20.02.2020 yildagi 105-son
Hujjat kuchini yo‘qotgan 27.02.2023
 LexUZ sharhi

T/r

Ishlar nomi va tarkibi

Ishlab chiqiladigan qism

Davriyligi

Hujjatning turi

Tashqi foydalanuv-chilarga ma’lumotlar taqdim etish muddatlari

Statistika ishlarini bajarish qiymati (ming so‘m)

1

2

3

4

5

6

7

I. Iqtisodiyot va ijtimoiy sohalar holati hamda rivojlanishini tavsiflovchi
statistik ko‘rsatkichlarni tayyorlash

87 725 252,8

1. Makroiqtisodiy ko‘rsatkichlar va iqtisodiy balanslar

7 476 483,2

1.1. Milliy hisoblar tizimi

1.

2018-yil uchun milliy hisoblar:

ishlab chiqarish hisobi;

daromadlarning shakllanishi hisobi;

birlamchi daromadlarning taqsimlanishi hisobi;

daromadlarning ikkilamchi taqsimlanishi hisobi;

daromadlardan foydalanish hisobi;

kapital bilan operatsiyalarhisobi.

O‘zbekiston Respublikasi, iqtisodiy faoliyat turlari va institutsional sektorlar bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

may

2.

Joriy va taqqoslama narxlarda O‘zbekiston Respublikasida ishlab chiqarilgan yalpi ichki mahsulot

2018-yil uchun

yillik yakunlarga muvofiq choraklik yakunlarga aniqlik kiritish

O‘zbekiston Respublikasi, iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

fevral

2019-yil uchun

ikkinchi baholash (dastlabki)

O‘zbekiston Respublikasi, iqtisodiy faoliyat turlari, davlat va nodavlat mulkchilik shakllari bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

21-yanvar

2018-yilning aniqlik kiritilgan yillik va choraklik yakunlariga muvofiq choraklik yakunlarga aniqlik kiritish

O‘zbekiston Respublikasi, iqtisodiy faoliyat turlari

yillik

tahliliy jadvallar

fevral

uchinchi baholash (yakuniy)

O‘zbekiston Respublikasi, iqtisodiy faoliyat turlari, institutsional sektorlar, davlat va nodavlat mulkchilik shakllari bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

noyabr

2020-yil uchun

birinchi baholash (kutilayotgan)

O‘zbekiston Respublikasi, iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha

yillik

choraklik

tahliliy jadvallar

21-dekabr,
chorak oxirgi oyining 18­ kuni

ikkinchi baholash (dastlabki)

O‘zbekiston Respublikasi, iqtisodiy faoliyat t�rlari, davlat va nodavlat mulkchilik shakllari bo‘yicha

choraklik

tahliliy jadvallar

20-kuni

3.

Yakuniy iste’mol usuli bo‘yicha joriy va taqqoslama narxlarda O‘zbekiston Respublikasi yalpi ichki mahsuloti

2018-yil uchun

yillik yakunlarga muvofiq choraklik yakunlarga aniqlik kiritish

O‘zbekiston Respublikasibo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

fevral

2019-yil uchun

2018-yilning yillik va choraklik yakunlariga muvofiq choraklik yakunlarga aniqlik kiritish

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

aprel

birinchi baholash (dastlabki)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

aprel

ikkinchi baholash (yakuniy)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

noyabr

2020-yil uchun

birinchi baholash (dastlabki)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

choraklik

tahliliy jadvallar

90-kuni

4.

Joriy va taqqoslama narxlarda yalpi hududiy mahsulot

2018-yil uchun

uchinchi baholash (yakuniy)

Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

mart

2019-yil uchun

ikkinchi baholash (dastlabki)

Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

21-yanvar

2020-yil uchun

birinchi baholash (kutilayotgan)

Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha

yillik

choraklik

tahliliy jadvallar

21-dekabr,
chorak oxirgi oyining 18­ kuni

ikkinchi baholash (dastlabki)

Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha

choraklik

tahliliy jadvallar

20-kuni

5.

Moddiy aylanma vositalar zaxirasining o‘zgarishi, xolding foydasi hisob-kitobini qo‘shgan holda

O‘zbekiston Respublikasi, iqtisodiy faoliyat turlari va institutsional sektorlar bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

noyabr

6.

2020yil uchun kichik tadbirkorlik subyektlarining (uy xo‘jaliklarining ishlab chiqarish faoliyatini qo‘shgan holda) qo‘shilgan qiymat hajmi va ularning YIM (YaHM)dagi ulushini baholash

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

choraklik

tahliliy �advallar

21-kuni

7.

2019-yil uchun kichik tadbirkorlik subyektlarining (uy xo‘jaliklarining ishlab chiqarish faoliyatini qo‘shgan holda) qo‘shilgan qiymat hajmi va ularning YIM (YaHM)dagi ulushi bahosiga aniqlik kiritish

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

choraklik

tahliliy jadvallar

21-kuni

8.

Ishlab chiqarishning monopollashuvi darajasini baholash

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

choraklik

tahliliy jadvallar

21-kuni

9.

Yil oxiriga mavjud asosiy fondlar

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha, iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

sentyabr

10.

2020-yilning diskret choraklari bo‘yicha YIMni tajriba asosida baholash

O‘zbekiston Respublikasi, iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha

choraklik

tahliliy jadvallar

30-kuni

11.

Turizm yordamchi hisobi

O‘zbekiston Respublikasibo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

noyabr

12.

Makroiqtisodiy hisob-kitoblar metodikasini “Milliy hisoblar tizimi-2008” qo‘llanmasi asosida takomillashtirish

maxsus dastur bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

grafik bo‘yicha

1.1.1. Axborot-tahliliy materiallar

1.

Yalpi ichki mahsulotni ishlab chiqarish to‘g‘risida tahliliy ma’lumot

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

har chorakda

press-reliz

25-kuni

2.

Yalpi hududiy mahsulot to‘g‘risida tahliliy ma’lumot

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

har chorakda

press-reliz

25-kuni

3.

Asosiy vositalarning holati va harakati to‘g‘risida tahliliy ma’lumot

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

har yili

press-reliz

20-noyabr

1.2. Iqtisodiy balanslar

1.

2018-yil uchun resurslar va ishlatilish jadvallari

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

dekabr

2.

2017-yil uchun xarajatlar-ishlab chiqarish jadvallari (tajriba asosida)

O‘zbekiston Respu�likasi bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

may

3.

2019-yil uchun joriy narxlarda boshlang‘ich (qayta tiklangan) va qoldiq qiymat bo‘yicha asosiy fondlar balansi

O‘zbekiston Respublikasi, iqtisodiy faoliyat turlari, davlat va nodavlat mulkchilik shakllari bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

avgust

4.

2019-yil uchun mehnat resurslari balansi

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, iqtisodiy faoliyat turlari, shahar va qishloqlar bo‘yicha

�illik

tahliliy jadvallar

iyun

5.

2019-yil uchun asosiy turdagi qishloq xo‘jaligi hayvonlari bosh soni balansi

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

may

6.

2019-yil uchun natura holida asosiy oziq-ovqat resurslari balansi

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

may

7.

2019-yil uchun natura ko‘rinishida asosiy oziq-ovqat mahsulotlari iste’moli

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

may

8.

2019-yil uchun alohida guruhlar bo‘yicha iste’mol tovarlari balansi

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

may

1.3. Hukumatning muhim maqsadli ko�pleks dasturlari va qarorlarini amalga oshirish ustidan monitoring olib borish
uchun statistik ma’lumotlar

1.

Iqtisodiyotni liberallashtirish va modernizatsiyalash ko‘lamlarini, mamlakatda ishbilarmonlik muhitini shakllantirish darajasini baholashning har choraklik indikatorlari tizimi

(maxsus metodika bo‘yicha)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

choraklik

tahliliy jadvallar

25-kuni

2.

Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahrida ishbilarmonlik muhitining holati va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasi indikatorlarini har chorakda baholash tizimi

(maxsus metodika bo‘yicha)

Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

choraklik

tahliliy jadvallar

25-kuni

3.

O‘zbekiston Respublikasining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi asosiy yakunlari to‘g‘risida tahliliy jadvallar

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

oylik,

choraklik

tahliliy jadvallar

kelishilgan
grafik bo‘yicha

4.

O‘zbekiston Respublikasi Investitsiya dasturiga kiritilgan loyihalar bo‘yicha investitsiyalarni jalb qilish va o‘zlashtirish

(1-ID “Investitsiya va infratuzilma loyihalarining amalga oshirilishi to‘g‘risida hisobot” shakli)

Hududlar va loyihalarni amalga oshiruvchi ishtirokchilar bo‘yicha hamda iqtisodiy faoliyat turlari, Investitsion dasturdagi quyilmalar turlari, moliyalashtirish manbalari bo‘yicha

choraklik

byulleten,

elektron baza

12-kuni

5.

Tovar va xizmatlar eksport-importi:

dastlabki hisob-kitob

yakuniy hisob-kitob

(1-K “Tashkilot faoliyati to‘g‘risida hisobot” shakli; 1-KB “Eksport-import to‘g‘risida hisobot” shakliga ilova (TIF); Kiruvchi va chiquvchi turizm bo‘yicha tashrif buyuruvchilarning xarajatlari kuzatuvi, bojxona statistikasi, Markaziy bank ma’lumotlari, deklaratsiya to‘ldirmasdan O‘zbekiston Respublikasidan jismoniy shaxslar tomonidan olib chiqilayotgan va olib kirilayotgan tovarlar kuzatuvi)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, tovarlar, hisob-kitob turlari, mamlakatlar bo‘yicha

oylik,

yillik

tahliliy jadvallar byulleten

10-kuni

28-aprel

6.

Mahsulotlar va materiallar ishlab chiqa�ishni mahalliylashtirish chora-tadbirini amalga oshirish to‘g‘risidagi ma’lumot

(3-sanoat” Mahsulotlar va materiallar ishlab chiqarishni mahalliylashtirish chora-tadbirini amalga oshirish to‘g‘risida hisobot”)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

oylik

tahliliy jadvallar

12-kuni

7.

Yirik mahalliy sanoat korxonalarining buyurtma portfelini shakllantirish to‘g‘risida ma’lumotlar

(2-sanoat Sanoat korxonalarining mahsulot yetkazib berish va moddiy resurslarni olishga shartnomalar tuzishining borishi yuzasidan hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

fevral

dekabr

tahliliy jadvallar

10-kuni

8.

Oliy ta’lim muassasalari;

akademik litseylar;

kasb-hunar kollejlari;

umumta’lim maktablari va maktablarning sport inshootlari;

bolalar musiqa va san’at maktablari;

maktabgacha ta’lim muassasalari;

suzish havzalari;

sog‘liqni saqlash obyektlarining ishga tushirilishi

(1-qurilish “Ijtimoiy soha obyektlari qurilishi to‘g‘risida hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha, obyektlar, qurilish turlari bo‘yicha

choraklik

byulleten


15-kuni

9.

Davlat va xo‘jalik boshqaruvi organlari hamda ularning idoraviy tashkilotlarining boshqaruv, xizmat ko‘rsatuvchi, texnik va ishlab chiqarish xodimlari sonining monitoringi uchun ma’lumot

(1-BX “Boshqaruv organi xodimlari soni to‘g‘risida hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, tumanlar va shaharlar, boshqaruv organlari bo‘yicha

choraklik

tahliliy jadvallar

25-kuni

10.

Tashkilotlarning moliyaviy natijalari, debitorlik va kreditorlik qarzlari

(1-moliya “Tashkilotning moliyaviy ahvoli to‘g‘risida hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, boshqaruv organlari, iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha

oylik

byulleten

33-kuni

11.

Asosiy vositalar qiymatini yillik qayta baholash koeffitsiyentlari

asosiy vositalar guruhlari bo‘yicha

yilda bir marta

tahliliy jadvallar

28-dekabr

12.

Ustav fondida davlat ulushi mavjud bo‘lgan korxonalarning pasport ma’lumotlar bazasini yuritish va yangilash

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yillik

ma’lumotlar bazasi

may

13.

Erkin iqtisodiy zonalar, kichik sanoat zonalari, texnoparklar, paxtachilik-to‘qimachilik klasterlari tarkibiga kiruvchi tashkilotlar faoliyatining asosiy ko‘rsatkichlari

ishlab chiqarish, tayyor sanoat mahsulotining yuklab jo‘natilishi va qoldig‘i (amaldagi narxlarda va natura shaklida);

asosiy kapitalga investitsiyalar va bajarilgan qurilish ishlari hajmi to‘g‘risidagi ko‘rsatkichlar;

ish o‘rinlari va ishchilar soni;

aso�iy moliyaviy ko‘rsatkichlar;

tashqi savdo ko‘rsatkichlari

(1-K shakliga ilova (EIZ) “Erkin iqtisodiy zona, kichik sanoat zonasi, texnopark, paxtachilik-to‘qimachilik klasteri tarkibiga kiruvchi tashkilot faoliyati to‘g‘risida hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, iqtisodiy faoliyat turi, EIZ, KSZ, texnopark, paxtachilik-to‘qimachilik klasterlari bo‘yicha

choraklik

tahliliy jadvallar

30-kuni

14.

Qora va rangli metall mahsulotlari resurs bazalarining hosil bo‘lishi, ishlab chiqarilishi va sotilishi to‘g‘risida ma’lumot

(9-sanoat “Qora va rangli metall mahsulotlari resurs bazalarining hosil bo‘lishi, ishlab chiqarilishi va sotilishi to‘g‘risida hisobot”)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

choraklik

tahliliy jadvallar

12-kuni

15.

Milliy Barqaror Rivojlanish maqsadlarining alohida ko‘rsatkichlari bo‘yicha ma’lumotlar

(Davlat statistika kuzatuvlari hamda vazirliklar vaidoralarning ma’lumotlari)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yillik

tahliliy ma’lumotlar

sentyabr

16.

Kichik tadbirkorlikni rivojlantirishning asosiy ko‘rsatkichlari (biznes) (baholash)

(tarmoq boshqarmalari materiallari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

choraklik

byulleten

22-kuni

1.3.1. Axborot-tahliliy materiallar

1.

Iqtisodiyot holatining kutilayotgan natijalarini baholash bo‘yicha yig‘ma ma’lumotlar

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

choraklik

tahliliy jadvallar

chorak oxirgi oyining
15­-kunida

2.

Respublikaning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi holati to‘g‘risidagi statistik ma’lumotlar (Davlat statistika qo‘mitasining veb-saytida)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yil davomida

press-reliz

grafik bo‘yicha

3.

Hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy holati to‘g‘risida statistik axborotlar materiallari

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri

bo‘yicha

yil davomida

tahliliy materiallar

grafik bo‘yicha

4.

“O‘zbekiston Respublikasining ijtimoiy-iqtisodiy holati” haqida axborotnoma(o‘zbek, rus va ingliz tillarida)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

choraklik

axborotnoma

grafik bo‘yicha

5.

O‘zbekiston Respublikasi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining asosiy yakunlari to‘g‘risida axborot-tahliliy ma’lumotlar

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri

bo‘yicha

oylik

choraklik

tahliliy materiallar

grafik bo‘yicha

6.

Tashqi savdo bo‘yicha tahliliy ma’lumotlar, mamlakatlar bo‘yichaeksport-import hajmlari va tovarlar aylanmasi tarkibining asosiy tovar guruhlari bo‘yicha tahlili

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

har oyda

har yili

press-reliz

keyingi oyning
20-kunigacha

25-iyun

7.

Korxonalar va tashkilotlarning debitorlik va kreditorlik qarzlarining boshqaruv organlari, iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha tahlili (kichik korxonalar, mikrofirmalar va notijorat tashkilotlaridan tashqari)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yilda 4marta

axborotnoma

45-kuni

8.

Korxonalar va tashkilotlarning moliyaviy natijalarining hududlar va iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha tahlili (kichik korxonalar, mikrofirmalar va notijorat tashkilotlaridan tashqari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri

bo‘yicha

yilda 4marta

axborotnoma

45-kuni

9.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanishi haqida tahliliy ma’lumot

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri

bo‘yicha

har chorakda

press-reliz

25-kuni

10.

Erkin iqtisodiy zonalar, kichik sanoat zonalari, texnoparklar, paxtachilik-to‘qimachilik klasteri tarkibiga kiruvchi tashkilotlar faoliyati haqida tahliliy ma’lumot

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri

bo‘yicha

har chorakda

press-reliz

35-kuni

11.

XVFning k-MTUT standartiga muvofiq milliy yig‘ma ma’lumotlar sahifalarining dolzarbligini ta’minlagan xolda axborotlarni shakllantirish va muntazam yangilab borish

maxsus grafik bo‘yicha

yil davomida

veb-sahifa

12.

Davlat organlariga axborot-ma’lumotnoma xizmatini ko‘rsatish

yil davomida

jadvallar

so‘rovga asosan

13.

1991 — 2019-yillar uchun asosiy statistik ko‘rsatkichlar dinamik qatorlarining avtomatlashtirilgan tizimini yuritish

yil davomida

ma’lumotlar bazasi

grafik bo‘yicha

2. Narxlar va tariflar

13 040 314,6

1.

Oziq-ovqat, nooziq-ovqat tovarlari va xizmatlarining iste’mol narx(tarif)lari indeksi

(9-narx (ist) “Tovar (xizmat)lar iste’mol narx (tarif)larini ro‘yxatga olish blankasi”

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahri, tovar va xizmatlar turlari bo‘yicha

oylik

byulleten

1-kuni

2.

Oyning oxirgi seshanbasiga ayrim tovarlarning o‘rtacha iste’mol narxlari

(9-narx (ist) “Tovar (xizmat)lar iste’mol narx (tarif)larini ro‘yxatga olish blankasi”)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahri va tumanlar bo‘yicha

oylik

byulleten

qayd etish kunidan keyingi
6-­kuni

3.

