK 24-moddasi birinchi qismining 3-bandiga ko‘ra xo‘jalik sudi” degan so‘zlar “IPK 26-moddasi birinchi qismining 6-bandiga ko‘ra iqtisodiy sud” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
5-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
7-bandi quyidagi mazmundagi ikkinchi xatboshi bilan to‘ldirilsin:
9-bandidagi “XPK 112-moddasining” degan so‘zlar “IPK 149-moddasining” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
12.4-bandining uchinchi xatboshisidagi “XPKda” degan so‘z “IPKda” degan so‘z bilan almashtirilsin.
nomi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
muqaddimasidagi, 1 va 4-bandlaridagi, 7-bandining birinchi xatboshisidagi, 8-bandining ikkinchi va uchinchi bandlaridagi, 9, 10, 14 va 19-bandlaridagi tegishli son va kelishikdagi “xo‘jalik sudi” degan so‘zlar tegishli son va kelishikdagi “iqtisodiy sud” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
1-bandidagi “O‘zbekiston Respublikasining Xo‘jalik protsessual kodeksi (bundan buyon matnda XPK deb yuritiladi)” degan so‘zlar “O‘zbekiston Respublikasining Iqtisodiy protsessual kodeksi (bundan buyon matnda IPK deb yuritiladi)” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
3-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
4-bandidagi “bank hisobvaraqlari” degan so‘zlar “talab qilib olinguncha depozit hisobvaraqlari” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
5-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
6-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
birinchi xatboshisidagi “XPK 114-moddasining” degan so‘zlar “IPK 151-moddasining” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
uchinchi xatboshisidagi “XPK 118-moddasi birinchi qismining 6-bandiga muvofiq qaytariladi, agar ariza ish yuritishga qabul qilingan bo‘lsa, undagi talab XPK 88-moddasining 5-bandiga” degan so‘zlar “IPK 155-moddasi birinchi qismining 7-bandiga muvofiq qaytariladi, agar ariza ish yuritishga qabul qilingan bo‘lsa, ariza IPK 107-moddasining 5-bandiga” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
to‘rtinchi xatboshisidagi “XPK 118-moddasi” degan so‘zlar “IPK 155-moddasi” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
8-bandining to‘rtinchi xatboshisi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
9-bandidagi “XPKda” degan so‘z “IPKda” degan so‘z bilan almashtirilsin;
11-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
12 va 13-bandlaridagi “XPK 86-moddasining” degan so‘zlar “IPK 110-moddasining” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
15-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
17-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
nomi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
to‘rtinchi xatboshisi beshinchi xatboshi deb hisoblansin;
beshinchi xatboshisi quyidagi mazmundagi jumla bilan to‘ldirilsin:
nomi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
muqaddimasidagi, 2-bandining to‘rtinchi xatboshisidagi, 4-bandining birinchi, to‘rtinchi xatboshilaridagi, 5-bandining ikkinchi xatboshisidagi, 8 va 10-bandlaridagi, 11-bandining birinchi xatboshisidagi, 12-bandining birinchi xatboshisidagi, 15.2 va 15.5-bandlaridagi, 15.6-bandining birinchi xatboshisidagi, 18-bandining uchinchi xatboshisidagi, 25-bandining birinchi xatboshisidagi, 26-bandining birinchi va uchinchi xatboshilaridagi tegishli son va kelishikdagi “xo‘jalik sudi” degan so‘zlar tegishli son va kelishikdagi “iqtisodiy sud” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
1-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
3-bandining ikkinchi xatboshisi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
4-bandining birinchi xatboshisidagi “XPKning 25-moddasiga” degan so‘zlar “IPKning 29-moddasiga” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
birinchi xatboshisidagi “XPKning 201 va 202-boblari” degan so‘zlar “IPKning 28 va 29-boblari” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
ikkinchi xatboshisidagi “XPKning 156-moddasiga mos holda” degan so‘zlar “IPK 223-moddasining ikkinchi qismiga asosan” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
5.1-bandining birinchi xatboshisidagi “XPKning 202-bobida” degan so‘zlar “IPKning 29-bobida” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
6-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
