12.01.1999 yildagi 12-son
ONLINE TRANSLATE
Oldingi tahrirga qarang.
(3-band O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2008-yil 2-maydagi 81-sonli qarori bilan o‘z kuchini yo‘qotgan — O‘R QHT, 2008-y., 19-son, 155-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
(41-band O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 28-noyabrdagi 955-sonli qarori tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 29.11.2019-y., 09/19/955/4084-son)
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
4. Quyidagilar Asosiy qoidalarning tarkibiy qismi hisoblanadi: 1-sxema — O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti farmonlari, qarorlari, farmoyishlari va topshiriqlari ijro etilishi va ularning amalga oshirilishi ustidan nazorat qilishni tashkil etish; 2-sxema — O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qarorlari va farmoyishlari tayyorlanishini, ijro etilishi va ularning amalga oshirilishi ustidan nazorat qilishni tashkil etish (ilova qilinadi).
Oldingi tahrirga qarang.
(I bo‘lim O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2008-yil 2-maydagi 81-sonli qarori asosida 2-band bilan to‘ldirilgan — O‘R QHT, 2008-y., 19-son, 155-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
(O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2008-yil 2-maydagi 81-sonli qarori asosida 2—10-bandlarning raqamlanishi tegishli ravishda 3—11-bandlarga o‘zgartirilgan — O‘R QHT, 2008-y., 19-son, 155-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
II. KELGAN HUJJATLARNI HISOBGA OLISh, ULARNI RO‘YXATDAN O‘TKAZISh VA 1, 1a, 1b, 2, 2a, 2b TARTIB RAQAMLI NAZORAT KARTOChKALARINI RASMIYLAShTIRISh
1. I bobda ko‘rsatilgan barcha hujjatlar qat’iy hisobga olinishi va tegishli bo‘linmalarda: umumiy bo‘limda, kanselyariyada ro‘yxatdan o‘tkazilishi kerak.
Oldingi tahrirga qarang.
4. Har bir tushgan hujjatga alohida nazorat kartochkasi rasmiylashtiriladi: 1, 1a, 1b tartib raqamli nazorat kartochkalari — O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti farmonlari, qarorlari, farmoyishlari, topshiriqlari uchun; 2, 2a, 2b tartib raqamli nazorat kartochkalari — Vazirlar Mahkamasining qarorlari, farmoyishlari va boshqa hujjatlari uchun. Ko‘rsatib o‘tilgan nazorat kartochkalari shakllari ilova qilinmoqda.
5. Tushgan hujjatlar ro‘yxatdan o‘tkazilgan va nazorat kartochkalari to‘ldirilgandan keyin 1 va 2-sxemalarda ko‘rsatilgan muddatlarda tegishli rahbarga zudlik bilan axborot berilishi kerak.
1. 1 va 2-sxemalarda ko‘rsatilgan muddatlarda Bosh vazir, vazirlik, idora, Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari rahbari shaxsan puxta o‘rganishadi va tegishli topshiriqlarni belgilashadi. Bunda topshiriqning bajarilishi zimmasiga shaxsan yuklanadigan rahbarlar ko‘rsatiladi.
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.

Tarkibiy bo‘linmalar

Ijro va nazoratni tashkil etish

Bajarish muddati

Mas’ullar

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti departamenti

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Davlat maslahatchilari xizmati

I. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti apparati

1. Farmonlar, qarorlar, farmoyishlar va topshiriqlarni ro‘yxatdan o‘tkazish. 1. Hujjat imzolangandan so‘ng bir soat mobaynida.1. Hujjatni bajaruvchi.


