11.02.2021 yildagi 62-son
Hujjat kuchini yo‘qotgan 27.02.2023
 LexUZ sharhi

T/r

Ishlar nomi va tarkibi

Ishlab chiqiladigan qism

Davriyligi

Hujjatning turi

Tashqi foydalanuvchilarga ma’lumotlar taqdim etish muddatlari

Statistika ishlarini bajarish qiymati (ming so‘m)

1

2

3

4

5

6

7


I. Iqtisodiyot va ijtimoiy sohalar holati hamda rivojlanishini tavsiflovchi statistik ko‘rsatkichlarni tayyorlash


119 317 799,7


1. Makroiqtisodiy ko‘rsatkichlar va iqtisodiy balanslar


8 598 901,6


1.1. Milliy hisoblar tizimi

1.

2019-yil uchun milliy hisoblar:

ishlab chiqarish hisobi;

daromadlarning shakllanish hisobi;

birlamchi daromadlarning taqsimlanish hisobi;

daromadlarning ikkilamchi taqsimlanish hisobi;

daromadlardan foydalanish hisobi;

kapital bilan operatsiyalarhisobi.

O‘zbekiston Respublikasi, iqtisodiy faoliyat turlari va institutsional sektorlar bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

may

2.

Joriy va taqqoslama narxlarda O‘zbekiston Respublikasida ishlab chiqarilgan yalpi ichki mahsulot

2019-yil uchun

yillik yakunlarga muvofiq choraklik yakunlarga aniqlik kiritish

O‘zbekiston Respublikasi, iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

fevral

2020-yil uchun

ikkinchi baholash (dastlabki)

O‘zbekiston Respublikasi, iqtisodiy faoliyat turlari, davlat va nodavlat mulkchilik shakllari bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

21-yanvar

2019-yilning aniqlik kiritilgan yillik va choraklik yakunlariga muvofiq choraklik yakunlarga aniqlik kiritish

O‘zbekiston Respublikasi, iqtisodiy faoliyat turlari

yillik

tahliliy jadvallar

fevral

uchinchi baholash (yakuniy)

O‘zbekiston Respublikasi, iqtisodiy faoliyat turlari, institutsional sektorlar, davlat va nodavlat mulkchilik shakllari bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

noyabr

2021-yil uchun

birinchi baholash (kutilayotgan)

O‘zbekiston Respublikasi, iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha

yillik,

choraklik

tahliliy jadvallar

21-dekabr,
chorak oxirgi oyining 18-kuni

ikkinchi baholash (dastlabki)

O‘zbekiston Respublikasi, iqtisodiy faoliyat turlari, davlat va nodavlat mulkchilik shakllari bo‘yicha

choraklik

tahliliy jadvallar

hisobot davridan keyingi 20-kun

3.

Yakuniy iste’mol usuli bo‘yicha joriy va taqqoslama na�xlarda O‘zbekiston Respublikasi yalpi ichki mahsuloti

2019-yil uchun

yillik yakunlarga muvofiq choraklik yakunlarga aniqlik kiritish

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

fevral

2020-yil uchun

2019-yilning yillik va choraklik yakunlariga muvofiq choraklik yakunlarga aniqlik kiritish

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

aprel

birinchi baholash (dastlabki)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

aprel

ikkinchi baholash (yakuniy)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

noyabr

2021-yil uchun

birinchi baholash (dastlabki)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

choraklik

tahliliy jadvallar

hisobot davridan keyingi 90-kun

4.

Joriy va taqqoslama narxlarda yalpi hududiy mahsulot

2019-yil uchun

uchinchi baholash (yakuniy)

Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

mart

2020-yil uchun

ikkinchi baholash (dastlabki)

Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

21-yanvar

2021-yil uchun

birinchi baholash (kutilayotgan)

Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha

yillik,

choraklik

tahliliy jadvallar

21-dekabr,
chorak oxirgi oyining 18-kuni

ikkinchi baholash (dastlabki)

Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha

choraklik

tahliliy jadvallar

hisobot davridan keyingi 20-kun

5.

Moddiy aylanma vositalar zaxirasining o‘zgarishi, xolding foydasi hisob-kitobini qo‘shgan holda

O‘zbekiston Respublikasi, iqtisodiy faoliyat turlari va institutsional sektorlar bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

noyabr

6.

2021-yil uchun kichik tadbirkorlik subyektlarining (uy xo‘jaliklarining ishlab chiqarish faoliyatini qo‘shgan holda) qo‘shilgan qiymat hajmi va ularning YIM (YaHM)dagi ulushini baholash

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

choraklik

tahliliy jadvallar

hisobot davridan keyingi 21-kun

7.

2020-yil uchun kichik tadbirkorlik subyektlarining (uy xo‘jaliklarining ishlab chiqarish faoliyatini qo‘shgan holda) qo‘shilgan qiymat hajmi va ularning YIM (YaHM)dagi ulushi bahosiga aniqlik kiritish

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

choraklik

tahliliy jadvallar

hisobot davridan keyingi 21-kun

8.

Kuzatilmaydigan iqtisodiyot bo‘yicha qo‘shilgan qiymat hajmi va uning YIMdagi ulushini baholash

O‘zbekiston Respublikasi, iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha

choraklik,

yillik

tahliliy jadvallar

hisobot davridan keyingi 90-kun

9.

Xalqaro taqqoslashlar dasturining navbatdagi global siklida ishtirok etishga tayyorgarlik ko‘rish maqsadidi 2020-yil uchun YIM tarkibiy qismlarini birlamchi guruhlar bo‘yicha dezagregatsiyalash

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

dekabr

10.

Ishlab chiqarishning monopollashuvi darajasini baholash

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

choraklik

tahliliy jadvallar

hisobot davridan keyingi 21-kun

11.

2020-yil oxiriga mavjud asosiy fondlar

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha, iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

sentyabr

12.

2021-yilning diskret choraklari bo‘yicha YIMni tajriba asosida baholash

O‘zbekiston Respublikasi, iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha

choraklik

tahliliy jadvallar

hisobot davridan keyingi 45-kun

13.

2020-yil uchun turizm yordamchi hisobi

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

noyabr

14.

2016 — 2019-yillar uchun O‘zbekiston Respublikasi milliy hisoblari

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yillik

to‘plam

iyun

15.

Makroiqtisodiy hisob-kitoblar metodikasini “Milliy hisoblar tizimi — 2008” qo‘llanmasi asosida takomillashtirish

maxsus dastur bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

grafik bo‘yicha

16.

OPEN-DATA ochiq ma’lumotlar portalida joylashtirish uchun milliy hisoblar statistikasi bo‘yicha ma’lumotlarni shakllantirish

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha, iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha

choraklik

tahliliy jadvallar

grafik bo‘yicha


1.1.1. Axborot-tahliliy materiallar

1.

Yalpi ichki mahsulotni ishlab chiqarish to‘g‘risida tahliliy ma’lumot

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

har chorakda

press-reliz

hisobot davridan keyingi 25-kun

2.

Yalpi hududiy mahsulot to‘g‘risida tahliliy ma’lumot

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

har chorakda

press-reliz

hisobot davridan keyingi 25-kun

3.

Asosiy vositalarning holati va harakati to‘g‘risida tahliliy ma’lumot

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yillik

press-reliz

20-noyabr

1.2. Iqtisodiy balanslar

1.

2019-yil uchun resurslar va ularning ishlatilish jadvallari

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

dekabr

2.

2018-yil uchun xarajatlar-ishlab chiqarish jadvallari (t�jriba asosida)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

may

3.

2020-yil uchun joriy narxlarda boshlang‘ich (qayta tiklangan) va qoldiq qiymat bo‘yicha asosiy fondlar balansi

O‘zbekiston Respublikasi, iqtisodiy faoliyat turlari, davlat va nodavlat mulkchilik shakllari bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

avgust

4.

2020-yil uchun mehnat resurslari balansi

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, iqtisodiy faoliyat turlari, shahar va qishloqlar bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

iyun

5.

2020-yil uchun asosiy turdagi qishloq xo‘jaligi hayvonlari va parrandalari bosh soni balansi

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

may

6.

2020-yil uchun natura holida asosiy oziq-ovqat resurslari balansi (maxsus metodika bo‘yicha)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

may

7.

2020-yil uchun alohida guruhlar bo‘yicha iste’mol tovarlari balansi

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

may


1.3. Hukumatning muhim maqsadli kompleks dasturlari va qarorlarini amalga oshirish bo‘yicha monitoring olib borish uchun statistik ma’lumotlar

1.

Hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishni reyting baholash tizimi

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, tuman va shaharlar bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

dastlabki ma’lumotlar

15-yanvar

yakuniy ma’lumotlar

1-iyun

2.

O‘zbekiston Respublikasining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi asosiy yakunlari to‘g‘risida tahliliy jadvallar

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

oylik,

choraklik

tahliliy jadvallar

kelishilgan grafik bo‘yicha

3.

O‘zbekiston Respublikasi Investitsiya dasturiga kiritilgan loyihalar bo‘yicha investitsiyalarni jalb qilish va o‘zlashtirish

(4-invest (asosiy) “Investitsiya faoliyati, bino va inshootlarini foydalanishga topshirish to‘g‘risida hisobot” shakli)

Hududlar va loyihalarni amalga oshiruvchi ishtirokchilar bo‘yicha hamda iqtisodiy faoliyat turlari, Investitsiya dasturidagi quyilmalar turlari, moliyalashtirish manbalari bo‘yicha

choraklik

byulleten,

elektron baza

hisobot davridan keyingi 13-kun

4.

Tovar va xizmatlar eksport-importi:

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, tovarlar, hisob-kitob turlari, mamlakatlar bo‘yicha

dastlabki hisob-kitob;

yakuniy hisob-kitob.

oylik

yillik

byulleten

byulleten

hisobot davridan keyingi 10-kun

28-aprel

(12-korxona “Tashkilot faoliyati to‘g‘risida hisobot” shakli; 1-kb (tif) “Eksport-import to‘g‘risida hisobot” (1-kb shakliga ilova); Kiruvchi va chiquvchi turizm bo‘yicha tashrif buyuruvchilarning xarajatlari kuzatuvi, bojxona statistikasi, Markaziy bank ma’lumotlari, deklaratsiya to‘ldirmasdan O‘zbekiston Respublikasidan jismoniy shaxslar tomonidan olib chiqilayotgan va olib kirilayotgan tovarlar kuzatuvi)

5.

Mahsulotlar va materiallar ishlab chiqarishni mahalliylashtirish chora-tadbirini amalga oshirish to‘g‘risidagi ma’lumot

(4-sanoat (mahalliylashtirish) “Mahsulotlar va materiallar ishlab chiqarishni mahalliylashtirish chora-tadbirini amalga oshirish to‘g‘risida hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

choraklik

tahliliy jadvallar

hisobot davridan keyingi 12-kun

6.

Oliy ta’lim muassasalari;

akademik litseylar;

kasb-hunar maktablari;

kollejlar;

texnikumlar;

umumta’lim maktablari va maktablarning sport inshootlari;

bolalar musiqa va san’at maktablari;

maktabgacha ta’lim tashkilotlari;

suzish havzalari;

sog‘liqni saqlash obyektlarining ishga tushirilishi

(4-qurilish (ijtimoiy soha) “Ijtimoiy soha obyektlari qurilishi to‘g‘risida hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha, obyektlar, qurilish turlari bo‘yicha

choraklik

byulleten

hisobot davridan keyingi 15-kun

7.

Davlat boshqaruvi organlari, va xo‘jalik birlashmalari hamda ularning idoraviy tashkilotlarining boshqaruv, xizmat ko‘rsatuvchi, texnik va ishlab chiqarish xodimlari sonining monitoringi uchun ma’lumot

(4-bx “Boshqaruv organi xodimlari soni to‘g‘risida hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, tumanlar va shaharlar, boshqaruv organlari bo‘yicha

choraklik

tahliliy jadvallar

hisobot davridan
keyingi 25-kun

8.

Tashkilotlarning moliyaviy natijalari

(12-moliya “Tashkilotning moliyaviy ahvoli to‘g‘risida hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, vazirlik va idoralar, boshqaruv organlari, iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha

oylik

byulleten

hisobot davridan keyingi 35-kun

9.

Tashkilotlarning debitorlik va kreditorlik qarzdorligi

(12-moliya “Tashkilotning moliyaviy ahvoli to‘g‘risida hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, boshqaruv organlari, iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha

oylik

byulleten

hisobot davridan keyingi 35-kun

10.

Tashkilotlarning debitorlik va kreditorlik qarzdorligi (monitoring)

(12-moliya “Tashkilotning moliyaviy ahvoli to‘g‘risida hisobot” shakli) (12-moliya “Tashkilotning moliyaviy ahvoli to‘g‘risida hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, vazirlik va idoralar, boshqaruv organlari

oylik

byulleten

hisobot davridan keyingi 35-kun

11.

O‘zbekiston Respublikasi va xorijiy mamlakatlar xo‘jalik yurituvchi subyektlari o‘rtasidagi o‘zaro hisob-kitoblar holati

(12-moliya “Tashkilotning moliyaviy ahvoli to‘g‘risida hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, vazirlik va idoralar, boshqaruv organlari, iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha

choraklik

byulleten

hisobot davridan keyingi 35-kun

12.

Tovar-moddiy zaxiralari

(12-moliya “Tashkilotning moliyaviy ahvoli to‘g‘risida hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, vazirlik va idoralar, boshqaruv organlari, iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha

choraklik

tahliliy jadvallar

hisobot davridan keyingi 40-kun

13.

Davlat ishtirokidagi korxonalarning tahliliy ma’lumoti:

zarar ko‘rib ishlayotgan korxonalar to‘g‘risidagi ma’lumotlar;

to‘lash kunidan uch oydan ortiq muddat o‘tgan kreditorlik qarzdorligi mavjud korxonalar to‘g‘risidagi ma’lumotlar.

(12-moliya “Tashkilotning moliyaviy ahvoli to‘g‘risida hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, vazirlik va idoralar

choraklik

tahliliy jadvallar

hisobot davridan keyingi 35-kun

14.

Asosiy vositalar qiymatini yillik qayta baholash indekslari (tarmoq bo‘limlari ma’lumotlari)

asosiy vositalar guruhlari bo‘yicha

yilda bir marta

jadvallar

(to‘plam uchun ma’lumot)

29-dekabr

15.

Davlat ishtirokidagi korxonalarning pasport ma’lumotlari bazasini yuritish va yangilash

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yillik

ma’lumotlar bazasi

may

16.

Maxsus iqtisodiy zonalar, kichik sanoat zonalari, texnoparklar ishtirokchisi bo‘lgan tashkilotlar va klasterlar faoliyatining asosiy ko‘rsatkichlari:

ishlab chiqarish, tayyor sanoat mahsulotining yuklab jo‘natilishi va qoldig‘i (amaldagi narxlarda va natura shaklida);

asosiy kapitalga investitsiyalar va bajarilgan qurilish ishlari hajmi to‘g‘risidagi ko‘rsatkichlar;

ish o‘rinlari va ishchilar soni;

asosiy moliyaviy ko‘rsatkichlar;

tashqi savdo ko‘rsatkichlari

(4-korxona (miz) (12-korxona shakliga ilova) shakli “Maxsus iitisodiy zona, kichik sanoat zonasi, texnopark ishtirokchisi bo‘lgan tashkilotlar va klasterlar faoliyati to‘g‘risida hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, iqtisodiy faoliyat turi, MIZ, KSZ, texnopark, klasterlari bo‘yicha

choraklik

tahliliy jadvallar

hisobot davridan keyingi 36-kun

17.

Qora va rangli metall mahsulotlari resurs bazalarining hosil bo‘lishi, ishlab chiqarilishi va sotilishi to‘g‘risida ma’lumot

(4-sanoat (metall) “Qora va rangli metall mahsulotlari resurs bazalarining hosil bo‘lishi, ishlab chiqarilishi va sotilishi to‘g‘risida hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

choraklik

tahliliy jadvallar

hisobot davridan keyingi 12-kun

18.

Milliy Barqaror Rivojlanish maqsadlarining alohida ko‘rsatkichlari bo‘yicha ma’lumotlar

(Davlat statistika kuzatuvlari hamda vazirliklar va idoralarining ma’lumotlari)

O‘zbekist�n Respublikasi bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

sentyabr

19.

Kichik tadbirkorlikni rivojlantirishning asosiy ko‘rsatkichlari (biznes) (baholash)

(tarmoq boshqarmalari materiallari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

choraklik

byulleten

hisobot davridan keyingi 22-kun

20.

Gender statistikasi alohida ko‘rsatkichlari bo‘yicha ma’lumotlar

(Davlat statistika kuzatuvlari hamda vazirliklar va idoralarning ma’lumotlari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

tahliliy ma’lumotlar

avgust


1.3.1. Axborot-tahliliy materiallar

1.

Iqtisodiyot holatining kutilayotgan natijalarini baholash bo‘yicha yig‘ma ma’lumotlar

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

choraklik

tahliliy jadvallar

chorak oxirgi oyining 15-kuni

2.

Respublikaning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish holati to‘g‘risidagi statistik ma’lumotlar (Davlat statistika qo‘mitasining veb-saytida)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yil davomida

press-reliz

grafik bo‘yicha

3.

Hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy holati to‘g‘risida statistik axborotlar materiallari

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yil davomida

tahliliy materiallar

grafik bo‘yicha

4.

“O‘zbekiston Respublikasining ijtimoiy-iqtisodiy holati” axborotnomasi (o‘zbek, rus va ingliz tillarida)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

oylik,

choraklik

tahliliy materiallar

grafik bo‘yicha

5.

O‘zbekiston Respublikasi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining asosiy yakunlari to‘g‘risida axborot-tahliliy ma’lumotlar

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

har oyda

press-reliz

keyingi oyning 20-kunigacha

6.

Tashqi savdo bo‘yicha tahliliy ma’lumotlar (tezkor), mamlakatlar bo‘yicha eksport-import hajmlari va tovarlar aylanmasi tarkibining asosiy tovar guruhlari bo‘yicha tahlili

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

har oyda

press-reliz

keyingi oyning 20-kunigacha

7.

Tashkilotlarning debitorlik va kreditorlik qarzlarining tahlili (kichik korxonalar, mikrofirmalar va notijorat tashkilotlaridan tashqari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, vazirlik va idoralar, boshqaruv organlari, iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha

yilda 4-marta

tahliliy ma’lumotlar

hisobot davridan keyingi 45-kun

8.

Tashkilotlarning moliyaviy natijalarining tahlili (kichik korxonalar, mikrofirmalar va notijorat tashkilotlaridan tashqari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri,vazirlik va idoralar, boshqaruv organlari, iqtisodiy faoliyat turlaribo‘yicha

yilda 4-marta

tahliliy ma’lumotlar

hisobot davridan keyingi 45-kun

9.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanishi haqida tahliliy ma’lumot

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

har chorakda

press-reliz

hisobot davridan keyingi 26-kun

10.

Maxsus iqtisodiy zonalar, kichik sanoat zonalari, texnoparklar ishtirokchisi bo‘lgan tashkilotlar va klasterlar faoliyati haqida tahliliy ma’lumot

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

har chorakda

press-reliz

hisobot davridan keyingi 45-kun

11.

XVFning k-MTUT standartiga muvofiq milliy yig‘ma ma’lumotlar sahifalarining dolzarbligini ta’minlagan holda, axborotlarni shakllantirish va muntazam yangilab borish

maxsus grafik bo‘yicha

yil davomida

veb-sahifa

12.

Davlat organlariga axborot-ma’lumotnoma xizmatini ko‘rsatish

yil davomida

jadvallar

so‘rovga asosan

13.

1991 — 2020-yillar uchun asosiy statistik ko‘rsatkichlar dinamik qatorlarini qo‘mita rasmiy veb-saytida yuritish

yil davomida

ma’lumotlar bazasi

grafik bo‘yicha


2. Narxlar va tariflar

16 229 054,9

1.

Oziq-ovqat, nooziq-ovqat tovarlari va xizmatlarining iste’mol narx(tarif)lari indeksi

(5-narx (ist) “Tovar (xizmat)lar iste’mol narx (tarif)larini ro‘yxatga olish so‘rovnomasi”)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha, tovar va xizmatlar turlari kesimida

oylik

byulleten

hisobot davridan keyingi 1-kun

2.

Sanoat mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxonalar narxlari indeksi

(12-narx (sanoat) shakli “Ishlab chiqaruvchilarning sanoat tovarlari narxlari to‘g‘risida hisobot”)

O‘zbekiston Respublikasi, IFUT-ikkinchi tahrir V,S,D,E seksiyalar, bo‘limlar, guruhlar, sinflar va kichik sinflar bo‘yicha

oylik

byulleten

hisobot davridan keyingi 5-kun

3.

Sanoat korxonalari tomonidan xarid qilingan moddiy resurslar narxlari indeksi

(12-narx (xarid) shakli “Sanoat korxonasining xarid qilingan moddiy resurslari o‘rtacha narxlari to‘g‘risida hisobot”)

O‘zbekiston Respublikasi, IFUT-ikkinchi tahrir V, S, D, E seksiyalar, resurslar turlari bo‘yicha

oylik

byulleten

hisobot davridan keyingi 17-kun

4.

Aloqa va yuk tashish xizmati tariflari indeksi

(12-narx (transport) shakli “Transportda yuk tashish (uzatish) tariflari to‘g‘risida hisobot”; 12-narx (aloqa) shakli “Aloqa xizmati tariflari to‘g‘risida hisobot”)

O‘zbekiston Respublikasi,
IFUT-ikkinchi tahrir bo‘limlar,guruhlar, sinflar bo‘yicha

oylik

byulleten

hisobot davridan keyingi 4-kun

5.

Dehqon bozorlaridagi o‘rtacha narxlar

(5-bozor narxlari “Dehqon bozorlarida narxlarni ro‘yxatga olish blankasi”)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahri bo‘yicha, mahsulot turlari kesimida

oylik

tahliliy jadvallar

hisobot davridan keyingi 8-kun

6.

Do‘konlardagi o‘rtacha narxlar

(5-do’kon narxlari “Savdo do‘konlarida narxlarni ro‘yxatga olish blankasi”)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahri bo‘yicha,
mahsulot turlari kesimida

oylik

tahliliy jadvallar

hisobot davridan keyingi 7-kun

7.

Asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalarva qurilish ishlari bo‘yicha narxlar indeksi

(12-narx (qurilish) shakli“Xarid qilingan asosiy qurilish materiallari, qismlar va konstruksiyalar narxlari to‘g‘risida hisobot”)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

oylik

tahliliy jadvallar

hisobot davridan keyingi 3-kun

8.

Eksport (yetkazib berilgan) va import (olib kirilgan) tovarlar narxlari indeksi

(bojxona statistikasi ma’lumotlar bazasi)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

oylik

tahliliy jadvallar

hisobot davridan keyingi 25-kun

9.

Uy-joylarning o‘rtacha narxlari va narx indeksi

(12-narx (uy-joy) “Uy-joy narxlari to‘g‘risida so‘rovnoma”)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

choraklik

tahliliy jadvallar

hisobot choragidan keyingi oyning 7-kuni

10.

