O‘zbekiston Respublikasi Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi

Uy-joy qonunchiligi. Kommunal xo‘jalik