Sanoat mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxonalar narxlari indeksi

(1-narx shakli “Ishlab chiqaruvchilarning sanoat tovarlari narxlari to‘g‘risida hisobot”)

O‘zbekiston Respublikasi,
IFUT-ikkinchi tahrir V,S,D,E seksiyalar, bo‘limlar, guruhlar, sinflar va kichik sinflar bo‘yicha

oylik

byulleten

5-kuni

4.

Sanoat korxonalari tomonidan xarid qilingan moddiy resurslar narxlari indeksi

(2-narx shakli “Sanoat korxonasining xarid qilingan moddiy resurslari o‘rtacha narxlari to‘g‘risida hisobot”)

O‘zbekiston Respublikasi,
IFUT-ikkinchi tahrir V,S,D,E seksiyalar, resurslar turlari bo‘yicha

oylik

byulleten

17-kuni

5.

Aloqa va yuk tashish xizmati tariflari indeksi

(3-narx shakli “Transportda yuk tashish (uzatish) tariflari to‘g‘risida hisobot”; 4-narx shakli “Aloqa xizmati tariflari to‘g‘risida hisobot”)

O‘zbekiston Respublikasi,
IFUT-ikkinchi tahrir bo‘limlar,guruhlar, sinflar bo‘yicha

oylik

byulleten

4-kuni

6.

Dehqon bozorlaridagi o‘rtacha narxlar

(1-bozor narxlari “Dehqon bozorlarida narxlarni ro‘yxatga olish blankasi”)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahri, mahsulot turlari bo‘yicha

oylik

tahliliy jadvallar

8-kuni

7.

Asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar va qurilish ishlari bo‘yicha narxlar indeksi

(5-narxshakli“Xarid qilingan asosi qur??ish ?ateriallari, qismlar va konstruksiyalar narxlari to‘g‘risida hisobot”)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri

oylik

tahliliy jadvallar

3-kuni

8.

Eksportga yetkazib berish va import tushumlari narxlari indeksi

(bojxona statistikasi ma’lumotlar bazasi)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

oylik

tahliliy jadvallar

25-kuni

9.

Minimal iste’mol savati qiymatini belgilash uchun tasdiqlangan ro‘yxat bo‘yicha alohida turdagi oziq-ovqat mahsulotlarining o‘rtacha narxlari

O‘zbekiston Respublikasi, Qora�alpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

oylik

tahliliy jadvallar

8-kuni

10.

Tasdiqlangan ro‘yxat bo‘yicha alohida turdagi oziq-ovqat mahsulotlarining minimal va maksimal iste’mol narxlari

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

xaftalik

tahliliy jadvallar

seshanba

11.

Tasdiqlangan ro‘yxat bo‘yicha alohida turdagi oziq-ovqat mahsulotlarining o‘rtacha iste’mol narxlari

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahri va tumanlar bo‘yicha

xaftalik

tahliliy jadvallar

seshanba

12.

Uy-joylarning o‘rtacha narxlari

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar markazlari va Toshkent shahri

choraklik

tahliliy jadvallar

hisobot choragidan keyingi 7-kun

13.

Uy-joy narxlari indeksi

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar markazlari va Toshkent shahri

choraklik

tahliliy jadvallar

hisobot choragidan keyingi 7-kun

14.

Tovarlarning ulgurji savdo narxlari indeksi

(11-narx “Tovar (mahsulot)larning ulgurji savdo narxlarini kuzatish so‘rovnomasi”)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha, tovarlarning turlari va guruhlari kesimida

choraklik

tahliliy jadvallar

hisobot choragidan keyingi 8-kun

15.

Qishloq ho‘jaligi mahsulotlari ishlab chiqaruvchilarning tanlanma kuzatuvi bo‘yicha qishloq ho‘jaligi mahsulotlari narxlari indeksi (10-narx qishloq xo‘jaligi mahsulotlari narxlarini ro‘yxatga olishni tanlama kuzatuv so‘rovnomasi”)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar bo‘yicha, tovarlarning turlari kesimida

oylik

tahliliy jadval??r

8-kuni

16.

Kichik biznes subyektlarining tanlanma kuzatuvi ma’lumotlari asosida sanoat mahsulotlari ishlab chiqaruvchilar narxlari yig‘ma indeksi (1-narx shakli “Ishlab chiqaruvchilarning sanoat tovarlari narxlari to‘g‘risida hisobot”; 1-narx (KB) “Kichik korxonalar tomonidan ishlab chiqariladigan sanoat tovarlari narxlarini kuzatish so‘rovnomasi”)

O‘zbekiston Respublikasi,
IFUT-ikkinchi tahrir V,S,D,E seksiyalar, bo‘limlar, guruhlar, sinflar va kichik sinflar bo‘yicha

choraklik

tahliliy jadvallar

hisobot choragidan keyingi 10-kun

17.

O‘zbekistonning Halqaro taqqoslash dasturining XTD-2020 raundi doirasida ishtirok etishi uchun ma’lumotlar tayyorlash

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

jadvalga asosan

jadvallar

hududiy koordinator muddatlariga asosan

2.1. Axborot-tahliliy materiallar

1.

O‘zbekiston Respublikasida iste’mol narxlari o‘zgarishi va inflatsiya darajasi to‘g‘risida tahliliy ma’lumot

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

oylik

press-reliz

1-kuni

2.

Sanoat tovarlari ishlab chiqaruvchilarning narxlari indekslari va iste’mol narxlari indekslari to‘g‘risida tezkor ma’lumot

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

chorakning

1­-2 oylari

taxliliy jadvallar vagrafiklar

grafik bo‘yicha

3.

OPEN-DATA ochiq ma’lumotlar portalida joylashtirish uchun narxlar statistikasi bo‘yicha ma’lumotlarni shakllantirish:

oyning oxirgi seshanbasiga uyushgan savdo majmualari va dehqon bozorlarida ayrim tovarlarning o‘rtacha iste’mol narxlari

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahri va tumanlar bo‘yicha

oylik

jadvallar

hisobot oyidan keyingi 10-kun

dehqon bozorlaridagi o‘rtacha narxlar

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahri, tovar turlari bo‘yichava tumanlar bo‘yicha

oylik

jadvallar

hisobot oyidan keyingi 15-kun

sanoat mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxonalar narxlari indeksi (o‘tgan oyga nisbatan)

O‘zbekiston Respublikasi, IFUT-ikkinchi tahrir V,S,D,E seksiyalar, bo‘limlar, bo‘yicha

oylik

jadvallar

hisobot oyidan keyingi 10-kun

sanoat mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxonalar narxlari indeksi dinamikasi

O‘zbekiston Respublikasi, IFUT-ikkinchi tahrir V,S,D,E seksiyalar bo‘yicha

yillik

jadvallar

10-yanvar

aloqa va yuk tashish xizmati tariflari indeksi
(o‘tgan oyga nisbatan)

O‘zbekiston Respublikasi, IFUT-ikkinchi tahrir V,S,D,E seksiyalar, bo‘limlar, sinflar bo‘yicha

oylik

jadvallar

hisobot oyidan keyingi 10-kun

aloqa va yuk tashish xizmati tariflari indeksidinamikasi

O‘zbekiston Respublikasi, IFUT-ikkinchi tahrir V,S,D,E seksiyalar, bo‘limlar, sinflar bo‘yicha

yillik

jadvallar

10-yanvar

sanoat korxonalari tomonidan xarid qilingan moddiy resurslar narxlari indeksi (o‘tgan oyga nisbatan)

O‘zbekiston Respublikasi, IFUT-ikkinchi tahrir V,S,D,E seksiyalar, bo‘limlar bo‘yicha

oylik

jadvallar

hisobot oyidan keyingi 20-kun

sanoat korxonalari tomonidan xarid qilingan moddiy resurslar narxlari indeksi dinamikasi

O‘zbekiston Respublikasi, IFUT-ikkinchi tahrir V,S,D,E seksiyalar, bo‘limlar bo‘yicha

yillik

jadvallar

20-yanvar

iste’mol narxlari indeksi

O‘zbekiston Respublikasida tovarlar va xizmatlarning yirik guruhlari bo‘yicha

yillik

jadvallar

10-yanvar

4.

MDH Statistika qo‘mitasining statistik to‘plamlarini chop etish uchun ma’lumotlar tayyorlash

MDH Statqo‘mitasining maketi bo‘yicha

oylik

jadvallar

jadvalga asosan

5.

Tovarlar va xizmatlarning asosiy guruhlari bo‘yicha iste’mol narxlari indeksi hamda IFUT-ikkinchi tahrir V,S,D,E seksiyalar, bo‘limlar kesimida sanoat mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxonalar narxlari indeksini k-MTUT doirasida milliy ma’lumotlar sahifasida joylashtirish uchun tayyorlash

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

oylik

jadvallar

hisobot oyidan keyingi 10-kun

3. Iqtisodiyot tarmoqlari faoliyatining asosiy ko‘rsatkichlari

20 078 503,5

3.1. Qishloq, o‘rmon, baliq xo‘jaligi va ekologiya

3.1.1. Dehqonchilik

1.

2019-yilda qishloq xo‘jaligi ekinlarining ekin maydoni, bog‘lar, uzumzorlar maydoni, yalpi hosilvahosildorlik

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahri, xo‘jaliklar toifasi bo‘yicha

yillik

byulleten

dastlabki ma’lumotlar (baholash)

24-yanvar,

yakuniy ma’lumotlar

5-may

(1-FX shakli “Fermer xo‘jaligi faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 1-DX shakli “Dehqon (shaxsiy yordamchi) xo‘jaliklar faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 1­QXshakli “Qishloq xo‘jaligi faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 1-KB shakliga ilova (QX) “Mikrofirma va kichik korxonaning qishloq xo‘jaligi faoliyati to‘g‘risida hisoboti”)

2.

2019-yil hosili uchun solingan mineral va organik o‘g‘itlar

(1-FX shakli “Fermer xo‘jaligi faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 1-QX shakli “Qishloq xo‘jaligi faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 1-KB shakliga ilova (QX) “Mikrofirma va kichik korxonaning qishloq xo‘jaligi faoliyati to‘g‘risida hisoboti”)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahri, xo‘jaliklar toifasi bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

5-may

3.

2020-yilning 1-yanvar holatiga mavjud asosiy qishloq xo‘jaligi texnikalari

(1-FX shakli “Fermer xo‘jaligi faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 1-QX shakli “Qishloq xo‘jaligi faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 1-KB shakliga ilova (QX) “Mikrofirma va kichik korxonaning qishloq xo‘jaligi faoliyati to‘g‘risida hisoboti”)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikas�, viloyatlar, Toshkent shahri, xo‘jaliklar toifasi bo‘yicha

yillik

byulleten

5-may

4.

2020-yil hosili uchun ekilgan qishloq xo‘jaligi ekinlarining ekin maydoni, bog‘lar, uzumzorlar maydoni, dastlabki ma’lumotlar (baholash)

(1-FX shakli “Fermer xo‘jaligi faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 1-DX shakli “Dehqon (shaxsiy yordamchi) xo‘jaliklari faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 1-QX shakli “Qishloq xo‘jaligi faoliyati to‘g‘risida hisobot”, statistik hisob-kitoblar)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahri, xo‘jaliklar toifasi bo‘yicha

yillik

byulleten

17-iyul

5.

Dehqonchilik mahsulotlarini ishlab chiqarish

(1-FX shakli “Fermer xo‘jaligi faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 1-DX shakli “Dehqon (shaxsiy yordamchi) xo‘jaliklari faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 1-QX shakli “Qishloq xo‘jaligi faoliyati to‘g‘risida hisobot”, tanlama kuzatuv ma’lumotlari, statistik hisob-kitoblar)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahri, xo‘jaliklar toifasi bo‘yicha

choraklik

tahliliy jadvallar

15-kuni

6.

Don ekinlari xaridi

(1-don shakli “Don ekinlari xaridi to‘g‘risida hisobot”)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar bo‘yicha

yilda 3-marta

tahliliy jadvallar

14-iyul,

12-avgust,

14-dekabr

7.

Paxta xomashyosi xaridi va tayyorlanishi

(1-paxta shakli “Paxta xomashyosi xaridi va tayyorlanishi to‘g‘risida hisobot”)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar bo‘yicha

yilda 3-marta

tahliliy jadvallar

14-oktabr,

13-noyabr,

15-dekabr

8.

Pilla xaridi

(1-rilla shakli “Pilla xaridi to‘g‘risida hisobot”)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar bo‘yicha

yilda 3-marta

tahliliy jadvallar

14-iyul,

14-oktabr,

15-dekabr

9.

Meva-sabzavot mahsulotlari xaridi

(1-meva-sabzavot shakli “Meva-sabzavot m�hsulotlari xaridi to‘g‘risida hisobot”)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar bo‘yicha

choraklik

tahliliy jadvallar

15-kuni

3.1.2. Chorvachilik va baliq xo‘jaligi

1.

Chorva mollari va parrandalar bosh soni, chorvachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish, baliq ovlash va baliqchilik (1-FX shakli “Fermer xo‘jaligi faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 1-DX shakli “Dehqon (shaxsiy yordamchi) xo‘jaliklari faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 1-QX shakli “Qishloq xo‘jaligi faoliyati to‘g‘risida hisobot”, tanlama kuzatuv ma’lumotlari, statistik hisob-kitoblar)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahri, xo‘jaliklar toifasi bo‘yicha

choraklik

tahliliy jadv�l

15-kuni

2.

2020-yil 1-yanvar holatiga chorva mollari va parrandalar bosh soni, 2019-yilda chorvachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish, baliq ovlash va baliqchilik

(1-FX shakli “Fermer xo‘jaligi faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 1-DX shakli “Dehqon (shaxsiy yordamchi) xo‘jaliklari faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 1-QX shakli “Qishloq xo‘jaligi faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 1-KB shakliga ilova (QX) “Mikrofirma va kichik korxonaning qishloq xo‘jaligi faoliyati to‘g‘risida hisoboti”)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahri, xo‘jaliklar toifasi bo‘yicha

yillik

byulleten

5-may

3.1.3. Ekologiya

1.

2019-yilda tabiatni muhofaza qilish, o‘rmon vaovchilik xo‘jaligining asosiy ko‘rsatkichlari

(1-EKO shakli “Tabiatni muhofaza qilish to‘g‘risida hisobot”, 2-EKO shakli “Muhofaza etiladigan tabiiy hududlar bo‘yicha hisobot”, 3-EKO shakli “Yerlarni yaroqli holga keltirish to‘g‘risida hisobot”, 1-OX shakli “Ovchilik xo‘jaligi faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 1­KB shakliga ilova (EKO) “Tabiatni muhofaza qilish to‘g‘risida mikrofirma va kichik korxonaning hisoboti”, 1-O’X shakli “O‘rmon parvarishi ishlarini o‘tkazish to‘g‘risida hisobot”)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

byulleten

may

3.1.4. Axborot-tahliliy materiallar

1.

O‘zbekistonning qishloq, o‘rmon, baliq xo‘jaligi faoliyati yakunlari tahlili

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

har chorakda

axborotnoma

25-kuni

2.

O‘zbekistonning qishloq, o‘rmon, baliq xo‘jaligi faoliyati yakunlari tahlili

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

har chorakda

press-reliz

20-kuni

3.2. Sanoat

1.

Sanoat mahsulotini ishlab chiqarish:

natura ko‘rinishida

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

29-may

natura ko‘rinishida

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

oylik

tahliliy jadvallar

10-kuni

qiymat ko‘rinishida (amaldagi narxlarda)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, boshqaruv organlari, iqtisodiy faoliyat turi bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

29-may

oylik

byulleten

10-kuni

shu jumladan, hududiy korxonalar bo‘yicha yig‘ma ko‘rsatkichlar

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

oylik

tahliliy jadvallar

10-kuni

iste’mol mollari

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, boshqaruv organlari bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

29-may

oylik

byulleten

10-kuni

(1-K “Tashkilot faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 1-K shakliga ilova (sanoat) “Hududiy alohida bo‘linmalarga ega bo‘lgan yuridik shaxslarning sanoat mahsuloti ishlab chiqarish to‘g‘risida hisobot”, 1-sanoat “Sanoat mahsuloti ishlab chiqarish to‘g‘risida hisobot”, 1-FX “Fermer xo‘jaligi faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 1­KB “Mikrofirma va kichik korxonaning hisoboti”, 1-notijorat “Notijorat tashkilotning faoliyati to‘g‘risida hisobot” shakllari, ta�lanma kuzatuv materiallari va kichik biznes subyektlarining telefon orqali so‘rovi)

yirik sanoat korxonalari bo‘yicha natura va qiymat ko‘rinishida tayyor sanoat mahsulotining yuklab jo‘natilishi va qoldig‘i

(1-sanoat “Sanoat mahsuloti ishlab chiqarish to‘g‘risida hisobot”)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, boshqaruv organlari bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

15-may

yirik sanoat korxonalari bo‘yicha qiymat ko‘rinishida tayyor sanoat mahsulotining yuklab jo‘natilishi va qoldig‘i

(1-K “Tashkilot faoliyati to‘g‘risida hisobot”)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston R�spublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, boshqaruv organlari bo‘yicha

oylik

tahliliy jadvallar

10-kuni

yangi turdagi mahsulotlar

(1-sanoat “Sanoat mahsuloti ishlab chiqarish to‘g‘risida hisobot”, 1-KB “Mikrofirma va kichik korxonaning hisoboti”, 1-FX “Fermer xo‘jaligi faoliyati to‘g‘risida hisobot” shakllari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, boshqaruv organlari bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

29-may

yirik sanoat korxonalari bo‘yicha yangi turdagi mahsulotlar

(1-K “Tashkilot faoliyati to‘g‘risida hisobot”shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, boshqaruv organlari bo‘yicha

choraklik

tahliliy jadvallar

10-kuni

2.