Tovarlarning ulgurji savdo narxlari indeksi

(4-narx (ulgurji) “Tovar (mahsulot)larning ulgurji savdo narxlarini kuzatish so‘rovnomasi”)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha, tovarlarning turlari va guruhlari kesimida

choraklik

tahliliy jadvallar

hisobot choragidan keyingi oyning 8-kuni

11.

Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari narxlari va narx indeksi

(4-narx (qx) “Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari narxlarini ro‘yxatga olish so‘rovnomasi”)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar bo‘yicha, tovarlarning turlari kesimida

choraklik

tahliliy jadvallar

hisobot choragidan keyingi oyning 8-kuni

12.

Kichik biznes subyektlarining tanlanma kuzatuvi ma’lumotlari asosida sanoat mahsulotlari ishlab chiqaruvchilar narxlarining yig‘ma indeksi

(12-narx (sanoat) shakli “Ishlab chiqaruvchilarning sanoat tovarlari narxlari to‘g‘risida hisobot”;
4-narx (kb) “Kichik korxonalar tomonidan ishlab chiqariladigan sanoat tovarlari narxlari bo‘yicha so‘rovnoma”)

O‘zbekiston Respublikasi, IFUT-ikkinchi tahrir V,S,D,E seksiyalar, bo‘limlar, guruhlar, sinflar va kichik sinflar bo‘yicha

choraklik

tahliliy jadvallar

hisobot choragidan keyingi oyning 10-kuni

13.

Ishlab chiqariladigan mahsulotlar (ko‘rsatiladigan xizmatlar) tannarxlari

(4-narx (tannarx) “Ishlab chiqariladigan mahsulotlar (ko‘rsatiladigan xizmatlar) tannarxlari bo‘yicha so‘rovnoma”)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

choraklik

tahliliy jadvallar

hisobot choragidan keyingi oyning 10-kuni

14.

O‘zbekistonni Xalqaro taqqoslash dasturining XTD-2021 raundi doirasida ishtirok etishi uchun ma’lumotlar tayyorlash

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

jadvalga asosan

jadvallar

hududiy koordinator muddatlariga asosan

15.

Viloyat markaziy hududlari kesimida, tayyor palovning o‘rtacha narxlari

Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar markazlari va Toshkent shahri bo‘yicha

oylik

jadval

hisobot davridan keyingi 1-kun

16.

Uyushgan savdo majmualari va dehqon bozorlarida ayrim (un, non, bug‘doy) mahsulotlarning o‘rtacha minimal va maksimal narxlari

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

kunlik

jadvallar

har kuni


2.1. Axborot-tahliliy materiallar

1.

O‘zbekiston Respublikasida iste’mol narxlari o‘zgarishi va inflatsiya darajasi to‘g‘risida tahliliy ma’lumot

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

oylik

press-reliz

hisobot davridan keyingi 1-kun

2.

Sanoat tovarlari ishlab chiqaruvchilarning narxlari indekslari va iste’mol narxlari indekslari to‘g‘risida tezkor ma’lumot

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

chorakning 1-2 oylari

taxliliy jadvallar va grafiklar

grafik bo‘yicha

3.

OPEN-DATA ochiq ma’lumotlar portalida joylashtirish uchun narxlar statistikasi bo‘yicha ma’lumotlarni shakllantirish:

oyning oxirgi xaftasiga uyushgan savdo majmualari va dehqon bozorlarida ayrim tovarlarning o‘rtacha iste’mol narxlari

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahri bo‘yicha

oylik

jadvallar

hisobot oyidan keyingi 10-kun

dehqon bozorlaridagi o‘rtacha narxlar

oylik

jadvallar

hisobot oyidan keyingi 15-kun

sanoat mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxonalar narxlari indeksi (o‘tgan oyga nisbatan)

O‘zbekiston Respublikasi, IFUT-ikkinchi tahrir V, S, D, E seksiyalar, bo‘limlar, bo‘yicha

oylik

jadvallar

hisobot oyidan keyingi 10-kun

sanoat mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxonalar narxlari indeksi dinamikasi

O‘zbekiston Respublikasi, IFUT-ikkinchi tahrir V, S, D, E seksiyalar bo‘yicha

yillik

jadvallar

10-yanvar

aloqa va yuk tashish xizmati tariflari indeksi
(o‘tgan oyga nisbatan)

O‘zbekiston Respublikasi, IFUT-ikkinchi tahrir, bo‘limlar, sinflar bo‘yicha

oylik

jadvallar

hisobot oyidan keyingi 10-kun

aloqa va yuk tashish xizmati tariflari indeksining dinamikasi

O‘zbekiston Respublikasi, IFUT-ikkinchi tahrir, bo‘limlar, sinflar bo‘yicha

yillik

jadvallar

10-yanvar

sanoat korxonalari tomonidan xarid qilingan moddiy resurslar narxlari indeksi (o‘tgan oyga nisbatan)

O‘zbekiston Respublikasi, IFUT-ikkinchi tahrir V, S, D, E seksiyalar, bo‘limlar bo‘yicha

oylik

jadvallar

hisobot oyidan keyingi 20-kun

sanoat korxonalari tomonidan xarid qilingan moddiy resurslar narxlari indeksining dinamikasi

O‘zbekiston Respublikasi, IFUT-ikkinchi tahrir V, S, D, E seksiyalar, bo‘limlar bo‘yicha

yillik

jadvallar

20-yanvar

asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar va qurilish ishlari bo‘yicha narxlar indeksi

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

oylik

jadvallar

hisobot oyidan keyingi 20-kun

eksport (yetkazib berilgan) va import (olib kirilgan) tovarlar narxlari indeksi (o‘tgan oyga nisbatan)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha, tovarlar guruhlari kesimida

oylik

jadvallar

hisobot oyidan keyingi 20-kun

eksport (yetkazib berilgan) va import (olib kirilgan) tovarlar narxlari indeksi (o‘tgan yilning dekabr oyiga nisbatan foizda)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha, tovarlar guruhlari kesimida

oylik

jadvallar

hisobot oyidan keyingi 20-kun

tovarlarning ulgurji savdo narxlari indeksi

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha, tovarlarning turlari va guruhlari kesimida

choraklik

jadvallar

hisobot choragidan keyingi oyning 20-kuni

iste’mol narxlari indeksi

O‘zbekiston Respublikasida tovarlar va xizmatlarning yirik guruhlari bo‘yicha

yillik

jadvallar

10-yanvar

4.

MDH Statistika qo‘mitasining statistik to‘plamlarini chop etish uchun ma’lumotlar tayyorlash

MDH Statqo‘mitasining maketi bo‘yicha

oylik

jadvallar

jadvalga asosan

5.

Tovarlar va xizmatlarning asosiy guruhlari bo‘yicha iste’mol narxlari indeksi hamda sanoat mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxonalar narxlari indeksini k-MTUT doirasida milliy ma’lumotlar sahifasida joylashtirish uchun tayyorlash

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

oylik

jadvallar

hisobot oyidan keyingi 10-kun


3. Iqtisodiyot tarmoqlari faoliyatining asosiy ko‘rsatkichlari


22 326 733,3


3.1. Qishloq, o‘rmon, baliq xo‘jaligi va ekologiya

1.

2020-yil uchun joriy va taqqoslama narxlarda mahsulot (xizmat)lar hajmi

(1-fx shakli “Fermer xo‘jaligi faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 2-dx shakli “Dehqon xo‘jaliklari faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 1-qx (tashkilot) shakli “Qishloq xo‘jaligi faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 1-kb (qx) (1-kb shakliga ilova) “Mikrofirma va kichik korxonaning qishloq xo‘jaligi faoliyati to‘g‘risida hisoboti”,
1-ox (ovchilik) shakli “Ovchilik xo‘jaligi faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 1-o’x (o’rmon) shakli “O‘rmon parvarishi ishlarini o‘tkazish to‘g‘risida hisobot”, tarmoq boshqarmalari ma’lumotlari, statistik hisob-kitoblar)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahri, tumanlar, shaharlar, xo‘jalik toifalari, mulkchilik shakllari, korxonalar turi bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

avgust

2.

2020-yil uchun natura ko‘rinishida aholi jon boshi hisobiga asosiy oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish

(1-fx shakli “Fermer xo‘jaligi faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 2-dx shakli “Dehqon xo‘jaliklari faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 1-qx (tashkilot) shakli “Qishloq xo‘jaligi faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 1-kb (qx) (1-kb shakliga ilova) “Mikrofirma va kichik korxonaning qishloq xo‘jaligi faoliyati to‘g‘risida hisoboti”, tarmoq boshqarmalari ma’lumotlari, statistik hisob-kitoblar)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

may

3.

2020-yil uchun natura ko‘rinishida aholi jon boshi hisobiga asosiy oziq-ovqat mahsulotlari iste’moli

(1-fx shakli “Fermer xo‘jaligi faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 2-dx shakli “Dehqon xo‘jaliklari faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 1-qx (tashkilot) shakli “Qishloq xo‘jaligi faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 1-kb (qx) (1-kb shakliga ilova) “Mikrofirma va kichik korxonaning qishloq xo‘jaligi faoliyati to‘g‘risida hisoboti”, tarmoq boshqarmalari ma’lumotlari, statistik hisob-kitoblar)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

may

4.

2020-yil yakunlariga muvofiq 2019-2020-yillarning choraklik yakunlari�a aniqlik kiritish

(1-fx shakli “Fermer xo‘jaligi faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 2-dx shakli “Dehqon xo‘jaliklari faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 1­-qx (tashkilot) shakli “Qishloq xo‘jaligi faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 1-kb (qx) (1-kb shakliga ilova) “Mikrofirma va kichik korxonaning qishloq xo‘jaligi faoliyati to‘g‘risida hisoboti”, tarmoq boshqarmalari ma’lumotlari, statistik hisob-kitoblar)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahri, tumanlar, shaharlar, xo‘jaliklar toifasi, mulkchilik shakllari, korxonalar turi bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

avgust

5.

2021-yil uchun joriy va taqqoslama narxlarda mahsulot (xizmat)lar hajmi (kutilayotgani) (baholash)

(tarmoq boshqarmalari ma’lumotlari, statistik hisob-kitoblar)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahri bo‘yicha

choraklik

tahliliy jadvallar

hisobot choragi oxirgi oyining 12-kuni

6.

2021-yil uchun joriy va taqqoslama narxlarda mahsulot (xizmat)lar hajmi (dastlabki ma’lumot)

(1-fx shakli “Fermer xo‘jaligi faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 2-dx shakli “Dehqon xo‘jaliklari faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 4-qx (tashkilot) shakli “Qishloq xo‘jaligi faoliyati to‘g‘risida hisobot”, tanlama kuzatuv ma’lumotlari, tarmoq boshqarmalari ma’lumotlari, statistik hisob-kitoblar)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar, tumanlar, shaharlar, xo‘jaliklar toifasi, mulkchilik shakllari, korxonalar turi bo‘yicha

choraklik

tahliliy jadvallar

tasdiqlangan
grafik bo‘yicha

7.

2021-yilning 1-yanvar holatiga mavjud asosiy qishloq xo‘jaligi texnikalari

(1-fx fx shakli “Fermer xo‘jaligi faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 1-qx (tashkilot) shakli “Qishloq xo‘jaligi faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 1-kb (qx) (1-kb shakliga ilova) “Mikrofirma va kichik korxonaning qishloq xo‘jaligi faoliyati to‘g‘risida hisoboti”)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahri, xo‘jaliklar toifasi bo‘yicha

yillik

byulleten

5-may


3.1.1. Dehqonchilik

1.

2020-yilda qishloq xo‘jaligi ekinlarining ekin maydoni, bog‘lar, uzumzorlar maydoni, yalpi hosil va hosildorlik

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahri, xo‘jaliklar toifasi bo‘yicha

yillik

byulleten

dastlabki ma’lumotlar (baholash):

(2-fx shakli “Fermer xo‘jaligi faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 2-dx shakli “Dehqon xo‘jaliklari faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 4-qx (tashkilot) shakli “Qishloq xo‘jaligi faoliyati to‘g‘risida hisobot”)

25-yanvar

yakuniy ma’lumotlar:

(1-fx shakli “Fermer xo‘jaligi faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 2-dx shakli “Dehqon xo‘jaliklari faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 1-qx (tashkilot) shakli “Qishloq xo‘jaligi faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 1-kb (qx) (1-kb shakliga ilova “Mikrofirma va kichik korxonaning qishloq xo‘jaligi faoliyati to‘g‘risida hisoboti”)

5-may

2.

2020-yil hosili uchun solingan mineral va organik o‘g‘itlar

(1-fx shakli “Fermer xo‘jaligi faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 1-qx (tashkilot) shakli “Qishloq xo‘jaligi faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 1-kb (qx) (1-kb shakliga ilova) “Mikrofirma va kichik korxonaning qishloq xo‘jaligi faoliyati to‘g‘risida hisoboti”)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahri, xo‘jaliklar toifasi bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

5-may

3.

2021-yil hosili uchun ekilgan qishloq xo‘jaligi ekinlarining ekin maydoni, bog‘lar, uzumzorlar maydoni, dastlabki ma’lumotlar (baholash)

(2-fx shakli “Fermer xo‘jaligi faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 2-dx shakli “Dehqon xo‘jaliklari faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 4-qx (tashkilot) shakli “Qishloq xo‘jaligi faoliyati to‘g‘risida hisobot”, statistik hisob-kitoblar)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahri, xo‘jaliklar toifasi bo‘yicha

yillik

byulleten

19-iyul

4.

Dehqonchilik mahsulotlarini yetishtirish

(2-fx shakli “Fermer xo‘jaligi faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 2-dx shakli “Dehqon xo‘jaliklari faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 4-qx (tashkilot)shakli “Qishloq xo‘jaligi faoliyati to‘g‘risida hisobot”, tanlama kuzatuv ma’lumotlari, statistik hisob-kitoblar)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahri, xo‘jaliklar toifasi bo‘yicha

choraklik

tahliliy jadvallar

hisobot davridan keyingi 15-kun

5.

Don ekinlarini tayyorlash

(3-don shakli “Don ekinlarini tayyorlash to‘g‘risida hisobot”)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar bo‘yicha

yilda 3-marta

tahliliy jadvallar

14-iyul,

12-avgust,

14-dekabr

6.

Paxta xomashyosini tayyorlash

(3-paxta shakli “Paxta xomashyosini tayyorlash to‘g‘risida hisobot”)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar bo‘yicha

yilda 3-marta

tahliliy jadvallar

14-oktabr,

15-noyabr,

15-dekabr

7.

Paxta xomashyosini tayyorlash

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar, tumanlar, shaharlar bo‘yicha

kunlik

(mavsumda)

tahliliy jadvallar

har kuni

8.

Meva-sabzavot mahsulotlari xaridi

(4-meva-sabzavot shakli “Meva-sabzavot mahsulotlari xaridi to‘g‘risida hisobot”)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar bo‘yicha

choraklik

tahliliy jadvallar

hisobot davridan keyingi 15-kun


3.1.2. Chorvachilik va baliq xo‘jaligi

1.

2020-yil uchun joriy, taqqoslama va o‘rtacha yillik narxlarda asosiy turdagi qishloq xo‘jaligi hayvonlari va parrandalarning bosh soni harakati

(1-fx shakli “Fermer xo‘jaligi faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 2-dx shakli “Dehqon xo‘jaliklari faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 1-qx (tashkilot) shakli “Qishloq xo‘jaligi faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 1-kb (qx) (1-kb shakliga ilova) “Mikrofirma va kichik korxonaning qishloq xo‘jaligi faoliyati to‘g‘risida hisoboti”, tarmoq boshqarmalari ma’lumotlari, statistik hisob-kitoblar)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent sh., xo‘jaliklar toifasi bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

may

2.

Chorva mollari va parrandalar bosh soni, chorvachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish, baliq ovlash va baliqchilik

(2-fx shakli “Fermer xo‘jaligi faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 2-dx shakli “Dehqon xo‘jaliklari faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 4-qx (tashkilot) shakli “Qishloq xo‘jaligi faoliyati to‘g‘risida hisobot”, tanlama kuzatuv ma’lumotlari, statistik hisob-kitoblar)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahri, xo‘jaliklar toifasi bo‘yicha

choraklik

tahliliy jadval

hisobot davridan keyingi 15-kun

3.

2021-yilning 1-yanvar holatiga chorva mollari va parrandalar bosh soni, 2020-yilda chorvachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish, baliq ovlash va baliqchilik

(1-fx shakli “Fermer xo‘jaligi faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 2-dx shakli “Dehqon xo‘jaliklari faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 1- qx (tashkilot)shakli “Qishloq xo‘jaligi faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 1-kb (qx) (1-kb shakliga ilova “Mikrofirma va kichik korxonaning qishloq xo‘jaligi faoliyati to‘g‘risida hisoboti”)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahri, xo‘jaliklar toifasi bo‘yicha

yillik

byulleten

5-may

4.

Pilla xaridi

(3-rilla shakli “Pilla xaridi to‘g‘risida hisobot”)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar bo‘yicha

yilda 3-marta

tahliliy jadvallar

14-iyul,

14-oktabr,

15-dekabr

3.1.3. Ekologiya

1.

2020-yilda tabiatni muhofaza qilish, o‘rmon va ovchilik xo‘jaligining asosiy ko‘rsatkichlari

(1-eko (muhofaza) shakli “Tabiatni muhofaza qilish to‘g‘risida hisobot”, 1-eko (qo’riqxona) shakli “Muhofaza etiladigan tabiiy hududlar bo‘yicha hisobot”, 1-eko (rekultivatsia) shakli “Yerlarni yaroqli holga keltirish to‘g‘risida hisobot”, 1-ox (ovchilik) shakli “Ovchilik xo‘jaligi faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 1-o’x (o’rmon) shakli “O‘rmon parvarishi ishlarini o‘tkazish to‘g‘risida hisobot”), 1-kb (eko) (1-kb shakliga ilova) “Tabiatni muhofaza qilish to‘g‘risida mikrofirma va kichik korxonaning hisoboti”)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

byulleten

may


3.1.4. Axborot-tahliliy materiallar

1.

O‘zbekistonning qishloq, o‘rmon, baliq xo‘jaligi faoliyati yakunlari tahlili

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

har chorakda

axborotnoma

hisobot davridan keyingi 25-kun

2.

O‘zbekistonning qishloq, o‘rmon, baliq xo‘jaligi faoliyati yakunlari tahlili

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

har chorakda

press-reliz

hisobot davridan keyingi 20-kun


3.2. Sanoat

1.

Sanoat mahsulotini ishlab chiqarish:

natura ko‘rinishida

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

28-may

natura ko‘rinishida

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

oylik

tahliliy jadvallar

hisobot davridan keyingi 10-kun

qiymat ko‘rinishida (amaldagi narxlarda)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, boshqaruv organlari, iqtisodiy faoliyat turi bo‘yicha

yillik,

tahliliy jadvallar

28-may

oylik

byulleten

hisobot davridan keyingi 15-kun

shu jumladan, hududiy korxonalar bo‘yicha yig‘ma ko‘rsatkichlar

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

oylik

tahliliy jadvallar

hisobot davridan keyingi 15-kun

iste’mol mollari

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, boshqaruv organlari bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

28-may

oylik

tahliliy jadvallar

hisobot davridan keyingi 15-kun

(12-korxona “Tashkilot faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 12-korxona shakliga ilova (sanoat) “Hududiy alohida bo‘linmalarga ega bo‘lgan yuridik shaxslarning sanoat mahsuloti ishlab chiqarish to‘g‘risida hisobot”, 1-sanoat (ishlab chiqarish) “Sanoat mahsuloti ishlab chiqarish to‘g‘risida hisobot”, 1-fx “Fermer xo‘jaligi faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 1-kb “Mikrofirma va kichik korxonaning hisoboti”, 1-notijorat “Notijorat tashkilotning faoliyati to‘g‘risida hisobot” shakllari, tanlanma kuzatuv materiallari va kichik biznes subyektlarining telefon orqali so‘rovi)

yirik sanoat korxonalari bo‘yicha natura va qiymat ko‘rinishida tayyor sanoat mahsulotining yuklab jo‘natilishi va qoldig‘i

(1-sanoat (ishlab chiqarish) “Sanoat mahsuloti ishlab chiqarish to‘g‘risida hisobot”)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, boshqaruv organlari bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

28-may

yirik sanoat korxonalari bo‘yicha qiymat ko‘rinishida tayyor sanoat mahsulotining yuklab jo‘natilishi va qoldig‘i

(12-korxona “Tashkilot faoliyati to‘g‘risida hisobot”)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, boshqaruv organlari bo‘yicha

oylik

tahliliy jadvallar

hisobot davridan keyingi 15-kun

yangi turdagi mahsulotlar

(1-sanoat (ishlab chiqarish)”Sanoat mahsuloti ishlab chiqarish to‘g‘risida hisobot”, 1-kb “Mikrofirma va kichik korxonaning hisoboti”, 1-fx “Fermer xo‘jaligi faoliyati to‘g‘risida hisobot” shakllari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qo�aqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, boshqaruv organlari bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

28-may

yirik sanoat korxonalari bo‘yicha yangi turdagi mahsulotlar

(12-korxona “Tashkilot faoliyati to‘g‘risida hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, boshqaruv organlari bo‘yicha

choraklik

tahliliy jadvallar

hisobot davridan keyingi 15-kun

2.

2019-yilning yillik yakuniy ma’lumotlari asosida 2019-2020-yillarning choraklari bo‘yicha sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish ko‘rsatkichlariga aniqlik kiritish

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha, iqtisodiy faoliyat turi bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

yanvar

3.

Sanoat ishlab chiqarishi indeksi

jami

jami

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, iqtisodiy faoliyat turi bo‘yicha

yillik,

oylik

tahliliy jadvallar

28-may

hisobot davridan keyingi 15-kun

yirik korxonalar

O‘zbekiston Respublikasi, iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha

yillik,

oylik

tahliliy jadvallar

28-may

hisobot davridan keyingi 15-kun

(12-korxona “Tashkilot faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 12-korxona (sanoat) (12-korxona shakliga ilova) “Hududiy alohida bo‘linmalarga ega bo‘lgan yuridik shaxslarning sanoat mahsuloti ishlab chiqarishi to‘g‘risida hisobot”, 1-sanoat (ishlab chiqarish) “Sanoat mahsuloti ishlab chiqarish to‘g‘risida hisobot”, 1-fx “Fermer xo‘jaligi faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 1-kb “Mikrofirma va kichik korxonaning hisoboti”, 1-notijorat “Notijorat tashkilotning faoliyati to‘g‘risida hisobot” shakllari, tanlanma kuzatuv materiallari)

4.

Sanoatda ishlab chiqarish quvvatlaridan foydalanish darajasi

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

28-may

(1-sanoat (ishlab chiqarish) “Sanoat mahsuloti ishlab chiqarish to‘g‘risida hisobot”,

1-kb “Mikrofirma va kichik korxonaning hisoboti”,
1-fx “Fermer xo‘jaligi faoliyati to‘g‘risida hisobot”)

5.