Kanselyariya

2. Jo‘natish ro‘yxatiga muvofiq oluvchilarga yuborish.2. Hujjat imzolangandan so‘ng bir soat mobaynida.2. Hujjatni bajaruvchi. Kanselyariya mudiri.

|


II. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Ijro etuvchi apparati

Vazirlar Mahkamasining
Umumiy bo‘limi

1. Hujjatni ko‘rib chiqish va ASIO rejimida ro‘yxatdan o‘tkazish.

1. Hujjat tushgan paytdan boshlab 30 daqiqa mobaynida.1. Umumiy bo‘lim mudiri. Kanselyariya mudiri.

|
|
|

2. Ikki nusxada 1-nazorat kartochkasini to‘ldirish: kanselyariya; Ijro etuvchi apparat boshqaruvchisi uchun. Zarurat bo‘lganda hujjatni ko‘paytirish.2. Hujjat tushgan paytdan boshlab bir soat mobaynida.2. Umumiy bo‘lim mudiri. Kanselyariya mudiri.
3. Vazirlar Mahkamasi Ijro etuvchi apparat boshqaruvchisiga hujjatlarni (1-nazorat kartochkasi bilan) taqdim etish.3. Hujjat tushgan paytdan boshlab bir soat mobaynida.3. Umumiy bo‘lim mudiri.

Vazirlar Mahkamasi
Ijro etuvchi apparat boshqaruvchisi

1. Apparatning tarkibiy bo‘linmalari (departamentlar, boshqarma va bo‘limlar) rahbarlarining ishtirokida tushgan hujjatlarni ko‘rib chiqish va ular bo‘yicha topshiriqnomalar (fishkalar) tayyorlash.

1. Hujjat olingan vaqtdan boshlab uch soat mobaynida.1. Ijro etuvchi apparat boshqaruvchisi.
Departament, bo‘lim mudiri, boshqarma boshlig‘i.

|
|
|
|

2. Axborot berish va hujjatlarni topshiriqnoma loyihasi bilan Bosh vazirga (uning o‘rinbosariga) imzolash uchun taqdim etish.2. Bir kunda ikki marta, zarurat bo‘lganda — darhol.2. Ijro etuvchi apparat boshqaruvchisi. Bosh vazir departamenti mudiri, yordamchisi.
3. Hujjatlarni imzolangan topshiriqnoma va 1-nazorat kartochkasi bilan Nazorat bo‘limiga berish.3. Hujjatga topshiriqnoma (fishka) imzolangandan so‘ng 30 daqiqa mobaynida3. Ijro etuvchi apparat boshqaruvchisi.
Bosh vazir departamenti mudiri, yordamchisi.
1. Hujjatlarni, topshiriqnomalarni va nazorat bandlarini ASIO rejimida ro‘yxatdan o‘tkazish.1. Hujjat olingan paytdan boshlab bir soat mobaynida.1. Nazorat bo‘limi mudiri.


Vazirlar Mahkamasining
Nazorat bo‘limi

2. 1-nazorat kartochkalarini to‘liq rasmiylashtirish.

2. Hujjat olingan paytdan boshlab bir soat mobaynida.2. Nazorat bo‘limi xodimlari.

|
|
|
|

3. Hujjatlarni ko‘paytirish hamda topshiriqnoma va 1-nazorat kartochkasi bilan imzo qo‘ydirib berish: Bosh vazir o‘rinbosarlarining yordamchilariga (departament va bo‘lim mudirlariga, boshqarma boshlig‘iga) ijroni tashkil etish uchun; Umumiy bo‘lim mudiriga vazirliklar, idoralar va hokimliklarga jo‘natish uchun. 3. Vazirlar Mahkamasi apparatida — hujjat olingan vaqtdan boshlab bir soat mobaynida.3. Nazorat bo‘limi xodimlari.
3a. Bir kecha-kunduz muddatda — vazirliklar, idoralar, hokimliklarga.3a. Umumiy bo‘limning kanselyariya mudiri.

