Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2000 йил 12 июлдаги 267-сон «Меҳнатни муҳофаза қилишга доир меъёрий ҳужжатларни қайта кўриб чиқиш ва ишлаб чиқиш тўғрисида»ги (Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати қарорларининг тўплами, 2000 й., 7-сон, 39-модда) ва 2010 йил 20 июлдаги 153-сон «Меҳнатни муҳофаза қилиш бўйича норматив-ҳуқуқий базани янада такомиллаштириш тўғрисида»ги (Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2010 й., 28-29-сон, 234-модда) қарорларига мувофиқ буюраман:
Т/р.Касб ва лавозим номлариМахсус кийим, махсус пойабзал ва якка тартибда ҳимояланиш воситаларининг номлариФойдаланиш муддати (ойлар ҳисобида)

I. Шакар ишлаб чиқаришда

1-боб. Майдаланган шакар ишлаб чиқаришда

1.Оҳакни сўндириш аппаратчисиИп газлама костюм 12
Сув ўтказмайдиган модда шимдирилган кўкракпешли ип газлама фартук 12
Резина этик 12
Комбинацияланган қўлқоп 4
Респиратор Яроқсиз бўлгунча
Ҳимояловчи кўзойнак Яроқсиз бўлгунча
2.Диффузиялаш аппаратчиси Хом ашёни қўлда юклашда банд бўлганда:
Резина этик 12
3.Оҳакни янчувчиКўмир ва оҳакни майдалашда:
Чарм пойабзал12
Брезент қўлқоп3
РеспираторЯроқсиз бўлгунча
Ҳимояловчи кўзойнакЯроқсиз бўлгунча
4.Қолиплаш агрегати машинистиТахлаш ишларида банд бўлганда:
Ип газлама комбинезон12
Комбинацияланган қўлқоп3
5.Оҳак сўндирувчиБрезент костюм12
Чарм пойабзал12
Комбинацияланган қўлқоп 3
Респиратор Яроқсиз бўлгунча
Ҳимояловчи кўзойнак Яроқсиз бўлгунча
6.Озиқ-овқат хом ашёси ва маҳсулотларини тайёрловчи, ювиш машиналари машинисти Ювиш бўлимида банд бўлганда:
Брезент костюм 24
Резина этик 12
Комбинацияланган қўлқоп 3
Салфеткаларни ювишда банд бўлганда:
Ип газлама халат 12
Резина этик 12
Комбинацияланган қўлқоп 3
7.Ёрдамчи ишчи Коммуникация, минора ва чуқурларда хизмат кўрсатишда:
Брезент костюм24
Резина этик 12
Комбинацияланган қўлқоп 3
8.ФильтрловчиТиндиргич бўлимида хизмат кўрсатишда:
Брезент костюм24
Резина этик12
Комбинацияланган қўлқоп3
Механик фильтрларга хизмат кўрсатишда:
Ип газлама халат12
Резина этик12
Комбинацияланган қўлқоп3
Прессфильтрларга хизмат кўрсатишда:
Сув ўтказмайдиган модда шимдирилган кўкракпешли ип газлама фартук 12
Чарм пойабзал12
Комбинацияланган қўлқоп3
9.ТозаловчиИссиқлик алмашувчи агрегат юзасини тозалашда банд бўлганда:
Ип газлама комбинезон 12
Резина калиш 12
Комбинацияланган қўлқоп3

2-боб. Шакарни рафинациялашда

10.Каллақанд чиқарувчи Ип газлама майка3
Комбинацияланган қўлқоп 3
11.Рафинад ажратувчи Шакарни эритишда банд бўлганда:
Чарм пойабзал 12
Ип газлама пайпоқ3
Комбинацияланган қўлқоп 3
12.Юк ортувчи Цех ичида шакар рафинадини юклашда банд бўлганда:
Чарм пойабзал 12
Ип газлама пайпоқ3
Комбинацияланган қўлқоп 3
13.Суяк кукуни тайёрловчиИп газлама халат1
Чарм пойабзал12
14.Шакар клеровкачисиСув ўтказмайдиган модда шимдирилган кўкракпешли ип газлама фартук6
Комбинацияланган қўлқоп 3
15.Ёрдамчи ишчиСув ўтказмайдиган модда шимдирилган кўкракпешли ип газлама фартук 6
Чарм пойабзал 12
Комбинацияланган қўлқоп 3
16.Озиқ-овқат маҳсулотларини прессловчи-қолипловчиИп газлама комбинезон 12
17.Қандлавлагини кесувчиСув ўтказмайдиган модда шимдирилган кўкракпешли ип газлама фартук 6
Комбинацияланган қўлқоп 3

II. Консерва, озиқ-овқат концентратлари, қуритилган мева ва сабзавот маҳсулотлари ишлаб чиқаришда

18.Стериллаш аппаратчиси Комбинацияланган қўлқоп 3
19.Мева ва сабзавотларни сульфитациялаш аппаратчисиСув ўтказмайдиган модда шимдирилган кўкракпешли ип газлама фартук 6
Чарм пойабзал12
Противогаз (навбатчи)Яроқсиз бўлгунча
20.Томат-сок агрегати аппаратчиси Комбинацияланган қўлқоп 3
21.Озиқ-овқат маҳсулотларини қайнатувчиСув ўтказмайдиган модда шимдирилган кўкракпешли ип газлама фартук 6
Ип газлама қўлқоп 6
Очиқ қозонларда қайнатишда қўшимча равишда:
Резина этик12
22.Сабзавотларни тузловчиРезина этик12
23.Қиём суртилган мевалар тайёрловчи Ип газлама қўлқоп 6