Sanoat ishlab chiqarishi indeksi

jami

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, iqtisodiy faoliyat turi bo‘yicha

yillik

oylik

tahliliy jadvallar

29-may

10-kuni

yirik korxonalar

O‘zbekiston Respublikasi, iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha

yillik

oylik

tahliliy jadvallar

29-may

10-kuni

(1-K “Tashkilot faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 1­Kshakliga ilova (sanoat) “Hududiy alohida bo‘linmalarga ega bo‘lgan yuridik shaxslarning sanoat mahsuloti ishlab chiqarishi to‘g‘risida hisobot”, 1­sanoat “Sanoat mahsuloti ishlab chiqarish to‘g‘risida hisobot”, 1-FX “Fermer xo‘jaligi faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 1-KB “Mikrofirma va kichik korxonaning hisoboti”, 1-notijorat “Notijorat tashkilotning faoliyati to‘g‘risida hisobot” shakllari, tanlanma kuzatuv materiallari)

3.

Sanoatda ishlab chiqarish quvvatlarining foydalanish darajasi

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

29-may

(1-sanoat “Sanoat mahsuloti ishlab chiqarish to‘g‘risida hisobot”, 1-KB “Mikrofirma va kichik korxonaning hisoboti”, 1-FX “Fermer xo‘jaligi faoliyati to‘g‘risida hisobot”)

4.

Yirik korxonalar bo‘yicha sanoatda ishlab chiqarish quvvatlarining foydalanish darajasi

(1-K”Tashkilot faoliyati to‘g‘risida hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

choraklik

tahliliy jadvallar

10-kuni

5.

2019-yil hosilining paxta xomashyosini qayta ishlash

(4-sanoat “2019yil paxta xomashyosi hosilining qayta ishlash natijalari to‘g‘risida hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

byulleten

19-oktabr

3.2.1. Axborot-tahliliy materiallar

1.

Sanoat ishlab chiqarishining o‘sish omillari tahlili

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, iqtisodiy faoliyat turi bo‘yicha

har oy

press-reliz

16-kuni

3.3. Energetika

1.

Yoqilg‘i va energiyaning asosiy turlari ishlab chiqarilishi va taqsimlanishi

(1-energo “Yoqilg‘i yetkazish va uning kelib tushish manbalari to‘g‘risida hisobot”, 3-energo “Neft va gaz kondensatini ishlab chiqarish hamda taqsimoti to‘g‘risida hisobot”, 4-energo “Elektr energiyasi manbalari va taqsimoti to‘g‘risida hisobot”,
5-energo “Elektr energiyasi manbalari va taqsimoti to‘g‘risida 2019-yil uchun hisobot”, 1­sanoat “Sanoat mahsuloti ishlab chiqarish to‘g‘risida hisobot” shakllari)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

29-may

2.

YIMning energiya zichligi

(1-K “Tashkilot faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 1-K shakliga ilova (sanoat) “Hududiy alohida bo‘linmalarga ega bo‘lgan yuridik shaxslarning sanoat mahsuloti ishlab chiqarish to‘g‘risida hisobot”, 1-sanoat “Sanoat mahsuloti ishlab chiqarish to‘g‘risida hisobot”, 1-FX “Fermer xo‘jaligi faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 1­KB “Mikrofirma va kichik korxonaning hisoboti”, 1-notijorat “Notijorat tashkilotning faoliyati to‘g‘risida hisobot” shakllari)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

choraklik

tahliliy jadvallar

12-kuni

3.

Asosiy iste’molchilarda yoqilg‘ining kelib tushishi, sarfi va qoldig‘i

(2-energo “Yoqilg‘i va energiya kelib tushishi, sarfi
va qoldiqlari to‘g‘risida hisobot”, 6-energo “Tabiiy, suyultirilgan gazdan foydalanish bo‘yicha hisobot” shakllari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

tahliliy ja�vallar

29-may

4.

Muqobil energiya manbalaridan foydalanish

(1-muqobil energiya “Muqobil energiya manbalaridan foydalanish kuzatuvi anketasi” bo‘yicha tanlanma kuzatuv materiallari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

15-may

5.

Sanoat ishlab chiqarishining energosamaradorligi

(1-korxona shakli (yillik) “Tashkilot xo‘jalik faoliyatining asosiy ko‘rsatkichlari to‘g‘risidagi hisobot”; 1-KB shakli (yillik) “Mikrofirma va kichik korxonaning hisoboti”)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

29-may

6.

Energobalans hisobi to‘g‘risida ma’lumot

(1-energo shakli “Yoqilg‘i yetkazish va uning kelib tushish manbalari to‘g‘risida hisobot”; 2-energo shakli “Yoqilg‘i va energiya kelib tushishi, sarfi va qoldiqlari to‘g‘risida hisobot”; 3-energo shakli “Neft va gaz kondensatini ishlab chiqarish hamda taqsimoti to‘g‘risida hisobot”;

4-energo shakli “Elektr energiya manbalari va taqsimoti to‘g‘risida hisobot”; 5­energo shakli “Elektr energiyasi manbalari va taqsimoti to‘g‘risida 2019-yil uchun hisobot” 1-sanoat shakli “Sanoat mahsuloti ishlab chiqarish to‘g‘risida hisobot”; 7-sanoat shakli “Issiqlik energiyasi bilan ta’minlash to‘g‘risida hisobot”; 1-KB shakliga ilova (sanoat) “Oqova suvlarni markazlashtirilgan holda chiqarib yuborishni, obodonlashtirish va yoritish ishlarini amalga oshiruvchi, aholiga va maishiy kommunal ehtiyojlarga suv, issiqlik energiyasi hamda issiq suv yetkazib beruvchi mikrofirma va kichik korxonalarning hisoboti”)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

19-iyun

3.3.1. Axborot-tahliliy materiallar

1.

Muqobil energiya manbalaridan foydalanish bo‘yicha tahliliy ma’lumotlar

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

har yili

press-reliz

15-may

3.4. Suv ta’minoti, kanalizatsiya, chiqindilarni yig‘ish va utilizatsiya qilish

1.

Suv quvuri inshootlari, kanalizatsiya va issiqlik ta’minoti faoliyatining asosiy ko‘rsatkichlari

(5-sanoat “Suv quvuri inshootlari ishi to‘g‘risida hisobot “, 6-sanoat “Kanalizatsiya ishi to‘g‘risida hisobot”, 7-sanoat “Issiqlik energiyasi bilan ta’minlash to‘g‘risida hisobot”, 1-KB shakliga ilova (sanoat) “Oqova suvlarni markazlashtirilgan holda chiqarib yuborishni, obodonlashtirish va yoritish ishlarini amalga oshiruvchi, aholiga va maishiy-kommunal ehtiyojlarga suv, issiqlik energiyasi hamda issiq suv yetkazib beruvchi mikrofirma va kichik korxonalarning hisoboti” shakllari)

O‘zbekiston Respublikas�, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

byulleten

29-may

3.5. Investitsiya va qurilish

1.

Nomoliyaviy aktivlarga investitsiyalardan foydalanish

(2-invest “Investitsiya faoliyati, bino va inshootlarini foydalanishga topshirish to‘g‘risida hisobot”; 4­qurilish “Jismoniy shaxslar tomonidan obyektlar qurilishi to‘g‘risida hisobot”; 4-qurilish (yillik) “Jismoniy shaxslar tomonidan yakka tartibda qurilgan turar joylarni va noturar binolarni foydalanishga topshirish to‘g‘risida hisobot”; 1-KB “Mikrofirma va kichik korxonalarning hisoboti”; 1­FX shakli “Fermer xo‘jaligi faoliyati to‘g‘risida hisobot”; 1-notijorat “Notijorat tashkilotlarning faoliyati to‘g‘risida hisobot”; Tanlanma kuzatuv materiallari; 1-NNT “Nodavlat notijorat tashkilotlar faoliyati to‘g‘risida hisobot”)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, boshqaruv organlari, tashkiliy-huquqiy shakllari, iqtisodiy faoliyat turlari, moliyalashtirish manbalari, texnologik turlari, takror ishlab chiqarish tarkibi, hududlarbo‘yicha investor mamlakatlar bo‘yicha

yillik

choraklik

byulleten

27-may

13-kuni

2.

Qurilish ishlari

(2-qurilish “Qurilish ishlarining bajarilishi, qurilish mashina va mexanizmlarining mavjudligi to‘g‘risida hisobot”, 1-K “Tashkilot faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 2-invest “Investitsiya faoliyati, bino va inshootlarni foydalanishga topshirish to‘g‘risida hisobot”, 4-qurilish “Jismoniy shaxslar tomonidan obyektlar qurilishi to‘g‘risida hisobot”, 4-qurilish “Jismoniy shaxslar tomonidan yakka tartibda qurilgan turar joylarni va noturar binolarni foydalanishga topshirish to‘g‘risida hisobot”, 1­KB”Mikrofirma va kichik korxonalarning hisoboti”, tanlanma kuzatuv materiallari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, tashkiliy-huquqiy shakllari bo‘yicha

yillik,

oylik

byulleten

18-may,

12-kuni

3.

Turar joylar, gaz va suv tarmoqlari, ishlab chiqarish obyektlari, ijtimoiy soha obyektlarini ishga tushirish va ularni qurishda foydalaniladigan investitsiyalar

(2-invest shakli “Investitsiya faoliyati, bino va inshootlarini foydalanishga topshirish to‘g‘risida hisobot”, 4­qurilish shakli “Jismoniy shaxslar tomonidan obyektlar qurilishi to‘g‘risida hisobot”, 4­qurilish “Jismoniy shaxslar tomonidan yakka tartibda qurilgan turar joylarni va noturar binolarni foydalanishga topshirish to‘g‘risida hisobot”, 1­ID “Investitsiya va infratuzilma loyihalarining amalga oshirilishi to‘g‘risida hisobot”, 1-KB shakliga ilova (qurilish) “Obyektlar, quvvatlarni ishga tushirish va ularning qurilishiga yo‘naltirilgan investitsiyalardan foydalanish to‘g‘risida hisobot”, tanlanma kuzatuv materiallari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, boshqaruv organlari, davlat va nodavlat mulkchilik shakllari bo‘yicha

yillik,

choraklik

byulleten

18-may,

15-kuni

4.

Mavjud qurilish mashinalari va mexanizmlari

(2-qurilish shakli “Qurilish ishlarining bajarilishi, qurilish mashina va mexanizmlarining mavjudligi to‘g‘risida hisobot”, 1-KB shakliga ilova (QM)”Kichik qurilish tashkilotlari va mikrofirmalarda mavjud qurilish mashina va mexanizmlar to‘g‘risidagi hisobot”)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, tashkiliy-huquqiy shakllari bo‘yicha

yillik

byulleten

6-may

5.

O‘zbekiston Respublikasiga xorijiy investitsiyalar va O‘zbekiston Respublikasidan xorijga investitsiyalar

(1-invest shakli “ O‘zbekiston Respublikasiga chet eldan kiritilgan investitsiyalar va O‘zbekiston Respublikasidan chet elga yo‘naltirilgan investitsiyalar to‘g‘risida hisobot”)

O‘zbekiston Respublikasi, investitsiyalar yo‘nalishlari, investor mamlakatlar, valyuta turlari bo‘yicha

yillik

jadvallar

19-iyun

6.

O‘zbekiston Respublikasiga xorijiy investitsiyalar va O‘zbekiston Respublikasidan xorijga investitsiyalar

(1-invest shakli “O‘zbekiston Respublikasiga chet eldan kiritilgan investitsiyalar va O‘zbekiston Respublikasidan chet elga yo‘naltirilgan investitsiyalar to‘g‘risida hisobot”, 1­ID “Investitsiya va infratuzilma loyihalarining amalga oshirilishi to‘g‘risida hisobot”)

O‘zbekiston Respublikasi, investitsiyalar yo‘nalishlari, investor mamlakatlar, valyuta turlari bo‘yicha

choraklik

jadvallar

55-kuni

7.

Konservatsiya qilingan va qurilishi vaqtincha to‘xtatilgan binolar bo‘yicha tugallanmagan qurilish xolati

(3-qurilish “2019-yil oxiriga tugallanmagan qurilish holati to‘g‘risida hisobot”)

O‘zbekiston Respublikasi, Qorakalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, vazirliklar va idoralar, mulkchilik shakli, moliyalashtirish manbalari bo‘yicha

bir martalik

byulleten

1-iyun

3.5.1. Axborot-tahliliy materiallar

1.

Ishlab chiqarish va ijtimoiy soha obyektlarini ishga tushirish, qurilish ishlari, investitsiya, faoliyati yakuni tahlili

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, tashkiliy-huquqiy shakllari, iqtisodiy faoliyat turlari, moliyalashtirish manbalari, texnologik, takror ishlab chiqarish, turlari bo‘yicha

har chorakda

press-reliz

19-kunga

2.

Ishlab chiqarish va ijtimoiy soha obyektlarini ishga tushirish, qurilish ishlari, investitsiya, faoliyati yakuni tahlili

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, investitsiyalar, xorijiy investitsiya va kreditlar, tashkiliy-huquqiy shakllari, iqtisodiy faoliyat turlari, moliyalashtirish manbalari, texnologik, takror ishlab chiqarish, turlari bo‘yicha

har yili

axborotnoma

26-avgust

3.

Qurilish faoliyati yakuni tahlili

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, tashkiliy-huquqiy shakllari, hududiy qurilish-pudrat tashkilotlari,tashkilot turlari bo‘yicha

har oyda

press-reliz

19-kunga

3.6. Xizmatlar sohasi

1.

Iqtisodiy faoliyat turl�ri bo‘yicha xizmatlar ishlab chiqarish

(1-K “Tashkilot faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 1­xizmat “Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha ishlab chiqarilgan (ko‘rsatilgan) xizmatlar to‘g‘risida hisobot”, 1-KB “Mikrofirma va kichik korxonaning hisoboti”, 1-FX “Fermer xo‘jaligi faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 1-notijorat “Notijorat tashkilotning faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 1-NNT “Nodavlat notijorat tashkilotning faoliyati to‘g‘risida hisobot” shakllari, 1-K “Hududiy alohida bo‘linmalarga ega bo‘lgan yuridik shaxslar tomonidan ko‘rsatilgan xizmatlar to‘g‘risida hisobot” shakliga ilova (xizmat), tanlama kuzatuv materiallari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, xizmat turlari bo‘yicha

oylik,

yillik

byulleten

byulleten

15-kuni,

may

2.

Aholiga xizmat ko‘rsatish tarmoqlari

(1-xizmat “Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha ishlab chiqarilgan (ko‘rsatilgan) xizmatlar to‘g‘risida hisobot”, 1-KB “Mikrofirma va kichik korxonaning hisoboti”, 1-notijorat “Notijorat tashkilotining faoliyati to‘g‘risida hisobot” shakllari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

jadvallar

may

3.

2019-yilda O‘zbekiston Respublikasida turizm va dam olish rivojlanishining asosiy ko‘rsatkichlari

(2-turizm “Tashrif buyuruvchilarga xizmat ko‘rsatish va joylashtirish to‘g‘risida hisobot”, 1-KV sh.ilova (tur) “Tashrif buyuruvchilarga xizmat ko‘rsatish va joylashtirish to‘g‘risida mikrofirma va kichik korxonaning hisoboti”, O‘zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmatining Chegara qo‘shinlari, Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat personallashtirish markazi ma’lumotlari, ichki turizm bo‘yicha uy xo‘jaliklarining tanlanma kuzatuvi materiallari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

byulleten

16-may

3.6.1. Axborot-tahliliy materiallar

1.

Bozor xizmatlari ishlab chiqarish to‘g‘risida tezkor ma’lumot

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

har oyda

press-reliz

18-kuni

2.

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha xizmatlar sohasining rivojlanishi to‘g‘risida tahliliy ma’lumot

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

har yili

axborotnoma

28-iyul

3.

Transport xizmatlari to‘g‘risida tahliliy ma’lumot

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

har yili

axborotnoma

31-iyul

4.

O‘zbekiston Respublikasida turizm haqida tahliliy materiallar

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yilda bir marta

axborotnoma

iyun

5.

O‘zbekiston Respublikasida turistik oqim to‘g‘risida tahliliy ma’lumotlar

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

choraklik

axborotnoma

25-kuni

3.7. Ulgurji va chakana savdo

1.

Ulgurji va chakana savdoning asosiy ko‘rsatkichlari:

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik, oylik

byulleten, tahliliy jadvallar

29-may 7-kuni

byulleten

15-kuni,

29-may

savdo korxonalarida iste’mol tovarlarining sotilishi va qoldig‘i;

bozorlarda qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini sotish

yillik

byulleten

savdo kunlarida chakana tovar aylanmasining tovar tarkibi (barcha sotish tarmoqlari) va tovar zaxiralari;

savdo kunlarida ulgurji tovar aylanmasining tovar tarkibi va tovar zaxiralari;

qishloq joylarda chakana tovar aylanmasi

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

byulleten

29-may

chakana savdo va ovqatlanish korxonalari,ulgurji savdoda savdo tarmoqlari.