Yirik korxonalar bo‘yicha sanoatda ishlab chiqarish quvvatlarining foydalanish darajasi

(12-korxona “Tashkilot faoliyati to‘g‘risida hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

choraklik

tahliliy jadvallar

hisobot davridan keyingi 15-kun

6.

2020-yil hosilining paxta xomashyosini qayta ishlash

(1-sanoat (paxta) “2020-yil paxta xomashyosi hosilining qayta ishlash natijalari to‘g‘risida hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

byulleten

22-oktabr


3.2.1. Axborot-tahliliy materiallar

1.

Sanoat ishlab chiqarishining o‘sish omillari tahlili

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, iqtisodiy faoliyat turi bo‘yicha

har oy

press-reli�

hisobot davridan keyingi 20-kun

2.

OPEN-DATA ochiq ma’lumotlar portalida joylashtirish uchun sanoat statistikasi bo‘yicha ma’lumotlarni shakllantirish

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

oylik

choraklik

yillik

tahliliy jadvallar

grafik bo‘yicha


3.3. Energetika

1.

Yoqilg‘i va energiyaning asosiy turlari ishlab chiqarilishi va taqsimlanishi

(1-energo (yetkazish) “Yoqilg‘i yetkazish va uning kelib tushish manbalari to‘g‘risida hisobot”, 1-energo (neftgaz) “Neft va gaz kondensatini ishlab chiqarish hamda taqsimoti to‘g‘risida hisobot”, 1-energo (ishlab chiqarish) “Elektr energiyasi manbalari va taqsimoti to‘g‘risida hisobot”, 1-energo (tarmoq) “Elektr energiyasi manbalari va taqsimoti to‘g‘risida 2020-yil uchun hisobot”, 1-sanoat (ishlab chiqarish) “Sanoat mahsuloti ishlab chiqarish to‘g‘risida hisobot” shakllari)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

28-may

2.

YIMning energiya zichligi

(12-korxona “Tashkilot faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 12-korxona shakliga ilova (sanoat) “Hududiy alohida bo‘linmalarga ega bo‘lgan yuridik shaxslarning sanoat mahsuloti ishlab chiqarish to‘g‘risida hisoboti”,

1-sanoat (ishlab chiqarish) “Sanoat mahsuloti ishlab chiqarish to‘g‘risida hisobot”, 1-fx “Fermer xo‘jaligi faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 1-kb “Mikrofirma va kichik korxonaning hisoboti”, 1­notijorat “Notijorat tashkilotning faoliyati to‘g‘risida hisobot” shakllari)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

choraklik

tahliliy jadvallar

hisobot davridan keyingi 15-kun

3.

Asosiy iste’molchilarda yoqilg‘ining kelib tushishi, sarfi va qoldig‘i

(1-energo (sarflash) “Yoqilg‘i va energiya kelib tushishi, sarfi va qoldiqlari to‘g‘risida hisobot”, 1-kb “Mikrofirma va kichik korxonaning hisoboti”)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

28-may

4.

Sanoat ishlab chiqarishining energosamaradorligi

(1-korxona shakli (yillik) “Tashkilot xo‘jalik faoliyatining asosiy ko‘rsatkichlari to‘g‘risidagi hisobot”; 1-kb shakli (yillik) “Mikrofirma va kichik korxonaning hisoboti”)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

28-may

5.

Energobalans hisobi to‘g‘risida ma’lumot

(1-energo (yetkazish) “Yoqilg‘i yetkazish va uning kelib tushish manbalari to‘g‘risida hisobot”; 1-energo (sarflash) “Yoqilg‘i va energiya kelib tushishi, sarfi va qoldiqlari to‘g‘risida hisobot”; 1-energo (neftgaz) “Neft va gaz kondensatini ishlab chiqarish hamda taqsimoti to‘g‘risida hisobot”; 1-energo (ishlab chiqarish) “Elektr energiya manbalari va taqsimoti to‘g‘risida hisobot”; 1-energo (tarmoq) “Elektr energiyasi manbalari va taqsimoti to‘g‘risida 2020-yil uchun hisobot”; 1-sanoat (ishlab chiqarish) “Sanoat mahsuloti ishlab chiqarish to‘g‘risida hisobot”)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

25-iyun


3.3.1. Axborot-tahliliy materiallar

1.

Energiya ishlab chiqarish va undan foydalanish bo‘yicha tahliliy ma’lumotlar

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yillik

press-reliz

20-avgust


3.4. Suv ta’minoti, kanalizatsiya, chiqindilarni yig‘ish va utilizatsiya qilish

1.

Suv quvuri inshootlari, kanalizatsiya va issiqlik ta’minoti faoliyatining asosiy ko‘rsatkichlari
(1-sanoat (suv quvuri) “Suv quvuri inshootlari ishi to‘g‘risida hisobot”, 1-sanoat (kanalizatsiya) “Kanalizatsiya ishi to‘g‘risida hisobot”, 1-sanoat (issiqlik) “Issiqlik energiyasi bilan ta’minlash to‘g‘risida hisobot”, 1-kb shakliga ilova (sanoat) “Oqova suvlarni markazlashtirilgan holda chiqarib yuborishni, obodonlashtirish va yoritish ishlarini amalga oshiruvchi, aholiga va maishiy-kommunal ehtiyojlarga suv, issiqlik energiyasi hamda issiq suv yetkazib beruvchi mikrofirma va kichik korxonalarning hisoboti” shakllari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

byulleten

29-may


3.5. Investitsiya va qurilish

1.

Nomoliyaviy aktivlarga investitsiyalardan foydalanish

(1-invest (asosiy) “Investitsiya faoliyati, bino va inshootlarini foydalanishga topshirish to‘g‘risida hisobot”; 4-invest (asosiy) “Investitsiya faoliyati, bino va inshootlarini foydalanishga topshirish to‘g‘risida hisobot”; 4-qurilish (jismoniy) “Jismoniy shaxslar tomonidan obyektlar qurilishi to‘g‘risida hisobot”; 1-qurilish (jismoniy) (yillik) “Jismoniy shaxslar tomonidan yakka tartibda qurilgan turar joylarni va noturar binolarni foydalanishga topshirish to‘g‘risida hisobot”; 1-kb “Mikrofirma va kichik korxonaning hisoboti”; 1-fx shakli “Fermer xo‘jaligi faoliyati to‘g‘risida hisobot”; 1-notijorat “Notijorat tashkilotining faoliyati to‘g‘risida hisobot”; Tanlanma kuzatuv materiallari; 1-nnt “Nodavlat notijorat tashkilotining faoliyati to‘g‘risida hisobot”)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, boshqaruv organlari, tashkiliy-huquqiy shakllari, iqtisodiy faoliyat turlari, moli�lashtirish manbalari, texnologik turlari, takror ishlab chiqarish tarkibi, hududlar bo‘yicha investor mamlakatlar bo‘yicha

yillik,

choraklik

byulleten

27-may

hisobot davridan keyingi 13-kun

2.

2019-yilning yillik yakuniy ma’lumotlari asosida 2019-2020-yillarning choraklari bo‘yicha nomoliyaviy aktivlarga investitsiyalar ko‘rsatkichlariga aniqlik kiritish

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri,

boshqaruv organlari, tashkiliy-huquqiy shakllari, iqtisodiy faoliyat turlari, moliyalashtirish manbalari, texnologik turlari, takror ishlab chiqarish tarkibi, investor mamlakatlar bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

fevral

3.

Qurilish ishlari

(1-qurilish (yillik) “Qurilish ishlarining bajarilishi, qurilish mashina va mexanizmlarining mavjudligi to‘g‘risida hisobot”, 12-korxona “Tashkilot faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 1-invest (asosiy) “Investitsiya faoliyati, bino va inshootlarni foydalanishga topshirish to‘g‘risida hisobot”, 4-invest (asosiy) “Investitsiya faoliyati, bino va inshootlarni foydalanishga topshirish to‘g‘risida hisobot”, 4-qurilish (jismoniy) “Jismoniy shaxslar tomonidan obyektlar qurilishi to‘g‘risida hisobot”, 1-qurilish (jismoniy) (yillik) “Jismoniy shaxslar tomonidan yakka tartibda qurilgan turar joylarni va noturar binolarni foydalanishga topshirish to‘g‘risida hisobot”, 1-kb “Mikrofirma va kichik korxonaning hisoboti”, tanlanma kuzatuv materiallari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, tashkiliy-huquqiy shakllari bo‘yicha

yillik,

oylik

byulleten

18-may,

hisobot davridan keyingi 12-kun

4.

2019-yilning yillik yakuniy ma’lumotlari asosida 2019-2020-yillarning choraklari bo‘yicha qurilish ishlari ko‘rsatkichlariga aniqlik kiritish

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri,
tashkiliy-huquqiy shakllari bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

fevral

5.

Turar joylar, gaz va suv tarmoqlari, ishlab chiqarish obyektlari, ijtimoiy soha obyektlarini ishga tushirish va ularni qurishda foydalaniladigan investitsiyalar

(1-invest (asosiy) shakli “Investitsiya faoliyati, bino va inshootlarini foydalanishga topshirish to‘g‘risida hisobot”, 4-invest (asosiy) shakli “Investitsiya faoliyati, bino va inshootlarini foydalanishga topshirish to‘g‘risida hisobot”, 4-qurilish (jismoniy) shakli “Jismoniy shaxslar tomonidan obyektlar qurilishi to‘g‘risida hisobot”, 1-qurilish (jismoniy) (yillik) “Jismoniy shaxslar tomonidan yakka tartibda qurilgan turar joylarni va noturar binolarni foydalanishga topshirish to‘g‘risida hisobot”, 1-kb (qurilish) (1-kb shakliga ilova) “Obyektlar, quvvatlarni ishga tushirish va ularning qurilishiga yo‘naltirilgan investitsiyalardan foydalanish to‘g‘risida hisobot”, tanlanma kuzatuv materiallari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, boshqaruv organlari, davlat va nodavlat mulkchilik shakllari bo‘yicha

yillik,

choraklik

byulleten

18-may,

hisobot davridan keyingi 15-kun

6.

Mavjud qurilish mashinalari va mexanizmlari

(1-qurilish shakli “Qurilish ishlarining bajarilishi, qurilish mashina va mexanizmlarining mavjudligi to‘g‘risida hisobot”,1-kb (qm) (1-kb shakliga ilova) “Kichik qurilish tashkilotlari va mikrofirmalarda mavjud qurilish mashina va mexanizmlar to‘g‘risidagi hisobot”)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, tashkiliy-huquqiy shakllari bo‘yicha

yillik

byulleten

6-may

7.

O‘zbekiston Respublikasiga

xorijiy investitsiyalarva O‘zbekiston Respublikasidan xorij�a investitsiyalar

(1-invest (xorijiy) shakli “O‘zbekiston Respublikasiga chet eldan kiritilgan investitsiyalar va O‘zbekiston Respublikasidan chet elga yo‘naltirilgan investitsiyalar to‘g‘risida hisobot”)

O‘zbekiston Respublikasi, investitsiyalar yo‘nalishlari, investor mamlakatlar, valyuta turlari bo‘yicha

yillik

jadvallar

18-iyun

8.

O‘zbekiston Respublikasiga xorijiy investitsiyalar va O‘zbekiston Respublikasidan xorijga investitsiyalar

(4-invest (xorijiy) shakli “O‘zbekiston Respublikasiga chet eldan kiritilgan investitsiyalar va O‘zbekiston Respublikasidan chet elga yo‘naltirilgan investitsiyalar to‘g‘risida hisobot”, 4-invest (asosiy) shakli “Investitsiya faoliyati, bino va inshootlarini foydalanishga topshirish to‘g‘risida hisobot”)

O‘zbekiston Respublikasi, investitsiyalar yo‘nalishlari, investor mamlakatlar, valyuta turlari bo‘yicha

choraklik

jadvallar

hisobot davridan keyingi 55-kun

9.

OPEN-DATA ochiq ma’lumotlar portaliga qurilish ishlari bo‘yicha ma’lumotlarni tayyorlash

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

oylik

ma’lumotlar bazasi

hisobot davridan keyingi oyning16-sanasigacha

10.

OPEN-DATA ochiq ma’lumotlar portaliga qurilish ishlari, asosiy kapitalga investitsiyalar va ijtimoiy soha obyektlari bo‘yicha ma’lumotlarni tayyorlash

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

choraklik,

yillik

ma’lumotlar bazasi

hisobot davridan keyingi oyning 26-sanagacha

27-avgust

11.

Xalqaro taqqoslashlar dasturining navbatdagi global siklida ishtirok etishga tayyorgarlik ko‘rish maqsadida turar joy binolarining umumiy maydonini devor materiallari bo‘yicha taqsimlash

O‘zbekiston Respublikasibo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

iyul


3.5.1. Axborot-tahliliy materiallar

1.

Ishlab chiqarish va ijtimoiy soha obyektlarini ishga tushirish, qurilish ishlari, investitsiya faoliyati yakun� tahlili

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, tashkiliy-huquqiy shakllari, iqtisodiy faoliyat turlari, moliyalashtirish manbalari, texnologik, takror ishlab chiqarish, turlari bo‘yicha

har chorakda

press-reliz

hisobot davridan keyingi 19-kunga

2.

Ishlab chiqarish va ijtimoiy soha obyektlarini ishga tushirish, qurilish ishlari, investitsiya faoliyati yakuni tahlili

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, investitsiyalar, xorijiy investitsiya va kreditlar, tashkiliy-huquqiy shakllari, iqtisodiy faoliyat turlari, moliyalashtirish manbalari, texnologik, takror ishlab chiqarish, turlari bo‘yicha

yillik

axborotnoma

26-avgust

3.

Qurilish faoliyati yakuni tahlili

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, tashkiliy-huquqiy shakllari, hududiy qurilish-pudrat tashkilotlari,tashkilot turlari bo‘yicha

har oyda

press-reliz

hisobot davridan keyingi 19-kun


3.6. Xizmatlar sohasi

1.

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha xizmatlar ko‘rsatish

(12-korxona “Tashkilot faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 1-xizmat “Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha ishlab chiqarilgan (ko‘rsatilgan) xizmatlar to‘g‘risida hisobot”, 1-kb “Mikrofirma va kichik korxonaning hisoboti”, 1-fx “Fermer xo‘jaligi faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 1-notijorat “Notijorat tashkilotining faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 1-nnt “Nodavlat notijorat tashkilotining faoliyati to‘g‘risidahisobot” shakllari, 1-kom (shirkat) “Uy-joy mulkdorlari shirkatlarining faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 12-korxona shakliga ilova (xizmat) “Hududiy alohida bo‘linmalarga ega bo‘lgan yuridik shaxslar tomonidan ko‘rsatilgan xizmatlar to‘g‘risida hisobot”, 4-xizmat (jsh) va 4-tr (yat) so‘rovnomalar materiallari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, xizmat turlari bo‘yicha

oylik,

yillik

byulleten

byulleten

hisobot davridan keyingi 17-kun,

may

2.

Diskret asosida xizmatlar sohasi ko‘rsatkichlarining eksperimental hisobi

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, xizmat turlari bo‘yicha

chorakli

tahliliy jadvallar

hisobot davridan keyingi 25-kun

3.

2019-yilning yillik yakuniy ma’lumotlari asosida 2019-2020-yillarning choraklari bo‘yicha bozor xizmatlari ko‘rsatkichlariga aniqlik kiritish

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, xizmat turlari bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

yanvar

4.

Aholiga xizmat ko‘rsatish tarmoqlari

(1-xizmat “Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha ishlab chiqarilgan (ko‘rsatilgan) xizmatlar to‘g‘risida hisobot”, 1-kb “Mikrofirma va kichik korxonaning hisoboti”, 1-notijorat “Notijorat tashkilotining faoliyati to‘g‘risida hisobot” shakllari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, xizmat turlari bo‘yicha

choraklik,

yillik

jadvallar

hisobot davridan keyingi 15-kun

may

5.

2020-yilda O‘zbekiston Respublikasida turizm va dam olish rivojlanishining asosiy ko‘rsatkichlari

(1-turizm “Tashrif buyuruvchilarga xizmat ko‘rsatish va joylashtirish to‘g‘risida hisobot”, 1-kb (tur) (1-kb shakliga ilova) “Tashrif buyuruvchilarga xizmat ko‘rsatish va joylashtirish to‘g‘risida mikrofirma va kichik korxonaning hisoboti”, O‘zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmatining Chegara qo‘shinlari, Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat personallashtirish markazi ma’lumotlari, ichki turizm bo‘yicha uy xo‘jaliklarining tanlanma kuzatuvi materiallari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

byulleten

16-may


3.6.1. Axborot-tahliliy materiallar

1.

Bozor xizmatlari ishlab chiqarish to‘g‘risida tezkor ma’lumot

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

har oyda

press-reliz

hisobot davridan keyingi 20-kun

2.

O‘zbekiston Respublikasida turizm haqida tahliliy materiallar

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yilda bir marta

axborotnoma

iyun

3.

O‘zbekiston Respublikasida turistik oqim to‘g‘risida tahliliy ma’lumotlar

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

choraklik

axborotnoma

hisobot davridan keyingi 25-kun


3.7. Ulgurji va chakana savdo

1.

Ulgurji va chakana savdoning asosiy ko‘rsatkichlari:

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

oylik,

tahliliy jadvallar

hisobot davridan keyingi 7-kun

byulleten

hisobot davridan keyingi 15-kun

savdo korxonalarida iste’mol tovarlarining sotilishi va qoldig‘i;

yillik

byulleten

28-may

bozorlarda qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini sotish;

savdo kunlarida chakana tovar aylanmasining tovar tarkibi (barcha sotish tarmoqlari) va tovar zaxiralari;

savdo kunlarida ulgurji tovar aylanmasining tovar tarkibi va tovar zaxiralari;

qishloq joylarda chakana tovar aylanmasi;

chakana savdo va ovqatlanish korxonalari,ulgurji savdoda savdo tarmoqlari.

(12-korxona “Tashkilot faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 12-korxona (savdo) (12-korxona shakliga ilova) “Hududiy alohida bo‘linmalarga ega bo‘lgan yuridik shaxslarning ulgurji va chakana savdo tovar aylanmasi to‘g‘risida hisoboti”, 1-savdo “Tovarlar sotish va qoldiqlar to‘g‘risida hisobot”, 1-bozor (savdojoyi) shakli “dehqon bozorlari, savdo majmualari va ixtisoslashgan bozorlardagi savdo joylari to‘g‘risida hisobot”, 1-kb “Mikrofirma va kichik korxonaning hisoboti”, 4-savdo (JSh) “Savdo faoliyati bilan shug‘ullanuvchi jismoniy shaxslarning tanlama kuzatuv so‘rovnomasi”, 12-bozor (chorva) “Chorva mollari va parrandalarni sotuvchi jismoniy shaxslar to‘g‘risida so‘rovnoma”, 12-bozor “ Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari sotuvchi jismoniy shaxslar to‘g‘risida so‘rovnoma”)

2.

2019-yilning yillik yakuniy ma’lumotlari asosida 2019-2020-yillarning choraklari bo‘yicha ulgurji va chakana savdo ko‘rsatkichlariga aniqlik kiritish

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, tovar aylanmasi turlari bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

yanvar


3.7.1. Axborot-tahliliy materiallar

1.

Ulgurji va chakana savdo holati to‘g‘risida tahliliy ma’lumot (tezkor)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

har oyda

press-reliz

hisobot davridan keyingi oyning
20-kunigacha


3.8. Transport

1.

Transport faoliyatining asosiy ko‘rsatkichlari

(1-avto “Avtomobil transporti va xo‘jalik avtomobil yo‘llari uzunligi to‘g‘risida hisobot”, 4-avto “Avtomobil transporti ishi to‘g‘risida hisobot”, 4-elektr transporti “(tramvay, metropoliten, trolleybus) transporti to‘g‘risida hisobot”, 1-quvur yo’li “Quvur yo‘li transporti xizmatlari to‘g‘risida hisobot”, 4-quvur yo’li “Quvur yo‘li transporti faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 1-kb “Mikrofirma va kichik korxonaning hisoboti”, 1-notijorat “Notijorat tashkilotining faoliyati to‘g‘risida hisobot” shakllari, 4-tr (yat) so‘rovnoma materiallari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, transport turlari bo‘yicha

yillik

byulleten

may

choraklik (baholash)

jadvallar

byulleten

hisobot davridan keyingi 10-kun,

14-kun

2.

Avtomobil transporti faoliyatining asosiy ko‘rsatkichlari

(1-avto (choraklik) “Avtomobil transporti ishi to‘g‘risida hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

choraklik

tahliliy jadvallar

hisobot davridan keyingi 9-kun

3.

Umumiy foydalanishdagi temir yo‘l transporti faoliyatining asosiy ko‘rsatkichlari:

qatnov turlari bo‘yicha temir yo‘l orqali tashishlar;

temir yo‘l transportining xizmatlari.

(1-temir yo’l (umumfoydalanadigan) “Umumiy foydalanishdagi temir yo‘l transporti xizmatlari to‘g‘risida hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

22-mart

4.

Umumiy foydalanilmaydigan:

harakatdagi tarkib shoxobcha yo‘llari uzunligi

(1-temir yo’l (umumfoydalanmaydigan) “Umumiy foydalanilmaydigan temir yo‘l transporti to‘g‘risida hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

22-mart

5.

Havo transporti faoliyatining asosiy ko‘rsatkichlari

(1-havo yo’llari “Umumiy foydalanishdagi havo transporti xizmatlari to‘g‘risida hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

22-mart

6.

Avtomobil yo‘llarining uzunligi

(1-avto “Avtomobil transporti va xo‘jalik avtomobil yo‘llari uzunligi to‘g‘risida hisobot” shakli, idoraviy hisobot ma’lumotlari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

18-may

7.

Shahar elektr transporti faoliyatining asosiy ko‘rsatkichlari

(1-elektr transporti “(tramvay, metropoliten, trolleybus) transporti to‘g‘risida hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Samarqand, Xorazm viloyatlari va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

22-fevral

8.

Logistika va transport-ekspeditorlik faoliyatining asosiy ko‘rsatkichlari

(1-logistika “Logistika, transport-ekspeditorlik faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 1-kb (logistika) (1-kb shakliga ilova) “Logistika, transport-ekspeditorlik faoliyati to‘g‘risida hisobot” shakllari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

byulleten

iyul


3.8.1. Axborot-tahliliy materiallar

1.

O‘zbekiston Respublikasida transport infratuzilmasining rivojlanishi

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, transport turlari bo‘yicha

yillik

axborotnoma

avgust


3.9. Aloqa va axborotlashtirish

1.

Aloqa va axborotlashtirishning asosiy ko‘rsatkichlari

(4-aloqa shakli “Aloqa vositalari va xizmatlari to‘g‘risida hisobot”, 4-akt “Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari to‘g‘risida hisobot”, 1-kb “Mikrofirma va kichik korxonaning hisoboti”, 1-kb (akt) (1-kb shakliga ilova) “Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari to‘g‘risida hisobot” shakllari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, aloqa turlari, davlat va nodavlat mulkchilik shakllari bo‘yicha

yillik,

choraklik

byulleten

may,

hisobot davridan keyingi 40-kun

2.