24.Озиқ-овқат маҳсулотларини калибрловчиЁнғоқни калибрлаш машинасида банд бўлганда:

Ҳимояловчи кўзойнак

Яроқсиз бўлгунча
25.Озиқ-овқат маҳсулотлари назоратчисиИп газлама қўлқоп 6
Ип газлама костюм6
26.Кран машинистиТельферда ишлашда:
Диэлектр калиш (навбатчи)Яроқсиз бўлгунча
Комбинацияланган қўлқоп 3
27.Истеъмол мойини эритувчи Комбинацияланган қўлқоп3
28.Озиқ-овқат хом ашёси ва маҳсулотларини тайёрловчиХом ашёни ювишда банд бўлганда:
Сув ўтказмайдиган модда шимдирилган кўкракпешли ип газлама фартук 6
Резина этик 12
Ип газлама қўлқоп 3
29.Озиқ-овқат маҳсулотларини прессловчи-сиқувчи, прессловчи-шакл берувчи, ёрдамчи ишчи Комбинацияланган қўлқоп3
30.Озиқ-овқат маҳсулотларини кесувчиКўкракпешли резина фартук 6
Ип газлама енглик6
31.Озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқаришда сараловчи Чанг чиқарадиган юкларни саралашда банд бўлганда:
Ҳимояловчи кўзойнак Яроқсиз бўлгунча
32.Аралашма тайёрловчи Ишларни қўлда бажаришда:
Кўкракпешли резина фартук 6
Ишларни механик аралаштиргичда бажаришда:
Кўкракпешли резина фартук 6
Комбинацияланган қўлқоп 3
33.Озиқ-овқат маҳсулотларини қуритувчи Ип газлама енглик3
Комбинацияланган қўлқоп 3
34.Юк ташувчи Кўкракпешли резина фартук 6
Комбинацияланган қўлқоп 3
35.Консерва маҳсулотларини тахловчи Ип газлама қўлқоп 6
36.Тахловчи-ўровчиКонсерва маҳсулотлари ва идишларни тахлашда:
Сув ўтказмайдиган модда шимдирилган кўкракпешли ип газлама фартук 12
Ип газлама қўлқоп 6
Ҳимояловчи кўзойнак Яроқсиз бўлгунча
III. Ош тузи қазиб олишда ва ишлаб чиқаришда
1-боб. Тузни ер остидан қазиб олишда
37.Бункерловчи Брезент костюм 12
Иссиқ тутувчи астарли ип газлама куртка 24
Иссиқ тутувчи астарли ип газлама шим 24
Чарм пойабзал 12
Резина этик 12
Брезент қўлқоп 3
38.Шпурларни бурғуловчиБрезент костюм12
Чарм пойабзал 12
Резина қўлқоп12
Брезент қўлқоп 3
39.

Портлатувчи Брезент костюм 12
Чарм пойабзал 12
Чарм қўлқоп 12
40.Тайёрлов ишларида ишловчи тоғ ишчиси Қўшимча ишларда, шу жумладан шахта юзасида банд бўлганда:
Ип газлама костюм 12
Брезент қўлқоп 3
Брезент костюм 12
Резина костюм (навбатчи) Яроқсиз бўлгунча
Резина этик 6
Резина қўлқоп (навбатчи) Яроқсиз бўлгунча
Ташқарида бажариладиган ишларда қишда қўшимча равишда:
Иссиқ тутувчи астарли ип газлама куртка 36
Иссиқ тутувчи астарли ип газлама шим 36
Ер ости участкаларида ишлашда:
Брезент костюм 12
Резина этик 12
Резина қўлқоп 1
Брезент қўлқоп (навбатчи) Яроқсиз бўлгунча
Омборхоналарда портлатиш материалларини тахлашда, жойлашда, юклашда ва тарқатишда банд бўлганда:
Ип газлама комбинезон 12
Брезент костюм 12
Чарм пойабзал 12
Брезент қўлқоп 3
Т/рКасб ва лавозим номлариМахсус кийим, махсус пойабзал ва якка тартибда ҳимояланиш воситаларининг номлари Фойдаланиш муддати (ойлар ҳисобида)
41.
Тозалаш забойи тоғ ишчиси Брезент костюм 12
Чарм пойабзал 12
Брезент қўлқоп 2
Скрепер юргизишда банд бўлганда:
Брезент костюм 12
Чарм пойабзал 12
Диэлектр қўлқоп (навбатчи) Яроқсиз бўлгунча
Комбинацияланган қўлқоп 3
Ҳимояловчи кўзойнак Яроқсиз бўлгунча
42.Ер ости тоғ ишчиси Брезент костюм 12
Чарм пойабзал 12
Брезент қўлқоп 3
43.Гуммироваль агрегат машинистиБрезент костюм 12
Чарм пойабзал 12
Диэлектр қўлқоп (навбатчи) Яроқсиз бўлгунча
Комбинацияланган қўлқоп 3
Ҳимояловчи кўзойнак Яроқсиз бўлгунча
44.Йўл ишчиси Ер ости участкаларида ишлашда:
Брезент костюм 12
Чарм пойабзал 12
Брезент қўлқоп 3
45.Қозонхона ишчиси Скреперни таъмирлашда банд бўлганда:
Брезент костюм 12
Чарм пойабзал 12
Брезент қўлқоп 3
46.Маҳкамловчи Конда дурадгорлик ишларини бажаришда:
Брезент костюм 12
Чарм пойабзал 12
Брезент қўлқоп 3
47.ЧиғирчиИп газлама комбинезон 12
Чарм пойабзал 12
Брезент қўлқоп 3
48.Тоғ ишлаб чиқаришида люкчи Брезент костюм 12
Чарм пойабзал 12
Брезент қўлқоп 3
49.Тоғ устасиБрезент костюм18
Кирза этик12
Комбинацияланган қўлқоп3
50.Бурғулаш қурилмаси машинисти Брезент костюм 12
Чарм пойабзал 12
Диэлектр қўлқоп (навбатчи) Яроқсиз бўлгунча