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, tovar aylanmasi turlari bo‘yicha

yillik

byulleten

29-may

(1-K (oylik) “Tashkilot faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 1-K shakliga ilova (savdo) (oylik) “Hududiy alohida bo‘linmalarga ega bo‘lgan yuridik shaxslarning ulgurji va chakana savdo tovar aylanmasi to‘g‘risida hisobot”, 1-savdo (yillik) “Tovarlar sotish va qoldiqlar to‘g‘risida hisobot”, 1-KB “Mikrofirma va kichik korxonaning hisoboti”, 1-savdo (JSh) “Savdo faoliyati bilan shug‘ullanuvchi jismoniy shaxslarning tanlama kuzatuv so‘rovnomasi”, 1-bozor (chorva) “Chorva mollari sotuvchi jismoniy shaxslarning tanlama kuzatuv so‘rovnomasi”, 1-bozor “ Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini va parrandalarni sotuvchi jismoniy shaxslarning tanlama kuzatuv so‘rovnomasi”)

3.7.1. Axborot-tahliliy materiallar

1.

Ulgurji va chakana savdo holati to‘g‘risida tahliliy ma’lumot

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

har oyda,

har yili

press-reliz

keyingi oyning
20-kunigacha,

20-avgust

3.8. Transport

1.

Transport faoliyatining asosiy ko‘rsatkichlari

(1-transport “Avtomobil transporti va xo‘jalik avtomobil yo‘llari uzunligi to‘g‘risida hisobot”, 1­transport (choraklik) “Avtomobil transporti ishi to‘g‘risida hisobot”, 7-transport (choraklik) “(tramvay, metropoliten, trolleybus) transporti to‘g‘risida hisobot”, 9-transport “Quvur yo‘li transporti xizmatlari to‘g‘risida hisobot”, 9-transport (choraklik) “Quvur yo‘li transporti faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 1-KB “Mikrofirma va kichik korxonaning hisoboti”, 1-notijorat “Notijorat tashkilotining faoliyati to‘g‘risida hisobot” shakllari, tanlama kuzatuv materiallari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, transport turlari bo‘yicha

yillik

byulleten

may

choraklik

tahliliy jadvallar

9-kuni

2.

Avtomobil transporti faoliyatining asosiy ko‘rsatkichlari

(1-transport (choraklik) “Avtomobil transporti ishi to‘g‘risida hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

choraklik

tahliliy jadvallar

9-kuni

3.

Umumiy foydalanishdagi temir yo‘l transporti faoliyatining asosiy ko‘rsatkichlari:

qatnov turlari bo‘yicha temir yo‘l orqali tashishlar;

temir yo‘l transportining xizmatlari.

(5-transport “Umumiy foydalanishdagi temir yo‘l transporti xizmatlari to‘g‘risida hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

20-mart

Umumiy foydalanilmaydigan:

harakatdagi tarkib

shaxobcha yo‘llari uzunligi

(6-transport “Umumiy foydalanilmaydigan temir yo‘l transporti to‘g‘risida hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

20-mart

4.

Havo transporti faoliyatining asosiy ko‘rsatkichlari

(8-transport “Umumiy foydalanishdagi havo transporti xizmatlari to‘g‘risida hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

20-mart

5.

Avtomobil yo‘llarining uzunligi

(1-transport “Avtomobil transporti va xo‘jalik avtomobil yo‘llari uzunligi to‘g‘risida hisobot” shakli, idoraviy hisobot ma’lumotlari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

18-may

6.

Shahar elektr transporti faoliyatining asosiy ko‘rsatkichlari

(7-transport “(tramvay, metropoliten, trolleybus) transporti to‘g‘risida hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Samarqand, Xorazm viloyatlari vaToshkent shahri bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

20-fevral

3.8.1. Axborot-tahliliy materiallar

1.

O‘zbekiston Respublikasida transport infratuzilmasining rivojlanishi

O‘zbekiston Respublikasi, Qo�aqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, transport turlari bo‘yicha

har yili

axborotnoma

20-iyul

3.9. Aloqa va axborotlashtirish

1.

Aloqa va axborotlashtirishning asosiy ko‘rsatkichlari

(1-aloqa shakli “Aloqa vositalari va xizmatlari to‘g‘risida hisobot”)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, aloqa turlari, davlat va nodavlat mulkchilik shakllari bo‘yicha

yillik,

choraklik

byulleten

may

40-kuni

2.

Kompyuterlashtirish, axborotlashtirish vositalari va tarmoqlari rivojlanishining asosiy ko‘rsatkichlari:

axborot tarmoqlaridan foydalanuvchi tashkilotlar soni;

maxsus dasturiy vositalarga ega bo‘lgan tashkilotlar soni;

axborot tarmoqlaridan, jumladan Internet tarmog‘idan foydalanish imkoniyati mavjud bo‘lgan kompyuterlar soni;

elektron tijorat bo‘yicha veb-saytlar soni;

yirik korxonalarning axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga xarajatlari.

(2-AKT “Axborotlashtirish vositalari va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish to‘g‘risida hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

4-may

3.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanishining asosiy ko‘rsatkichlari:

ma’lumotlar uzatish tarmoqlarining, shuningdek, Internetning rivojlanishi

Internet tarmog‘idan foydalanish

(1-AKT “Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari to‘g‘risida hisobot” shakli; 1-KB “Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari to‘g‘risida hisobot” shakliga ilova (AKT))

O‘zbeki�ton Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik,

choraklik

tahliliy jadvallar

may

40-kuni

3.9.1. Axborot-tahliliy materiallar

1.

Aloqa va axborotlashtirish infratuzilmasi rivojlanishining tahlili

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, aloqa turlari bo‘yicha

har yili

axborotnoma

30-iyun

3.10. Moliya va sug‘urta faoliyati

1.

Tijorat banklari faoliyatining asosiy ko‘rsatkichlari

(1-TB”Tijorat banki faoliyati to‘g‘risida hisobot shakli)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yillik

byulleten

25-fevral

2.

Sug‘urta tashkilotlari faoliyatining asosiy ko‘rsatkichlari

(1-ST “Sug‘urta tashkiloti faoliyati to‘g‘risida hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

byulleten

1-aprel

3.

Birja faoliyati

(1-birja “Birja faoliyati to‘g‘risida hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, birja turlari bo‘yicha

yillik

byulleten

26-fevral

3.10.1. Axborot-tahliliy materiallar

1.

Sug‘urta tashkilotlari faoliyati haqida tahliliy ma’lumot

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

har yili

press-reliz

28-aprel

3.11. Aholi punktlarini obodonlashtirish

1.

Aholi punktlarini obodonlashtirish:

qoplama turlari bo‘yicha shahar ichki yo‘llari uzunligi;

shahar ko‘chalarining yoritilishi;

shahar ko‘kalamzor massivlari;

chiqindilarni yig‘ish

(1-kom “Shahar aholi punktlarini obodonlashtirish to‘g‘risida hisobot” shakli;

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, davlat va nodavlat mulki, shaharlar va qishloqlar bo‘yicha

yillik

byulleten

may

2.

Suvni hisobga olish priborlarini o‘rnatish, xonadon (uy)larning ichimlik suv bilan ta’minlanganligi, qishloq aholi punktlarini suv bilan ta’minlash

(2-kom “Ichimlik suvi bilan ta’minlash to‘g‘risida hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

byulleten

16-aprel

3.11.1. Axborot-tahliliy materiallar

1.

O‘zbekiston Respublikasida aholi punktlarini obodonlashtirish

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, shaharlar va qishloqlar bo‘yicha

har yili

axborotnoma

21-avgust

4. Tashkilotlarning moliyaviy-xo‘jalik faoliyati

8 880 091,1

1.

Mavjud asosiy vositalar va boshqa nomoliyaviy aktivlar harakati

(2-moliya “Asosiy vositalarning mavjudligi va harakati hamda boshqa nomoliyaviy aktivlar to‘g‘risida hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha

yillik

byulleten

18-may

2.

Mikrofirma va kichik korxonalar faoliyatining asosiy ko‘rsatkichlari

(1-KB “Mikrofirma va kichik korxonaning hisoboti” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, iqtisodiy faoliyat turlari, tashkiliy-huquqiy shakli bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

15-may

3.

Tijorat korxonalari xo‘jalik faoliyati, mikrofirma va kichik korxonalardan tashqari:

xo‘jalik faoliyatining asosiy ko‘rsatkichlari

xarajatlar tarkibi

(1-korxona “Tashkilot xo‘jalik faoliyatining asosiy ko‘rsatkichlari to‘g‘risida hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

29-may

4.

Fermer xo‘jaliklari faoliyatining asosiy ko‘rsatkichlari

(1-FX shakli “Fermer xo‘jaligi faoliyati to‘g‘risida hisobot”)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Resublikasi, viloyatlar bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

5-may

5.

Xususiy uy-joy mulkdorlari shirkatlarining faoliyati (XUMSh)

(3-kom “Xususiy uy-joy mulkdorlari shirkatlarining faoliyati to‘g‘risida hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

27-mart

4.1. Axborot-tahliliy materiallar

1.

Kichik korxonalar va mikrofirmalar faoliyatining asosiy ko‘rsatkichlari haqida tahliliy ma’lumot

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha

har yili

press-reliz

24-avgust

5. Iqtisodiyot va ijtimoiy sohaning tanlanma statistik kuzatuvlari tarmog‘i

5 711 085,5

1.

Qishloq xo‘jaligi, sanoat, qurilish, savdo, xizmat ko‘rsatish sohasida mikrofirma va kichik korxonalar faoliyatining asosiy ko‘rsatkichlari

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha

choraklik

tahliliy jadvallar

7-kuni

2.

Fermer xo‘jaliklari qishloq xo‘jaligi faoliyati kuzatuvi

(tanlama kuzatuv ma’lumotlari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar bo‘yicha

yilda ikki marta

tahliliy jadvallar

15-kuni

3.

Dehqon (shaxsiy yordamchi) xo‘jaliklari qishloq xo‘jaligi faoliyati kuzatuvi

(tanlama kuzatuv ma’lumotlari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yilda ikki marta

tahliliyjadvallar

15-kuni

4.

Foydalanishga topshirilgan yakka tartibdagi uy-joylarni statistik baholash (bozor narxlarida)

(tanlanma kuzatuvlar materiallari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yilda bir marta

tahliliy jadvallar

6-yanvar

5.

Yakka tartibdagi tadbirkorlarning savdo faoliyatini baholash

(tanlanma kuzatuvlar materiallari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

choraklik

tahliliy jadvallar

maxsus grafik bo‘yicha

6.

Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari va parranda sotish bilan shug‘ullanadigan jismoniy shaxslarning savdo faoliyatini baholash

(tanlanma kuzatuvlar materiallari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

oylik

tahliliy jadvallar

maxsus grafik bo‘yicha

7.

Chorva mollarini sotuvchi jismoniy shaxslarning savdo faoliyatini baholash

(tanlanma kuzatuvlar materiallari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

oylik

tahliliy jadvallar

maxsus grafik bo‘yicha

8.

Deklaratsiya to‘ldirmasdan O‘zbekiston Respublikasigajismoniy shaxslar tomonidan olib kirilayotgan tovarlar kuzatuvi

(tanlanma kuzatuvlar materiallari)

O‘zbekiston Respublikasibo‘yicha

yilda ikki marta

tahliliy jadvallar

maxsus grafik bo‘yicha

9.

Kiruvchi vachiquvchi turizm bo‘yicha tashrif buyuruvchilarning harajatlari kuzatuvi

(tanlanma kuzatuvlar materiallari)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

bir martalik

tahliliy jadvallar

maxsus grafik bo‘yicha

10.

Yakka tartibdagi tadbirkorlar tomonidan �holiga ko‘rsatilgan xizmatlar hajmini baholash

(tanlanma kuzatuvlar materiallari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri

bo‘yicha

choraklik

tahliliy jadvallar

maxsus grafik bo‘yicha

11.

Yakka tartibdagi tadbirkorlarning sanoat ishlab chiqarish hajmlarini baholash

(tanlanma kuzatuvlar materiallari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri

bo‘yicha

choraklik

tahliliy jadvallar

maxsus grafik bo‘yicha

12.

Yakka tartibdagi avtotransport egalari tomonidan ko‘rsatilgan xizmatlar hajmini baholash

(tanlanma kuzatuvlar materiallari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri

bo‘yicha

choraklik

tahliliy jadvallar

maxsus grafik bo‘yicha

13.

Joriy qilingan innovatsiyalar natijalarining ta’siri kuzatuvi

(tanlanma kuzatuvlar materiallari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, iqtisodiy faoliyat turlari

bo‘yicha

bir martalik

tahliliy jadvallar

30-mart

14.

Innovatsion faollik kuzatuvi

(tanlanma kuzatuvlar materiallari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, iqtisodiy faoliyat turlari

bo‘yicha

bir martalik

tahliliy jadvallar

6-aprel

15.

Korxonaning mahsulot ishlab chiqarish va sotishga yo‘naltirilgan xarajatlari tarkibining tanlanma kuzatuvi

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha

bir martalik

tahliliy jadvallar

avgust

6. Ijtimoiy soha

5 456 057,6

6.1. Ta’lim va ilmiy faoliyat

1.

2019/2020 o‘quv yili boshiga shahar va tumanlar bo‘yicha umumta’lim muassasalari va umumta’lim muassasalarining pedagog xodimlari

(2-ta’lim sh. “Umumta’lim muassasasining 2019/2020 o‘quv yili boshiga hisoboti”)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, shahar va tumanlar bo‘yicha

yillik

byulleten

21 ?nvar

2.

2019/2020 o‘quv yili boshiga o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’lim muassasalari

(3-ta’lim sh. “2019/2020 o‘quv yili boshiga akademik litsey, kasb-hunar kollejlari hisoboti”)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, shaharlar va tumanlar, tarmoq (idoraviy) bo‘ysunishi bo‘yicha

yillik

byulleten

25-fevral

3.

2019-yilda yoshlarning umumiy o‘rta, o‘rta maxsus, kasb-hunar va oliy ta’lim tizimi bilan qamrab olinishi, shuningdek, oliy ta’lim bitiruvchilarining bandligi bo‘yicha asosiy ko‘rsatkichlar

(2-ta’lim. “Umumta’lim muassasasining 2019/2020 o‘quv yili boshiga hisoboti”, 3-ta’lim “2019/2020 o‘quv yili boshiga akademik litsey, kasb-hunar kollejlari hisoboti”, 4-ta’lim “2019/2020 o‘quv yili boshiga oliy ta’lim muassasasining hisoboti”shakllari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

20-fevral

4.

2019-yilda aholining ta’lim tizimi bilan qamrab olinishi:

ta’lim bosqichlari (TXST-2011 ga muvofiq) bo‘yicha o‘quvchilarning taqsimlanishi;

kutilayotgan o‘quv davomiyligi;

o‘rtacha o‘quv davomiyligi;

yosh bo‘yicha qamrov koeffitsiyenti

(2-ta’lim”Umumta’lim muassasasining 2019/2020 o‘quv yili boshiga hisoboti”, 3-ta’lim “2019/2020 o‘quv yili boshiga akademik litsey, kasb-hunar kollejlari hisoboti”, 4-ta’lim “2019/2020 o‘quv yili boshiga oliy ta’lim muassasasining hisoboti”, 1-fan “Ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlanmalarning bajarilishi hamda oliy toifali ilmiy va ilmiy-pedagogik kadrlarni tayyorlash to‘g‘risida hisobot”)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

avgust

5.

2019-yilda kadrlar tayyorlash va ta’lim tizimi rivojlanishining asosiy ko‘rsatkichlari

(2-ta’lim “Umumta’lim muassasasining 2019/2020 o‘quv yili boshiga hisoboti”, 3-ta’lim “2019/2020 o‘quv yili boshiga akademik litsey, kasb-hunar kollejlari hisoboti”, 4-ta’lim”2019/2020 o‘quv yili boshiga oliy ta’lim muassasasining hisoboti”shakllari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

byulleten

25-mart

6.

2019-yilda maktabgacha va maktabdan tashqari ta’lim muassasalari rivojlanishining asosiy ko‘rsatkichlari

(1-ta’lim “Maktabgacha ta’lim muassasasining hisoboti”, 5-ta’lim “Maktabdan tashqari ta’lim muassasasining hisoboti”shakllari, O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi ma’lumotlari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

byulleten

29-may

7.

2019-yilda O‘zbekiston Respublikasining ilmiy-texnikaviy salohiyatining rivojlanishi va innovatsiyalarning asosiy ko‘rsatkichlari

(1-fan “Ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlanmalarni bajarilishi hamda oliy toifali ilmiy va ilmiy-pedagogik kadrlarni tayyorlash to‘g‘risida hisobot”, 2-fan anketasi “Il�iy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlanmalarini amalga oshirgan mikrofirma va kichik korxonalar kuzatuvi anketasi”, 1-innovatsiya “Innovatsiya faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 1-KB “Mikrofirma va kichik korxonaning hisoboti” shakllari, tanlanma kuzatuv materiallari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

byulleten

27-may

8.

Uy-joy olish uchun hisobda turgan oilalarning, nogironligi bo‘lgan shaxslarni qo‘shgan holda uy-joy bilan ta’minlanganligi asosiy ko‘rsatkichlari

(2-uy-joy shakli “Uy-joy olish uchun hisobda turgan
va uy-joy olgan oilalar soni to‘g‘risida hisobot”)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

may

6.1.1. Axborot-tahliliy materiallar

1.

O‘zbekiston Respublikasida maktabgacha ta’lim to‘g‘risida tahliliy material

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yilda bir marta

axborotnoma

avgust

2.

O‘zbekiston Respublikasida umumta’lim muassasalari (maktablar) to‘g‘risida tahliliy material

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yilda bir marta

axborotnoma

fevral

3.

O‘zbekiston Respublikasida o‘rtamaxsus, kasb-hunar ta’lim muassasalari to‘g‘risida tahliliy material (akademik litseylar va kasb-hunar kollejlari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yilda bir marta

axborotnoma

mart

4.

O‘zbekiston Respublikasida oliy ta’lim muassasalari to‘g‘risida tahliliy material

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yilda bir marta

axborotnoma

aprel

5.