Kompyuterlashtirish, axborotlashtirish vositalari va tarmoqlari rivojlanishining asosiy ko‘rsatkichlari:

axborot tarmoqlaridan foydalanuvchi tashkilotlar soni;

maxsus dasturiy vositalarga ega bo‘lgan tashkilotlar soni;

axborot tarmoqlaridan, jumladan Internet jahon axborot tarmog‘idan foydalanish imkoniyati mavjud bo‘lgan kompyuterlar soni;

elektron tijorat bo‘yicha veb-saytlar soni;

yirik korxonalarning axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga xarajatlari.

(1-akt “Axborotlashtirish vositalari va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish to‘g‘risida hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

4-may

3.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanishining asosiy ko‘rsatkichlari:

ma’lumotlar uzatish tarmoqlarining, shuningdek, Internet jahon axborot tarmog‘ining rivojlanishi

Internet jahon axborot tarmog‘idan foydalanish

(4-akt “Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari to‘g‘risida hisobot” shakli; 1-kb shakliga ilova 1-kb (akt) “Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari to‘g‘risida hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik,

choraklik

tahliliy jadvallar

may

hisobot davridan keyingi 40-kun


3.9.1. Axborot-tahliliy materiallar

1.

Aloqa va ax�orotlashtirish infratuzilmasi rivojlanishining tahlili

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, aloqa turlari bo‘yicha

yillik

axborotnoma

30-iyul


3.10. Moliya va sug‘urta faoliyati

1.

Tijorat banklari faoliyatining asosiy ko‘rsatkichlari

(1-tb “Tijorat banki faoliyati to‘g‘risida hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi,
tijorat banklari bo‘yicha

yillik

byulleten

25-fevral

2.

Sug‘urta tashkilotlari faoliyatining asosiy ko‘rsatkichlari

(1-sugurta “Sug‘urta tashkiloti faoliyati to‘g‘risida hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, sug‘urta tashkilotlari bo‘yicha

yillik

byulleten

12-aprel

3.

Birja faoliyati

(1-birja “Birja faoliyati to‘g‘risida hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, birja turlari bo‘yicha

yillik

byulleten

10-may


3.10.1. Axborot-tahliliy materiallar

1.

Sug‘urta tashkilotlari faoliyati haqida tahliliy ma’lumot

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yillik

press-reliz

30-aprel


3.11. Aholi punktlarini obodonlashtirish

1.

Aholi punktlarini obodonlashtirish:

qoplama turlari bo‘yicha shahar ichki yo‘llar uzunligi;

shahar ko‘chalarining yoritilishi;

shahar ko‘kalamzor massivlari;

chiqindilarni yig‘ish

(1-kom (shahar) “Shahar aholi punktlarini obodonlashtirish to‘g‘risida hisobot”, 1-kb (kommunal) (1-kb shakliga ilova) “Oqova suvlarni markazlashtirilgan holda chiqarib yuborishni, obodonlashtirish va yoritish ishlarini amalga oshiruvchi, aholiga va maishiy-kommunal ehtiyojlarga suv, issiqlik energiyasi hamda issiq suv yetkazib beruvchi mikrofirma va kichik korxonalarning hi�oboti” shakllari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, shaharlar va qishloqlar bo‘yicha

yillik

byulleten

may

2.

Suvni hisobga olish priborlarini o‘rnatish, xonadon (uy)larning ichimlik suvi bilan ta’minlanganligi, qishloq aholi punktlarini suv bilan ta’minlash

(1-kom (ichimlik suvi) “Ichimlik suvi bilan ta’minlash to‘g‘risida hisobot”; 1-kb (kommunal) (1-kb shakliga ilova) “Oqova suvlarni markazlashtirilgan holda chiqarib yuborishni, obodonlashtirish va yoritish ishlarini amalga oshiruvchi, aholiga va maishiy-kommunal ehtiyojlarga suv, issiqlik energiyasi hamda issiq suv yetkazib beruvchi mikrofirma va kichik korxonalarning hisoboti” shakllari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

byulleten

16-aprel

3.

Tabiiy, suyultirilgan gazdan foydalanish
(1-energo (gaz) “Tabiiy, suyultirilgan gazdan foydalanish bo‘yicha hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

may

3.11.1. Axborot-tahliliy materiallar

1.

O‘zbekiston Respublikasida aholi punktlarini obodonlashtirish

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, shaharlar va qishloqlar bo‘yicha

yillik

axborotnoma

sentyabr


4. Tashkilotlarning moliyaviy-xo‘jalik faoliyati

9 895 263,4

1.

Mavjud asosiy vositalar va boshqa nomoliyaviy aktivlar harakati

(1-moliya “Asosiy vositalarning mavjudligi va harakati hamda boshqa nomoliyaviy aktivlar to‘g‘risida hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha

yillik

byulleten

18-may

2.

Mikrofirma va kichik korxonalar faoliyatining asosiy ko‘rsatkichlari

(1-kb “Mikrofirma va kichik korxonaning hisoboti” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, iqtisodiy faoliyat turlari, tashkiliy-huquqiy shakli, mulkchilik shakllari bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

17-may

3.

Tijorat korxonalari xo‘jalik faoliyatining asosiy ko‘rsatkichlari, mikrofirma va kichik korxonalardan tashqari

(1-korxona “Tashkilot xo‘jalik faoliyatining asosiy ko‘rsatkichlari to‘g‘risida hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, iqtisodiy faoliyat turlari, mulkchilik shakllari bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

31-may

4.

Fermer xo‘jaliklari faoliyatining asosiy ko‘rsatkichlari

(1-fx shakli “Fermer xo‘jaligi faoliyati to‘g‘risida hisobot”)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Resublikasi, viloyatlar bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

5-may

5.

Uy-joy mulkdorlari shirkatlarining faoliyati (UMSh)

(1-kom(shirkat) shakli “Uy-joy mulkdorlari shirkatlarining faoliyati to‘g‘risida hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

29-mart


4.1. Axborot-tahliliy materiallar

1.

Kichik korxonalar va mikrofirmalar faoliyatining asosiy ko‘rsatkichlari haqida tahliliy ma’lumot

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha

yillik

press-reliz

27-avgust


5. Iqtisodiyot va ijtimoiy sohaning tanlanma statistik kuzatuvlari tarmog‘i


6 698 462,6

1.

Qishloq xo‘jaligi, sanoat, qurilish, savdo, xizmat ko‘rsatish sohasida mikrofirma va kichik korxonalar faoliyatining asosiy ko‘rsatkichlari

(4-kb savolnoma “Mikrofirma va kichik korxonaning faoliyati to‘g‘risida savolnoma”)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha

choraklik

tahliliy jadvallar

23-kuni

2.

Fermer xo‘jaliklarining qishloq xo‘jaligi faoliyati kuzatuvi

(2-fx “Fermer xo‘jaligi faoliyati to‘g‘risida savolnoma”, tanlanma kuzatuv ma’lumotlari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar bo‘yicha

yilda ikki marta

tahliliy jadvallar

15-kuni

3.

Dehqon xo‘jaliklarining qishloq xo‘jaligi faoliyati kuzatuvi

(2-dx “Dehqon xo‘jaligi faoliyati to‘g‘risida so‘rovnoma”, tanlanma kuzatuv ma’lumotlari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yilda ikki marta

tahliliy jadvallar

15-kuni

4.

Foydalanishga topshirilgan yakka tartibdagi uy-joylarni statistik baholash (bozor narxlarida)

(1-tj “Foydalanishga topshirilgan yakka tartibdagi uy-joy to‘g‘risida so‘rovnoma”)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yilda bir marta

tahliliy jadvallar

6-yanvar

5.

Qurilish ishlari olib borilayotgan “kaliti bilan” yoki sotish uchun mo‘ljallangan va yangi qurilish-montaj ishlari amalga oshirilayotgan obyektlar to‘g‘risida ma’lumot

(1-qurilish “Kalit bilan” yoki sotish uchun mo‘ljallangan obyektlarda qurilish faoliyati to‘g‘risida savolnoma”)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yilda bir marta

tahliliy jadvallar

avgust

6.

Yakka tartibdagi tadbirkorlarning savdo faoliyatini baholash

(tanlanma kuzatuvlar materiallari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

choraklik

tahliliy jadvallar

maxsus grafik bo‘yicha

7.

Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari va parranda sotish bilan shug‘ullanadigan jismoniy shaxslarning savdo faoliyatini baholash

(tanlanma kuzatuvlar materiallari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

oylik

tahliliy jadvallar

maxsus grafik bo‘yicha

8.

Chorva mollarini sotuvchi jismoniy shaxslarning savdo faoliyatini baholash

(tanlanma kuzatuvlar materiallari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

oylik

tahliliy jadvallar

maxsus grafik bo‘yicha

9.

Deklaratsiya to‘ldirmasdan O‘zbekiston Respublikasiga jismoniy shaxslar tomonidan olib kirilayotgan tovarlar kuzatuvi

(tanlanma kuzatuvlar materiallari)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yilda ikki marta

tahliliy jadvallar

maxsus grafik bo‘yicha

10.

Kiruvchi va chiquvchi turizm bo‘yicha tashrif buyuruvchilarning xarajatlari kuzatuvi

(tanlanma kuzatuvlar materiallari)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

bir martalik

tahliliy jadvallar

maxsus grafik bo‘yicha

11.

Yakka tartibdagi tadbirkorlar tomonidan ko‘rsatilgan bozor xizmatlar hajmini baholash

(tanlanma kuzatuvlar materiallari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

choraklik

tahliliy jadvallar

maxsus grafik bo‘yicha

12.

Yakka tartibdagi tadbirkorlarning sanoat ishlab chiqarish hajmlarini baholash

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

choraklik

tahliliy jadvallar

maxsus grafik bo‘yicha

13.

Yakka tartibdagi avtotransport egalari tomonidan ko‘rsatilgan xizmatlar hajmini baholash

(tanlanma kuzatuvlar materiallari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

choraklik

tahliliy jadvallar

maxsus grafik bo‘yicha

14.

Joriy qilingan innovatsiyalar natijalarining ta’siri kuzatuvi

(1-innovatsiya (joriy qilingan) “2021-yil 1-yanvar holatiga joriy qilingan innovatsiyalar natijalarining ta’sirini kuzatish savolnomasi)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha

bir martalik

tahliliy jadvallar

30-mart

15.

Innovatsion faollik kuzatuvi

(3-innovatsiya (innovatsion faollik) “2020-yil uchun innovatsion faollikni kuzatish savolnomasi”)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha

bir martalik

tahliliy jadvallar

6-aprel

16.

Yakka tartibdagi tadbirkorlarningaxborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida savdo faoliyati va bozor xizmatlari hajmini baholash

(1-AKT (jsh) “Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida savdo faoliyati bilan shug‘ullanuvchi va bozor xizmatlarini ko‘rsatuvchi jismoniy shaxslar bo‘yicha so‘rovnoma”)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yilda bir marta

tahliliy jadvallar

maxsus grafik bo‘yicha

17.

2021-yil uchun statistik shakllar mazmuni hisobot beruvchi subyektlarni qoniqtirishi bo‘yicha tanlanma kuzatuvi (1-hisobot mazmuni savolnomasi)

(1-korxona shakli “Tashkilot xo‘jalik faoliyatining asosiy ko‘rsatkichlari to‘g‘risida hisobot”, 1-kb shakli “Mikrofirma va kichik korxonaning hisoboti”, 1-notijorat shakli “Notijorat tashkilotining faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 1-fx shakli “Fermer xo‘jaligi faoliyati to‘g‘risida hisobot”,

1-xizmat shakli “Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha ishlab chiqarilgan (ko‘rsatilgan) xizmatlar to‘g‘risida hisobot”, 1-sanoat (ishlab chiqarish) sanoat mahsuloti ishlab chiqarish to‘g‘risida 20 ___ yil uchun hisobot, 1-savdo shakli “Tovarlar sotish va qoldiqlar to‘g‘risida hisobot”,

1-mehnat shakli “Mehnat hisoboti”,

1-invest (xorijiy) shakli “O‘zbekiston Respublikasiga chet eldan kiritilgan investitsiyalar va O‘zbekiston Respublikasidan chet elga yo‘naltirilgan investitsiyalar to‘g‘risida hisobot” shakllari bo‘yicha)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

bir martalik

taxliliy jadvallar

15-iyul


6. Ijtimoiy soha


16 731 508,8


6.1. Ta’lim va ilmiy faoliyat

1.

2020/2021 o‘quv yili boshiga shahar va tumanlar bo‘yicha umumta’lim muassasalari va umumta’lim muassasalarining pedagog xodimlari

(1-umumta’lim sh. “Umumta’lim muassasasining 2020/2021 o‘quv yili boshiga hisoboti” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, shahar va tumanlar bo‘yicha

yillik

byulleten

21-yanvar

2.

2020/2021 o‘quv yili boshiga o‘rta maxsus, professional ta’lim muassasalari

(1-o’rta ta’lim 2020/2021 o‘quv yili boshiga boshlang‘ich, o‘rta maxsus professional ta’lim muassasalari va akademik litseylar hisoboti” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, shahar va tumanlar, tarmoq (idoraviy) bo‘ysunishi bo‘yicha

yillik

byulleten

25-fevral

3.

2020-yilda yoshlarning umumiy o‘rta, o‘rta maxsus, kasb-hunar va oliy ta’lim tizimi bilan qamrab olinishi, shuningdek, oliy ta’lim bitiruvchilarining bandligi bo‘yicha asosiy ko‘rsatkichlar

(1-umumta’lim shakli “Umumta’lim muassasasining 2020/2021 o‘quv yili boshiga hisoboti”, 1-o’rta ta’lim shakli “2020/2021 o‘quv yili boshiga boshlang‘ich, o‘rta maxsus professional ta’lim muassasalari va akademik litseylar hisoboti”, 1-oliy ta’lim shakli “2020/2021 o‘quv yili boshiga oliy ta’lim muassasasining hisoboti” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

22-fevral

4.

2020-yilda aholining ta’lim tizimi bilan qamrab olinishi:

ta’lim bosqichlari (TXST-2011 ga muvofiq) bo‘yicha o‘quvchilarning taqsimlanishi;

kutilayotgan o‘�uv davomiyligi;

o‘rtacha o‘quv davomiyligi;

yosh bo‘yicha qamrov koeffitsiyenti

(1-umumta’lim shakli “Umumta’lim muassasasining 2020/2021 o‘quv yili boshiga hisoboti”, 1-o’rta ta’lim shakli “2020/2021 o‘quv yili boshiga boshlang‘ich, o‘rta maxsus professional ta’lim muassasalari va akademik litseylar hisoboti”, 1-oliy ta’lim shakli “2020/2021 o‘quv yili boshiga oliy ta’lim muassasasining hisoboti”,
1-fan shakli “Ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlanmalarning bajarilishi hamda oliy toifali ilmiy va ilmiy-pedagogik kadrlarni tayyorlash to‘g‘risida hisobot” shakllari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

avgust

5.

2020-yilda kadrlar tayyorlash va ta’lim tizimi rivojlanishining asosiy ko‘rsatkichlari

(1-umumta’lim shakli “Umumta’lim muassasasining 2020/2021 o‘quv yili boshiga hisoboti”, 1-o’rta ta’lim shakli “2020/2021 o‘quv yili boshiga boshlang‘ich, o‘rta maxsus professional ta’lim muassasalari va akademik litseylar hisoboti”, 1-oliy ta’lim shakli “2020/2021 o‘quv yili boshiga oliy ta’lim muassasasining hisoboti”shakllari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

byulleten

25-mart

6.

2020-yilda maktabgacha va maktabdan tashqari ta’lim tashkilotlari rivojlanishining asosiy ko‘rsatkichlari

(1-maktabgacha ta’lim “Maktabgacha ta’lim muassasasining hisoboti”, 1-qo’shimcha ta’lim “Maktabdan tashqari ta’lim muassasasining hisoboti” shakllari, O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta’lim vazirligining idoraviy ma’lumotlari, O‘zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligining bolalar musiqa va san’at maktablari faoliyatining asosiy ko‘rsatkichlari (idoraviy hisob ma’lumotlari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

byulleten

31-may

7.

2020-yilda O‘zbekiston Respublikasining ilmiy-texnikaviy salohiyatining rivojlanishi va innovatsiyalarning asosiy ko‘rsatkichlari

(1-fan “Ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlanmalarni bajarilishi hamda oliy toifali ilmiy va ilmiy-pedagogik kadrlarni tayyorlash to‘g‘risida hisobot”, 1-fan (tanlama kuzatuv savolnomasi) anketasi “Ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlanmalarini amalga oshirgan mikrofirma va kichik korxonalar kuzatuvi anketasi”, 1-innovatsiya “Innovatsiya faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 1-kb “Mikrofirma va kichik korxonaning hisoboti” shakllari, tanlanma kuzatuv materiallari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

byulleten

31-may

8.

Uy-joy olish uchun hisobda turgan oilalarning nogironligi bo‘lgan shaxslarni qo‘shgan holda, uy-joy bilan ta’minlanganligining asosiy ko‘rsatkichlari

(1-uy-joy shakli “Uy-joy olish uchun hisobda turgan va uy-joy olgan oilalar soni to‘g‘risida hisobot”)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

may


6.1.1. Axborot-tahliliy materiallar

1.

O‘zbekiston Respublikasida maktabgacha ta’lim to‘g‘risida tahliliy material

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yilda bir marta

axborotnoma

avgust

2.

O‘zbekiston Respublikasida umumta’lim muassasalari (maktablar) to‘g‘risida tahliliy material

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yilda bir marta

axborotnoma

fevral

3.

O‘zbekiston Respublikasida o‘rta maxsus, professional ta’lim muassasalari to‘g‘risida tahliliy material (akademik litseylar, kasb-hunar maktablari, kollejlar, texnikumlar)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yilda bir marta

axborotnoma

mart

4.

O‘zbekiston Respublikasida oliy ta’lim muassasalari to‘g‘risida tahliliy material

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yilda bir marta

axborotnoma

aprel

5.

O‘zbekiston Respublikasida fan va innovatsiyalar to‘g‘risida tahliliy material

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yilda bir marta

axborotnoma

iyul


6.2. Sog‘liqni saqlash

1.

Homilador, tug‘adigan va tuqqanlarga tibbiy yordam ko‘rsatish, homiladorlikni to‘xtatish va kontratsepsiya vositalaridan foydalanish

(1-tib (ayollar) “Homilador, tug‘adigan va tuqqanlarga tibbiy yordam ko‘rsatish, homiladorlikni to‘xtatish va kontratsepsiya to‘g‘risida hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

27-aprel

2.

Bolalarga tibbiy yordam ko‘rsatish, profilaktik emlashlar

(1-tib (bolalar)”Bolalarga tibbiy yordam ko‘rsatish to‘g‘risida hisobot”, 1-tib (vaksinatsiya) “Profilaktik emlashlar to‘g‘risida hisobot”shakllari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

15-aprel

3.

Aholining OIV-infeksiyasi bilan kasallanishi va qonni OIVga tekshirish natijalari

(1-tib (oiv) “Odam immun tanqisligi virusi bilan kasallangan bemorlar va qonni OIVga tekshirish natijalari to‘g‘risida hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

15-aprel

4.

2020-yilda sog‘liqni saqlash muassasalari faoliyatining asosiy ko‘rsatkichlari

(1-tib (aholi)”Aholiga tibbiy yordam ko‘rsatuvchi muassasalar faoliyati to‘g‘risida hisobot”,
1-kb (tib) (1-kb shakliga ilova) “Aholiga tibbiy xizmat ko‘rsatuvchi mikrofirma va kichik korxona faoliyati to‘g‘risida hisobot” shakllari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

25-mart

5.

2020-yilda sog‘liqni saqlashning asosiy ko‘rsatkichlari

(1-tib (aholi) “Aholiga tibbiy yordam ko‘rsatuvchi muassasalar faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 1-tib (ayollar) “Homilador, tug‘adigan va tuqqanlarga tibbiy yordam ko‘rsatish, homiladorlikni to‘xtatish va kontratsepsiya to‘g‘risida hisobot”, 1-tib (bolalar) “Bolalarga tibbiy yordam ko‘r?atish to‘g‘risida hisobot”, 1-tib (oiv) “Odam immun tanqisligi virusi bilan kasallangan bemorlar va qonni OIVga tekshirish natijalari to‘g‘risida hisobot”, 1-tib (vaksinatsiya) “Profilaktik emlashlar to‘g‘risida hisobot”, 1-tib (infeksiya) “Yuqumli va parazitar kasalliklar to‘g‘risida hisobot”, 1-(nogironlik) “Nogironligi bo‘lgan shaxslar va nogironlik sabablari to‘g‘risida hisobot”, 1-kb ilova (tib) “Aholiga tibbiy xizmat ko‘rsatuvchi mikrofirma va kichik korxona faoliyati to‘g‘risida hisobot”shakllari va Sog‘liqni saqlash vazirligi materiallari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

byulleten

10-avgust


6.2.1. Axborot-tahliliy materiallar

1.

O‘zbekiston Respublikasida sog‘liqni saqlash to‘g‘risida tahliliy material

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yilda bir marta

axborotnoma

sentyabr


6.3. Madaniyat va san’at

1.

2020-yilda madaniyat va san’at muassasalari rivojlanishining asosiy ko‘rsatkichlari

(1-kutubxona “Kutubxona faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 1-film “Filmlar ishlab chiqarish to‘g‘risida hisobot”,
1-muzey “Muzey faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 1-teatr “Teatr faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 1-konsert “Konsert tashkilotlari va sirk jamoalari faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 1-madaniyat (bog’lar) “Hayvonot bog‘i, botanika bog‘i, madaniyat va istirohat bog‘i faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 1-madaniyat markazi “Madaniyat markazlari faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 1-madaniy meros “Respublikadagi madaniy meros obyektlari to‘g‘risida hisobot” shakllari, A. Navoiy nomidagi O‘zbekiston milliy kutubxonasi va Madaniyat vazirligi materiallari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

byulleten

31-may


6.3.1. Axborot-tahliliy materiallar

1.

O‘zbekiston Respublikasida madaniyat haqida tahliliy material

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yilda bir marta

axborotnoma

iyul

2.

OPEN-DATA ochiq ma’lumotlar portaliga ma’lumotlar tayyorlash

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yillik

ma’lumotlar bazasi

grafik bo‘yicha


6.4. Jismoniy tarbiya va sport

1.

2020-yilda jismoniy tarbiya va sport rivojlanishining asosiy ko‘rsatkichlari

(1-jismoniy tarbiya “Jismoniy tarbiya va sport bo‘yicha hisobot”, 1-sport “Sport ta’limi muassasa�ari bo‘yicha hisobot” shakllari va aholining jismoniy faolligi bo‘yicha uy xo‘jaliklari kuzatuvi materiallari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

byulleten

3-may


6.4.1. Axborot-tahliliy materiallar

1.

O‘zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sport haqida tahliliy material

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yilda bir marta

axborotnoma

iyun


6.5. Ijtimoiy himoya

1.