51.Тоғ қазиш машиналари машинистиБрезент костюм 12
Чарм пойабзал 12
Диэлектр қўлқоп (навбатчи) Яроқсиз бўлгунча
52.Насос агрегати машинисти Ер ости участкаларида ишлашда:
Брезент костюм 12
Резина этик 12
Резина қўлқоп (навбатчи) Яроқсиз бўлгунча
53.Кўтариш машиналари машинисти Ип газлама комбинезон 12
Диэлектр калиш (навбатчи) Яроқсиз бўлгунча
Диэлектр қўлқоп (навбатчи) Яроқсиз бўлгунча
54.Скрепер чиғир машинисти Брезент костюм 12
Чарм пойабзал 12
Диэлектр қўлқоп (навбатчи) Яроқсиз бўлгунча
Комбинацияланган қўлқоп 3
Ҳимояловчи кўзойнак Яроқсиз бўлгунча
55.Электровоз машинисти Ип газлама костюм 12
Чарм пойабзал 12
Диэлектр қўлқоп (навбатчи) Яроқсиз бўлгунча
Комбинацияланган қўлқоп 3
56.Шамоллатиш агрегати моторчисиИп газлама комбинезон 12
Чарм пойабзал 12
Диэлектр калиш (навбатчи) Яроқсиз бўлгунча
Диэлектр қўлқоп (навбатчи) Яроқсиз бўлгунча
Ташқарида бажариладиган ишларда қишда қўшимча равишда:
Иссиқ тутувчи астарли ип газлама куртка 36
Иссиқ тутувчи астарли ип газлама шим 36
57.Ҳавзаларда туз ортувчи Брезент костюм 1
Чарм пойабзал 12
Брезент қўлқоп 3
58.МеъёрловчиЕр ости участкаларида ишлашда:
Ип газлама костюм 18
Чарм пойабзал 18
59.Тоғ қазиш машиналари машинисти Брезент костюм 12
Чарм пойабзал 12
Брезент қўлқоп 3
60.Ёрдамчи ишчиБрезент костюм 12
Чарм пойабзал 12
Брезент қўлқоп 3
61.Портлатувчи материалларни тарқатувчи Ип газлама комбинезон 12
Чарм пойабзал 12
Чарм қўлқоп 12
62.
Ускуналарни таъмирлаш бўйича навбатчи чилангар Ер ости участкаларида ишлашда:
Ип газлама костюм 12
Чарм пойабзал 12
Комбинацияланган қўлқоп 3
Ҳимояловчи кўзойнак Яроқсиз бўлгунча
Диэлектр қўлқоп (навбатчи) Яроқсиз бўлгунча
Диэлектр калиш (навбатчи) Яроқсиз бўлгунча
63.Қазиб олиш цехи бошлиғи, диспетчер, муҳандис (маркшейдер), катта муҳандис, муҳандис-механик, меъёрловчи-муҳандис, уста, катта устаИп газлама костюм12
Брезент плаш24
Резина этик6
Чарм пойабзал18
Иссиқ тутувчи астарли ип газлама куртка36
Иссиқ тутувчи астарли ип газлама шим36
Юқорида кўрсатилган барча ишчиларга шахтада ишлаган вақтида қўшимча равишда:
Каска (навбатчи)Яроқсиз бўлгунча
Каска остидан кийиладиган ип газлама шлем 12
2-боб. Тузни очиқ усулда қазиб олишда
64.Бурттахловчи, механик ғўла машинисти, ҳавзаларни тайёрловчи Брезент костюм 12
Резина этик 12
Брезент қўлқоп 3
65.Участка устаси Ип газлама костюм 12
Резина этик 12
Брезент қўлқоп 2
66.Рапокачка моторчиси Ип газлама костюм 12
Резина этик 12
Диэлектр қўлқоп (навбатчи) Яроқсиз бўлгунча
67.Юк ортиш агрегати ҳайдовчиси Ип газлама костюм 12
Чарм пойабзал 12
Брезент қўлқоп 3
68.Стрелкачилар пости навбатчиси Ип газлама костюм 12
Брезент плаш 36
Резина этик 12
Чарм пойабзал 12
Брезент қўлқоп 3
Иссиқ тутувчи астарли ип газлама куртка 24
Иссиқ тутувчи астарли ип газлама шим 24
69.Кўлдан туз қазиб олиш агрегатлари машинистиАгрегатни таъмирлаш ва ишга тайёрлашда хизмат кўрсатишда:
Ип газлама костюм 12
Брезент плаш 24
Резина этик 6
Чарм пойабзал 12
Брезент қўлқоп 2
Иссиқ тутувчи астарли ип газлама куртка 24
Иссиқ тутувчи астарли ип газлама шим 24
Тракторда ишлашда:
Ип газлама костюм 12
Резина этик 12
Чарм пойабзал 12
Брезент қўлқоп 2
Иссиқ тутувчи астарли ип газлама куртка 24
Иссиқ тутувчи астарли ип газлама шим 24
Туз қазиб олишда банд бўлганда:
Ип газлама костюм 1
Резина этик 12
Чарм пойабзал 12
Ип газлама пайпоқ 6
Резина қўлқоп (навбатчи) Яроқсиз бўлгунча
Брезент қўлқоп 2
Иссиқ тутувчи астарли ип газлама куртка 1
Иссиқ тутувчи астарли ип газлама шим 1
70.Бульдозер машинисти Ип газлама костюм 12
Резина этик 12
Чарм пойабзал 12
Брезент қўлқоп 2
Иссиқ тутувчи астарли ип газлама куртка 24
Иссиқ тутувчи астарли ип газлама шим 24
71.Мотовоз машинистиИп газлама костюм 12
Резина этик 12
Чарм пойабзал 12
Комбинацияланган қўлқоп 2
Иссиқ тутувчи астарли ип газлама куртка 24
Иссиқ тутувчи астарли ип газлама шим 24
72.Паровоз машинисти Ип газлама комбинезон 12
Резина этик 12
Чарм пойабзал 12