Bosh vazir o‘rinbosarining yordamchisi

1. ASIO rejimida hujjatni va uning bo‘yicha topshiriqnoma (fishka)ni ro‘yxatdan o‘tkazish.

1. Hujjat olinishi bilanoq.1. Yordamchi. Inspektor.

Bosh vazir o‘rinbosari

2. Hujjat va topshiriqnomani ishlab chiqish: nazorat rejalarini yoki tadbirlar ishlab chiqish; aniq ijrochilarni va muddatlarni belgilash; tezkor yig‘ilishlar o‘tkazish; Vazirlar Mahkamasi qarori yoki farmoyishi loyihasini (2-sxemaga muvofiq) tayyorlash.

2. Olingan kunda. Hujjatda va uning bo‘yicha topshiriqnomada belgilangan muddatlarda.
2. Bosh vazir o‘rinbosari. Departament (bo‘lim) mudirlari, boshqarma boshlig‘i.

Departament (bo‘lim) mudiri, boshqarma boshlig‘i

|
|
|
|
|

|
|

3. Ijroni tashkil etish va nazorat qilish:
— vazirliklar, idoralar va hokimliklardagi ishlar ahvolini o‘rganish;
–– bajarilishini departamentlarda (boshqarmada, bo‘limlarda) va Vazirlar Mahkamasining komplekslari majlislarida ko‘rib chiqish. Rahbarlarga nisbatan shaxsiy javobgarlik choralarini ko‘rish.
–– O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Departamentini va Davlat maslahatchilari xizmatlarini nazoratdagi bandlarning bajarilishi to‘g‘risida xabardor qilish.
3. Hujjatda va uning bo‘yicha topshiriqnomada belgilangan muddatlarda.3. Mutaxassis. Departament (bo‘lim) mudirlari, boshqarma boshlig‘i. Bosh vazir o‘rinbosari.
4. Nazoratdagi hujjatlarning bajarilishini muntazam ravishda tahlil qilish va Vazirlar Mahkamasi rahbariyatini xabardor qilish.4. Har kuni, har oyda, har chorakda.4. Nazorat bo‘limi. Ijro etuvchi apparat boshqaruvchisi.


III. Vazirliklar, idoralar, Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari

Vazirlik, idora

Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari

1. Hujjatni ro‘yxatdan o‘tkazish. 1a-nazorat kartochkasini to‘ldirish va rahbarga axborot berish.

1. Hujjat olingandan so‘ng 30 daqiqa mobaynida.

1. Umumiy bo‘lim, kanselyariya mudirlari, yordamchi.

2. Hujjatga rahbarning aniq topshiriq, ijrochi va muddatlar ko‘rsatilgan holdagi rezolyutsiyasi.

2. Hujjat olinishi bilanoq.

2. Vazir, idora rahbari, Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashi raisi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimi.