2020-yilda aholini ijtimoiy muhofaza qilishning asosiy ko‘rsatkichlari

(1-nafaqa “Pensionerlar soni va ularga tayinlangan pensiyalar to‘g‘risida hisobot”, 1-internat “Ota-ona qaramog‘idan mahrum bo‘lgan va yetim bolalar uchun ta’lim muassasasining hisoboti”, 1-ijtimoiy yordam “Ota-ona qaramog‘isiz qolgan bolalarni aniqlash va joylashtirish bo‘yicha hisobot”,

1-ijtimoiy (turarjoy) “Turar joyga muhtojlar sifatida hisobga qo‘yilgan yetim bolalar va ota-ona qaramog‘idan mahrum bo‘lgan bolalar hamda turar joy uchun berilgan orderlar to‘g‘risida hisobot”, 1-tib (reabilitatsiya) “Nogironligi bo‘lgan shaxslar uchun reabilitatsiya markazlari faoliyati to‘g‘risida hisobot” shakllari, Sog‘liqni saqlash vazirligi materiallari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

byulleten

23-aprel

2.

2020-yilda ijtimoiy yordamga muhtoj (yetimlar, nogironligi bo‘lgan shaxslar) bolalar (o‘quvchilar)

(1-umumta’lim “Umumta’lim muassasasining 2020/2021 o‘quv yili boshiga hisoboti”, 1-o’rta ta’lim “2020/2021 o‘quv yili boshiga akademik litsey, kasb-hunar kollejlari hisoboti”, 1-oliy ta’lim “2020/2021 o‘quv yili boshiga oliy ta’lim muassasasining hisoboti” shakllari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

30-dekabr


6.5.1. Axborot-tahliliy materiallar

1.

O‘zbekiston Respublikasida ijtimoiy muhofaza to‘g‘risida tahliliy material

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yilda bir marta

axborotnoma

may

2.

O‘zbekiston Respublikasida nogironlik to‘g‘risida tahliliy material

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yilda bir marta

axborotnoma

iyun


6.6. Jamoatchilik faoliyati indikatorlari

1.

Notijorat tashkilotlarning asosiy iqtisodiy ko‘rsatkichlari, jamoat birlashmalari, jamoat fondlari, nodavlat tashkilotlar, fuqarolarning
o‘zini o‘zi boshqarish organlari va uy-joy mulkdorlarining shirkatlari (UJMSh) bundan mustasno

(1-notijorat “Notijorat tashkilotining faoliyati to‘g‘risida hisobot”)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

16-aprel

2.

Nodavlat notijorat tashkilotlarining faoliyati to‘g‘risidagi asosiy ma’lumotlar

(1-nnt “Nodavlat notijorat tashkilotining faoliyati to‘g‘risida hisobot”)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

13-may


6.7. Bolalar va ayollar holati monitoringi

1.

�ultiindikator klaster kuzatuvi

(uy xo‘jaliklari tanlanma kuzatuvi ma’lumotlari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

bir martalik

uy xo‘jaliklari tanlanma kuzatuvi ma’lumotlari

grafik asosida


7. Aholining iqtisodiy faolligi, xodimlarning ish haqi va mehnat sharoitlari


5 831 514,7

1.

Aholining iqtisodiy faolligi (baholash)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha

choraklik

tahliliy jadvallar

hisobot davridan keyingi 10-kun

2.

Tashkilotlarda xodimlar soni va jismoniy shaxslarga hisoblangan mehnatga haq to‘lash tarzidagi daromadlar

(1-mehnat “Mehnat hisoboti”; 1-kb “Mikrofirma va kichik korxonaning hisoboti”; 1-fx “Fermer xo‘jaligi faoliyati to‘g‘risida hisobot”; 1-nnt “Nodavlat notijorat tashkilotining faoliyati to‘g‘risida hisobot 1-kom (shirkat) “Xususiy uy-joy mulkdorlari shirkatlarining faoliyati to‘g‘risida hisobot” shakllari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, iqtisodiy faoliyat turlari, jinsi bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

27-may

3.

Tashkilotlarda ish o‘rinlari soni, yaratilishi va qisqartirilishi (fermer xo‘jaliklari va nodavlat notijorat tashkilotlarisiz)

(1-mehnat “Mehnat hisoboti”; 1-kb “Mikrofirma va kichik korxonaning hisoboti” shakllari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

27-may

4.

Tashkilotlarda xodimlarning o‘rtacha soni, jismoniy shaxslarga hisoblangan mehnatga haq to‘lash tarzidagi daromadlar, o‘rtacha oylik ish haqi

(1-mehnat “Mehnat hisoboti”; 1-kb “Mikrofirma va kichik korxonaning hisoboti”; 1-fx “Fermer xo‘jaligi faoliyati to‘g‘risida hisobot”; 1-nnt “Nodavlat notijorat tashkilotining faoliyati to‘g‘risida hisobot”; 1-kom (shirkat) “Xususiy uy-joy mulkdorlari shirkatlarining faoliyati to‘g‘risida hisobot” shakllari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha

yillik

byulleten

27-may

5.

Tashkilotlarda o‘rtacha oylik ish haqi (kichik tadbirkorlik va qishloq xo‘jaligi subyektlarisiz)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha

choraklik

tahliliy jadvallar

dastlabki hisob-kitob

hisobot davridan keyingi 12-kun

yakuniy hisob-kitob

hisobot davridan keyingi 27-kun

(4-mehnat “Mehnat hisoboti” shakli)

6.

2019-yilning yillik yakuniy ma’lumotlari asosida 2019-2020-yillarning choraklari bo‘yicha xodimlarning o‘rtacha soni, ish haqi fondi, o‘rtacha oylik ish haqi ko‘rsatkichlariga aniqlik kiritish

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri,
iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

yanvar

7.

Tashkilotlarda xodimlar soni, tarkibi va ma’lumoti darajasi

(1-mehnat “Mehnat hisoboti”; 1-kb “Mikrofirma va kichik korxonaning hisoboti”; 1-fx “Fermer xo‘jaligi faoliyati to‘g‘risida hisobot”; 11-nnt “Nodavlat notijorat tashkilotning faoliyati to‘g‘risida hisobot”; 1-kom (shirkat) “Uy-joy mulkdorlari shirkatlarining faoliyati to‘g‘risida hisobot” shakllari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, iqtisodiy faoliyat turlari, shahar va qishloqlar, ayollar bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

27-may

8.

Noyabr oyida to‘liq ishlagan xodimlar sonining ish haqi miqdori bo‘yicha taqsimlanishi

(1-nh “Hisoblangan ish haqi miqdori bo‘yicha xodimlar sonining taqsimlanishi to‘g‘risida 2021-yil noyabr oyi hisoboti” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, iqtisodiy faoliyat turlari, shaharlar va qishloqlar, ayollar bo‘yicha

yilda bir marta

tahliliy jadvallar

21-yanvar

9.

Mehnat sharoitlari ahvoli

(1-msh “Mehnat sharoitlari ahvoli to‘g‘risida 2020-yil uchun hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, iqtisodiy faoliyat turlari, davlat va nodavlat mulkchilik shakllari bo‘yicha

yillik

byulleten

5-mart

10.

Tashkilotlarda xodimlarni kasb-hunarga qayta tayyorlash va malakasini oshirish

(1-mehnat “Mehnat hisoboti” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

27-may

11.

Aprel oyida haqiqatda ishlagan xodimlarning lavozimlari va kasblari bo‘yicha o‘rtacha ish haqi

(1-ih “Xodimlarning lavozimlari va kasblari bo‘yicha ish haqi to‘g‘risida aprel oyi hisoboti” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yilda bir marta

tahliliy jadvallar

30-iyun

12.

Xalqaro taqqoslashlar dasturining navbatdagi global siklida ishtirok etishga tayyorgarlik ko‘rish maqsadida tanlangan kasblar bo‘yicha mehnatga haq to‘lash to‘g‘risida ma’lumotlarni shakllantirish

O‘zbekiston Respublikasibo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

iyul

13.

Ishlab chiqarishda shikastlanganlik

(f.1-sh “Shikastlanganlik to‘g‘risida 2020-yil hisoboti” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, iqtisodiy faoliyat turlari, jinsi bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

10-aprel

14.

Ishchi kuchini saqlash xarajatlari qiymati

(1-mehnat “Mehnat hisoboti” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

27-may


7.1. Axborot-tahliliy materiallar

1.

O‘rtacha ish haqi bo‘yicha tahliliy ma’lumot

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

har chorakda

press-reliz

hisobot davridan keyingi 27-kun

2.

Aholi bandligi tahlili

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

axborotnoma

29-iyun

3.

Aprel oyida haqiqatda ishlagan xodimlarning lavozimlari va kasblari bo‘yicha o‘rtacha ish haqi to‘g‘risida tahliliy ma’lumot

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, kasblar va lavozimlar, iqtisodiy faoliyat turlari, jinsi bo‘yicha

yillik

axborotnoma

15-iyul


8. Daromadlar va aholi turmush darajasi


16 693 978,5

1.

Aholining nominal, real va ixtiyoriy umumiy daromadlari:

umumiy hajmi;

tarkibi;

o‘rtacha jon boshiga;

o‘sish sur’atlari

(tarmoq bo‘limlari, Markaziy bank, budjetdan tashqari Pensiya jamg‘armasi, Moliya vazirligi, Davlat soliq qo‘mitasi va “Xalq banki” ma’lumotlari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

choraklik

tahliliy jadvallar

hisobot davridan keyingi 22-kun

2.

2020-yilda aholining umumiy daromadlari tarkibi (yakuniy)

(tarmoq bo‘limlari, Markaziy bank, budjetdan tashqari Pensiya jamg‘armasi, Moliya vazirligi, Davlat soliq qo‘mitasi va “Xalq banki” ma’lumotlari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

iyul

3.

Uy xo‘jaliklarining umumiy daromadlari tarkibi

O‘zbekiston Respublikasi, detsil va kvintil guruhlari, uy xo‘jaliklarining kattalaiklari bo‘yicha

choraklik

tahliliy jadvallar

hisobot davridan keyingi 30-kun

(uy xo‘jaliklari tanlanma kuzatuvi ma’lumotlari)

Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

15-fevral

4.

Uy xo‘jaliklarining umumiy va iste’mol xarajatlari tarkibi

O‘zbekiston Respublikasi, detsil va kvintil guruhlari, uy xo‘jaliklarining kattaligi bo‘yicha

choraklik

tahliliy jadvallar

hisobot davridan keyingi 30-kun

(uy xo‘jaliklari tanlanma kuzatuvi ma’lumotlari)

Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yi�lik

15-fevral

5.

Aholining o‘rtacha jon boshiga umumiy daromadlarining miqdori bo‘yicha taqsimlanishi

(uy xo‘jaliklari tanlanma kuzatuvi ma’lumotlari)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

choraklik

yillik

tahliliy jadvallar

hisobot davridan keyingi 30-kun

15-fevral

6.

Aholi daromadlarining tabaqalanishini baholash:

Jini indeksi;

fondlar koeffitsiyenti

(uy xo‘jaliklari tanlanma kuzatuvi ma’lumotlari)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

choraklik

tahliliy jadvallar

hisobot davridan keyingi 30-kun

7.

Asosiy daromad manbalari bo‘yicha aholining tabaqalanishi

(uy xo‘jaliklari tanlanma kuzatuvi ma’lumotlari)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

choraklik

yillik

tahliliy jadvallar

hisobot davridan keyingi 30-kun

fevral

8.

Daromadlarning quyidagilarga bog‘liqligi:

uy xo‘jaligi bosh�ig‘ining ma’lumotiga

uy xo‘jaligi boshlig‘ining jinsiga

(uy xo‘jaliklari tanlanma kuzatuvi ma’lumotlari)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

choraklik

yillik

tahliliy jadvallar

hisobot davridan keyingi 30-kun

fevral

9.

O‘zbekiston Respublikasi fuqarolarining ichki turizm va jismoniy faolligi kuzatuvi

(uy xo‘jaliklari tanlanma kuzatuvi ma’lumotlari)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

choraklik

yillik

tahliliy jadvallar

hisobot davridan keyingi 30-kun

fevral

10.

Uy xo‘jaliklari a’zolarining asosiy oziq-ovqat mahsulotlari iste’moli

(uy xo‘jaliklari tanlanma kuzatuvi ma’lumotlari)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

choraklik

yillik

tahliliy jadvallar

hisobot davridan keyingi 30-kun

fevral

11.

Uy xo‘jaliklarining uzoq muddat foydalaniladigan buyumlar bilan ta’minlanganligi

(uy xo‘jaliklari tanlanma kuzatuvi ma’lumotlari)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

choraklik

yillik

tahliliy jadvallar

hisobot davridan keyingi 30-kun

fevral

12.

Uy xo‘jaliklari tomonidan ishlab chiqarilgan oziq-ovqat mahsulotlari hajmi

(uy xo‘jaliklari tanlanma kuzatuvi ma’lumotlari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

fevral

13.

Uy xo‘jaliklarining uy-joy sharoitlari va qulayliklari (ichimlik suv va issiq suv, tabiiy gaz, elektr toki, isitish tizimi va kanalizatsiya bilan ta’minlanganligi)

(uy xo‘jaliklari tanlanma kuzatuvi ma’lumotlari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respub�ikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

fevral

14.

Uy xo‘jaliklarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga ulanish imkoniyatining mavjudligi

(uy xo‘jaliklari tanlanma kuzatuvi ma’lumotlari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

fevral

15.

Uy xo‘jaligi a’zolarining axborot-kommunikatsiya texnologiyalari vositalaridan, jumladan, mobil telefon, kompyuter va Internet jahon �xborot tarmog‘idan foydalanishi to‘g‘risida ma’lumot

(uy xo‘jaliklari tanlanma kuzatuvi ma’lumotlari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

Fevral

16.

Uy xo‘jaliklarining daromadlari, xarajatlari tarkibi, asosiy oziq-ovqat mahsulotlari iste’moli va uzoq muddat foydalaniladigan buyumlar bilan ta’minlanganligi

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

byulleten

iyul


8.1. Axborot-tahliliy materiallar

1.

O‘zbekiston Respublikasida aholi umumiy daromadlari hajmi va o‘sish sur’atlari tahlili

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

har chorakda

press-reliz

hisobot davridan keyingi oyning
25-kuni

2.

“Aholining turmush darajasi va farovonligi” tahliliy ma’lumotlari

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yillik

axborotnoma

grafik asosida

3.

OPEN-DATA ochiq ma’lumotlar portaliga aholining nominal, real va ixtiyoridagi umumiy daromadlari bo‘yicha ma’lumotlarni tayyorlash

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

choraklik

tahliliy jadvallar

hisobot davridan keyingi oyning
30-kuni

4.

OPEN-DATA ochiq ma’lumotlar portaliga aholi turmush darajasi bo‘yicha ma’lumotlarni tayyorlash

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

�vgust


9. Demografik ko‘rsatkichlar


9 554 897,3


9.1. Aholi soni va tarkibi

1.

Doimiy aholi soni, 2021-yil 1-yanvar holatiga va 2020-yil uchun o‘rtacha (kutilayotgan)

(fuqarolik holati dalolatnomalari, o‘lim haqidagi tibbiy guvohnoma, feldsher ma’lumotnomalari, kelish va ketish varaqalariga statistika hisobi talonlari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, shahar va qishloqlar bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

14-yanvar

2.

Doimiy aholi soni, 2021-yil 1-yanvar holatiga va 2020-yil uchun o‘rtacha yillik

tahliliy jadvallar

doimiy aholi soni to‘g‘risidagi yakuniy ma’lumotlar

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, shahar, shaharcha va tumanlar bo‘yicha

yillik

16-aprel

shahar joylarning doimiy aholi soniga ko‘ra guruhlanishi

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, shahar, shaharcha va tumanlar bo‘yicha

yillik

28-may

doimiy aholi sonining milliy tarkibi

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

28-may

(fuqarolik holati dalolatnomalari, o‘lim haqidagi tibbiy guvohnoma, feldsher ma’lumotnomalari, kelish va ketish varaqalariga statistika hisobi talonlari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahri, shaharlar va qishloqlar bo‘yicha

3.

Mehnatga layoqatli aholi soni to‘g‘risidagi dastlabki ma’lumotlar, 2021-yil 1-yanvar holatiga va 2020-yil uchun o‘rtacha yillik

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

16-aprel

4.

2021-yil 1-yanvar holatiga aholining yoshi va jinsi bo‘yicha tarkibi

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahri, shahar va qishloq joylari bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

28-may

5.

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahri, tumanlar va shaharlar doimiy aholisi soni

(fuqarolik holati dalolatnomalari, o‘lim haqida tibbiy guvohnoma, feldsherlik ma’lumotnomasi, ko‘chib kelish va ko‘chib ketishni statistik hisobga olish taloni)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahri, tumanlar va shaharlar bo‘yicha

choraklik

byulleten

hisobot davrida� keyingi oyning
50-kuni

6.

O‘zbekiston Respublikasi shahar va shaharchalari doimiy aholisi soni

(fuqarolik holati dalolatnomalari, o‘lim haqida tibbiy guvohnoma, feldsherlik ma’lumotnomasi, ko‘chib kelish va ko‘chib ketishni statistik hisobga olish taloni)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, shaharlar, shaharchalar, tumanlar bo‘yicha

yillik

byulleten

28-may


9.2. Aholining tabiiy harakati

1.

Ro‘yxatga olingan tug‘ilganlar, o‘lganlar, nikohlar va ajralishlar soni

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston

oylik

tahliliy jadvallar

dastlabki ma’lumotlar

Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, shaharlar va qishloqlar bo‘yicha

hisobot davridan keyingi oyning
10-kuni

yakuniy ma’lumotlar

hisobot davridan keyingi oyning
24-kuni

(fuqarolik holati dalolatnomalari, o‘lim haqidagi tibbiy guvohnoma, feldsher ma’lumotnomalari)

2.

Aholining tabiiy harakati bo‘yicha yakuniy ma’lumotlar

(fuqarolik holati dalolatnomalari, o‘lim haqidagi tibbiy guvohnoma, feldsher ma’lumotnomalari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, shaharlar va qishloqlar bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

14-may

3.

O‘zbekiston Respublikasi aholisining tabiiy harakati

(fuqarolik holati dalolatnomalari, o‘lim haqida tibbiy guvohnoma, feldsherlik ma’lumotnomasi)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahri bo‘yicha

choraklik

byulleten

hisobot davridan keyingi oyning
45-kuni


9.3. Aholi migratsiyasi

1.

Kelganlar va ketganlar soni, migratsion o‘sish (kamayish)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, shaharlar va qishloqlar bo‘yicha

oylik

tahliliy jadvallar

dastlabki hisob-kitob

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, shaharlar va qishloqlar bo‘yicha

hisobot davridan keyingi oyning
10-kuni

yakuniy hisob-kitob

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, shaharlar va qishloqlar bo‘yicha

hisobot davridan keyingi oyning
24-kuni

(kelish va ketish varaqalariga statistika hisobi talonlari)

2.

Aholi migratsiyasining yakuniy natijalari:

aholi migratsiyasi respublika ichida (viloyat ichi va viloyatlararo) va tashqi migratsiya

aholining jinsi va yoshi bo‘yicha migratsiyasi

millati bo‘yicha

oilaviy ahvoli bo‘yicha

ma’lumoti bo‘yicha

(kelish va ketish varaqalariga statistika hisobi talonlari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, shaharlar va qishloqlar bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

26-fevral

3.

O‘zbekiston Respublikasi aholisi migratsiyasi

(ko‘chib kelish va ko‘chib ketishni statistik hisobga olish taloni)

O‘zbekiston Respublikasi aholisi migratsiyasi

(ko‘chib kelish va ko‘chib ketishni statistik hisobga olish taloni)

choraklik

byulleten

hisobot davridan keyingi oyning
45-kuni


9.4. Tumanlarning ma’muriy-hududiy o‘zgarishlari

1.

2021-yil 1-yanvar holatiga ma’muriy-hududiy bo‘linmalar soni hamda tumanlar va shaharlarning ma’muriy-hududiy o‘zgarishlari

(1-hudud “Tumanlar va shaharlarning ma’muriy-hududiy o‘zgarishlari to‘g‘risida hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

18-fevral

2.

2021-yil 1-yanvar holatiga ma’muriy-hududiy o‘zgarishlarni hisobga olgan holda har bir qishloq aholi punkti bo‘yicha doimiy aholi soni

(1-hudud “Tumanlar va shaharlarning ma’muriy-hududiy o‘zgarishlari to‘g‘risida hisobot” shakli; fuqarolik holati dalolatnomalari, o‘lim haqidagi tibbiy guvohnoma feldщer ma’lumotnomalari, kelish va ketish varaqalariga statistika hisobi talonlari)

Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

28-may


9.5. Oila

1.

Oilalar soni va tarkibi

(1-oila shakli “Oilala� to‘g‘risida hisobot”)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

1-iyun

9. 6. Axborot-tahliliy ma’lumotlar

1.

O‘zbekiston Respublikasi demografik holati bo‘yicha tahliliy ma’lumot

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

har chorakda

press-reliz

hisobot davridan keyingi oyning
27-kuni


10. Korxonalar va tashkilotlarning yagona davlat registri


6 757 484,6

1.

Korxonalar va tashkilotlarning yagona davlat registrini (KTYADR) yuritish

(ro‘yxatdan o‘tkazuvchi organlar ma’lumotlari)

maxsus dastur asosida

yil davomida

ma’lumotlar bazasi

doimiy ravishda

2.

Davlat boshqaruvi organlari va xo‘jalik birlashmalari tarkibiy tuzilmasiga aniqlik kiritish va kelishish

(vazirliklar va idoralar ma’lumotlari)

maxsus dastur asosida

yil davomida

davlat boshqaruv idoralari belgilash tizimida o‘zgartirish-lar

doimiy ravishda

3.

Yuridik shaxslar to‘g‘risidagi ma’lumotlarni “Reg-System” dasturi asosida yuritilishini nazorat qilish.

maxsus dastur asosida

yil davomida

ma’lumotlar bazasi

doimiy ravishda

4.

KTYADR asosida statistika tarmoq yo‘nalishlari bo‘yicha yuridik shaxslar ro‘yxatini shakllantirish

maxsus dastur asosida

yil davomida

ma’lumotlar bazasi

so‘rovga asosan

5.

KTYADR asosida foydalanuvchilarga axborot-ma’lumotnoma xizmatini ko‘rsatish

maxsus dastur asosida

yil davomida

ma’lumot

so‘rovga asosan

6.

Maxsus iqtisodiy zona, kichik sanoat zonasi, texnopark ishtirokchisi bo‘lgan tashkilotlar va klasterlar ro‘yxatini shakllantirish va yangilash.

maxsus dastur asosida

har chorakda

ma’lumot

hisobot davridan keyingi oyning
1-kunigacha

7.

Aktualizatsiya uchun taqdim etilgan tadbirkorlik subyektlari ro‘yxatini umumlashtirish va KTYADR bazasida tegishli o‘zgartirishlarni kiritib borish. (Tarmoq boshqarmalarinig xulosalariga asosan)

maxsus dastur asosida

yil davomida

ma’lumotlar bazasi

doimiy ravishda


10.1. Axborot-tahliliy ma’lumotlar

1.