O‘zbekiston Respublikasida fan va innovatsiyalar to‘g‘risida tahliliy material

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yilda bir marta

axborotnoma

iyul

6.2. Sog‘liqni saqlash

1.

Homilador, tug‘adigan va tuqqanlarga tibbiy yordam ko‘rsatish, homiladorlikni to‘xtatish va kontratsepsiya vositalaridan foydalanish

(2-tibbiyot “Homilador, tug‘adigan va tuqqanlarga tibbiy yordam ko‘rsatish, homiladorlikni to‘xtatish va kontratsepsiya to‘g‘risida hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

27-aprel

2.

Bolalarga tibbiy yordam ko‘rsatish, profilaktik emlashlar

(3-tibbiyot “Bolalarga tibbiy yordam ko‘rsatish to‘g‘risida hisobot”, 5-tibbiyot “Profilaktik emlashlar to‘g‘risida hisobot”shakllari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

15-aprel

3.

Aholining OIV-infeksiyasi bilan kasallanishi va qonni OIVga tekshirish natijalari

(4-tibbiyot “Odam immun tanqisligi virusi bilan kasallangan bemorlar va qonni OIVga tekshirish natijalari to‘g‘risida hisobot”shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

25-mart

4.

2019-yilda sog‘liqni saqlash muassasalari faoliyatining asosiy ko‘rsatkichlari

(1-tibbiyot “Aholiga tibbiy yordam ko‘rsatuvchi muassasalar faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 1-KB sh. ilova (tib) “Aholiga tibbiy xizmat ko‘rsatuvchi mikrofirma va kichik korxona faoliyati to‘g‘risida hisobot”shakllari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, shaharlar va tumanlar bo‘yicha

yillik

byulleten

29-may

5.


2019-yilda sog‘liqni saqlashning asosiy ko‘rsatkichlari

(1­tibbiyot “Aholiga tibbiy yordam ko‘rsatuvchi muassasalar faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 2­tibbiyot “Homilador, tug‘adigan va tuqqanlarga tibbiy yordam ko‘rsatish, homiladorlikni to‘xtatish va kontratsepsiya to‘g‘risida hisobot”, 3­tibbiyot “Bolalarga tibbiy yordam ko‘rsatish to‘g‘risida hisobot”, 4­tibbiyot “Odam immun tanqisligi virusi bilan kasallangan bemorlar va qonni OIVga tekshirish natijalari to‘g‘risida hisobot”, 5­tibbiyot “Profilaktik emlashlar to‘g‘risida hisobot”, 7­tibbiyot “Yuqumli va parazitar kasalliklar to‘g‘risida hisobot”, 4-ijtimoiy “Nogironligi bo‘lgan shaxslar va nogironlik sabablari to‘g‘risida hisobot”, 1-KB ilova (tib) “Aholiga tibbiy xizmat ko‘rsatuvchi mikrofirma
va kichik korxona faoliyati to‘g‘risida hisobot”shakllari va Sog‘liqni saqlash vazirligi materiallari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

byulleten

10-avgust

6.2.1. Axborot-tahliliy materiallar

1.

O‘zbekiston Respublikasida sog‘liqni saqlash to‘g‘risida tahliliy material

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yilda bir marta

axborotnoma

sentyabr

6.3. Madaniyat va san’at

1.

2019-yilda madaniyat va san’at muassasalari rivojlanishining asosiy ko‘rsatkichlari

(1-madaniyat “Kutubxona faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 2-madaniyat “Filmlar ishlab chiqarish to‘g‘risida hisobot”, 3-madaniyat “Muzey faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 4-madaniyat “Teatr faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 5-madaniyat “Konsert tashkilotlari va sirk jamoalari faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 6-madaniyat “Hayvonot bog‘i, botanika bog‘i, madaniyat va istirohat bog‘i faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 7­madaniyat “Madaniyat va aholi dam olish markazlari faoliyati to‘g‘risida hisobot”, 8-madaniyat “Respublikadagi madaniy meros obyektlari to‘g‘risida hisobot” shakllari, A. Navoiy nomidagi O‘zbekiston milliy kutubxonasi va Madaniyat vazirligi materiallari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

byulleten

29-may

6.3.1. Axborot-tahliliy materiallar

1.

O‘zbekiston Respublikasida madaniyat haqida tahliliy material

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yilda bir marta

axborotnoma

iyul

6.4. Jismoniy tarbiya va sport

1.

2019-yilda jismoniy tarbiya va sport rivojlanishining asosiy ko‘rsatkichlari

(1-sport “Jismoniy tarbiya va sport bo‘yicha hisobot”, 2-sport “Sport ta’limi muassasalari bo‘yicha hisobot” shakllari va aholining jismoniy faolligi bo‘yicha uy xo‘jaliklari kuzatuvi materiallari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

byulleten

1-may

6.4.1. Axborot-tahliliy materiallar

1.

O‘zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sport haqida tahliliy material

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yilda bir marta

axborotnoma

iyun

6.5. Ijtimoiy himoya

1.

2019-yilda aholini ijtimoiy muhofaza qilishning asosiy ko‘rsatkichlari

(1-ijtimoiy “Pensionerlar soni va ularga tayinlangan pensiyalar to‘g‘risida hisobot”, 6-ta’lim sh.”Ota-ona qaramog‘idan mahrum bo‘lgan va yetim bolalar uchun ta’lim muassasasining hisoboti”, 2-ijtimoiy “Ota-ona qaramog‘isiz qolgan bolalarni aniqlash va joylashtirish bo‘yicha hisobot”, 3-ijtimoiy “Turar joyga muhtojlar sifatida hisobga qo‘yilgan yetim bolalar va ota-ona qaramog‘idan mahrum bo‘lgan bolalar hamda turar joy uchun berilgan orderlar to‘g‘risida hisobot”, 6-tibbiyot “Nogironligi bo‘lgan shaxslar uchun reabilitatsiya markazlari faoliyati to‘g‘risida hisobot” shakllari, Sog‘liqni saqlash vazirligi materiallari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

byulleten

23-aprel

2.

2020-yilda ijtimoiy yordamga muhtoj (yetimlar, nogironligi bo‘lgan shaxslar) bolalar (o‘quvchilar)

(2-ta’lim “Umumta’lim muassasasining 2020/2021 o‘quv yili boshiga hisoboti”, 3-ta’lim “ 2020/2021 o‘quv yili boshiga akademik litsey, kasb-hunar kollejlari hisoboti”, 4-ta’lim “ 2020/2021 o‘quv yili boshiga oliy ta’lim muassasasining hisoboti” shakllari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

30-dekabr

6.5.1. Axborot-tahliliy materiallar

1.

O‘zbekiston Respublikasida ijtimoiy muhofaza to‘g‘risida tahliliy material

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yilda bir marta

axborotnoma

may

2.

O‘zbekiston Respublikasida nogironlik to‘g‘risida tahliliy material

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yilda bir marta

axborotnoma

iyun

6.6. Jamoatchilik faoliyati indikatorlari

1.

Notijorat tashkilotlarning asosiy iqtisodiy ko‘rsatkichlari, jamoat birlashmalari, jamoat fondlari, nodavlat tashkilotlar, fuqarolarning
o‘zini o‘zi boshqarish organlari va xususiy uy-joy mulkdorlarining shirkatlari (XUJMSh) bundan mustasno

(1-notijorat “Notijorat tashkilotining faoliyati to‘g‘risida hisobot”)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

17-aprel

2.

Nodavlat notijorat tashkilotlarning faoliyati to‘g‘risidagi asosiy ma’lumotlar

(1-NNT “Nodavlat notijorat tashkilotning faoliyati to‘g‘risida hisobot”)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahribo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

13-may

6.6.1. Axborot-tahliliy materiallar

1.

2019-yilda ijtimoiy-yo‘naltirilgan NNTlar faoliyati to‘g‘risida tahliliy ma’lumotlar

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yilda bir marta

axborotnoma

iyul

2.

2019-yilda notijorat tashkilotlar faoliyati to‘g‘risidagi tahliliy ma’lumotlar

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yilda bir marta

axborotnoma

avgust

6.7. Bolalar va ayollar holati monitoringi

1.

Multiindikator klaster kuzatuvi

(uy xo‘jaliklari tanlanma kuzatuvi ma’lumotlari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi,viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

grafik asosida

7. Aholining iqtisodiy faolligi, xodimlarning ish haqi va mehnat sharoitlari

4 974 615,3

1.

Aholining iqtisodiy faolligi (baholash)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha

choraklik

tahliliy jadvallar

10-kuni

2.

Korxona va tashkilotlarda xodimlar soni va ish haqi fondi

(1-mehnat“Mehnat hisoboti”; 1-KB“Mikrofirma va kichik korxonaning hisoboti”; 1-FX“Fermer xo‘jaligi faoliyati to‘g‘risida hisobot”; 1-NNT“Nodavlat notijorat tashkilotining faoliyati to‘g‘risida hisobot 3-kom“Xususiy uy–joy mulkdorlari shirkatlarining faoliyati to‘g‘risida hisobot” shakllari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

27-may

3.

Korxona va tashkilotlarda ish o‘rinlari soni, yaratilishi va qisqartirilishi (fermer xo‘jaliklari va NNTsiz)

(1-mehnat “Mehnat hisoboti”; 1-KB “Mikrofirma va kichik korxonaning hisoboti” shakllari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

27-may

4.

Korxona va tashkilotlarda xodimlarning o‘rtacha soni, ish haqi fondi, o‘rtacha oylik ish haqi

(1-mehnat Mehnat hisoboti”; 1-KB “Mikrofirma va kichik korxonaning hisoboti”; 1-FX Fermer xo‘jaligi faoliyati to‘g‘risida hisobot”; 1-NNT “Nodavlat notijorat tashkilotining faoliyati to‘g‘risida hisobot”; 3-kom Xususiy uy–joy mulkdorlari shirkatlarining faoliyati to‘g‘risida hisobot” shakllari )

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha

yillik

byulleten

27-may

5.

Korxona va tashkilotlarda o‘rtacha oylik ish haqi (kichik tadbirkorlik va qishloq xo‘jaligi subyektlarisiz)

O‘zbekiston Respub�ikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha

choraklik

tahliliy jadvallar

dastlabki hisob-kitob

12-kuni

yakuniy hisob-kitob

27-kuni

(1-mehnat Mehnat hisoboti” shakli)

6.

Korxona va tashkilotlarda xodimlar soni, tarkibi va ma’lumoti darajasi

(1-mehnat Mehnat hisoboti”; 1-KB Mikrofirma va kichik korxonaning hisoboti”; 1-FX “Fermer xo‘jaligi faoliyati to‘g‘risida hisobot”; 1-NNT “Nodavlat notijorat tashkilotning faoliyati to‘g‘risida hisobot”; 3-kom “Xususiy uy-joy mulkdorlari shirkatlarining faoliyati to‘g‘risida hisobot” shakllari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, iqtisodiy faoliyat turlari, shahar va qishloq joylari, ayollar bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

28-may

7.

Noyabr oyida to‘liq ishlagan xodimlar sonining ish haqi miqdori bo‘yicha taqsimlanishi

(1-NN “Hisoblangan ish haqi miqdori bo‘yicha xodimlar sonining taqsimlanishi to‘g‘risida 2019-yil noyabr oyi hisoboti” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, iqtisodiy faoliyat turlari, shaharlar va qishloqlar, ayollar bo‘yicha

yilda bir marta

tahliliy jadvallar

21-yanvar

8.

Mehnat sharoitlari ahvoli va ishlab chiqarishda shikastlanganlik

(1-MSH “Mehnat sharoitlari ahvoli va ishlab chiqarishda shikastlanganlik to‘g‘risida 2019-yil uchun hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, iqtisodiy faoliyat turlari, davlat va nodavlat mulkchilik shakllari bo‘yicha

yillik

byulleten

6-mart

9.

Korxona va tashkilotlarda xodimlarni kasb-hunarga qayta tayyorlash va malakasini oshirish

(1-mehnat“Mehnat hisoboti” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

25-may

10.

Aprel oyida haqiqatda ishlagan xodimlarning lavozimlari va kasblari bo‘yicha o‘rtacha ish haqi

(1- IH “Xodimlarning lavozimlari va kasblari bo‘yicha ish haqi to‘g‘risida aprel oyi hisoboti” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yilda bir marta

tahliliy jadvallar

30-iyun

7.1. Axborot-tahliliy materiallar

1.

Mehnat bozori holati bo‘yicha tahliliy ma’lumot

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

har chorakda

press-reliz

27-kuni

2.

Aholi bandligi tahlili

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

har yili

axborotnoma

29-iyun

8. Daromadlar va aholi turmush darajasi

7 791 157,9

1.

Aholining nominal, real va ixtiyoridagi umumiy daromadlari:

umumiy hajmi;

tarkibi;

o‘rtacha jon boshiga;

o‘sish sur’atlari

(tarmoq bo‘limlari, Markaziy bank, Budjetdan tashqari Pensiya jamg‘armasi, Moliya vazirligi, Davlat soliq qo‘mitasi va “Xalq banki” ma’lumotlari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

choraklik

tahliliyjadvallar

22-kuni

2.

2019-yilda aholining umumiy daromadlari tarkibi (yakuniy)

(tarmoq bo‘limlari, Markaziy bank, Budjetdan tashqari Pensiya jamg‘armasi, Moliya vazirligi, Davlat soliq qo‘mitasi va “Xalq banki” ma’lumotlari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

iyul

3.

Uy xo‘jaliklarining umumiy daromadlari tarkibi

O‘zbekiston Respublikasi, detsil va kvintil guruhlari, uy xo‘jaliklarining kattaligi bo‘yicha

choraklik

tahliliy jadvallar

30-kuni

(uy xo‘jaliklari tanlanma kuzatuvi ma’lumotlari)

Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

15-fevral

4.

?? xo‘jaliklarining umumiy vaiste’mol xarajatlari tarkibi

O‘zbekiston Respublikasi, detsil va kvintil guruhlari, uy xo‘jaliklarining kattaligi bo‘yicha

choraklik

tahliliy jadvallar

30-kuni

(uy xo‘jaliklari tanlanma kuzatuvi ma’lumotlari)

Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

15-fevral

5.

Aholining o‘rtacha jon boshiga umumiy daromadlarining miqdori bo‘yicha taqsimlanishi

(uy xo‘jaliklari tanlanma kuzatuvi ma’lumotlari)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

choraklik

yillik

tahliliy jadvallar

30-kuni

15-fevral

6.

Aholi daromadlarining tabaqalanishini baholash:

Jini indeksi

fondlar koeffitsiyenti

(uy xo‘jaliklari tanlanma kuzatuvi ma’lumotlari)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

choraklik

tahliliy jadvallar

30-kuni

7.

Asosiy daromad manbalari bo‘yicha aholining tabaqalanishi

(uy xo‘jaliklari tanlanma kuzatuvi ma’lumotlari)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

choraklik

yillik

tahliliy jadvallar

30-kuni

fevral

8.

Daromadlarning quyidagilarga bog‘liqligi:

uy xo‘jaligi boshlig‘ining ma’lumotiga

uy xo‘jaligi boshlig‘ining jinsiga

(uy xo‘jaliklari tanlanma kuzatuvi ma’lumotlari)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

choraklik

yillik

tahliliy jadvallar

30-kuni

fevral

9.

Aholining iste’mol kutishlari so‘rovi

(uy xo‘jaliklari tanlanma kuzatuvi ma’lumotlari)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

choraklik

tahliliy jadvallar

15-kuni

10.

O‘zbekiston Respublikasi fuqarolarining ichki turizm va jismoniy faolligi kuzatuvi

(uy xo‘jaliklari tanlanma kuzatuvi ma’lumotlari)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

choraklik

yillik

tahliliy jadvallar

30-kuni

fevral

11.

Uy xo‘jaliklari a’zolarining asosiy oziq-ovqat mahsulotlari iste’moli

(uy xo‘jaliklari tanlanma kuzatuvi ma’lumotlari)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

Qoraqalpog‘iston Respublik?si, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

choraklik

yillik

tahliliy jadvallar

30-kuni

fevral

12.

Uy xo‘jaliklarining uzoq muddat foydalaniladigan buyumlar bilan ta’minlanganligi

(uyxo‘jaliklaritanlanmakuzatuvima’lumotlari)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

choraklik

yillik

tahliliy jadvallar

30-kuni

fevral

13.

Uy xo‘jaliklari tomonidan ishlab chiqarilgan oziq-ovqat va nooziq-ovqat mahsulotlari hajmi

(uy xo‘jaliklari tanlanma kuzatuvi ma’lumotlari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

fevral

14.

Uy xo‘jaliklarining uy-joy sharoitlari va qulayliklari (ichimlik suv va issiq suv, tabiiy gaz, elektr toki, isitish tizimi va kanalizatsiya bilan ta’minlanganligi)

(uy xo‘jaliklari tanlanma kuzatuvi ma’lumotlari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

fevral

15.

Uy xo‘jaliklarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga ulanish imkoniyatining mavjudligi

(uy xo‘jaliklari tanlanma kuzatuvi ma’lumotlari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

fevral

16.

Uy xo‘jaligi a’zolarining axborot-kommunikatsiya texnologiyalari vositalaridan, jumladan, mobil telefon, kompyuter va Internet tarmog‘idan foydalanishi to‘g‘risida ma’lumot

(uy xo‘jaliklari tanlanma kuzatuvi ma’lumotlari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

fevral

17.

Uy xo‘jaliklarining daromadlari, xarajatlari tarkibi, asosiy oziq-ovqat mahsulotlari iste’moli va uzoq muddat foydalaniladigan buyumlar bilan ta’minlanganligi

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

byulleten

iyul

8.1. Axborot-tahliliy materiallar

1.

O‘zbekiston Respublikasida aholi umumiy daromadlari hajmi va o‘sish sur’atlari tahlili

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

har chorakda

press-reliz

25-kuni

2.