|
|
|

|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|

3. Rahbarning rezolyutsiyasiga muvofiq ijrochiga yetkazish. 1a-kartochka nusxasi nazorat bo‘linmasiga (guruhga, shu’baga yoki xodimga) beriladi.3. Rahbarning rezolyutsiyasidan so‘ng 30 daqiqa mobaynida.3. Umumiy bo‘lim, kanselyariya mudirlari, yordamchi.
4. Qo‘yilgan vazifalarni amalga oshirishni ta’minlovchi aniq choralar, muddatlar va shaxsan ijrochilari tasdiqlangan holda hay’at yoki hokimning qarorini tayyorlash va qabul qilish.4. Hujjat olingan sanadan boshlab uch kun muddatda, agar VM topshirig‘ida boshqa muddatlar belgilanmagan bo‘lsa.4. Vazir, idora rahbari, Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashi raisi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimlari.
4a. 1a-nazorat kartochkasini to‘liq rasmiylashtirish.4a. Qaror qabul qilingan kunda.4a. Nazorat bo‘linmasi (guruh, shu’ba), xodim.
5. Qabul qilingan qarorni yetkazish: a) boshqaruvning hududiy tarmoq organlariga; b) tuman, shahar hokimliklariga; v) tasarrufidagi korxonalarga; g) Vazirlar Mahkamasi tegishli departamentlariga (boshqarma, bo‘limlarga)5. Qaror qabul qilingan kundan boshlab bir kecha-kunduz muddatda.5. Umumiy bo‘lim, kanselyariya mudirlari
6. Qabul qilingan qarorlarning ijrosini tashkil etish:6. Belgilangan muddatlarda.6. Qarorning bajarilishi uchun shaxsan mas’ul rahbar.
–– tadbirlarni amalga oshirish, quyi tarkibiy tuzilmalardagi ishlar ahvolini o‘rganish;jadvalga muvofiqvazirlik, idora, hokimlik mutaxassislari
–– vazirliklar, idora hay’atida, hokimlik rahbari huzurida hujjatning bajarilishini ko‘rib chiqish. Yo‘l qo‘yilgan kamchiliklari uchun tarkibiy bo‘linmalar rahbarlariga nasbatan shaxsiy javobgarlik choralari ko‘rish;Belgilangan muddatlarda, zarurat bo‘lganda tezkorlik bilanVazirlik, idora, hokimlik rahbari
–– Vazirlar Mahkamasining tegishli departamentlarga, bo‘limlar va boshqarmaga va O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Apparati xizmatlariga Farmon (qaror, farmoyish)ning bajarilishi yuzasidan axborotlar taqdim etish. Zarurat bo‘lganda muammoli masalalarni hal qilish to‘g‘risida, shuningdek hujjatni nazoratdan chiqarish to‘g‘risida takliflar kiritish. Farmonda (VM qarorlari va farmoyishlarida) belgilangan muddatlarda.Vazirlik, idora, hokimlik rahbari

IV. Boshqaruvning hududiy tarmoq organlari, tuman, shahar hokimliklari, korxonalar

Boshqaruvning hududiy tarmoq organlari

Tuman, shahar hokimliklari

1. Hujjatni ro‘yxatdan o‘tkazish. 1b-nazorat kartochkasini to‘ldirish va rahbarga axborot berish.

1. Hujjat olingan vaqtdan boshlab 30 daqiqa mobaynida.

1. Umumiy bo‘lim, kanselyariya mudirlari, yordamchi.

Tasarrufdagi korxonalar

2. Hujjatga rahbarning aniq topshiriq, ijrochi va muddatlar ko‘rsatilgan holdagi rezolyutsiyasi.

2. Hujjat olinishi bilanoq.2. Viloyat boshqarmasi, hokimlik, korxona rahbari.

3. Qarorlar qabul qilish: bajarish muddatlari va qo‘yilgan vazifalarning amalga oshirilishi uchun javobgar xodimlar ko‘rsatilgan holda viloyat boshqarmasi bo‘yicha buyruq, hokim qarori, korxona bo‘yicha buyruq.3. Hujjat tushgan kundan boshlab ikki kun muddatda.3. Viloyat boshqarmasi, hokimlik, korxona rahbari.

4. 1b-nazorat kartochkasini rasmiylashtirish, tasarrufidagi korxona, muassasa va tashkilotlarga ijro uchun, shuningdek tegishli vazirliklar, idoralar, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklariga ma’lumot uchun jo‘natish.4. Qaror qabul qilingan kunda.4. Nazorat bo‘linmasi, xodim. Umumiy bo‘lim, kanselyariya mudirlari.

5. Qabul qilingan qarorlarning ijrosini tashkil etish:5. Belgilangan muddatlarda.5. Qarorning amalga oshirilishi uchun shaxsan mas’ul bo‘lgan rahbar, xodim.