KTYADR asosida yuridik shaxslar demografiyasiining asosiy ko‘rsatkichlari (yig‘ma natijalar)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

choraklik

yig‘ma jadvallar

hisobot davridan keyingi oyning
15-kuni

2.

Faoliyatini to‘xtatgan tadbirkorlik subyektlari to‘g‘risidagi ma’lumotlarni shakllantirish

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

oylik

yig‘ma jadvallar

hisobot davridan keyingi oyning
8-kuni

3.

Faoliyat ko‘rsatayotgan tadbirkorlik subyektlarinig yashovchanligi bo‘yicha ma’lumotlarni shakllantirish

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

oylik

yig‘ma jadvallar

hisobot davridan keyingi oyning
8-kuni

4.

Kichik tadbirkorlik subyektlarining faollik holati bo‘yicha hududlar kesimida ma’lumotlarni shakllantirish

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

oylik

yig‘ma jadvallar

hisobot davridan keyingi oyning
10-sanasigacha

5.

Yuridik shaxs bo‘lgan korxona va tashkilotlar demografiyasi bo‘yicha ma’lumotlar tayyorlash (davlat, rus va ingliz tillarida).

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

oylik

press-reliz

hisobot davridan keyingi oyning
15-kuni

6.

OPEN-DATA ochiq ma’lumotlar portaliga ma’lumotlar tayyorlash

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

oylik

yig‘ma jadvallar

hisobot davridan keyingi oyning
25-sanasigacha


II. Normativ va metodologik asoslarni takomillashtirish, davlat statistikasi sohasida muvofiqlashtirish va funksional tartibga solish


22 330 405,7


1. Statistik vositalarini rivojlantirish, axborot texnologiyalaridan foydalanishni takomillashtirish va o‘qitish

1.

Davlat statistikasi sohasidagi normativ va metodologik asoslarni takomillashtirish, hisobot-statistika hujjatlarining axborot tizimini yuritish

maxsus dastur asosida

yil davomida

2.

2022-yil uchun davlat statistika organlarida markazlashtirilgan davlat statistika kuzatuvlari shakllarini tayyorlash

IV chorak

3.

2022-yil uchun Davlat statistika ishlari dasturini shakllantirish va ishlab chiqish

maxsus dastur asosida

avgust — dekabr

4.

Statistik ishlar va KTYADRni tashkil qilish uchun zarur bo‘lgan iqtisodiy-statistik tasniflagichlar tizimini yuritish

maxsus dastur asosida

yil davomida

5.

Asosiy statistik ko‘rsatkichlarning metama’lumotlar tizimini yurit?sh

maxsus dastur asosida

yil davomida

6.

Davlat statistika hisobotlarining barcha shakllarini elektron shaklda taqdim etishning axborot tizimini yuritish

maxsus dastur asosida

yil davomida

7.

Statistik hisobot shakllarini to‘ldirish va statistik shakllarni to‘g‘ri to‘ldirilganini tekshirish masalalari bo‘yicha interaktiv maslahat berishni joriy etgan holda Davlat statistika qo‘mitasining rasmiy veb-saytida tadbirkorlarning shaxsiy kabinetlarini tashkil qilish

maxsus dastur asosida

yil davomida

8.

Statistikaning turli yo‘nalishlari bo‘yicha tanlama kuzatuvlar natijalarini tahlil qilish uchun matematik va dasturiy-texnik apparatni takomillashtirish

maxsus dastur asosida

yil davomida

9.

Ko‘rsatkichlarni vizuallashtirish bo‘yicha ilg‘or usullarni statistik nashrlarga joriy etish (toifalashtirilgan grafiklar, ma’lumotlarning makon bo‘yicha taqsimlanishi, infografika va hokazolar)

maxsus dastur asosida

yil davomida

10.

Axborot xavfsizligini ta’minlash, kompyuter tarmoqlari va hisoblash texnikasi vositalarini yangilab borish

maxsus dastur asosida

yil davomida

11.

Davlat statistika qo‘mitasining rasmiy veb-saytida ma’lumotlarni vizuallashtirish vazifasini bajaruvchi statistik axborotni taqdim etish interaktiv xizmatlarini joriy etish

maxsus dastur asosida

yil davomida

12.

Milliy Barqaror Rivojlanish maqsadlariga erishish monitoringini olib borish bo‘yicha interaktiv xizmatlarni joriy etish

maxsus dastur asosida

yil davomida

13.

Statistik ma’lumotlarni qayta ishlash va saqlashning yagona tizimini joriy etish hisobiga statistik axborotni qayta ishlash jarayonlarini avtomatlashtirish darajasini oshirish

maxsus dastur asosida

yil davomida

14.

Davlat statistika qo‘mitasining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari, shuningdek, messenjer guruhlari faol holatda bo‘lishini ta’minlash

ma’lumotlarni haftada kamida bir marta yangilash

yil davomida

15.

Statistika organlarining rasmiy saytlaridagi byulletenlar, press-relizlar, tahliliy materiallar va maqolalarni kuzatib borish va muntazam yangilash

maxsus jadval asosida

yil davomida

16.

Jamoatchilik tomonidan ko‘p talab etiladigan statistik axborot va respublikaning ijtimoiy-iqtisodiy sohadagi yutuqlari bo‘yicha tahliliy materiallarni ommaviy axborot vositalariga joylashtirish

maxsus jadval asosida

yil davomida

17.

Ko‘rsatilayotgan interfaol xizmatlar sifatidan qoniqish yuzasidan rasmiy sayt orqali so‘rovlar o‘tkazish

maxsus dastur asosida

jadval asosida

18.

Davlat organlari va tashkilotlarining ochiq ma’lumotlar to‘plamlari ro‘yxatini shakllantirish, yuritish va yangilash hamda tegishli axborotlarning O‘zbekiston Respublikasi Ochiq ma’lumotlar portalida o‘z vaqtida aks ettirilishi bo‘yicha faoliyatini muvofiqlashtirish

maxsus dastur asosida

yil davomida

19.

Ro‘yxatga olish jarayonlarini tashkil etish va o‘tkazish

maxsus dastur bo‘yicha

yil davomida

20.

Davlat statistika tizimi xodimlarining kasbiy malakasini oshirish, xalqaro statistika amaliyotini o‘rganish

maxsus dastur asosida

yil davomida

21.

Statistik ma’lumotlar asosida vizuallashtirish bo‘yicha ilg‘or usullarni qo‘llagan holda videoroliklar ishlab chiqish

maxsus dastur asosida

yil davomida

22.

Davlat statistika qo‘matisi ma’lumotlar bazasiga ulangan API tizimilarini aktual holda saqlash va maxsus dastur asosida rejalashtiralayotgan integratsiyalarni API tizimi asosida ishlab chiqish

maxsus dastur asosida

yil davomida

23.

Davlat statistika qo‘mitasining rasmiy veb-saytida statistik ma’lumotlarga elektron buyurtma berish bo‘yicha yangi interaktiv xizmatlarini joriy etish

maxsus dastur asosida

yil davomida

24.

Aholini ro‘yxatga olishga tayyorgarlik ko‘rish va uni o‘tkazish jarayonlarini avtomatlashtirish

maxsus dastur asosida

30-aprel

25.

Respondentlar uchun qulaylik yaratish maqsadida ilg‘or axborot texnologiyalaridan foydalangan holda statistik hisobotlarni topshirish tizimini takomillashtirish

maxsus dastur asosida

31dekabr

26.

Katta hajmdagi statistik ma’lumotlarni qayta ishlash jarayonlariga Oracle, MSSQL Server ma’lumotlar bazasini boshqarishning zamonaviy tizimlarini joriy etish

maxsus dastur asosida

31dekabr


2. Boshqa vazirlik, idora va tashkilotlar tomonidan bajariladigan statistik ishlar


2.1. Rasmiy statistikani ishlab chiquvchilar


Moliya vazirligi

1.

Davlat budjeti ijrosi:

dastlabki ma’lumotlar;

yakuniy ma’lumotlar.

O‘zbekiston Respublikasi, budjet tizimi budjetlari daromadlari va xarajatlari tasnifining kodlari bo‘yicha;

O‘zbekiston Respublikasi, budjet tizimi darajalari, budjet tizimi budjetlari daromadlari va xarajatlari tasnifining kodlari bo‘yicha

choraklik

yillik

hisobot davridan keyingi oyning
7-kuni

25-kuni

may

2.

Iqtisodiy elementlar bo‘yicha davlat budjeti xarajatlar qismining ijrosi to‘g‘risidagi ma’lumot

O‘zbekiston Respublikasi, joriy va kapital xarajatlar turlari bo‘yicha

har chorakda

jadvallar

maxsus grafik bo‘yicha

3.

Jami davlat qarzlari bo‘yicha ma’lumot

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

choraklik

jadvallar

hisobot davridan keyingi oyning
20-kuni

4.

Kafolatlangan tashqi qarz bo‘yicha ma’lumotlar

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

choraklik

jadvallar

hisobot davridan keyingi oyning
20-kuni

5.

Mahalliy budjet ijrosi

Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha, budjet tizimi budjetlari daromadlari va xarajatlari tasnifining kodlari bo‘yicha

choraklik

yillik

hisobot davridan keyingi oyning
7-kuni

may

6.

2020-yil uchun asosiy vositalar harakati to‘g‘risida hisobot:

yil boshiga

yil oxiriga

kirib kelgan, chiqib ketgan(moddalar bo‘yicha)

O‘zbekiston Respublikasi, vazirliklar va idoralar bo‘yicha (respublikaga bo‘ysinuvchi)

yillik

may

(5-son shakl, vazirlik va idoralarning yillik buxgalteriya balanslari)

7.

2020-yil uchun budjet tashkilotlarining asosiy vositalari to‘g‘risida ma’lumotlar:

yil boshiga

Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha (mahalliy hokimlarga bo‘ysinuvchi)

yillik

may

(5-son shakl)

8.

2020-yilda asosiy vositalarning eskirishi (amortizatsiyasi) to‘g‘risida ma’lumotlar:

yil boshiga

yil oxiriga

yil uchun

Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, vazirliklar va idoralar bo‘yicha

yillik

may

(5-son shakl, vazirlik va idoralarning yillik buxgalteriya balanslari)

9.

Nafaqalarni to‘lash uchun respublika va mahalliy budjet mablag‘larining xarajati

(idoraviy ma’lumotlar)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

10.

Konsolidatsiyalashgan budjet

dastlabki ma’lumotlar;

yakuniy ma’lumotlar.

O‘zbekiston Respublikasi, budjet tizimi budjetlari daromadlari
va xarajatlari tasnifining kodlari bo‘yicha;

choraklik

jadvallar

hisobot davridan keyingi oyning
7-kuni,

25-kuni

O‘zbekiston Respublikasi, budjet tizimi darajalari, budjet tizimi budjetlari daromadlari va xarajatlari tasnifining kodlari bo‘yicha

yillik

jadvallar

may

11.

Davlat maktab-internatlarini saqlash uchun Davlat budjeti xarajatlari-davlat muassasasi turi bo‘yicha(idoraviy ma’lumotlar)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

jadvallar

fevral

12.

Ijtimoiy himoya uchun Davlat budjeti xarajatlari

(idoraviy ma’lumotlar)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

jadvallar

fevral

13.

Ijtimoiy nafaqalar bo‘yicha ma’lumotlar to‘plami

(idoraviy ma’lumotlar)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

jadvallar

fevral

14.

Ta’lim, sog‘liqni saqlash va ijtimoiy himoya uchun davlat xarajatlarining umumiy davlat xarajatlaridagi ulushi to‘g‘risidagi ma’lumotlar

(Milliy BRM indikatori 1.a.2)

O‘zbekiston Respublikasi, ta’lim, sog‘liqni saqlash va ijtimoiy himoya

yillik

jadvallar

aprel

15.

Aholi jon boshiga madaniyatni rivojlantirish uchun davlat xarajatlari to‘g‘risida ma’lumot

(Milliy BRM indikatori 11.4.1)

O‘zbekiston Respublikasibo‘yicha

yillik

jadvallar

aprel

16.

Hukumatning birlamchi x�rajatlarining dastlabki qabul qilingan budjet xarajatlariga nisbati to‘g‘risidagi ma’lumotlar, sektorlar bo‘yicha (budjet tasnifi kodi yoki shunga o‘xshash toifalar bo‘yicha)

(Milliy BRM indikatori 16.6.1)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yillik

jadvallar

aprel

17.

Davlatning yalpi daromadlarining YIMga nisbati to‘g‘risida ma’lumot, foizda, shakllanish manbalari bo‘yicha (Milliy BRM indikatori 17.1.1)

O‘zbekiston Respublikasibo‘yicha

yillik

jadvallar

aprel

18.

Ichki soliqlar hisobidan moliyalashtiriladigan respublika budjetining ulushi to‘g‘risida ma’lumot

(Milliy BRM indikatori 17.1.2)

O‘zbekiston Respublikasibo‘yicha

yillik

jadvallar

aprel

19.

Aholini ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash:

bola parvarishi bo‘yicha nafaqa

bolali oilalar uchun nafaqa

moddiy yordam

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

choraklik

hisobot davridan keyingi oyning
25-kuni


Moliya vazirligi huzuridagi budjetdan tashqari Pensiya jamg‘armasi

20.

Pensiya va ijtimoiy nafaqa oluvchi shaxslar soni va ularga tayinlangan pensiyalar

(1-nafaqa “Pensionerlar soni va ularga tayinlangan pensiyalar to‘g‘risida hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

4-martdan kechiktirmay

21.

Ishlayotgan pensionerlar soni

(1-nafaqa “Pensionerlar soni va ularga tayinlangan pensiyalar to‘g‘risida hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

4-martdan kechiktirmay

22.

Tayinlash turlari bo‘yicha o‘rtacha pensiyalar miqdori to‘g‘risida ma’lumot

(pensiyalar miqdori to‘g‘risida ma’lumot)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

choraklik

hisobot davridan keyingi oyning
5-kuni

23.

Hisoblangan pensiyalar va ijtimoiy nafaqalar to‘g‘risida ma’lumot

(hisoblangan pensiyalar va ijtimoiy nafaqalar to‘g‘risida ma’lumot)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

choraklik

jadvallar

hisobot davridan keyingi oyning
10-kuni


Sog‘liqni saqlash vazirligi

1.

Homilador, tug‘adigan va tuqqanlarga tibbiy yordam ko‘rsatish, homiladorlikni to‘xtatish va kontratsepsiyadan foydalanish

(1-tib (ayollar) “Homilador, tug‘adigan va tuqqanlarga tibbiy yordam ko‘rsatish, homiladorlikni to‘xtatish va kontratsepsiya to‘g‘risida hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

23-mart

2.

Bolalarga tibbiy yordam ko‘rsatish

(1-tib (bolalar)“Bolalarga tibbiy yordam ko‘rsatish to‘g‘risida hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

23-mart

3.

Aholining odam immun tanqisligi virusi bilan kasallanishi va qonni antijismlar OIVga tekshirish natijalari

(1-tib (oiv) “Odam immun tanqisligi virusi bilan kasallangan bemorlar va qonni OIVga tekshirish natijalari to‘g‘risida hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

26-fevral

4.

Profilaktik emlashlar

(1-tib (vaksinatsiya) “Profilaktik emlashlar to‘g‘risida hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

12-fevral

5.

Nogironligi bo‘lgan shaxslar reabilitatsiyasi

(1-tib (reabilitatsiya) “Nogironligi bo‘lgan shaxslar uchun reabilitatsiya markazlari faoliyati to‘g‘risida hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

28-yanvardan kechiktirmay

6.

Yuqumli va parazitar kasalliklar

(1-tib (infeksiya) “Yuqumli va parazitar kasalliklar to‘g‘risida hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

6-fevral

7.

Sog‘liqni saqlash vazirligining aholiga tibbiy xizmat ko‘rsatuvchi davolash-profilaktika muassasalari faoliyati

(1-tib (aholi) “Aholiga tibbiy yordam ko‘rsatuvchi muassasalar faoliyati to‘g‘risida hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, shaharlar va tumanlar bo‘yicha

yillik

30-martdan kechiktirmay

8.

Bolalar uylari va qariyalar hamda nogironligi bo‘lgan shaxslarga xizmat ko‘rsatuvchi muassasalar faoliyati to‘g‘risida ma’lumot

(idoraviy ma’lumotlar)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

2-mart

9.

2019-yilda nogironlik

(1-nogironlik “Nogironligi bo‘lgan shaxslar va nogironlik sabablari to‘g‘risida hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

15-fevral

10.

Sog‘liqni saqlash vazirligi davolash-profilaktika muassasalarining faoliyati

(idoraviy statistik hisobot)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

10-aprel

11.

Internat tipidagi muassasalardagi (bolalar uylari, keksalar, nogironligi bo‘lgan shaxslar va boshqalarga xizmat ko‘rsatuvchi muassasalar) shaxslarning yoshi (har bir yosh bo‘yicha alohida) to‘g‘risida ma’lumot

(idoraviy ma’lumot)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloya�lar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

10-aprel

12.

Sanatoriya-kurortlarda davolanish uchun murojaat qilgan nogironligi bo‘lgan shaxslarning soni:

yashash joyi bo‘yicha;

sanatoriya-kurortda davolash turi bo‘yicha.

(idoraviy ma’lumotlar)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

25-fevral

13.

Sanatoriya-kurortlarda davolanish uchun yo‘llanma olgan nogironligi bo‘lgan shaxslar soni:

yashash joyi bo‘yicha;

sanatoriya-kurort muassasasining nomi b�yicha.

(idoraviy ma’lumotlar)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

25-fevral


Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi

1.

Ishga joylashtirish va aholi bandligi:

Bandlikka ko‘maklashish markazlarida ro‘yxatga olingan ishsizlar soni, tarkibi, harakat;

ish qidiruvchi fuqarolarni ishga joylashtirish;

hisobot yilida ishga joylashtirilgan ishsizlar, ishsizlik nafaqasi tayinlanganlar;

yangi ish o‘rinlari yaratish bo‘yicha Davlat dasturi to‘g‘risida tezkor ma’lumot

(idoraviy hisob tezkor ma’lumotlari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, tumanlar (shaharlar), jinsi va yosh guruhlari bo‘yicha

choraklik

jadvallar

hisobot davridan keyingi oyning
10-kuni

2.

Mehnat resurslari hisob-kitob balansi, iqtisodiyotning norasmiy sektorida bandlar

(idoraviy hisob tezkor ma’lumotlari, bandlik masalalari bo‘yicha o‘rganishlar natijalari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, tumanlar (shaharlar), iqtisodiy faoliyat turlari, jinsi va yosh guruhlari bo‘yicha

choraklik

jadvallar

hisobot davridan keyingi oyning
30-kun

3.

Ishsiz aholining ma’lumoti bo‘yicha taqsimlanishi:

oliy ma’lumotli;

o‘rta maxsus ma’lumotli;

umumiy o‘rta ma’lumotli.

O‘zbekiston Respublikasi,

Qoraqalpog‘�ston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, jinsi va yosh guruhlari bo‘yicha

yillik

jadva?lar

27-yanvar

4.

Tumanlar va shaharlar bo‘yicha nogironligi bo‘lgan shaxslarni ishga joylashtirish maqsadida ish o‘rinlarini zaxiraga olish

(idoraviy ma’lumotlar)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

25-mart

5.

ABKMga murojaat qilgan nogironligi bo‘lgan shaxslardan ishga joylashtirilganlar soni:

davlat tashkilotlariga, hududlar, jinsi v� yoshi bo‘yicha;

shu jumladan 3% kvota bo‘yicha;

nodavlat tashkilotlarga, hududlar, jinsi va yoshi bo‘yicha;

shu jumladan 3% kvota bo‘yicha.

(idoraviy ma’lumotlar)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

25-mart

6.

XMT konvensiyalariga muvofiq kollektiv shartnomalar tuzgan korxonalar ulushi.

(Milliy BRM indikatori 8.8.2.)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yillik

jadvallar

aprel

7.

Umumiy mehnat muhojirlari sonida mamlakatdan chiqishda ixtiyoriy ravishda ro‘yxatdan o‘tganlar va tashkiliy tanlab olish bo‘yicha chiqib ketayotgan ishchilarning ulushi to‘g‘risida ma’lumot

(Milliy BRM indikatori 10.7.2.)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yillik

jadvallar

aprel


Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligining Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi

8.

Mehnat faoliyatini amalga oshirish uchun tashkiliy tartibda chet ellarga yuborilgan fuqarolarning hududlar va ketgan mamlakatlar bo‘yicha soni (idoraviy ma’lumotlar)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha, jinsi, yoshi, ma’lumoti, iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha

choraklik

jadvallar

hisobot davridan keyingi oyning 20-kuni

9.

Xorijiy ishchi kuchi sonining yoshi va jinsi bo‘yicha taqsimlanishi, xorijiy ishchi kuchi harakati

(idoraviy ma’lumotlar)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

jadvallar

27-yanvar


Ichki ishlar vazirligi

1.

Avtotransportda yo‘l-transport hodisalari (Avtotransportda yo‘l-transport hodisalari to‘g‘risida idoraviy statistika hisoboti shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

choraklik

hisobot davridan keyingi oyning 8-kuni

2.

IIV pensionerlari soni va IIV pensionerlariga tayinlangan pensiyalar

(1-nafaqa “Pensionerlar soni va ularga tayinlangan pensiyalar to‘g‘risida hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

4-martdan kechiktirmay

3.

IIVda ishlovchi pensionerlar soni

(1-nafaqa “Pensionerlar soni va ularga tayinlangan pensiyalar to‘g‘risida hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

4-martdan kechiktirmay

4.

2020-yilda IIV tibbiyot xizmati faoliyatining ayrim ko‘rsatkichlari

(1-tib (aholi) “Aholiga tibbiy yordam ko‘rsatuvchi muassasalar faoliyati to‘g‘risida hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yillik

30-martdan kechiktirmay

5.

Zo‘ravonlikdan jabrlangan ayollar, zo‘ravonlik sodir etgan, zo‘ravonlik sodir etishga moyil shaxslar to‘g‘risida ma’lumot (ruhiy, jismoniy, jinsiy va iqtisodiy) (idoraviy ma’lumotlar)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

choraklik

jadvallar

hisobot davridan keyingi oyning 20-kuni

6.

Yangi avtotransport vositalarini ro‘yxatdan o‘tkazish

(transport turlari bo‘yicha)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

choraklik

jadvallar

hisobot davridan keyingi oyning 6-kuni

7.

Jismoniy shaxslarga tegishli avtomototransport vositalari soni (transport turlari, yonilg‘i turlari,
rusumlari, texnik ko‘rik natijalariga ko‘ra soz yoki nosozligi to‘g‘risidagi ma’lumotlar)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri,

shahar va tumanlar bo‘yicha

yillik

jadvallar

1-fevraldan kechiktirmay

8.

Huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurash to‘g‘risida ma’lumot

(jadvallar)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

choraklik

jadvallar

hisobot davridan keyingi oyning 25-kuni


Davlat bojxona qo‘mitasi

1.