8-bandidagi “XPKning 125-moddasida” degan so‘zlar “IPKning 164-moddasida” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
9-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
11-bandidagi “XPKda” degan so‘z “IPKda” degan so‘z bilan almashtirilsin;
birinchi xatboshisidagi “XPK 1551-moddasining” degan so‘zlar “IPK 223-moddasining” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
uchinchi xatboshisi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
beshinchi — yettinchi xatboshilari quyidagi tahrirda bayon etilsin:
13-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
14-bandidagi “XPKning 202-bobi” degan so‘zlar “IPKning 29-bobi” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
15-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
15.2 — 15.5-bandlaridagi, 15.7-bandining ikkinchi va uchinchi xatboshilaridagi “XPK 1554-moddasi” degan so‘zlar “IPK 226-moddasi” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
15.6-bandining ikkinchi xatboshi “yuridik ahamiyatga ega bo‘lgan faktlarni aniqlash to‘g‘risidagi” degan so‘zlardan keyin “er bilan bog‘liq nizolar; mulk huquqini tan olish haqidagi nizolar” degan so‘zlar bilan to‘ldirilsin;
16-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
17-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
18-bandining uchinchi xatboshisidagi “XPK 1559-moddasi” degan so‘zlar “IPK 231-moddasi” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
birinchi xatboshisidagi “XPK 1557-moddasining” degan so‘zlar “IPK 229-moddasining” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
ikkinchi xatboshisidagi “XPK 1557-moddasining yettinchi qismiga muvofiq ushbu Kodeksning 118-moddasi” degan so‘zlar “IPK 229-moddasining sakkizinchi qismiga muvofiq ushbu Kodeksning 155-moddasi” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
20-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
21-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
22-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
ikkinchi xatboshisi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
uchinchi xatboshisidagi “XPK 80-moddasining” degan so‘zlar “IPK 99-moddasining” degan so‘zlar bilan almashtirilsin.
nomi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
muqaddimasidagi “umumiy yurisdiksiya sudlari va xo‘jalik sudlari” degan so‘zlar “sudlar” degan so‘z bilan almashtirilsin;
uchinchi xatboshisi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
to‘rtinchi xatboshisi chiqarib tashlansin;
4-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
6-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
7-bandining ikkinchi xatboshisi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
8-bandi chiqarib tashlansin;
9-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
nomi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
muqaddimasidagi “Xo‘jalik protsessual” degan so‘zlar “Iqtisodiy protsessual” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
1-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
2-bandidagi “XPKning 103-moddasida” degan so‘zlar “IPKning 135-moddasida” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
2.1-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
2.2-bandining to‘rtinchi xatboshisidagi “XPK 103-moddasining 11-bandiga” degan so‘zlar “IPK 135-moddasining 2-bandiga” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
2.3-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
2.4-bandining birinchi xatboshisi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
3-bandidagi “XPKning 23, 26–28, 32-moddalarida” degan so‘zlar “IPKning 25, 32–34, 38-moddalarida” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
3.1-bandidagi “XPK 117-moddasi birinchi qismining 1-bandiga mos holda” degan so‘zlar “IPK 140-moddasi birinchi qismiga asosan” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
4-bandining birinchi xatboshisi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
6-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
7.1-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
7.2-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
7.5-bandining ikkinchi xatboshisidagi “uni qabul qilish XPK 107-moddasi birinchi qismining 3-bandiga asosan rad etiladi” degan so‘zlar “ariza IPK 141-moddasi birinchi qismining 3-bandiga asosan qaytariladi” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