–– Qabul qilingan qarorlarda tasdiqlangan tadbirlarni amalga oshirish; Tasdiqlangan muddatlarda;Tarkibiy bo‘linmalarning xodimlari, mutaxassislari va rahbarlari;

–– viloyat boshqarmasi, tuman, shahar hokimliklari va korxonalar rahbarlari huzurida qarorlar bajarilishini ko‘rib chiqish. Yo‘l qo‘yilgan kamchiliklar uchun mansabdor shaxslarga va mutaxassislarga nisbatan shaxsiy javobgarlik choralari ko‘rish; Belgilangan muddatlarda;Viloyat boshqarmasi, hokimlik, korxona rahbarlari;

–– vazirlik, idora hay’ati, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari qarorlarining bajarilishi to‘g‘risida axborotlar taqdim etish. Zarurat bo‘lganda, muammoli masalalarni hal qilish to‘g‘risida, shuningdek hujjatni nazoratdan chiqarish to‘g‘risida takliflar kiritish. Vazirlik, idora, Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari qarorlarida belgilangan muddatlarda.Hokimlik viloyat boshqarmasi, korxona rahbarlari; nazorat bo‘linmasi, xodim
Oldingi tahrirga qarang.

Tarkibiy bo‘linmalar

Tayyorlash, bajarish va
nazoratni tashkil etish

Tayyorlash va bajarish muddatlari

Mas’ullar


I. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Ijro etuvchi apparati

Vazirlik, idora,
hokimlik

1. Qarorlar, farmoyishlar loyihasini tayyorlash:

Vazirlar Mahkamasining
Departamenti, boshqarma bo‘limi

masalani vazirliklar, idoralar, hokimliklar, boshqaruvning quyi bo‘g‘inlarida ishlab chiqish;

loyihani tayyorlash jarayonida

Departament, boshqarma, bo‘lim mutaxassisi

|
|
|
|
|
|
|
|
|
aniq choralar (tadbirlar), asoslangan muddatlar va bajarilishi uchun mas’ullarni belgilash;loyihani tayyorlash jarayonidaDepartament, boshqarma, bo‘lim mutaxassisi
loyihani manfaatdor vazirliklar, idoralar va hokimliklarda kelishib olish. Vazirliklar, idoralar va hokimliklarning tashabbusi bilan Vazirlar Mahkamasiga kiritilayotgan loyihalar kelishib olingan holda taqdim etiladi yoki ularga mavjud mulohazalar ilova qilinadi;qarorlar loyihalari bo‘yicha 3 kalendar kun; farmoyishlar bo‘yicha 2 kalendar kun.Vazirliklar, idoralar, hokimliklar rahbarlari. Vazirlar Mahkamasining mutaxassisi, Departament, bo‘lim mudiri, boshqarma boshlig‘i.
loyihani manfaatdor vazirliklar, idoralarni jalb qilgan holda Bosh vazir o‘rinbosari, zarur bo‘lganda esa Bosh vazir huzurida muhokama qilish; belgilangan muddatdaDepartament, bo‘lim mudiri, boshqarma boshlig‘i.
Bosh vazir o‘rinbosari
loyihani puxtalash. Departamentda, Huquqiy ekspertiza va xalqaro shartnomalar boshqarmasida, kompleks rahbari va tegishli Bosh vaziri o‘rinbosari tomonidan vizalash. Loyihani Vazirlar Mahkamasining Ijro etuvchi apparati boshqaruvchisiga taqdim etish;belgilangan muddatdaMutaxassis. Departament, bo‘lim mudiri, boshqarma boshlig‘i
1. Loyihani ko‘rib chiqish, zarur bo‘lganda puxtalash uchun ijrochiga qaytarish.1. Taqdim etilgan kunda1. Ijro etuvchi apparat boshqaruvchisi.