“Aholining turmush darajasi va farovonligi” tahliliy ma’lumotlari

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yillik

axborotnoma

grafik asosida

9. Demografik ko‘rsatkichlar

8 635 569,4

9.1. Aholi soni va tarkibi

1.

Doimiy aholi soni, 2020-yil 1-yanvar holatiga va 2019-yil uchun o‘rtacha (kutilayotgan)

(fuqarolik holati dalolatnomalari, o‘lim haqidagi tibbiy guvohnoma, feldsher ma’lumotnomalari, kelish va ketish varaqalariga statistika hisobi talonlari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, shahar va qishloq joylari bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

14-yanvar

2.

Doimiy aholi soni, 2020-yil 1-yanvar holatiga va 2019-yil uchun o‘rtacha yillik:

tahliliy jadvallar

doimiy aholi soni to‘g‘risidagi yakuniy ma’lumotlar

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, shahar, shaharcha va tumanlar bo‘yicha

yillik

16-aprel

shahar joylarning doimiy aholi soniga ko‘ra guruhlanishi

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

29-may

doimiy aholi sonining milliy tarkibi

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahri, shaharlar va qishloqlar bo‘yicha

yillik

29-may

(fuqarolik holati dalolatnomalari, o‘lim haqidagi tibbiy guvohnoma, feldsher ma’lumotnomalari, kelish va ketish varaqalariga statistika hisobi talonlari)

3.

Mehnatga layoqatli aholi soni to‘g‘risidagi dastlabki ma’lumotlar, 2020-yil 1-yanvar holatiga va 2019-yil uchun o‘rtacha yillik

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

16-aprel

4.

2020-yil 1-yanvar holatiga aholining yoshi va jinsi bo‘yicha tarkibi

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahri, shahar va qishloq joylari bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

29-may

5.

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahri, tumanlar va shaharlar doimiy aholisi soni

(fuqarolik holati dalolatnomalari, o‘lim haqida tibbiy guvohnoma, feldsherlik ma’lumotnomasi, ko‘chib kelish va ko‘chib ketishni statistik hisobga olish taloni)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahri, tumanlar va shaha�lar bo‘yicha

choraklik

byulleten

50-kuni

6.

O‘zbekiston Respublikasi shahar va shaharchalari doimiy aholisi soni

(fuqarolik holati dalolatnomalari, o‘lim haqida tibbiy guvohnoma, feldsherlik ma’lumotnomasi, ko‘chib kelish va ko‘chib ketishni statistik hisobga olish taloni)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, shaharlar, shaharchalar, tumanlar bo‘yicha

yillik

byulleten

29-may

9.2. Aholining tabiiy harakati

1.

Ro‘yxatga olingan tug‘ilganlar, o‘lganlar, nikohlar va ajralishlar soni

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, shaharlar va qishloqlar bo‘yicha

oylik

tahliliy jadvallar

dastlabki ma’lumotlar

10-kuni,

yakuniy ma’lumotlar

24-kuni

(fuqarolik holati dalolatnomalari, o‘lim haqidagi tibbiy guvohnoma, feldsher ma’lumotnomalari)

2.

Aholining tabiiy harakati bo‘yicha yakuniy ma’lumotlar

(fuqarolik holati dalolatnomalari, o‘lim haqidagi tibbiy guvohnoma, feldsher ma’lumotnomalari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, shaharlar va qishloqlar bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

14-may

3.

O‘zbekiston Respublikasi aholisining tabiiy harakati

(fuqarolik holati dalolatnomalari, o‘lim haqida tibbiy guvohnoma, feldsherlik ma’lumotnomasi)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahri bo‘yicha

choraklik

byulleten

45-kuni

9.3. Aholi migratsiyasi

1.

Kelganlar va ketganlar soni, migratsion o‘sish (kamayish)

oylik

tahliliy jadvallar

dastlab�i hisob-kitob

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, shaharlar va qishloqlar bo‘yicha

10-kuni

yakuniy hisob-kitob

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, shaharlar va qishloqlar bo‘yicha

24-kuni

(kelish va ketish varaqalariga statistika hisobi talonlari)

2.

Aholi migratsiyasining yakuniy natijalari:

aholi migratsiyasi respublika ichida (viloyat ichi va viloyatlararo) va tashqi migratsiya

aholining jinsi va yoshi bo‘yicha migratsiyasi

millati bo‘yicha

oilaviy ahvoli bo‘yicha

ma’lumoti bo‘yicha

(kelish va ketish varaqalariga statistika hisobi talonlari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, shaharlar va qishloqlar bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

27-fevral

3.

O‘zbekiston Respublikasi aholisi migratsiyasi

(ko‘chib kelish va ko‘chib ketishni statistik hisobga olish taloni)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahri bo‘yicha

choraklik

byulleten

45-kuni

9.4. Tumanlarning ma’muriy-hududiy o‘zgarishlari

1.

2020-yil 1-yanvar holatiga ma’muriy-hududiy bo‘linmalar soni hamda tumanlar va shaharlarning ma’muriy-hududiy o‘zgarishlari

(1-hudud “Tumanlar va shaharlarning ma’muriy-hududiy o‘zgarishlari to‘g‘risida hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

18-fevral

2.

2020-yil 1-yanvar holatiga ma’muriy-hududiy o‘zgarishlarni hisobga olgan holda har bir qishloq aholi punkti bo‘yicha doimiy aholi soni

(1-hudud “Tumanlar va shaharlarning ma’muriy-hududiy o‘zgarishlari to‘�risida hisobot” shakli; fuqarolik holati dalolatnomalari, o‘lim haqidagi tibbiy guvohnoma, feldsher ma’lumotnomalari, kelish va ketish varaqalariga statistika hisobi talonlari)

Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

28-may

9.5. Oila

1.

Oilalar soni va tarkibi

(1-Oila shakli “2019-yil uchun Oilalar to‘g‘risida hisobot”)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

tahliliy jadvallar

1-iyun

9.6. Aholini ro‘yxatga olish

1.

O‘zbekiston Respublikasida 2022-yilda aholini ro‘yxatga olishga tayyorgarlik ko‘rish ishlarini tashkil etish

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahri bo‘yicha

yil davomida

9.7. Axborot-tahliliy ma’lumotlar

1.

O‘zbekiston Respublikasi demografik holati bo‘yicha tahliliy ma’lumot

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

har chorakda

press-reliz

27-kuni

10. Korxonalar va tashkilotlarning yagona davlat registri

5 681 374,7

1.

Korxonalar va tashkilotlarning yagona davlat registrini (KTYADR) yuritish

(ro‘yxatdan o‘tkazuvchi organlar ma’lumotlari)

maxsus dastur asosida

yil davomida

ma’lumotlar bazasi

doimiy ravishda

2.

Davlat va xo‘jalik boshqaruvi organlari tarkibiy tuzilmasiga aniqlik kiritish va kelishish

(vazirliklar va idoralar ma’lumotlari)

maxsus dastur asosida

yil davomida

davlat boshqaruv idoralari belgilash tizimida o‘zgartirishlar

doimiy ravishda

3.

KTYADR asosida statistika tarmoq yo‘nalishlari bo‘yicha statistik subregistrlarni shakllantirish

maxsus dastur asosida

yil davomida

ma’lumotlar bazasi

so‘rovga asosan

4.

KTYADR asosida foydalanuvchilarga axborot-ma’lumotnoma xizmatini ko‘rsatish

maxsus dastur asosida

yil davomida

ma’lumot

so‘rovga asosan

5.

Erkin iqtisodiy zonalar, kichik sanoat zonalari, texnoparklar va klasterlar tarkibida yaratilgan, shakllantirilgan va yangilangan korxonalar ro‘yxati

maxsus dastur asosida

har chorakda

ma’lumot

1-kungacha

6.

KTYADR asosida tahliliy ma’lumotlar tayyorlash (yig‘ma natijalar)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

choraklik

tahliliy jadvallar

6-kuni

7.

Yuridik shaxslar to‘g‘risidagi ma’lumotlarni “Reg-System” dasturi asosida yuritilishini nazorat qilish

maxsus dastur asosida

yil davomida

ma’lumotlar bazasi

doimiy ravishda

8.

OPEN-DATA ochiq ma’lumotlar portaliga ma’lumotlar tayyorlash

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

oylik

ma’lumotlar bazasi

25-sanasigacha

10.1. Axborot-tahliliy ma’lumotlar

1.

Korxonalar va tashkilotlarning iqtisodiy faoliyat turlari va hududlar bo‘yicha tahlili

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

har oyda

press-reliz

10-kuni

II. Normativ va metodologik asoslarni takomillashtirish,davlat statistikasi sohasida muvofiqlashtirish va funksional tartibga solish

17 010 443,8

1. Statistik instrumentariyni rivojlantirish, axborot texnologiyalaridan foydalanishni takomillashtirish va o‘qitish

1.

Davlat statistikasi sohasidagi normativ va metodologik asoslarni takomillashtirish, hisobot-statistika hujjatlarining axborot tizimini yuritish

maxsus dastur asosida

yil davomida

2.

2021-yil uchun davlat statistika organlarida markazlashtirilgan davlat statistika kuzatuvlari shakllarini tayyorlash

IV chorak

3.

2021-yil uchun Davlat statistika ishlari dasturini shakllantirish va ishlab chiqish

maxsus dastur asosida

avgust — dekabr

4.

Statistik ishlar va KTYADRni tashkil qilish uchun zarur bo‘lgan iqtisodiy-statistik tasniflagichlar tizimini yuritish

maxsus dastur asosida

yil davomida

5.

Asosiy statistik ko‘rsatkichlarning metama’lumotlar tizimini yuritish

maxsus dastur asosida

yil davomida

6.

Davlat statistika hisobotlarining barcha shakllarini elektron shaklda taqdim etishning axborot tizimini yuritish

maxsus dastur asosida

yil davomida

7.

Statistik hisobot shakllarini to‘ldirish va statistik shakllarni to‘ldirishning to‘g‘riligini tekshirish bo‘yicha interaktiv maslahatlarni joriy qilish orqali davlat statistika hisobotlarining barcha shakllarini elektron shaklda taqdim etishning axborot tizimini modernizatsiya qilish

maxsus dastur asosida

yil davomida

8.

Statistik hisobot shakllarini to‘ldirish va statistik shakllarni to‘g‘ri to‘ldirilganini tekshirish masalalari bo‘yicha interaktiv maslahat berishni joriy etgan holda Davlat statistika qo‘mitasining rasmiy veb-saytida tadbirkorlarning shaxsiy kabinetlarini tashkil qilish

maxsus dastur asosida

yil davomida

9.

Statistikaning turli yo‘nalishlari bo‘yicha tanlama kuzatuvlar natijalarini tahlil qilish uchun matematik va dasturiy-texnik apparatni takomillashtirish

maxsus dastur asosida

yil davomida

10.

Ko‘rsatkichlarni vizuallashtirish bo‘yicha ilg‘or usullarni statistik nashrlarga joriy etish (toifalashtirilgan grafiklar, ma’lumotlarning makon bo‘yicha taqsimlanishi, infografika va hokazolar)

maxsus dastur asosida

yil davomida

11.

Axborot xavfsizligini ta’minlash, kompyuter tarmoqlari va hisoblash texnikasi vositalarini yangilab borish

maxsus dastur asosida

yil davomida

12.

Davlat organlarini yig‘ma statistik ma’lumotlar bilan ta’minlash uchun “Davlat boshqaruvi” axborot tizimini tashkil etish choralarini amalga oshirish

maxsus dastur asosida

yil davomida

13.

Davlat statistika qo‘mitasining rasmiy veb-saytida ma’lumotlarni vizuallashtirish vazifasini bajaruvchi statistik axborotni taqdim etish interaktiv xizmatlarini joriy etish

maxsus dastur asosida

yil davomida

14.

Milliy Barqaror Rivojlanish maqsadlariga erishish monitoringini o�ib borish bo‘yicha interaktiv xizmatlarni joriy etish

maxsus dastur asosida

yil davomida

15.

Statistik ma’lumotlarni qayta ishlash va saqlashning yagona tizimini joriy etish hisobiga statistik axborotni qayta ishlash jarayonlarini avtomatlashtirish darajasini oshirish

maxsus dastur asosida

yil davomida

16.

Davlat statistika qo‘mitasining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari, shuningdek, messenjer guruhlari faol holatda bo‘lishini ta’minlash

ma’lumotlarni haftada kamida bir marta yangilash

yil davomida

17.

Statistika organlarining rasmiy saytlaridagi maqolalar va byulletenlar, press-relizlar, tahliliy materiallarni kuzatib borish va muntazam yangilash

maxsus jadval asosida

yil davomida

18.

Jamoatchilik tomonidan ko‘p talab etiladigan statistik axborot va respublikaning ijtimoiy-iqtisodiy sohadagi yutuqlari bo‘yicha tahliliy materiallarni ommaviy axborot vositalariga joylashtirish

maxsus jadval asosida

yil davomida

19.

Ko‘rsatilayotgan interfaol xizmatlar sifatidan qoniqish yuzasidan rasmiy sayt orqali so‘rovlar o‘tkazish

maxsus dastur asosida

jadval asosida

20.

Davlat organlari va tashkilotlarining ochiq ma’lumotlar to‘plamlari ro‘yxatini shakllantirish, yuritish va yangilash hamda tegishli axborotlarning O‘zbekiston Respublikasi Ochiq ma’lumotlar portalida o‘z vaqtida aks ettirilishi bo‘yicha faoliyatini muvofiqlashtirish

maxsus dastur bo‘yicha

yil davomida

21.

Davlat statistika tizimi xodimlarining kasbiy malakasini oshirish, xalqaro statistika amaliyotini o‘rganish

maxsus dastur asosida

yil davomida

2. Boshqa vazirlik, idora va tashkilotlar tomonidan bajariladigan statistik ishlar

Xalq ta’limi vazirligi

1.

Ota-ona qaramog‘isiz qolgan bolalar soni

(2-ijtimoiy sh. “Ota-ona qaramog‘isiz �olgan bolalarni aniqlash va joylashtirish bo‘yicha hisobot”)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

24-yanvar

Madaniyat vazirligi

1.

Bolalar musiqa va san’at maktablari faoliyatining asosiy ko‘rsatkichlari

(idoraviy hisob ma’lumotlari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

30-noyabr

Jismoniy tarbiya va sport vazirligi

1.

Jismoniy tarbiya va sport

(1-sport “Jismoniy tarbiya va sport bo‘yicha hisobot”shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

12-mart

2.

Sport ta’lim muassasalari

(2-sport “Sport ta’limi muassasalari bo‘yicha hisobot”shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri. qishloqlar va shaharlar bo‘yicha

yillik

26-fevral

A. Navoiy nomidagi O‘zbekiston milliy kutubxonasi

1.

Kitoblar, broshyuralar, gazetalar, jurnallar va boshqa davriy nashrlar

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

6-may

“O‘zbekkino” Milliy agentligi

1.

Filmlar ishlab chiqarish

(2-madaniyat “Filmlar ishlab chiqarish to‘g‘risida hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

4-martdan kechiktirmay

O‘zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi huzuridagi Madaniy meros departamenti

1.

Madaniy meros obyektlari

(8-madaniyat “Respublikadagi madaniy meros obyektlari to‘g‘risida hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

22-aprel

Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi

1.

Ishga joylashtirish va aholi bandligi:

Bandlikka ko‘maklashish markazlarida ro‘yxatga olingan ishsizlar soni, tarkibi, harakati

ish qidiruvchi fuqarolarni ishga joylashtirish;

hisobot yilida ishga joylashtirilgan ishsizlar, ishsizlik nafaqasi tayinlanganlar;

yangi ish o‘rinlari yaratish bo‘yicha Davlat dasturi to‘g‘risida tezkor ma’lumot

(idoraviy hisob tezkor ma’lumotlari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

choraklik

jadvallar

10 kuni

2.

Mehnat resurslari hisob-kitob balansi, iqtisodiyotning norasmiy sektorida bandlar

(idoraviy hisob tezkor ma’lumotlari, bandlik masalalari bo‘yicha o‘rganishlar natijalari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha

choraklik

jadvallar

10-kuni

3.

Ishsiz aholining ma’lumoti bo‘yicha taqsimlanishi:

oliy ma’lumotli

o‘rta maxsus ma’lumotli

umumiy o‘rta ma’lumotli

O‘zbekiston Respublikasi

yillik

jadvallar

27-yanvar

4.

Tumanlar va shaharlar bo‘yicha nogironligi bo‘lgan shaxslarni ishga joylashtirish maqsadida ish o‘rinlarini zaxiraga olish

(idoraviy ma’lumotlar)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

25-mart

5.

ABKMga murojaat qilgan nogironligi bo‘lgan shaxslardan ishga joylashtirilganlar soni:

davlat tashkilotlariga, hududlar, jinsi va yoshi bo‘yicha;

shu jumladan 3% kvota bo‘yicha;

nodavlat tashkilotlarga, hududlar, jinsi va yoshi bo‘yicha;

shu jumladan 3% kvota bo‘yicha

(idoraviy ma’lumotlar)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

25-mart

6.

Ishchining tashrif buyurgan mamlakatdagi yillik daromadidan ishga joylashish uchun qilgan xarajati to‘g‘risida ma’lumot, foizda

(Milliy BRM indikatori 10.7.1.)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yillik

jadvallar

aprel

7.

Umumiy mehnat muhojirlari sonida mamlakatdan chiqishda ixtiyoriy ravishda ro‘yxatdan o‘tganlar va tashkiliy tanlab olish bo‘yicha chiqib ketayotgan ishchilarning ulushi to‘g‘risida ma’lumot

(Milliy BRM indikatori 10.7.2.)