Ип газлама пайпоқ 6
Комбинацияланган қўлқоп 2
Ҳимояловчи кўзойнак Яроқсиз бўлгунча
Иссиқ тутувчи астарли ип газлама куртка 24
Иссиқ тутувчи астарли ип газлама шим 24
73.Туз комбайни машинистиИп газлама костюм 12
Резина этик 12
Чарм пойабзал 12
Ип газлама пайпоқ 6
Резина қўлқоп (навбатчи) Яроқсиз бўлгунча
Брезент қўлқоп 2
Иссиқ тутувчи астарли ип газлама куртка 24
Иссиқ тутувчи астарли ип газлама шим 24
74.Қазиб олиш цехи бошлиғи, диспетчер, муҳандис (маркшейдер), катта муҳандис, муҳандис-механик, меъёрловчи-муҳандис, уста, катта уста Ип газлама костюм 12
Брезент плаш 24
Резина этик 6
Чарм пойабзал 18
Иссиқ тутувчи астарли ип газлама куртка 36
Иссиқ тутувчи астарли ип газлама шим 36
75.Ёрдамчи ишчиИп газлама костюм 1
Брезент плаш 24
Резина этик 12
Чарм пойабзал 12
Брезент қўлқоп 2
Иссиқ тутувчи астарли ип газлама куртка 36
Иссиқ тутувчи астарли ип газлама шим 36
76.Йўл ишчиси Брезент костюм 12
Резина этик 12
Чарм пойабзал 12
Ип газлама пайпоқ 6
Брезент қўлқоп 2
Брезент ярим плаш 18
Иссиқ тутувчи астарли ип газлама куртка 36
Иссиқ тутувчи астарли ип газлама шим 36
77.Таъмирловчи-чилангарИп газлама комбинезон 1
Сув ўтказмайдиган плаш (навбатчи) Яроқсиз бўлгунча
Чарм пойабзал 12
Ҳимояловчи кўзойнак Яроқсиз бўлгунча
Иссиқ тутувчи астарли ип газлама куртка 36
Иссиқ тутувчи астарли ип газлама шим 36
Т/рКасб ва лавозим номлариМахсус кийим, махсус пойабзал ва якка тартибда ҳимояланиш воситаларининг номлари Фойдаланиш муддати (ойлар ҳисобида)
78.Электр ускуналарини таъмирлаш ва хизмат кўрсатиш бўйича элекромонтёр Ип газлама комбинезон 12
Брезент плаш (навбатчи) Яроқсиз бўлгунча
Резина этик 12
Чарм пойабзал 12
Диэлектр калиш (навбатчи) Яроқсиз бўлгунча
Диэлектр қўлқоп (навбатчи) Яроқсиз бўлгунча
Ташқарида бажариладиган ишларда қишда қўшимча равишда:
Иссиқ тутувчи астарли ип газлама куртка 36
Иссиқ тутувчи астарли ип газлама шим 36
3-боб. Тузни ишлаб чиқаришда
79.Буғлаш агрегати аппаратчиси Ип газлама костюм 12
Чарм пойабзал 12
Брезент қўлқоп 3
80.Туз қайнатувчиҚайнатиш агрегатида хизмат кўрсатишда:
Ип газлама костюм 12
Чарм пойабзал 12
Брезент қўлқоп 3
Тузни тақсимлаш агрегатида банд бўлганда:
Брезент костюм 12
Чарм пойабзал 12
Брезент қўлқоп 3
81.Технологик печлар ўт ёқувчисиТуз тайёрлашда банд бўлганда:
Ип газлама костюм 12
Чарм пойабзал 12
Брезент 3
82.Насос агрегати машинисти Қазиш ишларида банд бўлганда:
Брезент костюм 12
Чарм пойабзал 12
Брезент қўлқоп 3
Вакуум - насосларга хизмат кўрсатишда:
Ип газлама костюм 12
Чарм пойабзал 12
Брезент қўлқоп 3
Суюқликларни насос ёрдамида ўтказишда банд бўлганда:
Ип газлама комбинезон 12
Диэлектр калиш (навбатчи) Яроқсиз бўлгунча
Диэлектр қўлқоп (навбатчи) Яроқсиз бўлгунча
83.Буғ агрегати машинисти Ип газлама костюм 12
Чарм пойабзал 12
Комбинацияланган қўлқоп 3
84.Озиқ-овқат хом ашёсини тайёрловчи Ип газлама костюм 12
Чарм пойабзал 12
Комбинацияланган қўлқоп 3
85.Ёрдамчи ишчиОмборхонада банд бўлганда:
Ип газлама костюм 12
Чарм пойабзал 12
Брезент қўлқоп 3
86.Озиқ-овқат маҳсулотларини қуритувчи Ип газлама костюм 12
Чарм пойабзал 12
Брезент қўлқоп 3
87.Озиқ-овқат маҳсулотларини қуритувчи Элеваторларга хизмат кўрсатишда:
Ип газлама комбинезон 12
Чарм пойабзал 12
Брезент қўлқоп 3
4-боб. Тузни қазиб олишда умумий касблар
88.Тузни бойитиш агрегати аппаратчиси Ип газлама костюм 12
Чарм пойабзал 12
Диэлектр калиш (навбатчи) Яроқсиз бўлгунча
Диэлектр қўлқоп (навбатчи) Яроқсиз бўлгунча
Ташқарида бажариладиган ишларда қишда қўшимча равишда:
Иссиқ тутувчи астарли ип газлама куртка 36
Иссиқ тутувчи астарли ип газлама шим 36
89.Юк ташувчиТузни ортиш ва туширишда банд бўлганда:
Ип газлама костюм 1
Кирза этик 12
Комбинацияланган қўлқоп 2
Ташқарида бажариладиган ишларда қишда қўшимча равишда:
Иссиқ тутувчи астарли ип газлама куртка 36
Иссиқ тутувчи астарли ип газлама шим 36
90.Пресслаш агрегати машинисти Ип газлама костюм 12
Чарм пойабзал 12