7.6-bandidagi “XPK 118-moddasi birinchi qismining 6-bandiga mos holda” degan so‘zlar “IPK 141-moddasi birinchi qismining 6-bandiga asosan” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
8-bandidagi “XPK 109-moddasi” degan so‘zlar “IPK 144-moddasi” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
9-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
birinchi xatboshisidagi “XPK 106-moddasining” degan so‘zlar “IPK 139-moddasining” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
ikkinchi xatboshisidagi “xo‘jalik sudlarida” degan so‘zlar “iqtisodiy sudlarda” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
10.1-bandidagi “XPK 106-moddasining” degan so‘zlar “IPK 139-moddasining” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
10.4-bandining birinchi xatboshisi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
11-bandidagi “XPK 118-moddasi” degan so‘zlar “IPK 141-moddasi” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
12-bandining birinchi xatboshisidagi “XPK 118-moddasining 9-bandiga mos holda” degan so‘zlar “IPK 141-moddasi birinchi qismining 7-bandiga asosan” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
14-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
15-bandining birinchi xatboshisidagi “XPK 109-moddasining” degan so‘zlar “IPK 143-moddasining” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
15.1-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
16-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
17-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
18-bandidagi “XPKning 215–220-moddalariga” degan so‘zlar “IPKning 340–344-moddalariga” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
19-bandidagi “XPK 103-moddasining” degan so‘zlar “IPK 135-moddasining” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
20-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
21-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
nomi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
muqaddimasidagi, 1-bandidagi, 8.1-bandining 1-kichik bandidagi tegishli son va kelishikdagi “xo‘jalik sudi” degan so‘zlar tegishli son va kelishikdagi “iqtisodiy sud” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
1-bandidagi “O‘zbekiston Respublikasi Xo‘jalik protsessual kodeksi (bundan buyon matnda XPK deb yuritiladi)” degan so‘zlar “O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiy protsessual kodeksi (bundan buyon matnda IPK deb yuritiladi)” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
3-bandining ikkinchi xatboshisi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
5-bandining birinchi xatboshisidagi “XPKning 47-moddasi” degan so‘zlar “IPKning 55-moddasi” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
6-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
7-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
8-bandidagi “XPKning 67, 681, 684-moddalari” degan so‘zlar “IPKning 80, 82 va 85-moddalari” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
8.3-bandining birinchi xatboshisi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
9-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
14-bandining ikkinchi xatboshisidagi “XPKning 56-moddasiga” degan so‘zlar “IPKning 69-moddasiga” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
birinchi va oltinchi xatboshilaridagi “XPK” degan so‘z “IPK” degan so‘z bilan almashtirilsin;
uchinchi va to‘rtinchi xatboshilaridagi “XPK 681-moddasining” degan so‘zlar “IPK 82-moddasining” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
17-bandining ikkinchi xatboshisidagi “XPKning 69-moddasi” degan so‘zlar “IPKning 86-moddasi” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
18-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
19-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
20-bandining birinchi xatboshisidagi “XPK 61-moddasining ikkinchi qismiga” degan so‘zlar “IPK 74-moddasining to‘rtinchi qismiga” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
birinchi xatboshisidagi “XPKning 94-moddasi” degan so‘zlar “IPKning 117-moddasi” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
uchinchi xatboshisidagi “XPKning 95-moddasiga” degan so‘zlar “IPKning 118-moddasiga” degan so‘zlar bilan almashtirilsin.