O‘zbekiston Respublikasibo‘yicha

yillik

jadvallar

aprel

Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligining Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi

1.

Mehnat faoliyatini amalga oshirish uchun tashkiliy tartibda chet ellarga yuborilgan fuqarolarning hududlar va ketgan mamlakatlar bo‘yicha soni (idoraviy ma’lumotlar)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha, jinsi, yoshi, ma’lumoti, iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha

choraklik

jadvallar

20-kungacha

2.

Xorijiy ishchi kuchi sonining yoshi va jinsi bo‘yicha taqsimlanishi, xorijiy ishchi kuchi harakati

(idoraviy ma’lumotlar)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

jadvallar

27-yanvar

Moliya vazirligi huzuridagi budjetdan tashqari Pensiya jamg‘armasi

1.

Pensiya va ijtimoiy nafaqa oluvchi shaxslar soni va ularga tayinlangan pensiyalar

(1-ijtimoiy “Pensionerlar soni va ularga tayinlangan pensiyalar to‘g‘risida hisobot”shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

4-martdan kechiktirmay

2.

Ishlayotgan pensionerlar soni

(1-ijtimoiy “Pensionerlar soni va ularga tayinlangan pensiyalar to‘g‘risida hisobot”shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

4-martdan kechiktirmay

3

Tayinlash turlari bo‘yicha o‘rtacha pensiyalar miqdori to‘g‘risida ma’lumot

(pensiyalar miqdori to‘g‘risida ma’lumot)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

choraklik

5-kunga

4

Hisoblangan pensiyalar va ijtimoiy nafaqalar to‘g‘risida ma’lumot

(hisoblangan pensiyalar va ijtimoiy nafaqalar to‘g‘risida ma’lumot)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

choraklik

jadvallar

10-kungacha

Uy-joy kommunal xizmat ko‘rsatish vazirligi

1.

Xizmat turlaridan foydalanadigan aholi ulushi to‘g‘risida ma’lumot:

markazlashgan suv ta’minoti;

muqobil suv ta’minoti.

(Milliy BRM indikatori 6.1.1.)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

jadvallar

aprel

2.

Markazlashgan kanalizatsiya tizimi bilan qamrab olingan aholi ulushi to‘g‘risida ma’lumot

(Milliy BRM indikatori 6.1.2.)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

jadvallar

aprel

O‘zbekiston Respublikasi Bosh Prokuraturasi

1.

Jinoyatchilik holati va jinoyatlarni fosh etish natijalari

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

choraklik

jadvallar

15-kuni

2.

Ro‘yxatga olingan, fosh etilgan va fosh etilmagan jinoyatlar to‘g‘risida

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yarim yillik

jadvallar

15-kuni

3.

Iqtisodiyot asoslariga qarshi, xo‘jalik faoliyati sohasidagi, boshqaruv organlarining faoliyat tartibiga qarshi jinoyatchilik bilan kurashish natijalari to‘g‘risida

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yarim yillik

jadvallar

15-kuni

4.

Giyohvandlik, psixotrop moddalar va kuchli ta’sir qiluvchi vositalarni qonunga xilof ravishda tayyorlash, tarqatish, talon-toroj qilishga qarshi kurashish natijalari to‘g‘risida

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yarim yillik

jadvallar

15-kuni

5.

Jinoyat sodir etgan shaxslar to‘g‘risida jinsi va yosh mezonlari bo‘yicha

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yarim yillik

jadvallar

15-kuni

6.

Jinoyatdan jabrlangan shaxslar to‘g‘risida jinsi va yosh mezonlari bo‘yicha

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yarim yillik

jadvallar

15-kuni

Ichki ishlar vazirligi

1.

Avtotransportda yo‘l-transport hodisalari

(Avtotransportda yo‘l-transport hodisalari to‘g‘risida idoraviy statistika hisoboti shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

choraklik

8-kuni

2.

IIV pensionerlari soni va IIV pensionerlariga tayinlangan pensiyalar

(1-ijtimoiy “Pensionerlar soni va ularga tayinlangan pensiyalar to‘g‘risida hisobot”shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

4-martdan kechiktirmay

3.

IIVda ishlovchi pensionerlar soni

(1-ijtimoiy “Pensionerlar soni va ularga tayinlangan pensiyalar to‘g‘risida hisobot”shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

4-martdan kechiktirmay

4.

2019-yilda IIV tibbiyot xizmati faoliyatining ayrim ko‘rsatkichlari

(1-tibbiyot “Aholiga tibbiy yordam ko‘rsatuvchi muassasalar faoliyati to‘g‘risida hisobot”shakli)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yillik

30 martdan kechiktirmay

5.

Zo‘ravonlikdan jabrlangan ayollar, zo‘ravonlik sodir etgan, zo‘ravonlik sodir etishga moyil shaxslar to‘g‘risida ma’lumot (ruhiy, jismoniy, jinsiy va iqtisodiy) 2019-yil 2-sentabrdagi “Xotin qizlarni tazyiq va zo‘ravonlikdan himoya qilish to‘g‘risidagi” O‘zbekiston Respublikasi Qonuni (idoraviy ma’lumotlar)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

choraklik

jadvallar

20-kuni

6.

Yangi avtotransport vositalarini ro‘yxatdan o‘tkazish

(transport turlari bo‘yicha)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

choraklik

jadvallar

6-kuni

O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi

1.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Sudyalar va ularning oila a’zolari pensiya ta’minoti shartlari, me’yorlari hamda tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida” 2019-yil 9-yanvardagi 11-son qaroriga ko‘ra O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi pensionerlari soni va pensionerlarga tayinlangan pensiyalar to‘g‘risida ma’lumot

(idoraviy ma’lumotlar)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

jadvallar

4-martdan kechiktirmay

2.

Sudlangan shaxslar soni va ularga tayinlangan jazo choralari to‘g‘risida ma’lumotlar

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yarim yillik

15-kuni

3.

Ayollarga nisbatan zo‘ravonlik va tazyiq o‘tkazish bilan bog‘liq ko‘rilgan jinoyat ishlari to‘g‘risida ma’lumot (ruhiy, jismoniy, jinsiy va iqtisodiy) 2019-yil 2-sentabrdagi “Xotin qizlarni tazyiq va zo‘ravonlikdan himoya qilish to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuni (idoraviy ma’lumotlar)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

choraklik

jadvallar

20-kuni

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudi

1.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Sudyalar va ularning oila a’zolari pensiya ta’minoti shartlari, me’yorlari hamda tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida” 2019-yil 9-yanvardagi 11­-son qaroriga ko‘ra O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudi pensionerlari soni va pensionerlarga tayinlangan pensiyalar to‘g‘risida ma’lumot

(idoraviy ma’lumotlar)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yillik

jadvallar

O‘zbekiston Xotin-qizlar qo‘mitasi

1.

Zo‘ravonlikdan jabrlangan ayollar, zo‘ravonlik sodir etgan, zo‘ravonlik sodir etishga moyil shaxslar to‘g‘risida ma’lumot (ruhiy, jismoniy, jinsiy va iqtisodiy) 2019-yil 2-sentabrdagi “Xotin qizlarni tazyiq va zo‘ravonlikdan himoya qilish to‘g‘risidagi” O‘zbekiston Respublikasi Qonuni (idoraviy ma’lumotlar)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘ist�n Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

choraklik

jadvallar

20-kuni

Davlat xavfsizlik xizmati

1.

DXX pensionerlari soni va DXX pensionerlariga tayinlangan pensiyalar

(1-ijtimoiy “Pensionerlar soni va ularga tayinlangan pensiyalar to‘g‘risida hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

4-martdan kechiktirmay

2.

DXX da ishlovchi pensionerlar soni

(1-ijtimoiy “Pensionerlar soni va ularga tayinlangan pensiyalar to‘g‘risida hisobot”shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

4-martdan kechiktirmay

3.

2019-yilda DXX tibbiy xizmati faoliyatining alohida ko‘rsatkichlari

(1-tibbiyot “Aholiga tibbiy yordam ko‘rsatuvchi muassasalar faoliyati to‘g‘risida hisobot”shakli)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yillik

30-martdan kechiktirmay

Mudofaa vazirligi

1.

Mudofaa vazirligi pensionerlari soni va Mudofaa vazirligi pensionerlariga tayinlangan pensiyalar

(1-ijtimoiy “Pensionerlar soni va ularga tayinlangan pensiyalar to‘g‘risida hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

4-martdan kechiktirmay

2.

Mudofaa vazirligi tizimida ishlayotgan pensionerlar soni

(1-ijtimoiy “Pensionerlar soni va ularga tayinlangan pensiyalar to‘g‘risida hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

4-martdan kechiktirmay

3.

2019-yilda Mudofaa vazirligi tibbiy xizmati faoliyatining alohida ko‘rsatkichlari

(1-tibbiyot “Aholiga tibbiy yordam ko‘rsatuvchi muassasalar faoliyati to‘g‘risida hisobot”shakli)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yillik

30-martdan kechiktirmay

Favqulodda vaziyatlar vazirligi

1.

FVV pensionerlari soni va FVV pensionerlariga tayinlangan pensiyalar

(1-ijtimoiy “Pensionerlar soni va ularga tayinlangan pensiyalar to‘g‘risida hisobot”shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respub??kasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

4-martdan kechik�irmay

2.

FVV tizimida ishlayotgan pensionerlar soni

(1-ijtimoiy “Pensionerlar soni va ularga tayinlangan pensiyalar to‘g‘risida hisobot”shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

4-martdan kechiktirmay

3.

Bevosita tabiiy ofatlar natijasida halok bo‘lganlar, bedarak yo‘qolganlar va jabrlangan kishilar soni to‘g‘risida ma’lumot

(Milliy BRM indikatori 1.5.1)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri va turibo‘yicha

yillik

jadvallar

mart

4.

Tabiiy ofatlar natijasida to‘g‘ridan to‘g‘ri iqtisodiy yo‘qotishlar to‘g‘risida ma’lumot

(Milliy BRM indikatori 1.5.2)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri va turi bo‘yicha

yillik

jadvallar

mart

Suv xo‘jaligi vazirligi

1.

Suvdan foydalanish

(1-suv xo‘jaligi “Suvdan foydalanish to‘g‘risida hisobot”idoraviy statistika hisobot shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, ma’muriy hududlar, iqtisodiy faoliyat turlari, oylar bo‘yicha

yillik

15-mart

2.

“Obod qishloq” va “Obod mahalla” kompleks dasturlari amalga oshirilishi yuzasidan ma’lumotlar

(idoraviy ma’lumotlar)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, shahar vatumanlar bo‘yicha

choraklik

20-kuni

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Gidrometeorologiya xizmati markazi

1.

Suvning ifloslanishi indeksi to‘g‘risidagi ma’lumot

(Milliy BRM indikatori 6.3.2)

O‘zbekiston Respublikasi, gidrologik birliklar bo‘yicha

yillik

jadvallar

aprel

2.

CO2 chiqindilari to‘g‘risida ma’lumot

(Milliy BRM indikatori 9.4.1)

O‘zbekiston Respublikasibo‘yicha

yillik

jadvallar

noyabr

Sog‘liqni saqlash vazirligi

1.

Homilador, tug‘adigan va tuqqanlarga tibbiy yordam ko‘rsatish, homiladorl?kni to‘xtatish va kontratsepsiyadan foydalanish

(2-tibbiyot “Homilador, tug‘adigan va tuqqanlarga tibbiy yordam ko‘rsatish, homiladorlikni to‘xtatish va kontratsepsiya to‘g‘risida hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

23-mart

2.

Bolalarga tibbiy yordam ko‘rsatish

(3-tibbiyot “Bolalarga tibbiy yordam ko‘rsatish to‘g‘risida hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

23-mart

3.

Aholining odam immun tanqisligi virusi bilan kasallanishi va qonni antijismlar OIVga tekshirish natijalari

(4-tibbiyot “Odam immun tanqisligi virusi bilan kasallangan bemorlar va qonni OIVga tekshirish natijalari to‘g‘risida hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

26-fevral

4.

Profilaktik emlashlar

(5-tibbiyot “ Profilaktik emlashlar to‘g‘risida hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

12-fevral

5.

Nogironligi bo‘lgan shaxslar reabilitatsiyasi

(6-tibbiyot “Nogironligi bo‘lgan shaxslar uchun reabilitatsiya markazlari faoliyati to‘g‘risida hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

28-yanvardan kechiktirmay

6.

Yuqumli va parazitar kasalliklar

(7-tibbiyot “ Yuqumli va parazitar kasalliklar to‘g‘risida hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

6-fevral

7.

Sog‘liqni saqlash vazirligining aholiga tibbiy xizmat ko‘rsatuvchi davolash-profilaktika muassasalari faoliyati

(1-tibbiyot “Aholiga tibbiy yordam ko‘rsatuvchi muassasalar faoliyati to‘g‘risida hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, shaharlar va tumanlar bo‘yicha

yillik

30-martdan kechiktirmay

8.

Bolalar uylari va qariyalar hamda nogironligi bo‘lgan shaxslarga xizmat ko‘rsatuvchi muassasalar faoliyati to‘g‘risida ma’lumot

(idoraviy ma’lumotlar)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

2-mart

9.

2019-yilda nogironlik

(4-ijtimoiy “Nogironligi bo‘lgan shaxslar va nogironlik sabablari to‘g‘risida hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

15-fevral

10.

Sog‘liqni saqlash vazirligi davolash-profilaktika muassasalarining faoliyati

(idoraviy statistik hisobot)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

10-aprel

11.

Internat tipidagi muassasalardagi (bolalar uylari, keksalar, nogironligi bo‘lgan shaxslar va boshqalarga xizmat ko‘rsatuvchi muassasalar) shaxslarning yoshi (har bir yosh bo‘yicha alohida) to‘g‘risida ma’lumot

(idoraviy ma’lumot)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

10-aprel

12.

Sanatoriya-kurortlarda davolanish uchun murojaat qilgan nogironligi bo‘lgan shaxslarning soni:

yashash joyi bo‘yicha;

sanatoriya-kurortda davolash turi bo‘yicha.

(idoraviy ma’lumotlar)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

25-fevral

13.

Sanatoriya-kurortlarda davolanish uchun yo‘llanma olgan nogironligi bo‘lgan shaxslar soni:

yashash joyi bo‘yicha;

sanatoriya-kurort muassasasining nomibo‘yicha.

(idoraviy ma’lumotlar)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

25-fevral

14.

Silning chidamli shakllari bilan kasallanish to‘g‘risidagi ma’lumot

(Milliy BRM indikatori 3.3.2.2)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, jins va yoshi bo‘yicha

yillik

jadvallar

aprel

Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo‘mitasi

1.

Atrof muhitni muhofaza qilish bo‘yicha davlat nazorati monitoringi

(1-ekologiya “Atrof muhitni muhofaza qilish b�yicha davlat nazorati to‘g‘risida hisobot”, idoraviy statistika hisoboti shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

30-yanvar

2.

Shahardagi umumiy chiqindilar hajmida muntazam ravishda to‘planadigan va tegishli ravishda olib ketiladigan qattiq maishiy chiqindilarning ulushi to‘g‘risidagi ma’lumotlar

(Milliy BRM indikatori 11.6.1)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

jadvallar

aprel

3.

Qattiq maishiy chiqindilarni qayta ishlash darajasi to‘g‘risida ma’lumot, %

(Milliy BRM indikatori 12.5.1)

O‘?bekiston Respublikasi bo‘yicha

yillik

jadvallar

aprel

4.

Qo‘riqlanadigan tog‘ ekotizimi maydonlarining ularning umumiy maydonidagi ulushi to‘g‘risidagi ma’lumot

(Milliy BRM indikatori 15.4.1)

Qo‘riqlanadigan hududlarni boshqarish toifalari bo‘yicha

yillik

jadvallar

aprel

5.

Tog‘larning o‘simliklar bilan qoplangan maydonining ularning umumiy maydonidagi ulushi to‘g‘risidagi ma’lumot

(Milliy BRM indikatori 15.4.2)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yillik

jadvallar

aprel

6.

Milliy qizil kitobga kiritilgan biologik turlar soni to‘g‘risida ma’lumot

(Milliy BRM indikatori 15.5.2)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yillik

jadvallar

aprel

Yer resurslari, geodeziya, kartografiya va davlat kadastri davlat qo‘mitasi

1.

Mavjud yerlar va ulardan foydalanish

(Yer balansi, 1, 22-shakl “Respublika hududidagi barcha yerlarning miqdori va ulardan foydalanish to‘g‘risida hisobot” idoraviy statistika hisoboti shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

mart

2.

Uy-joy fondining asosiy ko‘rsatkichlari

(Uy-joy fondi to‘g‘risidagiidoraviy statistika hisoboti shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

27-fevral

O‘rmon xo‘jaligi davlat qo‘mitasi

1.

Umumiy quruqlik maydonidagi o‘rmon maydonlari to‘g‘risidagi ma’lumot, %

(Milliy BRM indikatori 15.1.1)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yillik

jadvallar

aprel

2.

O‘rmon xo‘jaligini barqaror yuritishga o‘tish jarayonidagi o‘zgarishlar to‘g‘risidagi ma’lumotlar:

a) o‘rmonning haqiqiy maydonini o‘zgartirish;

b) o‘rmonlardagi yer usti biomassasining zaxiralari;

c) qonun bilan qo‘riqlanadigan joylarda joylashgan, o‘rmon maydonlari ulushi;

d) uzoq muddatli o‘rmonxo‘jaligini boshqarish rejasi ishlab chiqilgan o‘rmon maydonlarining ulushi.

(Milliy BRM indikatori 15.2.1)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yillik

jadvallar

aprel

Qishloq xo‘jaligi vazirligi

1.