Vazirlar Mahkamasi Ijro etuvchi apparat boshqaruvchisi
2. Loyihalarni taqdim etish:
–– imzolash uchun Bosh vazirga;
–– O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Devoniga.
2. Taqdim etilgan kunda2. Ijro etuvchi apparat boshqaruvchisi.
|
|
–––—|_____

|
|
3. Zarur bo‘lganda qaytarilgan loyihani puxtalash.3. Belgilangan muddatda3. Ijro etuvchi apparat boshqaruvchisi. Departament, bo‘lim mudiri, boshqarma boshlig‘i, mutaxassis

Qarorning qabul qilinishi

VM majlisida

VM Rayosatida

So‘rov tartibida

Nazorat
bo‘limi
Departa-ment, boshqarma, bo‘limUmumiy
bo‘lim
1. Imzolangan qarorga, farmoyishga jo‘natish ko‘rsatkichini rasmiylashtirish va apparat bo‘linmalariga, vazirliklarga, idoralarga, hokimliklarga jo‘natish.1. Imzolangan qaror (farmoyish) olingan kunda.1. Departament, boshqarma bo‘lim mutaxassisi. Umumiy bo‘lim mutaxassisi.
|
|
|
2. Hujjatni va uning bandlarini muddatlari va ijrochilari bo‘yicha “Nazorat” rejimida ro‘yxatdan o‘tkazish, 2-nazorat kartochkasini rasmiylashtirish.2. Hujjat tushgan kunda.2. Mutaxassis. Nazorat bo‘limi mudiri.
3. Qabul qilingan hujjatning ijrosini tashkil etish bo‘yicha nazorat rejasi, tadbirlar rejasi tuzish; tezkor yig‘ilish bo‘yicha takliflar tayyorlash.3. Imzolangan sanadan boshlab uch kun muddatda, zarur bo‘lganda imzolangan kunda.3. Mutaxassis. Departament, bo‘lim mudiri, boshqarma boshlig‘i.
Bosh vazir o‘rinbosari
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Hujjatni amalga oshirish bo‘yicha amaliy chora-tadbirlarni, zarurat bo‘lganda Bosh vazir huzurida ko‘rib chiqish va tasdiqlash.1. Imzolangan sanadan boshlab uch kun muddatda, zarur bo‘lganda imzolangan kunda.1. Bosh vazir o‘rinbosari. Bosh vazir
2. Qaror, farmoyish ijrosini tashkil etish:2. Belgilangan muddatda2. Bosh vazir o‘rinbosari.
xizmat safarlari va vazirliklarda, idoralarda va hokimliklarda maqsadli o‘rganish davomida ishlarning ahvolini tahlil qilish;ishchi reja muddatlari bo‘yicha;Departament, boshqarma, bo‘lim mutaxassislari
qaror (farmoyish)ning bajarilishini Departamentda, boshqarmada, bo‘limda, Bosh vazirning tarmoq bo‘yicha o‘rinbosarida, Komplekslar yig‘ilishlarida ko‘rib chiqish; ishchi reja muddatlari bo‘yicha;Departament, bo‘lim mudiri, boshqarma boshlig‘i
qo‘yilgan vazifa�arni o‘z vaqtida va to‘liq hajmda amalga oshirish uchun vazirliklar, idoralar va hokimliklar rahbarlariga nisbatan shaxsiy javobgarlik choralarini ko‘rish; har chorakda Komplekslar majlislaridaBosh vazir o‘rinbosari.
qaror (farmoyish)ni nazoratdan chiqarish yoki uning amal qilish muddatini uzaytirish to‘g‘risidagi takliflarni umumlashtirish va kiritish. Vazirlar Mahkamasi (Rayosati) majlisi kun tartibiga kiritish.Belgilangan muddatlardaMutaxassis. Departament, bo‘lim mudiri, boshqarma boshlig‘i. Bosh vazir o‘rinbosari. Nazorat bo‘limi.