Резина қўлқоп (навбатчи) Яроқсиз бўлгунча
Брезент қўлқоп 3
91.Конвейер машинисти Ип газлама костюм 12
Чарм пойабзал 12
Диэлектр калиш (навбатчи) Яроқсиз бўлгунча
Диэлектр қўлқоп Яроқсиз бўлгунча
Ташқарида бажариладиган ишларда қишда қўшимча равишда:
Иссиқ тутувчи астарли ип газлама куртка36
Иссиқ тутувчи астарли ип газлама шим 36
92.Кран машинистиИп газлама костюм 12
Чарм пойабзал 12
Комбинацияланган қўлқоп 2
Ташқарида бажариладиган ишларда қишда қўшимча равишда:
Иссиқ тутувчи астарли ип газлама куртка 36
Иссиқ тутувчи астарли ип газлама шим 36
Валенка 48
93.Мотовоз машинисти, экскаватор машинисти Ип газлама костюм 12
Чарм пойабзал 12
Комбинацияланган қўлқоп 2
Ташқарида бажариладиган ишларда қишда қўшимча равишда:
Иссиқ тутувчи астарли ип газлама куртка 36
Иссиқ тутувчи астарли ип газлама шим 36
94.Йўл ишчиси Ер ости ишларида банд бўлганда:
Брезент костюм 12
Чарм пойабзал 12
Брезент қўлқоп 3
Ер усти ишларида банд бўлганда:
Ип газлама костюм 12
Чарм пойабзал 12
Брезент қўлқоп 3
Ташқарида бажариладиган ишларда қишда қўшимча равишда:
Иссиқ тутувчи астарли ип газлама куртка 36
Иссиқ тутувчи астарли ип газлама шим 36
Кигиз этик 48
95.Брикетларни тозаловчи Ип газлама костюм 12
Брезент фартук 12
Чарм пойабзал 12
Брезент қўлқоп 3
96.Электр ускуналарини таъмирлаш ва хизмат кўрсатиш бўйича электромонтёр Ип газлама комбинезон 12
Брезент плаш (навбатчи) Яроқсиз бўлгунча
Чарм пойабзал 12
Диэлектр калиш (навбатчи) Яроқсиз бўлгунча
Диэлектр қўлқоп (навбатчи) Яроқсиз бўлгунча
Ташқарида бажариладиган ишларда қишда қўшимча равишда:
Иссиқ тутувчи астарли ип газлама куртка 36
Иссиқ тутувчи астарли ип газлама шим 36
IV. Салқин ичимликлар ишлаб чиқаришда
1-боб. Сок ва морс ишлаб чиқаришда
97.Озиқ-овқат хом ашёси ва маҳсулотларини тайёрловчиСув ўтказмайдиган модда шимдирилган кўкракпешли ип газлама фартук 12
Комбинацияланган қўлқоп 3
Ертўлаларда ишларни бажаришда қўшимча равишда:
Чарм пойабзал 12
98.Озиқ-овқат маҳсулотларини прессловчи-сиқувчиСув ўтказмайдиган модда шимдирилган кўкракпешли ип газлама фартук 12
Комбинацияланган қўлқоп 3
Ертўлаларда ишларни бажаришда қўшимча равишда:
Чарм пойабзал 12
99.
Озиқ-овқат маҳсулотларини қабул қилувчи ва топширувчи
Мева ва резаворларни қабул қилишда:
Сув ўтказмайдиган модда шимдирилган кўкракпешли ип газлама фартук 12
Комбинацияланган қўлқоп 3
Ертўлаларда ишларни бажаришда қўшимча равишда:
Чарм пойабзал 12
100.Озиқ-овқат маҳсулотларини сараловчи Мева ва резаворларни саралашда:
Сув ўтказмайдиган модда шимдирилган кўкракпешли ип газлама фартук 12
Комбинацияланган қўлқоп 3
Ертўлаларда ишларни бажаришда қўшимча равишда:
Чарм пойабзал 12
2-боб. Пиво ишлаб чиқаришда
101.Ачитиш агрегати аппаратчисиИп газлама костюм12
Резина этик 12
Резина қўлқоп 6
102.
Озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқаришда пресслаб шакл берувчи
Чарм пойабзал 12
Комбинацияланган қўлқоп 3
103.Озиқ-овқат маҳсулотларини сараловчи Шиша идиш ва яшикларни саралашда:
Сув ўтказмайдиган модда шимдирилган кўкракпешли ип газлама фартук 6
Ип газлама қўлқоп 3
V. Музқаймоқ ишлаб чиқаришда
104.Глазур пиширувчиКомбинацияланган қўлқоп 2
Чарм пойабзал 12
Ҳимояловчи кўзойнак Яроқсиз бўлгунча
105.Вафли пиширувчи
Комбинацияланган қўлқоп 6
Чарм пойабзал 12
Респиратор Яроқсиз бўлгунча
Ҳимояловчи кўзойнак Яроқсиз бўлгунча
106.Қадоқлаш-тахлаш автомати оператори Ип газлама нимча 1
Ип газлама қўлқоп 1
Ип газлама енглик3
Чарм пойабзал 12
Иссиқ тутувчи астарли ип газлама куртка 24
Ип газлама нимча 12
107.Музқаймоқ тайёрловчиИп газлама нимча 12
Ип газлама қўлқоп 1
Ип газлама енглик3
Чарм пойабзал 12
Музқаймоқ аралашмасини тайёрлашда:
Ип газлама нимча 12
Ип газлама қўлқоп 1
Сув ўтказмайдиган модда шимдирилган ип газлама нимча 12
Чарм пойабзал 6
108Сут маҳсулотларини қабул қилувчи лаборантСовитиш камералари ва ташқарида бажариладиган ишларда қишда қўшимча равишда:
Иссиқ тутувчи астарли ип газлама куртка (навбатчи) Яроқсиз бўлгунча
Кигиз этик48
109.Ёрдамчи ишчиИссиқ тутувчи астарли ип газлама куртка 24
Иссиқ тутувчи астарли ип газлама шим 24
Комбинацияланган қўлқоп 6
Кирза этик12
110.Озиқ-овқат маҳсулотларини кесувчи Ип газлама нимча 12
Ип газлама қўлқоп 1
Ип газлама енглик6
Чарм пойабзал 12
111.Фрезерловчи Ип газлама нимча 12
Иссиқ тутувчи астарли ип газлама куртка 24
Ип газлама қўлқоп 1
Ип газлама енглик6
Чарм пойабзал 12
VI. Крахмал ишлаб чиқаришда
112.Крахмал тайёрлаш агрегати аппаратчиси Сув ўтказмайдиган модда шимдирилган кўкракпешли ип газлама фартук 6
Резина этик 12
Резина қўлқоп (навбатчи) Яроқсиз бўлгунча
113.Ун тайёрлаш агрегати аппаратчиси Маккажўхори унини тайёрлашда:
Сув ўтказмайдиган модда шимдирилган кўкракпешли ип газлама фартук 6
Ҳимояловчи кўзойнак Яроқсиз бўлгунча
114.Нейтраллаш аппаратчиси Кўкракпешли резина фартук 2
Резина қўлқоп 12
Резина этик 12
Резина қўлқоп (навбатчи) Яроқсиз бўлгунча
115.Суюқликларни тозалаш агрегати аппаратчисиРезина фартук 6
Чарм пойабзал 12
Ип газлама енглик6
Комбинацияланган қўлқоп 3
Т/рКасб ва лавозим номлариМахсус кийим, махсус пойабзал ва якка тартибда ҳимояланиш воситаларининг номлари Фойдаланиш муддати (ойлар ҳисобида)
116.Декстрин олиш агрегати аппаратчиси Сув ўтказмайдиган модда шимдирилган ип газлама комбинезон 12
Резина этик 12
Комбинацияланган қўлқоп 3
117.Кислота олиш агрегати аппаратчиси Ип газлама костюм 12
Резина этик 9
Комбинацияланган қўлқоп 3
Респиратор Яроқсиз бўлгунча
Противогаз (навбатчи) Яроқсиз бўлгунча
118.Крахмални рафинациялаш агрегати аппаратчиси Сув ўтказмайдиган модда шимдирилган кўкракпешли ип газлама фартук 12
Резина этик 12
Резина қўлқоп (навбатчи) Яроқсиз бўлгунча
119.Дозаловчи Кислота ва крахмал сутини дозалашда:
Кислотадан ҳимояловчи модда шимдирилган кўкракпешли ип газлама фартук 6
Резина қўлқоп 6
Кислота тайёрлашда:
Резина костюм 12
Ип газлама енглик6
Брезент қўлқоп 3
Ҳимояловчи кўзойнак Яроқсиз бўлгунча
120.Ювиш машинаси машинисти Кўкракпешли резина фартук 6
Резина қўлқоп 6
121.Майдалаш агрегати машинисти
Сув ўтказмайдиган модда шимдирилган кўкракпешли ип газлама фартук 6
Ҳимояловчи кўзойнак Яроқсиз бўлгунча
122.
ТегирмончиСув ўтказмайдиган модда шимдирилган кўкракпешли ип газлама фартук 6
Ҳимояловчи кўзойнак Яроқсиз бўлгунча
123.Озиқ-овқат хом ашёси ва маҳсулотларини тайёрловчи Сув ўтказмайдиган модда шимдирилган кўкракпешли ип газлама фартук 6
Резина этик 12
Резина қўлқоп (навбатчи) Яроқсиз бўлгунча
124.Ёрдамчи ишчи Резина калиш 6
Ҳимояловчи кўзойнак Яроқсиз бўлгунча
125.Озиқ-овқат маҳсулотларини пресслаб сиқувчи Маккажўхори донини пресслашда банд бўлганда:
Резина енглик6
126.Крахмал сути тайёрловчи Сув ўтказмайдиган модда шимдирилган кўкракпешли ип газлама фартук 6
Резина этик 12
Резина қўлқоп 6
Ҳимояловчи кўзойнак Яроқсиз бўлгунча
127.СепараторчиРезина калиш 6
Ҳимояловчи кўзойнак Яроқсиз бўлгунча
128.Бўшатувчи-қуювчи
Кўкракпешли резина фартук 6
Резина қўлқоп 6
129.Солод пиширувчиКўкракпешли резина фартук 6
Резина қўлқоп 6
130.Қуритувчи Резина калиш 6
Ҳимояловчи кўзойнак Яроқсиз бўлгунча
131.Юк ортувчи Сув ўтказмайдиган модда шимдирилган кўкракпешли ип газлама фартук 6
Резина этик 12
Резина қўлқоп 12
Ҳимояловчи кўзойнак Яроқсиз бўлгунча
132.Юкларни тахловчи Узлуксиз ишлаб чиқаришда банд бўлганда:
Кўкракпешли ип газлама фартук 12
Комбинацияланган қўлқоп 3
Қуруқ крахмал цехида ишлаганда :
Сув ўтказмайдиган модда шимдирилган кўкракпешли ип газлама фартук 6
Ҳимояловчи кўзойнак Яроқсиз бўлгунча
133.ФильтрловчиФильтрлаш жараёнида банд бўлганда:
Резина этик12
Чарм пойабзал 12
Ип газлама енглик6
Комбинацияланган қўлқоп 3
134.Маккажўхори донини эстрактция қилувчиИп газлама костюм 12
Резина этик 12
Комбинацияланган қўлқоп 3
Респиратор Яроқсиз бўлгунча
Противогаз (навбатчи) Яроқсиз бўлгунча
VII. Синтетик ҳид берувчи моддалар, витамин ва озиқ-овқат ранглари ишлаб чиқаришда
135.
