04.09.2019 yildagi PF-5809-son
a) nomidan “Nukus-farm” so‘zlari chiqarib tashlansin;
b) preambuladan “Qoraqalpog‘iston Respublikasi” so‘zlari chiqarib tashlansin;
v) 1-banddan “Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashi”, “Nukus-farm” va “Nukus-farm” EIZ” so‘zlari chiqarib tashlansin;
birinchi xatboshidan “Nukus-farm” EIZ” so‘zlari chiqarib tashlansin;
ikkinchi xatboshidan “Qoraqalpog‘iston Respublikasi” so‘zlari chiqarib tashlansin;
d) 3-bandning ikkinchi va uchinchi xatboshilaridan, 4, 9, 10, 14, 15, 18, 19 va 20-bandlardan “Nukus-farm” EIZ” so‘zlari chiqarib tashlansin;
birinchi xatboshidan “Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashi” so‘zlari chiqarib tashlansin;
ikkinchi xatboshidan “Nukus-farm” EIZ” so‘zlari chiqarib tashlansin;
j) 11 va 13-bandlardan “Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashi” va “Nukus-farm” EIZ” so‘zlari chiqarib tashlansin;
ikkinchi xatboshidan “Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashi” va “Nukus-farm” EIZ” so‘zlari chiqarib tashlansin;
uchinchi xatboshidan “Nukus-farm” EIZ” so‘zlari chiqarib tashlansin;
ikkinchi xatboshidan “Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashi” va “Nukus-farm” EIZ” so‘zlari chiqarib tashlansin;
uchinchi xatboshidan “Nukus-farm” EIZ” so‘zlari chiqarib tashlansin.