23.07.1998 yilda ro‘yxatdan o‘tgan, ro‘yxat raqami 456