Барча номланишдаги аппаратчилар (ҳайдаш агрегати аппаратчисидан ташқари)
Кислота билан ишлашда банд бўлганда:
Ип газлама костюм 12
Кўкракпешли резина фартук 12
Резина этик 12
Тиббиёт қўлқопи3
Комбинацияланган қўлқоп3
Ҳимояловчи кўзойнак Яроқсиз бўлгунча
Ишқор билан ишлашда банд бўлганда:
Ип газлама халат 12
Кўкракпешли резина фартук 2
Чарм пойабзал 12
Резина қўлқоп 12
Комбицияланган қўлқоп3
Ҳимояловчи кўзойнак Яроқсиз бўлгунча
Ташқарида бажариладиган ишларда қишда қўшимча равишда:
Иссиқ тутувчи астарли ип газлама куртка (навбатчи) Яроқсиз бўлгунча
Кислота ва ишқор билан бирга ишлашда банд бўлганда:
Ип газлама костюм 12
Кўкракпешли резина фартук 12
Резина этик 12
Резина қўлқоп 12
Комбинацияланган қўлқоп 3
Ҳимояловчи кўзойнак Яроқсиз бўлгунча
136.Ҳайдаш агрегати аппаратчиси Вакуум-ректификациялашда банд бўлганда:
Ип газлама халат 12
Сув ўтказмайдиган модда шимдирилган кўкракпешли ип газлама фартук 6
Чарм пойабзал 12
Резина қўлқоп 12
Комбинацияланган қўлқоп 3
Иссиқ тутувчи астарли ип газлама куртка (навбатчи) Яроқсиз бўлгунча
137.Кимёвий таҳлил қилиш лаборанти Ип газлама халат 12
Сув ўтказмайдиган модда шимдирилган кўкракпешли ип газлама фартук 12
Резина қўлқоп (навбатчи) Яроқсиз бўлгунча
Ҳимояловчи кўзойнак Яроқсиз бўлгунча
138.Технологик ўтказувчи қувурларнинг монтажчиси Ип газлама костюм 12
Резина этик 12
Комбинацияланган қўлқоп 3
Ташқарида бажариладиган ишларда қишда қўшимча равишда:
Иссиқ тутувчи астарли ип газлама куртка (навбатчи) Яроқсиз бўлгунча
Иссиқ тутувчи астарли ип газлама шим Яроқсиз бўлгунча
139.Ёрдамчи ишчиИп газлама халат 12
Резина этик (навбатчи) 12
Резина қўлқоп Яроқсиз бўлгунча
140.Таъмирловчи-чилангар Ип газлама костюм 12
Резина этик 12
Резина қўлқоп (навбатчи) Яроқсиз бўлгунча
Комбинацияланган қўлқоп 3
141.Бўшатувчи-қуювчиБўшатувчи-қуювчи12
Резина этик 12
Резина қўлқоп (навбатчи) Яроқсиз бўлгунча
Комбинацияланган қўлқоп 3
Ҳимояловчи кўзойнак Яроқсиз бўлгунча
Ташқарида бажариладиган ишларда қишда қўшимча равишда:
Иссиқ тутувчи астарли ип газлама куртка 36
142.Юк ортувчиКислота ва заҳарли суюқликларни ортиш ва туширишда банд бўлганда:
Ип газлама костюм 12
Резина қўлқоп12
Резина этик 12
Ип газлама енглик3
Ташқарида бажариладиган ишларда қишда қўшимча равишда:
Иссиқ тутувчи астарли ип газлама куртка 36
Иссиқ тутувчи астарли ип газлама шим 36
143.Ҳудуд фарроши Резина калиш 12
Комбинацияланган қўлқоп 3
VIII. Озиқ-овқат кислоталарини ишлаб чиқаришда
1-боб. Лимон ва олма кислотасини ишлаб чиқаришда
144.Автоклавчи Комбинацияланган қўлқоп 3
Ҳимояловчи кўзойнак Яроқсиз бўлгунча
145.Буғлаш агрегати аппаратчиси Резина қўлқоп (навбатчи) Яроқсиз бўлгунча
146.Аралаштириш агрегати аппаратчиси Сув ўтказмайдиган модда шимдирилган кўкракпешли ип газлама фартук 6
Резина этик 12
Резина қўлқоп (навбатчи) Яроқсиз бўлгунча
147.Кристаллаш агрегати аппаратчиси Ип газлама халат 12
Кўкракпешли резина фартук 6
Резина этик 12
Резина қўлқоп (навбатчи) Яроқсиз бўлгунча
Комбинацияланган қўлқоп 3
148.Нейтраллаш аппаратчиси Ип газлама костюм 12
Кўкракпешли резина фартук 6
Резина этик 12
Резина қўлқоп (навбатчи) Яроқсиз бўлгунча
Комбинацияланган қўлқоп 3
Ҳимояловчи кўзойнак Яроқсиз бўлгунча
149.Биосинтез қилиш агрегати аппаратчиси Сув ўтказмайдиган модда шимдирилган кўкракпешли ип газлама фартук 12
Резина калиш 9
150.Технологик сиғим ва идишларга ишлов берувчи Сув ўтказмайдиган модда шимдирилган кўкракпешли ип газлама фартук 12
Резина этик 12
Резина қўлқоп (навбатчи) Яроқсиз бўлгунча
Кўкракпешли резина фартук 12
151.Таъмирловчи-чилангарИп газлама костюм ёки фартук 12
Чарм пойабзал ёки резина этик 12
Комбинацияланган қўлқоп 3
152.Тахловчи-қадоқловчи Ип газлама фартук 6
Комбинацияланган қўлқоп 3
153.ФильтрловчиИп газлама халат12
Резина калиш12
154.ФорсункачиКўкракпешли резина фартук 6
Резина калиш 12
2-боб. Сут кислотасини ишлаб чиқаришда
155.Буғлаш агрегати аппаратчисиИп газлама костюм 12
Резина этик 12
Резина қўлқоп 6
156.Биосинтез қилиш агрегати аппаратчиси Ип газлама костюм 1
