21.01.2004 yilda ro‘yxatdan o‘tgan, ro‘yxat raqami 1300