nomi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
muqaddimasidagi, 7-bandining birinchi xatboshisidagi, 18 va 23-bandlaridagi tegishli son va kelishikdagi “xo‘jalik sudi” degan so‘zlar tegishli son va kelishikdagi “iqtisodiy sud” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
1-bandidagi “O‘zbekiston Respublikasining Xo‘jalik protsessual kodeksi (bundan buyon matnda XPK deb yuritiladi)” degan so‘zlar “O‘zbekiston Respublikasining Iqtisodiy protsessual kodeksi (bundan buyon matnda IPK deb yuritiladi)” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
7-bandining ikkinchi xatboshisi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
8-bandidagi “XPKning 77-moddasida” degan so‘zlar “IPKning 94-moddasida” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
13.1-bandining birinchi xatboshisidagi “XPK 86-moddasining” degan so‘zlar “IPK 110-moddasining” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
16-bandidagi “XPK 118-moddasi” degan so‘zlar “IPK 155-moddasi” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
17-bandining birinchi xatboshisidagi “XPKning 38-moddasida” degan so‘zlar “IPKning 45-moddasida” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
18-bandidagi “XPK 23-moddasi birinchi qismining 4-bandiga” degan so‘zlar “IPK 25-moddasi birinchi qismining 5-bandiga” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
23-bandidagi “XPK 23-moddasi birinchi qismining 4-bandida” degan so‘zlar “IPK 25-moddasi birinchi qismining 5-bandida” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
24-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
nomi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
muqaddimasidagi “Xo‘jalik sudlari” degan so‘zlar “Iqtisodiy sudlar” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
1-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
4-bandining birinchi xatboshisidagi “XPKning 24-moddasiga” degan so‘zlar “IPKning 26-moddasiga” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
7-bandining birinchi xatboshisidagi “, XPK 38-moddasining birinchi qismiga asosan da’vogar almashtirilgan hollar bundan mustasno” degan so‘zlar chiqarib tashlansin;
25-bandidagi “XPK 112-moddasi” degan so‘zlar “IPK 149-moddasi” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
26-bandidagi “XPKning 139-moddasiga” degan so‘zlar “IPKning 180-moddasiga” degan so‘zlar bilan almashtirilsin.
nomi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
muqaddimasidagi “Xo‘jalik sudlarining videokonferensaloqa rejimidagi majlisini o‘tkazishda sudlar tomonidan O‘zbekiston Respublikasi Xo‘jalik protsessual kodeksi” degan so‘zlar “Iqtisodiy sudlarning videokonferensaloqa rejimidagi majlisini o‘tkazishda iqtisodiy sudlar tomonidan O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiy protsessual kodeksi” degan so‘zlar bilan almashtirilsin”;
1-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
2-bandining ikkinchi xatboshisidagi, o‘zbek tilidagi matni 5-bandining uchinchi xatboshisidagi, 6 — 6.4, 7-bandining birinchi xatboshisidagi, 7.1 — 7.4, 10 va 12-bandlaridagi tegishli son va kelishikdagi “xo‘jalik sudi” degan so‘zlar tegishli son va kelishikdagi “iqtisodiy sud” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
3-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
4-bandidagi “apellatsiya va kassatsiya” degan so‘zlar “apellatsiya, kassatsiya va nazorat” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
birinchi xatboshisidagi “XPKning” degan so‘z “IPKning” degan so‘z bilan almashtirilsin;
uchinchi xatboshisidagi “XPKning 48-moddasida” degan so‘zlar “IPKning 59-moddasida” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
6-bandining birinchi xatboshisidagi “XPK 1261-moddasiga” degan so‘zlar “IPK 166-moddasiga” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
6.1-bandi “Toshkent shahri” degan so‘zlardan keyin “, tuman” degan so‘zlar bilan to‘ldirilsin;
6.2-bandidagi “XPK 1261-moddasining” degan so‘zlar “IPK 166-moddasining” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
6.6-bandidagi “XPK 8-moddasining” degan so‘zlar “IPK 11-moddasining” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
birinchi xatboshisidagi “XPK 126-moddasining” degan so‘zlar “IPK 165-moddasining” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
ikkinchi xatboshisidagi “XPKning 126-moddasi” degan so‘zlar “IPKning 165-moddasi” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
7.4-bandining birinchi xatboshisidagi “XPK 128-moddasining” degan so‘zlar “IPK 168-moddasining” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