Кўкракпешли резина фартук 6
157.Таъмирловчи-чилангарИп газлама костюм 12
Резина этик 12
Резина қўлқоп (навбатчи) Яроқсиз бўлгунча
Комбинацияланган қўлқоп 3
158.ФильтрловчиИп газлама костюм 12
Резина қўлқоп 6
Комбинацияланган қўлқоп 3
Ҳимояловчи кўзойнак Яроқсиз бўлгунча
3-боб. Уксус ишлаб чиқаришда
159.Ҳайдаш агрегати аппаратчисиАралашмаларни тақсимлашда банд бўлганда:
Ип газлама яримкомбинезон 12
Резина этик 12
Резина қўлқоп (навбатчи) Яроқсиз бўлгунча
Аралашмаларни тозалаш жараёнида банд бўлганда:
Сувдан ҳимояловчи модда шимдирилган ип газлама фартук 12
Кислотадан ҳимояловчи модда шимдирилган ип газлама фартук 6
Резина этик 12
Резина қўлқоп (навбатчи) Яроқсиз бўлгунча
Ҳимояловчи кўзойнак Яроқсиз бўлгунча
160.Уксусни ишлаб чиқиш агрегат аппаратчиси Ип газлама яримкомбинезон 12
Резина этик 12
Резина қўлқоп (навбатчи) Яроқсиз бўлгунча
161.Уксусга ишлов бериш агрегати аппаратчисиИп газлама ярим комбинезон 12
Резина этик 12
Резина қўлқоп (навбатчи) Яроқсиз бўлгунча
Т/рКасб ва лавозим номлариМахсус кийим, махсус пойабзал ва якка тартибда ҳимояланиш воситаларининг номлари Фойдаланиш муддати (ойлар ҳисобида)
IX. Совитгич аппаратлари ва ускуналарида ишлашда
162.Тарозибон, омборчи Совитгич камераларида:
Иссиқ тутувчи астарли ип газлама куртка 36
Иссиқ тутувчи астарли ип газлама шим 36
Валенка 48
Резина калиш 12
163.
Юк ташувчи, ёрдамчи ишчи
Совитгич камераларида хизмат кўрсатишда:
Брезент куртка 12
Иссиқ тутувчи астарли ип газлама куртка 18
Иссиқ тутувчи астарли ип газлама шим 18
Валенка 48
Резина калиш 12
Комбинацияланган қўлқоп 1
164.Муз тайёрловчи Иссиқ тутувчи астарли ип газлама куртка 18
Иссиқ тутувчи астарли ип газлама шим 18
Сув ўтказмайдиган плаш (навбатчи) Яроқсиз бўлгунча
Валенка 18
Резина калиш 12
Комбинацияланган қўлқоп 1
165.Лифтёр Музхона лифтига хизмат кўрсатишда:
Иссиқ тутувчи астарли ип газлама куртка 36
Иссиқ тутувчи астарли ип газлама шим 36
Валенка 48
Резина калиш 12
Комбинацияланган қўлқоп 3
166.Кран машинистиМуз тайёрлаш заводидаги ишларда банд бўлганда:
Иссиқ тутувчи астарли ип газлама куртка 24
Брезентли шим 1
Резина калиш 12
Комбинацияланган қўлқоп 2
167.Совитиш агрегати машинисти, музлатиш бўлими устаси Ип газлама комбинезон ёки костюм 6
Иссиқ тутувчи астарли ип газлама куртка 18
Чарм пойабзал 12
Ярим жун берет6
Противогаз Яроқсиз бўлгунча
168.Барча касбдаги ишчиларТез совитадиган аппаратлар ва муз сақлайдиган хоналарда банд бўлганда:
Брезент куртка 12
Иссиқ тутувчи астарли ип газлама куртка 18
Иссиқ тутувчи астарли ип газлама шим 18
Валенка 48
Резина калиш 12
Комбинацияланган қўлқоп 1
Шўр муз аралашмасини тайёрлашда банд бўлганда:
Иссиқ тутувчи астарли ип газлама куртка 24
Иссиқ тутувчи астарли ип газлама шим 24
Сув ўтказмайдиган модда шимдирилган кўкракпешли ип газлама фартук 2
Резина этик 12
Брезент қўлқоп 2
169.Таъмирловчи-чилангарСовитиш агрегатларини таъмирлашда банд бўлганда:
Иссиқ тутувчи астарли ип газлама куртка 18
Иссиқ тутувчи астарли ип газлама шим 18
Валенка 36
Валенка учун калиш6
Комбинацияланган қўлқоп 2
Противогаз (навбатчи) Яроқсиз бўлгунча
170.Электр ускуналарига хизмат қилувчи ва таъмирлаш бўйича чилангарСовитиш камераларни кўтаришда банд бўлганда:
Иссиқ тутувчи астарли ип газлама куртка 24
Ип газлама комбинезон 6
Комбинацияланган қўлқоп 2
Чарм пойабзал 12
Диэлектр калиш Яроқсиз бўлгунча
Диэлектр қўлқоп Яроқсиз бўлгунча
Совитиш камералари электр ускуналарини таъмирлаш ва хизмат кўрсатишда банд бўлганда:
Ип газлама комбинезон 6
Иссиқ тутувчи астарли ип газлама куртка 18
Комбинацияланган қўлқоп 6
Чарм пойабзал 12
Диэлектр қўлқоп Яроқсиз бўлгунча
Диэлектр калиш Яроқсиз бўлгунча
Противогаз Яроқсиз бўлгунча
171.Товаршунос Совитиш камераларида банд бўлганда:
Иссиқ тутувчи астарли ип газлама куртка 36
Валенка 48
Резина калиш 12
172.Ишлаб чиқариш ва хизмат хоналари фарроши Совитгич ва музхоналарни тозалашда банд бўлганда:
Иссиқ тутувчи астарли ип газлама куртка 24
Иссиқ тутувчи астарли ип газлама шим 24
Валенка 48
Резина калиш 12