×
  • Наименование акта: «Эркин иқтисодий зоналар тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ҳақида
  • Форма: Закон
  • Орган: Олий Мажлис Республики Узбекистан
  • Номер: ЎРҚ-224
  • Дата принятия: 23.09.2009
  • Дата опубликования: 26.09.2009
  • Дата вступления в силу: 24.09.2009
  • Статус акта: Утративший силу