3. Nazoratdan chiqarish to‘g‘risidagi qarorning qabul qilinishi

VM majlisida

VM Rayosatida

So‘rov tartibida

4. Ishlar nomenklaturasiga muvofiq hujjatlarni inspektorga topshirish, arxivga topshirishga tayyorlash. 4. Nazoratdan chiqarilgandan so‘ng Jadval bo‘yicha4. Bosh vazir o‘rinbosarlarining inspektorlari. Departamentlar, bo‘limlar, boshqarma mutaxassislari
5. Nazoratdagi bandlarning bajarilishini muntazam ravishda tahlil qilish. Vazirlar Mahkamasi rahbariyatini xabardor qilish.5. Har oyda, har chorakda5. Nazorat bo‘limi. Ijro etuvchi apparat boshqaruvchisi

II. Vazirliklar, idoralar, Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari

Vazirlik, idoraQoraqalpog‘iston Respublikasi VK, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari
1. Hujjatni ro‘yxatdan o‘tkazish, 2a-nazorat kartochkasini to‘ldirish va rahbarga axborot berish. 1. Hujjat olingan so‘ng 30 daqiqa mobaynida. 1. Umumiy bo‘lim, kanselyariya mudirlari, yordamchi
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Hujjatga rahbarning aniq topshiriq, bajaruvchi va muddatlar ko‘rsatilgan holdagi rezolyutsiyasi2. Hujjat olinishiga ko‘ra2. Vazir, idoraning rahbari, QQR Vazirlar Kengashi raisi, viloyatlar va shahar hokimi
3. Rahbarning rezolyutsiyasiga muvofiq bajaruvchiga yetkazish 2a-kartochkasining nusxasi nazorat bo‘linmasi (guruh, shu’ba yoki xodim)ga beriladi. 3. Rahbar rezolyutsiyasidan so‘ng 30 daqiqa mobaynida. 3. Umumiy bo‘lim, kanselyariya mudirlari, yordamchi
4. Qo‘yilgan vazifalarning amalga oshirilishini ta’minlovchi aniq chora-tadbirlar, muddatlar va shaxsan bajaruvchilar tasdiqlangan holda hay’at yoki hokim qarorini tayyorlash va qabul qilish.4. Hujjat olingan sanadan boshlab uch kun muddatda, agar VM topshirig‘ida boshqa muddatlar ko‘rsatilmagan bo‘lsa.4. Vazir, idoraning rahbari, QQR Vazirlar Kengashi raisi, viloyatlar va shahar hokimi
4a. 2a-nazorat kartochkasi to‘liq rasmiylashtirish4a. Qaror qabul qilingan kunda4a. Nazorat bo‘linmasi (guruh, shu’ba), xodim
5. Qabul qilingan qarorni yetkazish:
a) boshqaruvning hududiy tarmoq organlariga;
b) tuman, shahar hokimliklariga;
v) tasarrufdagi korxonalarga;
g) Vazirlar Mahkamasi Departament (boshqarma, bo‘limi)ga.
5. Qaror qabul qilingan kundan boshlab bir kecha-kunduz muddatda5. Umumiy bo‘lim, kanselyariya mudirlari
6. Qabul qilingan qarorlarning bajarilishini tashkil etish:6. Belgilangan muddatlarda6. Qarorning bajarilishi uchun shaxsan mas’ul rahbar
tadbirlarni amalga oshirish, quyi tarkibiy bo‘linmalardagi ishlarning ahvolini o‘rganish;jadvalga muvofiqVazirlik, idora, hokimlik mutaxassislari
hujjatning bajarilishini vazirlik, idora hay’atida, hokimlik rahbari huzurida ko‘rib chiqish. Yo‘l qo‘yilgan kamchiliklar uchun tarkibiy bo‘linmalar rahbarlariga nisbatan shaxsiy javobgarlik choralarini ko‘rish;belgilangan muddatlarda, zarur bo‘lgan hollarda tezkorlik bilanVazirlik, idora, hokimlik rahbari
hujjatning bajarilishini vazirlik, idora hay’atida, hokimlik rahbari huzurida ko‘rib chiqish. Yo‘l qo‘yilgan kamchiliklar uchun tarkibiy bo‘linmalar rahbarlariga nisbatan shaxsiy javobgarlik choralarini ko‘rish;belgilangan muddatlarda, zarur bo‘lgan hollarda tezkorlik bilanVazirlik, idora, hokimlik rahbari
qaror, farmoyishning bajarilishi to‘g‘risidagi axborotni Vazirlar Mahkamasining tegishli departamentiga, bo‘limlariga, boshqarmaga taqdim etish. Zarur bo‘lgan hollarda muammoli masalalarni hal etish to‘g‘risida, shuningdek, hujjatni nazoratdan chiqarish to‘g‘risida takliflar kiritish. Vazirlar Mahkamasining qarorlari, farmoyishlarida belgilangan muddatlardaVazirlik, idora, hokimlik rahbari