Tovarlar tashqi savdosi ma’lumotlari bazasi bo‘yicha dastlabki ma’lumotlar

(bojxona yuk deklaratsiyasi)

O‘zbekiston Respublikasi,
tovarlar guruhi bo‘yicha

oylik

hisobot davridan keyingi oyning 7-kuni

2.

Tovarlar tashqi savdosi ma’lumotlari bazasi bo‘yicha aniqlashtirilgan ma’lumotlar

(bojxona yuk deklaratsiyasi)

O‘zbekiston Respublikasi,
tovarlar guruhi bo‘yicha

yillik

hisobot davridan keyingi oyning 15-yanvar

3.

Deklaratsiya to‘ldirmasdan jismoniy shaxslar tomonidan olib chiqib ketilayotgan meva-sabzavot mahsulotlari hajmi

O‘zbekiston Respublikasi,
tovarlar guruhi bo‘yicha

oylik

taxliliy jadval

hisobot davridan keyingi oyning 7-kuni

4.

Deklaratsiya to‘ldirmasdan O‘zbekiston Respublikasidan jismoniy shaxslar tomonidan olib chiqilayotgan tovarlar kuzatuvi (meva va sabzavotdan tashqari)

(tanlanma kuzatuvlar materiallari)

O‘zbe�iston Respublikasi,
tovarlar guruhi bo‘yicha

oylik

taxliliy jadval

hisobot davridan keyingi oyning 1-kuni

5.

Budjetga bojxona to‘lovlari tushumi

O‘zbekiston Respublikasi,
to‘lov turlari bo‘yicha

choraklik

hisobot davridan keyingi oyning 7-kuni

6.

Bojxona chegaralari orqali olib o‘tilgan yuklar

(3-sonli “Bojxona chegaralari orqali olib o‘tilgan yuklar to‘g‘risida” giidoraviy statistika hisoboti shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, transport turlari bo‘yicha

choraklik

hisobot davridan keyingi oyning 8-kuni

7.

DBQ pensionerlari soni va DBQ pensionerlariga tayinlangan pensiyalar

(1-nafaqa “Pensionerlar soni va ularga tayinlangan pensiyalar to‘g‘risida hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

4-martdan kechiktirmay

8.

DBQda ishlovchi pensionerlar soni

(1-nafaqa “Pensionerlar soni va ularga tayinla�gan pensiyalar to‘g‘risida hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

4-martdan kechiktirmay

9.

Avtomobil transportida xalqaro yuk tashishlar to‘g‘risida ma’lumot

(Avtomobil transportida xalqaro yuk tashishlar to‘g‘risidagi idoraviy statistika hisoboti shakli)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yillik

11-yanvar


Davlat soliq qo‘mitasi

1.

Budjetga soliq va majburiy to‘lovlarning tushishi:

dastlabki ma’lumotlar

aniqlik kiritilgan ma’lumotlar

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, soliq to‘lovlari turlari bo‘yicha

oylik,

choraklik

hisobot davridan keyingi oyning
7-kuni,

16-kuni

2.

KTYADR va STIRYaR ma’lumotlar bazasida mavjud yuridik shaxslar to‘g‘risidagi ma’lumotlarni elektron shaklda idoralararo almashish

(elektron ma’lumotlar bazasi)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

oylik

hisobot davridan keyingi oyning 10-kuni

3.

Davlat ro‘yxatidan o‘tgan yakka tartibdagi tadbirkorlar soni va ular tomonidan to‘langan soliq summalari to‘g‘risida faoliyat turlari bo‘yicha ma’lumot

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, tumanlar va shaxarlar bo‘yicha

oylik

jadvallar

hisobot davridan keyingi oyning 20-kuni

4.

Soliq organlarida ro‘yxatdan o‘tgan o‘z-o‘zini ish bilan band bo‘lganlar soni to‘g‘risida faoliyat turlari bo‘yicha ma’lumot

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, tumanlar va shaxarlar bo‘yicha

oylik

jadvallar

hisobot davridan keyingi oyning 20-kuni

5.

Elektron tijorat bilan shug‘ullanadigan jismoniy shaxslar soni to‘g‘risida ma’lumotlar (Internet jahon axborot tarmog‘idan foydalangan holda amalga oshiriladigan tovarlar, ishlar va xizmatlar sotuvi)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, tumanlar va shaxarlar bo‘yicha

choraklik

jadvallar

hisobot davridan keyingi oyning 15-kuni

6.

Jismoniy shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlarga hisoblangan soliqlar hamda boshqa majburiy to‘lovlar (yig‘imlar, badallar va xokazolar) to‘g‘risida ma’lumot

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

choraklik

jadvallar

hisobot davridan keyingi oyning 10-kuni

7.

Korxonalarning moliyaviy hisobotlari alohida ko‘rsatkichlari to‘g‘risida ma’lumot:

dastlabki;

yakuniy.

(moliyaviy hisobot)

korxonalar bo‘yicha

yillik

ma’lumotlar bazasi

26-fevral,

25-may

8.

Soliq organlarida yakka tarti�dagi tadbirkor sifatida ro‘yxatdan o‘tgan, nogironligi bo‘lgan shaxslar to‘g‘risida yil yakuni bo‘yicha ma’lumot

(idoraviy ma’lumot)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

25-fevral

9.

QQS, aylanmadan soliq, foyda soliqlari bo‘yicha hisobot davri uchun to‘lovchilar soni, o‘tkazilgan soliq tekshiruvlari, aniqlangan qonunbuzarliklar soni, qo‘shimcha hisoblangan soliqlar miqdori bo‘yicha ma’lumot

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha

choraklik

yillik

jadvallar

hisobot davridan keyingi oyning
45 kuni

iyun


Davlat soliq qo‘mitasi huzuridagi Kadastr agentligi

1.

Mavjud yerlar va ulardan foydalanish

(Yer balansi, 1, 22-shakl “Respublika hududidagi barcha yerlarning miqdori va ulardan foydalanish to‘g‘risida hisobot” idoraviy statistika hisoboti shakli)

Mavjud yerlar va ulardan foydalanish

(Yer balansi, 1, 22-shakl “Respublika hududidagi barcha yerlarning miqdori va ulardan foydalanish to‘g‘risida hisobot” idoraviy statistika hisoboti shakli)

yillik

mart

2.

Uy-joy fondining asosiy ko‘rsatkichlari

(Uy-joy fondi to‘g‘risidagi idoraviy statistika hisoboti shakli)

Uy-joy fondining asosiy ko‘rsatkichlari

(Uy-joy fondi to‘g‘risidagi idoraviy statistika hisoboti shakli)

yillik

27-fevral


Markaziy bank

1.

Pul mablag‘larining ish haqi, dividendlar, pensiyalar, nafaqalar va stipendiyalarni to‘lashga qilingan xarajatlari to‘g‘risida ma’lumot

(idoraviy ma’lumotlar)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

choraklik

jadvallar

hisobot davridan keyingi oyning
10-kuni

2.

Tijorat banklari va boshqa moliyaviy institutlar tomonidan jismoniy shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlarga hisoblangan foizlar va dividendlar to‘g‘risida ma’lumot

(idoraviy ma’lumotlar)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

choraklik

jadvallar

hisobot davridan keyingi oyning
10-kuni

3.

Xorijiy davlatlardan va xorijiy davlatlarga pul o‘tkazmalari to‘g‘risida ma’lumot

(idoraviy ma’lumotlar)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

choraklik

jadvallar

hisobot davridan keyingi oyning
10-kuni

4.

Eksport-import muomalalari bo‘yicha valyuta mablag‘lari harakati to‘g‘risidagi ma’lumotlar

O‘zbekiston Respublikasi, banklar b?yicha, yuridik shaxslar va xususiy tadbirkorlar bo‘yicha jamlanma ma’lumotlar

oylik

jadvallar

hisobot davridan keyingi oyning
15-kuni

5.

Markaziy bankning yalpi ishlab chiqarish va oraliq iste’moli to‘g‘risida ma’lumot

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

choraklik

jadvallar

hisobot davridan keyingi oyning
10-kuni

6.

Berilgan kreditlar, qabul qilingan depozitlar qoldiqlari (milliy va xorijiy valyutada) va ular bo‘yicha foizli daromadlar va xarajatlar to‘g‘risida ma’lumot

O‘zbekiston Respublikasi, tijorat banklari va boshqa moliyaviy vositachilar

dastlabki ma’lumotlar

choraklik

jadvallar

hisobot davridan keyingi oyning 10-kuni

choraklar bo‘yicha yakuniy ma’lumotlar

yillik

jadvallar

iyun

7.

O‘zbekiston Respublikasi to‘lov balansi

O‘zbekiston Respublikasi, to‘lov balansining tarkibi bo‘yicha

choraklik

jadvallar

hisobot davri tugagandan keyingi 90-kun

8.

O‘zbekiston Respublikasining xalqaro investitsion holati

O‘zbekiston Respublikasi, xalqaro investitsion holatning tarkibi bo‘yicha

choraklik

jadvallar

hisobot davri tugagandan keyingi 90-kuni

9.

Jismoniy shaxslarning omonatlari

O‘zbekiston Respublikasi,
valyuta turlari bo‘yicha

oylik

jadvallar

hisobot davri tugagandan keyingi 15-kun

10.

Kredit tashkilotlari faoliyatining asosiy ko‘rsatkichlari

O‘zbekiston Respublikasi,
kredit turlari bo‘yicha

oylik

jadvallar

hisobot davri tugagandan keyingi 15-kun

11.

Pul bazasi va pul agregatlari

O‘zbekiston Respublikasi,
pul agregatlari bo‘yicha

choraklik

jadvallar

hisobot davri tugagandan keyingi 35-kun

12.

Muomaladagi pullarni chiqarish/olib qo‘yish (-)

O‘zbekiston Respublikasi, oylar bo‘yicha

yillik

jadvallar

2-mart

13.

Milliy valyutaning Rossiya rubli, AQSh dollari va Yevroga nisbatan kurslari

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

oylik

jadvallar

hisobot davri tugagandan keyingi 15-kun

choraklik

jadvallar

hisobot davri tugagandan keyingi oyning 15-kuni

14.

Bank kartalari soni

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yillik

jadvallar

2-mart

15.

100 000 katta yoshdagilarga nisbatan bank muassasalari soni to‘g‘risidagi ma’lumot

(Milliy BRM indikatori 8.10.1)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yillik

jadvallar

iyul

16.

100 000 katta yoshdagilarga nisbatan bankdagi omonatlar soni to‘g‘risidagi ma’lumot

(Milliy BRM indikatori 8.10.2)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

jadvallar

iyul

17.

Kredit yoki kredit liniyasiga ega bo‘lgan kichik korxonalar va mikrofirmalar soni to‘g‘risidagi ma’lumot

(Milliy BRM indikatori 9.3.2)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

jadvallar

aprel

18.

Pul o‘tkazmalari hajmi to‘g‘risidagi ma’lumot (AQSh dollarida)

(Milliy BRM indikatori 17.3.2.1)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yillik

jadvallar

aprel

19.

Tijorat banklari tomonidan jalb qilingan xorijiy kreditlar bo‘yicha o‘zlashtirilgan mablag‘larning banklar ajratgan kreditlarning umumiy miqdoriga nisbati to‘g‘risidagi ma’lumot

(Milliy BRM indikatori 17.3.2.2)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yillik

jadvallar

aprel


2.2. Ma’muriy (idoraviy) ma’lumotlarni taqdim etuvchilar


Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi

1.

Pochta, telefon, radio aloqasi, radioeshittirish, televizion efir, kabelli eshittirish

(idoraviy statistika hisoboti shakllari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

24-aprel

2.

Imkoniyati cheklangan shaxslar uchun qo‘shimcha qulayliklar bilan ta’minlangan davlat tashkilotlarining veb-saytlari soni (kontrastni qo‘shish, shriftni kattalashtirish, ovoz jo‘rligi funksiyalari va boshqalar)

(Idoraviy ma’lumotlar)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

25mart

3.

Texnologiyalar bo‘yicha uyali aloqa tarmoqlari bilan qamrab olingan aholi ulushi to‘g‘risida ma’lumot

(Milliy BRM indikatori 9.s.1)

O‘zbekiston Respublikasi, texnologiyalar bo‘yicha

yillik

jadvallar

aprel

4.

Internet jahon axborot tarmog‘idan foydalanayotgan aholining ulushi to‘g‘risida ma’lumot

(Milliy BRM indikatori 17.8.1)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

jadvallar

aprel

5.

Xalqaro Elektroaloqa Ittifoqining Uy xo‘jaliklarining AKTdan foydalanishi bo‘yicha savolnomasi uchun ma’lumotlar

O‘zbekiston Respublikasi

yillik

15-sentabr


Xalq ta’limi vazirligi

1.

Ota-ona qaramog‘isiz qolgan bolalar soni (1-ijtimoiy yordam “Ota-ona qaramog‘isiz qolgan bolalarni aniqlash va joylashtirish bo‘yicha hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

24-yanvar


Madaniyat vazirligi

1.

Bolalar musiqa va san’at maktablari faoliyatining asosiy ko‘rsatkichlari

(idoraviy hisob ma’lumotlari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

30-noyabr

2.

Madaniy meros obyektlari

(1-madaniy meros “Respublikadagi madaniy meros obyektlari to‘g‘risida hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

22-aprel


Jismoniy tarbiya va sport vazirligi

1.

Jismoniy tarbiya va sport

(1-jismoniy tarbiya “Jismoniy tarbiya va sport bo‘yicha hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

12-mart

2.

Sport ta’lim muassasalari

(1-sport”Sport ta’limi muassasalari bo‘yicha hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri. qishloqlar va shaharlar bo‘yicha

yillik

26-fevral


Mudofaa vazirligi

1.

Mudofaa vazirligi pensionerlari soni va Mudofaa vazirligi pensionerlariga tayinlangan pensiyalar

(1-nafaqa “Pensionerlar soni va ularga tayinlangan pensiyalar to‘g‘risida hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

4-martdan kechiktirmay

2.

Mudofaa vazirligi tizimida ishlayotgan pensionerlar soni

(1-nafaqa “Pensionerlar soni va ularga tayinlangan pensiyalar to‘g‘risida hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

4-martdan kechiktirmay

3.

2020-yilda Mudofaa vazirligi tibbiy xizmati faoliyatining alohida ko‘rsatkichlari

(1-tib (aholi) “Aholiga tibbiy yordam ko‘rsatuvchi muassasalar faoliyati to‘g‘risida hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yillik

30-martdan kechiktirmay


Tashqi ishlar vazirligi

1.

Konsullik muassasalarida doimiy yoki vaqtinchalik konsullik ro‘yxatida turgan shaxslar soni to‘g‘risidagi

ma’lumotlar

(idoraviy ma’lumotlar)

Xorijiy davlatlar, yosh guruhlari, ma’lumoti va jinsi kesimida

choraklik

jadvallar

hisobot davridan keyingi oyning
20-kunigacha


Mahalla va oilani qo‘llab-quvvatlash vazirligi

1.

Zo‘ravonlikdan jabrlangan ayollar, zo‘ravonlik sodir etgan, zo‘ravonlik sodir etishga moyil shaxslar to‘g‘risida ma’lumot (ruhiy, jismoniy, jinsiy va iqtisodiy) (idoraviy ma’lumotlar)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

choraklik

jadvallar

hisobot davridan keyingi oyning
20-kuni


Favqulodda vaziyatlar vazirligi

1.

FVV pensionerlari soni va FVV pensionerlariga tayinlangan pensiyalar

(1-nafaqa “Pensionerlar soni va ularga tayinlangan pensiyalar to‘g‘risida hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

4-martdan kechiktirmay

2.

FVV tizimida ishlayotgan pensionerlar soni

(1-nafaqa “Pensionerlar soni va ularga tayinlangan pensiyalar to‘g‘risida hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

4-martdan kechiktirmay

3.

Bevosita tabiiy ofatlar natijasida halok bo‘lganlar, bedarak yo‘qolganlar va jabrlangan kishilar soni to‘g‘risida ma’lumot

(Milliy BRM indikatori 1.5.1)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri va turi bo‘yicha

yillik

jadvallar

mart

4.

Tabiiy ofatlar natijasida to‘g‘ridan to‘g‘ri iqtisodiy yo‘qotishlar to‘g‘risida ma’lumot

(Milliy BRM indikatori 1.5.2)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri va turi bo‘yicha

yillik

jadvallar

mart

5.

2015 — 2030-yillarda ofatlar xavfini kamaytirish bo‘yicha Senday tayanch dasturiga muvofiq ofatlar xavfini kamaytirish bo‘yicha milliy strategiyalarning mavjudligi

(Milliy BRM indikatori 1.5.3)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri va turi bo‘yicha

yillik

jadvallar

mart

6.

Ofatlar xavfini kamaytirish bo‘yicha milliy strategiyalarga muvofiq ofatlar xavfini kamaytirish bo‘yicha mahalliy strategiyalarni qabul qilgan va amalga oshirayotgan mahalliy hokimiyat organlarining ulushi

(Milliy BRM indikatori 1.5.4)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri va turi bo‘yicha

yillik

jadvallar

mart


Qishloq xo‘jaligi vazirligi

1.

Samarali va barqaror qishloq xo‘jaligini yuritish usullari qo‘llaniladigan qishloq xo‘jaligi yerlari ulushi to‘g‘risida ma’lumot

(Milliy BRM indikatori 2.4.1)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

jadvallar

aprel

2.

BMTning Oziq-ovqat va qishloq xo‘jaligi tashkiloti (FAO)ning dexqonchilik va chorvachilik mahsulotlaridan foydalanish va ularni ishlab chiqarish bo‘yicha savolnomasi va qishloq xo‘jaligi hamda suv resurslari bo‘yicha AQUASTAT orqali ma’lumot to‘plashda zarur bo‘lgan ma’lumotlar

Savolnomada ko‘rsatilgan kesimda

savolnomada ko‘rsatilgan davriylikda

savolnomada ko‘rsatilgan muddatlarda


Suv xo‘jaligi vazirligi

1.

Suvdan foydalanish

(1-suv xo‘jaligi “Suvdan foydalanish to‘g‘risida hisobot” idoraviy statistika hisobot shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, ma’muriy hududlar, iqtisodiy faoliyat turlari, oylar bo‘yicha

yillik

15-mart

2.

Yalpi ichki mahsulot birligini ishlab chiqarish uchun suv iste’moli, kub.m./ming $ YIM (SOQ bo‘yicha).

(Milliy BRM indikatori 6.4.1)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yillik

jadvallar

sentyabr

3.

Suv resurslarining yuklanish darajasi: mavjud chuchuk suv zaxiralariga nisbatan chuchuk suv olish, foizda.

(Milliy BRM indikatori 6.4.2)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yillik

jadvallar

sentyabr

4.

Suv resurslarini kompleks boshqarishni joriy etish darajasi (0 dan 100 gacha).

(Milliy BRM indikatori 6.5.1)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yillik

jadvallar

sentyabr


Uy-joy kommunal xizmat ko‘rsatish vazirligi

1.

Xizmat turlaridan foydalanadigan aholi ulushi to‘g‘risida ma’lumot:

markazlashgan suv ta’minoti;

muqobil suv ta’minoti.

(Milliy BRM indikatori 6.1.1.)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

jadvallar

aprel

2.

Markazlashgan kanalizatsiya tizimi bilan qamrab olingan aholi ulushi to‘g‘risida ma’lumot

(Milliy BRM indikatori 6.1.2.)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

jadvallar

aprel


Maktabgacha ta’lim vazirligi

1.

Oilaviy nodavlat maktabgacha ta’lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchi bolalarning yoshi va jinsi bo‘yicha ma’lumot

(idoraviy ma’lumotlar)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

jadvallar

10-fevral


Transport vazirligi

1.

Nogironligi bo‘lgan shaxslar foydalanishi uchun qulayligi mavjud jamoat transportlari (avtobuslar) soni to‘g‘risida ma’lumot

(idoraviy ma’lumotlar)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri

yillik

jadvallar

fevral

2.

Avtomobil transportida yo‘lovchilar va yukla�ni tashish faoliyatini litsenziyalash to‘g‘risida va yo‘nalishlar bo‘yicha korxona va tashkilotlarning mavjud litsenziya kartochkalari to‘g‘risida ma’lumotlar

(idoraviy ma’lumotlar)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

choraklik

jadvallar

3-kun


Transport vazirligi huzuridagi Avtomobil yo‘llari qo‘mitasi

1.

Umumiy foydalanishdagi avtomobil yo‘llari to‘g‘risida ma’lumot

(Umumiy foydalanishdagi avtomobil yo‘llari to‘g‘risidagi idoraviy statistika hisoboti shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

jadvallar

15-mart


Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo‘mitasi

1.

Atrof-muhitni muhofaza qilish bo‘yicha davlat nazorati monitoringi

(1-ekologiya “Atrof-muhitni muhofaza qilish bo‘yicha davlat nazorati to‘g‘risida hisobot”, idoraviy statistika hisoboti shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

30-yanvar

2.

Shahardagi umumiy chiqindilar hajmida muntazam ravishda to‘planadigan va tegishli ravishda olib ketiladigan qattiq maishiy chiqindilarning ulushi to‘g‘risidagi ma’lumotlar

(Milliy BRM indikatori 11.6.1)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

jadvallar

aprel

3.

Qattiq maishiy chiqindilarni qayta ishlash darajasi to‘g‘risida ma’lumot, %

(Milliy BRM indikatori 12.5.1)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yillik

jadvallar

aprel

4.

Qo‘riqlanadigan tog‘ ekotizimi maydonlarining ularning umumiy maydonidagi ulushi to‘g‘risidagi ma’lumot

(Milliy BRM indikatori 15.4.1)

Qo‘riqlanadigan hududlarni boshqarish toifalari bo‘yicha

yillik

jadvallar

aprel

5.

Milliy qizil kitobga kiritilgan biologik turlar soni to‘g‘risida ma’lumot

(Milliy BRM indikatori 15.5.2)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yillik

jadvallar

aprel


Monopoliyaga qarshi kurashish qo‘mitasi

1.

O‘zbekiston Respublikasi tovar va moliya bozorlarida ustun mavqeni egallab turgan korxonalarning Davlat reyestri ma’lumoti

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

choraklik

jadvallar

hisobot davridan keyingi oyning 3-kuni


O‘rmon xo‘jaligi davlat qo‘mitasi

1.

Umumiy quruqlik maydonidagi o‘rmon maydonlari to‘g‘risidagi ma’lumot, %

(Milliy BRM indikatori 15.1.1)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yillik

jadvallar

aprel

2.

O‘rmon xo‘jaligini barqaror yuritishga o‘tish jarayonidagi o‘zgarishlar to‘g‘risidagi ma’lumotlar:

a) o‘rmonning haqiqiy maydonini o‘zgartirish;

b) o‘rmonlardagi yer usti biomassasining zaxiralari;

c) qonun bilan qo‘riqlanadigan joylarda joylashgan, o‘rmon maydonlari ulushi;

d) uzoq muddatli o‘rmon xo‘jaligini boshqarish rejasi ishlab chiqilgan o‘rmon maydonlarining ulushi.

