“Ofis” keyingi o‘rinlarda 11-moddada batafsil bayon etilgan GGGIning O‘zbekiston Respublikasidagi ofisini anglatadi;
2. GGGI va uning xodimlari ushbu moddaning 1-bandiga muvofiq o‘tkazilgan yig‘ilishlar, muhokama va qarorlarning to‘liq erkinligiga ega. Hukumat O‘zbekiston Respublikasida GGGI tomonidan o‘tkaziladigan majlislarga hech qanday to‘sqinlik qilinmasligi uchun barcha zarur choralarni ko‘rishi lozim.
2. 8(1)-moddaning qoidalari O‘zbekiston Respublikasining vakillari va fuqarolariga nisbatan qo‘llanilmaydi.
2. Agar kelishmovchiliklar 15-moddaning 1-bandiga binoan Tomonlardan birining yozma xabarnomasidan so‘ng uch oy ichida hal etilmasa, har ikki Tomon kelishmovchilikni 15-moddaning 3 — 5-bandlarida o‘rnatilgan tartibga muvofiq hakamlik tribunali (arbitraj) tomonidan qabul qilinadigan qaror asosida ko‘rib chiqilishi haqida murojaat qilishi mumkin.