8-bandidagi “XPK 8-moddasining” degan so‘zlar “IPK 11-moddasining” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
9-bandi chiqarib tashlansin;
10-bandining birinchi xatboshisidagi “XPK 131-moddasining” degan so‘zlar “IPK 171-moddasining” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
12-bandidagi “XPKning 18 va 19-boblari” degan so‘zlar “IPKning 21 va 22-boblari” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
rus tilidagi matni 12.1-bandidagi “XPK” degan so‘z “EPK” degan so‘z bilan almashtirilsin;
13-bandining birinchi xatboshisidagi “XPKning 127-moddasida” degan so‘zlar “IPKning 167-moddasida” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
14-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
15-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
nomidagi, muqaddimasidagi va 1-bandidagi “Xo‘jalik sudlari” degan so‘zlar “Iqtisodiy sudlar” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
1-bandidagi “Xo‘jalik protsessual kodeksi (bundan buyon matnda XPK deb yuritiladi)” degan so‘zlar “Iqtisodiy protsessual kodeksi (bundan buyon matnda IPK deb yuritiladi)” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
9-bandining birinchi xatboshisidagi “apellatsiya, kassatsiya instansiyasi sudida va nazorat tartibida” degan so‘zlar “apellatsiya, kassatsiya va nazorat instansiyasi sudlarida” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
14-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
15-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
16.1-bandining birinchi xatboshisidagi “apellatsiya, kassatsiya instansiyasi sudida hamda ish nazorat tartibida” degan so‘zlar “apellatsiya, kassatsiya hamda nazorat instansiyasi sudida” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
16.2-bandining ikkinchi xatboshisidagi “XPK” degan so‘z “IPK” degan so‘z bilan almashtirilsin.
nomi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
muqaddimasidagi “Xo‘jalik sudlari tomonidan ishlarni ko‘rishda O‘zbekiston Respublikasi Xo‘jalik protsessual kodeksining (bundan buyon matnda XPK deb yuritiladi)” degan so‘zlar “Iqtisodiy sudlar tomonidan ishlarni ko‘rishda O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiy protsessual kodeksining (bundan buyon matnda IPK deb yuritiladi)” degan so‘zlar bilan almashtirilsin”;
1-bandining birinchi xatboshisidagi “Xo‘jalik sudlarining” degan so‘zlar “Iqtisodiy sudlarning” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
2-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
birinchi xatboshisidagi “XPK 96-moddasining uchinchi qismiga” degan so‘zlar “IPK 119-moddasining to‘rtinchi qismiga” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
ikkinchi xatboshisidagi “XPK 15518-moddasining” degan so‘zlar “IPK 222-moddasining” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
4-bandidagi “XPK” degan so‘z “IPK” degan so‘z bilan almashtirilsin;
5-bandining birinchi xatboshisidagi “XPKning 97-moddasiga” degan so‘zlar “IPKning 120-moddasiga” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
6-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
8-bandining birinchi xatboshisidagi “XPK 99-moddasining” degan so‘zlar “IPK 123-moddasining” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
10-bandining birinchi xatboshisi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
11-bandining birinchi xatboshisi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
“Sud buyrug‘ini berish to‘g‘risidagi ariza (XPK 143-moddasining ikkinchi qismi), da’vo arizasi (ariza) (IPK 164-moddasining birinchi va ikkinchi qismlari), sud qarorini tushuntirish to‘g‘risidagi ariza (IPK 190-moddasining uchinchi qismi), yozuvdagi xatolarni, harfiy xatolarni va hisob-kitobdagi yanglishishlarni tuzatish to‘g‘risidagi ariza (IPK 191-moddasining uchinchi qismi), apellatsiya shikoyati (protesti) (IPK 277-moddasining birinchi — uchinchi qismlari), kassatsiya shikoyati (protesti) (IPK 300-moddasining birinchi va uchinchi qismlari), nazorat tartibida protest keltirish to‘g‘risidagi ariza (IPK 312-moddasining uchinchi qismi), qonuniy kuchga kirgan sud hujjatini yangi ochilgan holatlar bo‘yicha qayta ko‘rish to‘g‘risidagi ariza (IPKning 332-moddasi), undiruvchining ijro varaqasini ijroga taqdim etish muddatini tiklash to‘g‘risidagi arizasi (IPK 340-moddasining uchinchi qismi), ijro varaqasining (sud buyrug‘ining) dublikatini berish to‘g‘risidagi ariza (IPK 341-moddasining uchinchi qismi), sud hujjati ijrosini kechiktirish yoki uni bo‘lib-bo‘lib ijro etish, ijro etish usulini va tartibini o‘zgartirish to‘g‘risidagi ariza (IPK 342-moddasining to‘rtinchi qismi), sud hujjatining qaytarma ijrosi to‘g‘risidagi ariza (IPK 344-moddasining uchinchi qismi), ijro ishini yuritishni to‘xtatib turish yoki tugatish to‘g‘risidagi ariza (IPK 345-moddasining uchinchi qismi), ijro ishini yuritishni tiklash to‘g‘risidagi ariza (IPK 346-moddasining ikkinchi qismi) IPKda belgilangan muddatlarda ko‘rib chiqilishi lozim”;