(Milliy BRM indikatori 15.2.1)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yillik

jadvallar

aprel

3.

Tog‘larning o‘simliklar bilan qoplangan maydonining ularning umumiy maydonidagi ulushi to‘g‘risidagi ma’lumot

(Milliy BRM indikatori 15.4.2)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yillik

jadvallar

aprel


Bosh prokuratura

1.

Jinoyatchilik holati va jinoyatlarni fosh etish natijalari

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

choraklik

jadvallar

hisobot davridan keyingi oyning
15-kuni

2.

Ro‘yxatga olingan, fosh etilgan va fosh etilmagan jinoyatlar to‘g‘risida

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yarim yillik

jadvallar

hisobot davridan keyingi oyning
15-kuni

3.

Giyohvandlik, psixotrop moddalar va kuchli ta’sir qiluvchi vositalarni qonunga xilof ravishda tayyorlash, tarqatish, talon-toroj qilishga qarshi kurashish natijalari to‘g‘risida

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yarim yillik

jadvallar

hisobot davridan keyingi oyning
15-kuni

4.

Jinoyat sodir etgan shaxslar to‘g‘risida jinsi va yosh mezonlari bo‘yicha

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yarim yillik

jadvallar

hisobot davridan keyingi oyning
15-kuni

5.

Jinoyatdan jabrlangan shaxslar to‘g‘risida jinsi va yosh mezonlari bo‘yicha

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yarim yillik

jadvallar

hisobot davridan keyingi oyning
15-kuni


Konstitutsiyaviy sud

1.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudi pensionerlari soni va pensionerlarga tay�nlangan pensiyalar to‘g‘risida ma’lumot

(idoraviy ma’lumotlar)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yillik

jadvallar

4-martdan kechiktirmay


Oliy sud

1.

O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi pensionerlari soni va pensionerlarga tayinlangan pensiyalar to‘g‘risida ma’lumot

(idoraviy ma’lumotlar)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

jadvallar

4-martdan kechiktirmay

2.

Sudlangan shaxslar soni va ularga tayinlangan jazo choralari to‘g‘risida ma’lumotlar

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yarim yillik

hisobot davridan keyingi oyning
15-kuni

3.

Ayollarga nisbatan zo‘ravonlik va tazyiq o‘tkazish bilan bog‘liq ko‘rilgan jinoyat ishlari to‘g‘risida ma’lumot (ruhiy, jismoniy, jinsiy va iqtisodiy)
(idoraviy ma’lumotlar)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

choraklik

jadvallar

hi�obot davridan keyingi oyning
20-kuni


Davlat xavfsizlik xizmati

1.

DXX pensionerlari soni va DXX pensionerlariga tayinlangan pensiyalar

(1-nafaqa “Pensionerlar soni va ularga tayinlangan pensiyalar to‘g‘risida hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

4-martdan kechiktirmay

2.

DXX da ishlovchi pensionerlar soni

(1-nafaqa “Pensionerlar soni va ularga tayinlangan pensiyalar to‘g‘risida hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

4-martdan kechiktirmay

3.

2020-yilda DXX tibbiy xizmati faoliyatining alohida ko‘rsatkichlari

(1-tib (aholi) “Aholiga tibbiy yordam ko‘rsatuvchi muassasalar faoliyati to‘g‘risida hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yillik

30-martdan kechiktirmay


Davlat xavfsizlik xizmati Chegara qo‘shinlari

1.

O‘zbekiston Respublikasiga kirib kelgan va O‘zbekiston Respublikasidan chiqib ketgan va xorij fuqarolarining taqsimlanishi to‘g‘risida ma’lumot

(idoraviy ma’lumotlar)

O‘zbekiston Respublikasi, davlatlar, safar maqsadlari, jinsi bo‘yicha

oylik

hisobot davridan keyingi oyning
5-kuni


Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat personallashtirish markazi

1.

Mamlakatdan chiqib ketgan va mamlakatga kirib kelgan O‘zbekiston Respublikasi fuqarolarining taqsimlanishi to‘g‘risida ma’lumot

(idoraviy ma’lumotlar)

O‘zbekiston Respublikasi, davlatlar, safar maqsadlari, jinsi bo‘yicha

oylik

hisobot davridan keyingi oyning
5-kuni


Davlat aktivlarini boshqarish agentligi

1.

Davlat korxonalari va obyektlarini xususiylashtirish jarayonlari ko‘rsatkichlari

(1-shakl “Korxonani xususiylashtirish to‘g‘risida hisobot”)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

choraklik

hisobot davridan keyingi oyning
5-kuni

2.

Tahliliy ma’lumot (zarar ko‘rib ishlayotgan korxonalar to‘g‘risidagi ma’lumotlar va to‘lash kunidan uch oydan ortiq muddat o‘tgan kreditorlik qarzdorligi mavjud korxonalar to‘g‘risidagi ma’lumotlar) taqdim etish uchun davlat ishtirokidagi tijorat korxonalari ro‘yxati

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

choraklik

Korxonalar ro‘yxati

hisobot davridan keyingi oyning
3-kuni

3.

Bankrot deb e’lon qilingan xo‘jalik yurituvchi subyektlar bo‘yicha ma’lumot

(idoraviy ma’lumotlar)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

oylik

hisobot davridan keyingi oyning
3-kuni


“O‘zbekkino” Milliy agentligi

1.

Filmlar ishlab chiqarish

(1-film “Filmlar ishlab chiqarish to‘g‘risida hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

4-martdan kechiktirmay


Xalq banki

1.

Fuqarolarga hisoblangan va to‘langan jamg‘arib boriladigan pensiya badallari to‘g‘risida ma’lumot

(idoraviy ma’lumotlar)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

choraklik

jadvallar

hisobot davridan keyingi oyning
10-kuni

2.

Jamg‘arib boriladigan pensiya tizimi mablag‘larini investitsiya qilishdan olingan daromadlari va jamg‘arib boriladigan pensiya tizimini boshqarish bo‘yicha xarajatlar

O‘zbekiston Respublikasi, daromadlar va xarajatlarning moddalari bo‘yicha

dastlabki ma’lumotlar

choraklik

jadvallar

hisobot davridan keyingi oyning
10-kuni

choraklar bo‘yicha yakuniy ma’lumotlar

yillik

jadvallar

iyun

3.

Fuqarolarga jamg‘arib boriladigan pensiya badallari qoldiq mablag‘lari bo‘yicha hisoblangan yillik foizlar

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

jadvallar

1-iyulgacha


Gidrometeorologiya xizmati markazi

1.

Suvning ifloslanishi indeksi to‘g‘risidagi ma’lumot

(Milliy BRM indikatori 6.3.2)

O‘zbekiston Respublikasi, gidrologik birliklar bo‘yicha

yillik

jadvallar

aprel

2.

CO2 chiqindilari to‘g‘risida ma’lumot

(Milliy BRM indikatori 9.4.1)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yillik

jadvallar

noyabr


O‘zbekiston Milliy teleradiokompaniyasi

1.

Surdo tarjima bilan yoki o‘tuvchi yozuvlar bilan birga olib borilayotgan teleko‘rsatuvlar soni

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

25-mart


A. Navoiy nomidagi O‘zbekiston milliy kutubxonasi

1.

Kitoblar, broshyuralar, gazetalar, jurnallar va boshqa davriy nashrlar

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

6-may


“O‘zbekiston temir yo‘llari” aksiyadorlik jamiyati

1.

Umumiy foydalanishdagi temir yo‘l transporti faoliyatining asosiy ko‘rsatkichlari (Temir yo‘l transportida yo‘lovchi va yuk tashish to‘g‘risidagi idoraviy statistika hisoboti shakli)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

choraklik

hisobot davridan keyingi oyning
4-kuni

2.

Yo‘lovchi va yuk jo‘natish to‘g‘risida ma’lumot

(SO-11 “Stansiyalar bo‘�icha jo‘natilgan va qabul qilingan yuklar to‘g‘risida”, SO-27 “Stansiyalar bo‘yicha jo‘natilgan yo‘lovchilar to‘g‘risida”gi idoraviy statistika hisoboti shakllari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, yuk turlari va qatnov turlari bo‘yicha

yillik

5-mart

3.

Temir yo‘llarning foydalaniladigan uzunligi, shu jumladan elektrlashtirilgani

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

5-mart


�UZBEKISTAN AIRPORTS” aksiyadorlik jamiyati

1.

Havo transportida yo‘lovchi va yuk tashish

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

choraklik

hisobot davridan keyingi oyning
5-kuni

(Havo transportida yo‘lovchi va yuk tashish to‘g‘risidagi idoraviy statistika hisoboti shakli)

2.

Havo kemalarining so‘nggi qatnov manziliga yetib kelishi

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

choraklik

hisobot davridan keyingi oyning
6-kuni

(Havo kemalarining so‘nggi qatnov manziliga yetib kelishi to‘g‘risidagi idoraviy statistika hisoboti shakli)


“UZBEKISTAN AIRWAYS” aksiyadorlik jamiyati

1.

Havo transportida yo‘lovchi va yuk tashish

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

choraklik

hisobot davridan keyingi oyning
5-kuni

(Havo transportida yo‘lovchi va yuk tashish to‘g‘risidagi idoraviy statistika hisoboti shakli)


Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar, shaharlar va tumanlar hokimliklari

1.

Turar joyga muhtojlar sifatida hisobga qo‘yilgan yetim bolalar va ota-ona qaramog‘idan mahrum bo‘lgan bolalar soni hamda turar joy uchun berilgan orderlar

(1-ijtimoiy (turar joy) “Turar joyga muhtojlar sifatida hisobga qo‘yilgan yetim bolalar va ota-ona qaramog‘idan mahrum bo‘lgan bolalar hamda turar joy uchun berilgan orderlar to‘g‘risida hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, shaharlar va tumanlar bo‘yicha

yillik

jadvallar

23-yanvar

2.

“Kaliti bilan” va sotish uchun mo‘ljallangan obyektlar qurilishi bo‘yicha ma’lumot

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, shahar va tumanlar, tadbirkorlik subyektlar bo‘yicha

yilda bir martda

5-avgust


III. Rasmiy statistik to‘plamlar, ochiq statistik ma’lumotlarning xalqaro almashinuvi


5 483 794,6

1.

O‘zbekistonda narxlar

yilda bir marta

to‘plam

iyul

2.

O‘zbekiston demografik yillik to‘plami

yilda bir marta

to‘plam

iyul

3.

O‘zbekiston hududlarining yillik statistik to‘plami

yilda bir marta

to‘plam

avgust

4.

O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi

yilda bir marta

to‘plam

avgust

5.

O‘zbekiston raqamlarda

yilda bir marta

to‘plam

sentyabr

6.

O‘zbekistonda ijtimoiy rivojlanish va turmush darajasi

yilda bir marta

to‘plam

sentyabr

7.

O‘zbekiston sanoati

yilda bir marta

to‘plam

sentyabr

8.

O‘zbekistonda qurilish

yilda bir marta

to‘plam

sentyabr

9.

O‘zbekistonda mehnat va bandlik

yilda bir marta

to‘plam

oktyabr

10.

O‘zbekistonda savdo

yilda bir marta

to‘plam

oktyabr

11.

O‘zbekistonda transport va aloqa

yilda bir marta

to‘plam

oktyabr

12.

O‘zbekistonda kichik tadbirkorlik

yilda bir marta

to‘plam

oktyabr

13.

O‘zbekistonda axborotlashgan jamiyat rivojlanishining asosiy ko‘rsatkichlari

yilda bir marta

to‘plam

oktyabr

14.

O‘zbekistonda ilm-fan va innovatsion faoliyat

yilda bir marta

to‘plam

noyabr

15.

O‘zbekiston Respublikasi ayollari va erkaklari

yilda bir marta

to‘plam

noyabr

16.

O‘zbekistonda ta’lim

ikki yilda
bir marta

to‘plam

noyabr

17.

O‘zbekistonda sog‘liqni saqlash

ikki yilda
bir marta

to‘plam

noyabr

18.

O‘zbekiston Respublikasining yillik statistik to‘plami

ikki yilda
bir marta

to‘plam

dekabr

19.

Hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy holati

(joylardagi statistika organlari shakllantiradi)

choraklik

to‘plam

grafik asosida

20.

Tuman (shahar)larning ijtimoiy-iqtisodiy holati

(joylardagi statistika organlari shakllantiradi)

yilda bir marta

to‘plam

grafik asosida

21.

O‘zbekistonda barqaror rivojlanish maqsadlari statistik to‘plami

yilda bir marta

to‘plam

dekabr

22.

Multiindikator klaster kuzatuvi statistik to‘plami

bir martalik

to‘plam

dekabr


2. Xalqaro tashkilotlarning savolnomalariga muvofiq

Davlat statistika qo‘mitasi tomonidan taqdim etiladigan statistik ma’lumotlar


BMTning Statistika bo‘limi

1.

Sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish statistikasi bo‘yicha yillik to‘plam uchun savolnoma

yillik

so‘rov bo‘yicha

2

“Oylik statistik byulleten” savolnomasi (OSB)

oylik

hisobot oyidan so‘ng 25-kungacha

3.

Demografik yillik to‘plam. Xalqaro sayohat va migratsiya bo‘yicha savolnoma

yillik

so‘rov bo‘yicha

4.

Demografik yillik to‘plam: aholi sonini baholash bo‘yicha savolnoma

yillik

so‘rov bo‘yicha

5.

Demografik yillik to‘plam: aholining tabiiy harakati bo‘yicha savolnoma

yillik

so‘rov bo‘yicha

6.

Milliy hisoblar bo‘yicha savolnoma

yillik

grafik bo‘yicha

7.

Energiya statistikasi bo‘yicha yillik savolnoma

yillik

so‘rov bo‘yicha

8.

Xizmatlar xa?qaro savdosi statistikasi bo‘yicha savolnoma

yillik

so‘rov bo‘yicha

9.

Umumiy sanoat statistikasi bo‘yicha savolnoma

yillik

so‘rov bo‘yicha

10.

Korxonaning xususiyatlari bo‘yicha tashqi savdo statistikasi savolnomasi

yillik

so‘rov bo‘yicha


BMT Ayollar tashkiloti

11.

Milliy statistika idoralari veb-saytlarining ochiqligi bo‘yicha savolnoma

so‘rov bo‘yicha

grafik bo‘yicha


BMTning Atrof-muhit bo‘yicha tashkiloti / BMTning Statistika bo‘limi

12.

Atrof-muhit bo‘yicha savolnoma

so‘rov bo‘yicha

grafik bo‘yicha


BMTning Yevropa iqtisodiy komissiyasi statistika bo‘limi (BMT YIK)

13.

O‘rmon xo‘jaligi bo‘yicha savolnoma umumiy savolnoma (BMT YIK/FAO/Yevrostat/Tropik daraxtlar xalqaro tashkiloti (TDXT))

so‘rov bo‘yicha

grafik bo‘yicha

14.

Milliy hisoblar bo‘yicha savolnoma

yillik

so‘rov bo‘yicha

15.

Xalqaro migratsiya statistikasi bo‘yicha savolnoma

so‘rov bo‘yicha

grafik bo‘yicha

16.

Yo‘l statistikasi bo‘yicha savolnoma

so‘rov bo‘yicha

grafik bo‘yicha


EVROSTAT

17.

Transport statistikasi bo‘yicha umumiy savolnoma (EVROSTAT/MTF/EEK OON )

yillik

so‘rov bo‘yicha


YUNESKO statistika instituti

18.

Rasmiy ta’lim bo‘yicha savolnoma. Milliy ta’lim tizimi.

so‘rov bo‘yicha

grafik bo‘yicha

19.

Rasmiy ta’lim bo‘yicha savolnoma. O‘quvchilar va o‘qituvchilar (THST 0 — 4)

so‘rov bo‘yicha

grafik bo‘yicha

20.

Rasmiy ta’lim bo‘yicha savolnoma. O‘quvchilar va o‘qituvchilar (THST 5 — 8)

so‘rov bo‘yicha

grafik bo‘yicha

21.

Ta’lim darajasi statistikasi bo‘yicha savolnoma

so‘rov bo‘yicha

grafik bo‘yicha

22.

Savodxonlik statistikasi bo‘yicha savolnoma

so‘rov bo‘yicha

grafik bo‘yicha

23.

Ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlanmalari (ITTKI) statistikasi bo‘yicha savolnoma

so‘rov bo‘yicha

grafik bo‘yicha

24.

To‘liq metrajli filmlar statistikasi bo‘yicha savolnoma-UIS /CC/F

so‘rov bo‘yicha

grafik bo‘yicha

25.

Raqamli savodxonlik ko‘nikmalari bo‘yicha uy xo‘jaliklarini baholash natijalari

so‘rov bo‘yicha

grafik bo‘yicha

26.

Uy xo‘jaliklarining AKT sohasidagi bilimlarni baholash natijalari

so‘rov bo‘yicha

grafik bo‘yicha


MDH Statistika qo‘mitasi

27.

MDH mamlakatlari doirasida statistik ma’lumotlarni davlatlararo almashish uchun savolnomalar

28.

MDH mamlakatlari bo‘yicha statistik to‘plam uchun jadvallar


YUNISEF

29.

Mamlakatlar tomonidan ma’lumot taqdim etish va tasdiqlash (CRAVE): Bolalar huquqlari va ular uchun shart-sharoitlar bo‘yicha ko‘rsatkichlar

30.

Barqaror rivojlanish maqsadlari bo‘yicha savolnomalar


Xalqaro mehnat tashkilotining statistika departamenti

31.

Mehnat bozori bo‘yicha savolnoma (ILOSTAT)

so‘rov bo‘yicha

grafik bo‘yicha

32.

Xalqaro mehnat migratsiyasi bo‘yicha savolnoma (ILMS)

so‘rov bo‘yicha

grafik bo‘yicha


Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (IHTT)

33.

IHTTning O‘zbekiston uchun hududiy savolnomasi

so‘rov bo‘yicha

grafik bo‘yicha


Osiyo taraqqiyot banki

34.

Osiyo va Tinch okeani bo‘yicha asosiy ko‘rsatkichlar

so‘rov bo‘yicha

grafik bo‘yicha


Xalqaro energetika agentligi

35.

Energiya balansi savolnomalari


BMTning Oziq-ovqat va qishloq xo‘jaligi tashkiloti (FAO)

36.

Mayda baliqchilik bo‘yicha savolnoma

so‘rov bo‘yicha

grafik bo‘yicha

37.

Baliq ovlash bo‘yicha savolnoma

so‘rov bo‘yicha

grafik bo‘yicha

38.

Dexqonchilik va chorvachilik mahsulotlaridan foydalanish va ularni ishlab chiqarish ma’lumotlari bo‘yicha savolnoma

so‘rov bo‘yicha

grafik bo‘yicha

39.

Qishloq xo‘jaligi va suv resurslari bo‘yicha Global informatsion tizimlar FAO (AQUASTAT) orqali ma’lumot to‘plash

so‘rov bo‘yicha

grafik asosida

40.

Baliqchilik va akvakulturada bandlik ko‘rsatkichi savolnomasi

so‘rov bo‘yicha

grafik asosida


Islom Hamkorlikt Tashkilotining Islomiy davlatlar uchun statistik iqtisodiy va ijtimoiy tadqiqotlar hamda treninglar markazi (SESRIC)

41.

Strategik qarashlar (rejalar) bo‘yicha savolnoma

so‘rov bo‘yicha

grafik bo‘yicha

42.

Statistik salohiyatni mustahkamlash dasturi bo‘yicha savolnoma

so‘rov bo‘yicha

grafik bo‘yicha


Xalqaro elektroaloqa ittifoqi

43.

Uy xo‘jaliklarining AKTdan foydalanishi bo‘yicha savolnoma

so‘rov bo‘yicha

grafik bo‘yicha

44.

Uy xo‘jaliklarining AKTdan foydalanishi bo‘yicha katta savolnoma

so‘rov bo‘yicha

grafik bo‘yicha


Xalqaro avtomobil yo‘llari federatsiyasi

45.

Jahon yo‘l harakati statistikasi bo‘yicha so‘rovnoma

so‘rov bo‘yicha

grafik bo‘yicha


3. Xalqaro tashkilotlarning ma’lumotlar bazalari

46.

XVJning k-MTUT doirasida “Yig‘ma ma’lumotlarning Milliy sahifasi”da e’lon qilinadigan ma’lumotlar

oylik

grafik bo‘yicha

47.

BMTning COMTRADE ma’lumotlar bazasida tovarlar savdosi bo‘yicha e’lon qilinadigan ma’lumotlar

oylik

hisobot oyidan so‘ng 25-kungacha

48.

XVJning “Xalqaro moliya statistikasi”da e’lon qilinadigan ma’lumotlar

choraklik

hisobot choragidan so‘ng 90 kun ichida

49.

YUNISEF TransMonEE ma’lumotlar bazasida e’lon qilinadigan ma’lumotlar

so‘rov bo‘yicha

grafik bo‘yicha


4. Bir martalik so‘rovlar

50.

O‘zbekiston Respublikasi hududidagi va undan tashqaridagi chet el vakolatxonalari, yuridik va jismoniy shaxslar so‘rovi asosida statistik ma’lumotlar taqdim etish

so‘rov bo‘yicha

so‘rov kelib tushganidan keyin


5. Boshqa davlatlar statistika tashkilotlari bilan ma’lumot almashinuvi

51.

Boshqa davlatlar statistika idoralari bilan statistik ma’lumotlar va nashrlar almashinuvi

choraklik

hisobot choragidan so‘ng 40 kun ichida


6. Ma’lumotlarni rasmiy saytda e’lon qilish

52.

“Xalqaro statistika” sahifasining “MDH statistika qo‘mitasi shakllari” bo‘limidagi zarur statistik ko‘rsatkichlarni 3 ta tilda e’lon qilib borish

doimiy

grafik bo‘yicha

53.

“Xalqaro statistika” sahifasining “Xalqaro moliyaviy statistika” bo‘limidagi zarur statistik ko‘rsatkichlarni 3 ta tilda e’lon qilib borish

doimiy

grafik bo‘yicha

54.

“Xalqaro statistika” sahifasida mamlakatlar kesimida statistik ko‘rsatkichlarni shakllantirish va 3 ta tilda e’lon qilib borish

doimiy

grafik bo‘yicha

Jami Davlat statistika ishlari dasturining bajarilish qiymati:

147 132 000,0*

O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasida axborot-kommunikatsiya tizimlari uskunalarini yangilash (ming so‘m):

11 646 000,0**

O‘zbekiston Respublikasidaaholini ro‘yxatga olishga tayyorgarlik ko‘rish ishlarini tashkil etish (ming so‘m):

15 466 347***

Jami:

174 244 347,0

*** O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasida 2022-yilda aholini ro‘yxatga olishni o‘tkazish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”2019-yil 5-fevraldagi PF-5655-son Farmoni va Vazirlar Mahkamasining “O‘zbekiston Respublikasida 2023-yilda aholini ro‘yxatga olishga tayyorgarlik ko‘rish va uni o‘tkazish chora-tadbirlari to‘g‘risida”2020-yil 11-noyabrdagi 710-son qaroriga muvofiq.