III. Boshqaruvning hududiy tarmoq organlari, tuman, shahar hokimliklari, korxonalar

Boshqaruv-ning hududiy tarmoq organlariTuman, shahar hokimliklari
1. Hujjatni ro‘yxatdan o‘tkazish, 2b––nazorat kartochkasini to‘ldirish va rahbarga axborot berish. 1. Hujjat olingan vaqtdan boshlab 30 daqiqa mobaynida.1 Umumiy bo‘lim, kanselyariya mudirlari, yordamchi.
Tasarrufdagi korxonalar

2. Hujjatga rahbarning aniq topshiriq, ijrochi va muddatlar ko‘rsatilgan holdagi rezolyutsiyasi.2. Hujjat olinishi bilanoq.2. Viloyat boshqarmasi, hokimlik, korxona rahbari.
3. Qaror qabul qilish: viloyat boshqarmasi bo‘yicha buyruq; hokim qarori; qo‘yilgan vazifalarni amalga oshirish uchun muddatlari va shaxsan mas’ul xodimlar ko‘rsatilgan holda korxona bo‘yicha buyruq. 3. Hujjat tushgan kundan boshlab ikki kun muddatda.3. Viloyat boshqarmasi, hokimlik, korxona rahbari.


4. 2b-nazorat kartochkasini rasmiylashtirish, tasarrufidagi korxonalarga, muassasalarga va tashkilotlarga ijro etish uchun, shuningdek tegishli vazirliklar, idoralar, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklariga ma’lumot uchun yuborish. 4. Qaror qabul qilingan kunda.4. Nazorat bo‘linmasi, xodim. Umumiy bo‘lim, kanselyariya mudirlari


5. Qabul qilingan qarorlarning ijrosini tashkil etish;5. Belgilangan muddatlarda5. Qarorni amalga oshirish uchun javobgar rahbar, xodim


qabul qilingan qarorlarda tasdiqlangan tadbirlarni amalga oshirishtasdiqlangan muddatda;Tarkibiy bo‘linmalarning xodimlari, mutaxassislari va rahbarlari


viloyat boshqarmasi, tuman, shahar hokimliklari va korxonalar rahbarlari huzurida qarorlarning bajarilishini ko‘rib chiqish. Yo‘l qo‘yilgan kamchiliklar uchun mansabdor shaxslarga va mutaxassislarga nisbatan shaxsiy javobgarlik choralari ko‘rish;belgilangan muddatlarda;Viloyat boshqarmasi, hokimlik, korxona rahbarlari;


vazirlaklar, idoralar hay’ati, viloyatlar va Toshkent shahar hokimi qarorining bajarilishi to‘g‘risida axborotlar taqdim etish. Zarur bo‘lganda, muammoli masalalarni hal qilish to‘g‘risida, shuningdek hujjatni nazoratdan chiqarish to‘g‘risida takliflar kiritish.vazirlik, idora, Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari qaroridagi muddatlarda.Viloyat boshqarmasi, hokimlik, korxonalar rahbarlari, nazorat bo‘linmasi, xodim
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.