birinchi xatboshisi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
uchinchi xatboshisidagi “XPK 122-moddasining” degan so‘zlar “IPK163-moddasining” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
13-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
14-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
15-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
16-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
18-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
19-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
20-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
21-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
21.1-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
21.2-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
21.3-bandidagi “XPKning 153-moddasiga” degan so‘zlar “XPKning 197-moddasiga” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
22-bandining birinchi xatboshisidagi “XPK 149-moddasi” degan so‘zlar “IPK 189-moddasi” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
23-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
23.1-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
23.2-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
24-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
24.1-bandidagi “O‘zbekiston Respublikasi Oliy xo‘jalik sudiga” degan so‘zlar “kassatsiya instansiyasi sudiga” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
24.2-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
25-bandining birinchi xatboshisi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
birinchi xatboshisidagi “XPKning 158 va 176-moddalarida” degan so‘zlar “IPKning 262 va 285-moddalarida” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
25.2-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
26-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
27-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
28-bandining birinchi xatboshisi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
29-bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
30-bandidagi “XPK” degan so‘z “IPK” degan so‘z bilan almashtirilsin.
nomi va muqaddimasidagi “xo‘jalik sudlari” degan so‘zlar “iqtisodiy sudlar” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
2-bandi quyidagi mazmundagi ikkinchi xatboshi bilan to‘ldirilsin:
6-bandining to‘rtinchi xatboshisi quyidagi mazmundagi jumla bilan to‘ldirilsin:
6.4-bandining oltinchi xatboshisidagi “O‘zbekiston Respublikasining Xo‘jalik protsessual kodeksida (bundan buyon matnda XPK deb yuritiladi)” degan so‘zlar “O‘zbekiston Respublikasining Iqtisodiy protsessual kodeksida (bundan buyon matnda IPK deb yuritiladi)” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
birinchi xatboshisidagi “XPK 103-moddasining 4-bandiga” degan so‘zlar “IPK 105-moddasining 5-bandiga” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
uchinchi xatboshisidagi “XPK 107-moddasi birinchi qismining 3-bandiga” degan so‘zlar “IPK 140-moddasining birinchi qismiga” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
nomi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
muqaddimasidagi “xo‘jalik sudlari” degan so‘zlar “iqtisodiy sudlar” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
1-bandining birinchi xatboshisi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
2-bandining uchinchi xatboshisi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
9-bandining uchinchi xatboshisi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
nomi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
1-bandidagi “O‘zbekiston Respublikasining Xo‘jalik protsessual kodeksi” degan so‘zlar “O‘zbekiston Respublikasining Iqtisodiy protsessual kodeksi” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
uchinchi xatboshisidagi “5-bandiga” degan so‘zlar “3-bandiga” degan so‘zlar bilan almashtirilsin;
o‘zbek tilidagi matni to‘rtinchi xatboshisidagi “sug‘urta qildiruvchiga” degan so‘zlar “sug‘urtalovchiga” degan so‘z bilan almashtirilsin.