O‘zbekiston Respublikasi Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi

Xalqaro munosabatlar. Xalqaro huquq