20.01.2016 yildagi O‘RQ-400-son
O‘zbekiston Respublikasi Bojxona kodeksi normalarining amal qilishi va samaradorligi muntazam ravishda hamda har tomonlama monitoring va tahlil qilinishini ta’minlasin;
zarur bo‘lgan hollarda, O‘zbekiston Respublikasi Bojxona kodeksining ayrim normalarini yanada takomillashtirishga qaratilgan takliflarni belgilangan tartibda kiritsin.