Samarali va barqaror qishloq xo‘jaligini yuritish usullari qo‘llaniladigan qishloq xo‘jaligi yerlari ulushi to‘g‘risida ma’lumot

(Milliy BRM indikatori 2.4.1)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

jadvallar

aprel

Moliya vazirligi

1.

Davlat budjeti ijrosi:

dastlabki ma’lumotlar;

yakuniy ma’lumotlar.

O‘zbekiston R�spublikasi, budjet tizimi budjetlari daromadlari va xarajatlari tasnifining kodlari bo‘yicha

O‘zbekiston Respublikasi, budjet tizimi darajalari, budjet tizimi budjetlari daromadlari va xarajatlari tasnifining kodlari bo‘yicha

choraklik

yillik

7-kuni

25-kunimay

2.

Iqtisodiy elementlar bo‘yicha davlat budjeti xarajatlar qismining ijrosi to‘g‘risidagi ma’lumot

O‘zbekiston Respublikasi, joriy va kapital xarajatlar turlari bo‘yicha

har chorakda

jadvallar

maxsus grafik bo‘yicha

3.

Jami davlat qarzlari bo‘yicha ma’lumot

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

choraklik

jadvallar

20-kungacha

4.

Kafolatlangan tashqi qarz bo‘yicha ma’lumotlar

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

choraklik

jadvallar

20-kuni

5.

Mahalliy budjet ijrosi

Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha, budjet tizimi budjetlari daromadlari va xarajatlari tasnifining kodlari bo‘yicha

choraklik

yillik

7-kuni

may

6.

2019-yil uchun asosiy vositalar harakati to‘g‘risida hisobot:

yil boshiga

yil oxiriga

kirib kelgan, chiqib ketgan(moddalar bo‘yicha)

O‘zbekiston Respublikasi, vazirliklar va idoralar bo‘yicha (respublikaga bo‘ysinuvchi)

yillik

may

(5-sonli shakl, vazirlik va idoralarning yillik buxgalteriya balanslari)

7.

2019-yil uchun budjet tashkilotlarining asosiy vositalari to‘g‘risida ma’lumotlar:

yil boshiga

yil oxiriga

Qoraqalpog‘iston Respubli?asi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yi?a, (mahalliy hokimiyatlarga bo‘ysinuvchi)

yillik

may

(5-sonli shakl)

8.

2019-yilda asosiy vositalarning eskirish� (amortizatsiyasi) to‘g‘risida ma’lumotlar:

yil boshiga

yil oxiriga

yil uchun

Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, vazirliklar va idoralar bo‘yicha

yillik

may

(5-sonli shakl, vazirlik va idoralarning yillik buxgalteriya balanslari)

9.

Nafaqalarni to‘lash uchun respublika va mahalliy budjet mablag‘larining xarajati

(idoraviy ma’lumotlar)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

choraklik

jadvallar

10-kungacha

10.

Konsolidatsiyalashgan budjet

O‘zbekiston Respublikasi, budjet tizimi budjetlari daromadlari va xarajatlari tasnifining kodlari bo‘yicha

choraklik

jadvallar

25-kuni

O‘zbekiston Respublikasi, budjet tizimi darajalari, budjet tizimi budjetlari daromadlari va xarajatlari tasnifining kodlari bo‘yicha

yillik

jadvallar

may

11

Davlat internat muassasalarini saqlash uchun Davlat budjeti xarajatlari-davlat muassasasi turi bo‘yicha (idoraviy ma’lumotlar)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

jadvallar

fevral

12

Ijtimoiy himoya uchun Davlat budjeti xarajatlari

(idoraviy ma’lumotlar)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

jadvallar

fevral

13

Ijtimoiy nafaqalar bo‘yicha ma’lumotlar to‘plami

(idoraviy ma’lumotlar)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

jadvallar

fevral

14.

Ta’lim, sog‘liqni saqlash va ijtimoiy himoya uchun davlat xarajatlarining umumiy davlat xarajatlaridagi ulushi to‘g‘risidagi ma’lumotlar

(Milliy BRM indikatori 1.a.2)

O‘zbekiston Respublikasi, ta’lim, sog‘liqni saqlash va ijtimoiy himoya

yillik

jadvallar

aprel

15.

Aholi jon boshiga madaniyatni rivojlantirish uchun davlat xarajatlari to‘g‘risida ma’lumot

(Milliy BRM indikatori 11.4.1)

O‘zbekiston Respublikasibo‘yicha

yillik

jadvallar

aprel

16.

Hukumatning birlamchi xarajatlarining dastlabki qabul qilingan budjet xarajatlariga nisbati to‘g‘risidagi ma’lumotlar, sektorlar bo‘yicha (budjet tasnifi kodi yoki shunga o‘xshash toifalar bo‘yicha)

(Milliy BRM indikatori 16.6.1)

O‘zbekiston Respublikasibo‘yicha

yillik

jadvallar

aprel

17.

Davlatning yalpi daromadlarining YIMga nisbati to‘g‘risida ma’lumot, foizda, shakllanish manbalari bo‘yicha (Milliy BRM indikatori 17.1.1)

O‘zbekiston Respublikasibo‘yicha

yillik

jadvallar

aprel

18.

Ichki soliqlar hisobidan moliyalashtiriladigan respublika budjetining ulushi to‘g‘risida ma’lumot

(Milliy BRM indikatori 17.1.2)

O‘zbekiston Respublikasibo‘yicha

yillik

jadvallar

aprel

19.

Aholini ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash:

-bola parvarishi bo‘yicha nafaqa

-bolali oilalar uchun nafaqa

-moddiy yordam

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

choraklik

25-kuni

Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat personallashtirish markazi

1.

Mamlakatdan chiqib ketgan va mamlakatga kirib kelgan O‘zbekiston Respublikasi fuqarolarining taqsimlanishi to‘g‘risida ma’lumot

(idoraviy ma’lumotlar)

O‘zbekiston Respublikasi, davlatlar, safar maqsadlari bo‘yicha

oylik

5-kungacha

Davlat xavfsizlik xizmati Chegara qo‘shinlari

1.

O‘zbekiston Respublikasiga kirib kelgan va O‘zbekiston Respublikasidan chiqib ketgan va xorij fuqarolarining taqsimlanishi to‘g‘risida ma’lumot

(idoraviy ma’lumotlar)

O‘zbekiston Respublikasi, davlatlar, safar maqsadlari bo‘yicha

oylik

5-kungacha

Davlat bojxona qo‘mitasi

1.

Tovarlar tashqi savdosi ma’lumotlari bazasi bo‘yicha dastlabki ma’lumotlar

(bojxona yuk deklaratsiyasi)

O‘zbekiston Respublikasi,
tovarlar guruhi bo‘yicha

oylik

7-kungacha

2.

Tovarlar tashqi savdosi ma’lumotlari bazasi bo‘yicha aniqlashtirilgan ma’lumotlar

(bojxona yuk deklaratsiyasi)

O‘zbekiston Respublikasi,
tovarlar guruhi bo‘yicha

yillik

15-yanvar

3.

Deklaratsiya to‘ldirmasdan jismoniy shaxslar tomonidan olib chiqib ketilayotgan meva-sabzavot mahsulotlari hajmi

O‘zbekiston Respublikasi,
tovarlar guruhi bo‘yicha

oylik

taxliliy ja�val

7-kungacha

4.

Deklaratsiya to‘ldirmasdan O‘zbekiston Respublikasidan jismoniy shaxslar tomonidan olib chiqilayotgan tovarlar kuzatuvi (meva va sabzavotdan tashqari)

(tanlanma kuzatuvlar materiallari)

O‘zbekiston Respublikasi,
tovarlar guruhi bo‘yicha

oylik

taxliliy jadval

1-kungacha

5.

Budjetga bojxona to‘lovlari tushumi

O‘zbekiston Respublikasi,
to‘lov turlari bo‘yicha

choraklik

7-kuni

6.

Bojxona chegaralari orqali olib o‘tilgan yuklar

(3-sonli “Bojxona chegaralari orqali olib o‘tilgan yuklar to‘g‘risida” giidoraviy statistika hisoboti shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, transport turlari bo‘yicha

choraklik

8-kuni

7.

DBQ pensionerlari soni va DBQ pensionerlariga tayinlangan pensiyalar

(1-ijtimoiy “Pensionerlar soni va ularga tayinlangan pensiyalar to‘g‘risida hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

4-martdan kechiktirmay

8.

DBQda ishlovchi pensionerlar soni

(1-ijtimoiy “Pensionerlar soni va ularga tayinlangan pensiyalar to‘g‘risida hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

4-martdan kechiktirmay

9.

Avtomobil transportida xalqaro yuk tashishlar to‘g‘risida ma’lumot

(Avtomobil transportida xalqaro yuk tashishlar to‘g‘risidagi idoraviy statistika hisoboti shakli)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yillik

11-yanvar

Huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurash bo‘yicha Respublika idoralararo komissiyasi

1.

Huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurash to‘g‘risida ma’lumot

(jadvallar)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

choraklik

jadvallar

25-kungacha

Davlat soliq qo‘mitasi

1.

Budjetga soliq va majburiy to‘lovlarning tushishi:

dastlabki ma’lumotlar

aniqlik kiritilgan ma’lumotlar

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, soliq to‘lovlari turlari bo‘yicha

oylik,

choraklik

7-kuni

16-kuni

2.

KTYADR va STIRYaR ma’lumotlar bazasida mavjud yuridik shaxslar to‘g‘risidagi ma’lumotlarni elektron shaklda idoralararo almashish

(elektron ma’lumotlar bazasi)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

oylik

10-kungacha

3.

Davlat ro‘yxatidan o‘tgan yakka tartibdagi tadbirkorlar soni va ular tomonidan to‘langan soliq summalari to‘g‘risida ma’lumot

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, faoliyat turlari bo‘yicha

oylik

20-kuni

4.

Jismoniy shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlarga hisoblangan soliqlar hamda boshqa majburiy to‘lovlar (yig‘imlar, badallar va xokazolar) to‘g‘risida ma’lumot

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

choraklik

jadvallar

10-kungacha

5.

Tashkilotlarning moliyaviy hisobotlari alohida ko‘rsatkichlari to‘g‘risida ma’lumot:

-dastlabki

-yakuniy

(moliyaviy hisobot)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha

yillik

26-fevral,

25-may

6.

Soliq organlarida yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro‘yxatdan o‘tgan, nogironligi bo‘lgan shaxslar to‘g‘risida yil yakuni bo‘yicha ma’lumot

(idoraviy ma’lumot)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

25-fevral

Maktabgacha ta’lim vazirligi

1.

Oilaviy nodavlat maktabgacha ta’lim muassasalarida tarbiyalanuvchi bolalarning yoshi va jinsi bo‘yichama’lumot

(idoraviy ma’lumotlar)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

jadvallar

10-fevral

Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi

1.

Pochta, telefon, radio aloqasi, radioeshittirish, televizion efir, kabelli eshittirish

(idoraviy statistika hisoboti shakllari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

24 ap�el

2.

Imkoniyati cheklangan shaxslar uchun qo‘shimcha qulayliklar bilan ta’minlangan davlat tashkilotlarining veb-saytlari soni (kontrastni qo‘shish, shriftni kattalashtirish, ovoz jo‘rligi funksiyalari va boshqalar)

(Idoraviy ma’lumotlar)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

25-mart

3.

Texnologiyalar bo‘yicha uyali aloqa tarmoqlari bilan qamrab olingan aholi ulushi to‘g‘risida ma’lumot

(Milliy BRM indikatori 9.s.1)

O‘zbekiston Respublikasi, texnologiyalar bo‘yicha

yillik

jadvallar

aprel

4.

Internetdan foydalanayotgan aholining ulushi to‘g‘risida ma’lumot

(Milliy BRM indikatori 17.8.1)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

jadvallar

aprel

O‘zbekiston milliy teleradiokompaniyasi

1.

Surdo tarjima bilan yoki o‘tuvchi yozuvlar bilan birga olib borilayotgan teleko‘rsatuvlar soni

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

25-mart

(idoraviy ma’lumot)

“UZBEKISTANAIRPORTS” aksiyadorlik jamiyati

1.

Havo transportida yo‘lovchi va yuk tashish

(Havo transportida yo‘lovch? va yuk tashish to‘g‘risidagi idoraviy statistika hi?oboti ?akli)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

choraklik

5-kunga

2.

Havo kemalarining so‘nggi qatnov manziliga yetib kelishi

(Havo kemalarining so‘nggi qatnov manziliga yetib kelishi to‘g‘risidagi idoraviy statistika hisoboti shakli)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

choraklik

6-kunga

“UZBEKISTANAIRWAYS” aksiyadorlik jamiyati

1.

Havo transportida yo‘lovchi va yuk tashish

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

choraklik

5-kunga

(Havo transportida yo‘lovchi va yuk tashish to‘g‘risidagi idoraviy statistika hisoboti shakli)

O‘zbekiston temir yo‘llari aksiyadorlik jamiyati

1.

Umumiy foydalanishdagi temir yo‘l transporti faoliyatining asosiy ko‘rsatkichlari

(Temir yo‘l transportida yo‘lovchi va yuk tashish to‘g‘risidagi idoraviy statistika hisoboti shakli)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

choraklik

4-kunga

2.

Yo‘lovchi va yuk jo‘natish to‘g‘risida ma’lumot

(SO-11 “Stansiyalar bo‘yicha jo‘natilgan va qabul qilingan yuklar to‘g‘risida”, SO-27 “Stansiyalar bo‘yicha jo‘natilgan yo‘lovchilar to‘g‘risida”gi idoraviy statistika hisoboti shakllari)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, yuk turlari va qatnov turlari bo‘yicha

yillik

5-mart

3.

Temir yo‘llarning foydalaniladigan uzunligi, shu jumladan elektrlashtirilgani

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

5-mart

Davlat aktivlarini boshqarish agentligi

1.

Davlat korxonalari va obyektlarini xususiylashtirish jarayonlari ko‘rsatkichlari

(1-shakl “Korxonani xususiylashtirish to‘g‘risida hisobot”)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

choraklik

5-kunga

2.

Korxonalar pasportini yuritish uchun ustav fondida davlat ulushi mavjud tijorat korxonalari ro‘yxati

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yillik

jadval

1-martgacha

3.

Bankrot deb e’lon qilingan xo‘jalik yurituvchi subyektlar bo‘yicha ma’lumot

(idoraviy ma’lumotlar)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

oylik

3-kunga

Monopoliyaga qarshi kurashish qo‘mitasi

1.

O‘zbekiston Respublikasi tovar va moliya bozorlarida ustun mavqeni egallab turgan korxonalarning Davlat reyestri ma’lumoti

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

choraklik

jadvallar

3-kunga

Markaziy bank

1.

Pul mablag‘larining ish haqi, dividendlar, pensiyalar, nafaqalar va stipendiyalarni to‘lashga qilingan xarajatlari to‘g‘risida ma’lumot

(idoraviy ma’lumotlar)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

choraklik

jadvallar

hisobot davridan keyingi oyning
10-kunigacha

2.

Ti�orat banklari va boshqa moliyaviy institutlar tomonidan jismoniy shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlarga hisoblangan foizlar va dividendlar to‘g‘risida ma’lumot

(idoraviy ma’lumotlar)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

choraklik

jadvallar

hisobot davridan keyingi oyning
10-kunigacha

3.

Xorijiy davlatlardan va xorijiy davlatlarga pul o‘tkazmalari to‘g‘risida ma’lumot

(idoraviy ma’lumotlar)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

choraklik

jadvallar

hisobot davridan keyingi oyning
10-kunigacha

4.

Eksport-import muomalalari bo‘yicha valyuta mablag‘lari harakati to‘g‘risidagi ma’lumotlar

O‘zbekiston Respublikasi, banklar bo‘yicha, yuridik shaxslar va xususiy tadbirkorlar bo‘yichajamlanma ma’lumotlar

oylik

jadvallar

hisobot davridan keyingi oyning
15-kunigacha

5.

Markaziy bankning yalpi ishlab chiqarish va oraliq iste’moli to‘g‘risida ma’lumot

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

choraklik

jadvallar

hisobot davridan keyingi oyning
10-kunigacha

6.

Berilgan kreditlar, qabul qilingan depozitlar qoldiqlari (milliy va xorijiy valyutada) va ular bo‘yicha foizli daromadlar va xarajatlar to‘g‘risida ma’lumot

O‘zbekiston Respublikasi, tijorat banklari va boshqa moliyaviy vositachilar

dastlabki ma’lumotlar

choraklik

jadvallar

hisobot davridan keyingi oyning
10-kunigacha

choraklar bo‘yicha yakuniy ma’lumotlar

yillik

jadvallar

iyun

7.

O‘zbekiston Respublikasi to‘lov balansi

O‘zbekiston Respublikasi, to‘lov balansining tarkibi bo‘yicha

choraklik

jadvallar

hisobot davri tugagandan keyingi 90-kuni

8.

O‘zbekiston Respublikasining xalqaro investitsion holati

O‘zbekiston Respublikasi, xalqaro investitsion holatning tarkibi bo‘yicha

choraklik

jadvallar

hisobot davri tugagandan keyingi 90-kuni

9.

Jismoniy shaxslarning omonatlari

O‘zbekiston Respublikasi,
valyuta turlari bo‘yicha

oylik

jadvallar

hisobot davri tugagandan keyingi
15-kuni

10.

Kredit tashkilotlari faoliyatining asosiy ko‘rsatkichlari

O‘zbekiston Respublikasi,
kredit turlari bo‘yicha

oylik

jadvallar

hisobot davri tugagandan keyingi
15-kuni

11.

Pul �azasi va pul agregatlari

O‘zbekiston Respublikasi,
pul agregatlari bo‘yicha

choraklik

jadvallar

hisobot davri tugagandan keyingi
15-kuni

12.

Muomaladagi pullarni chiqarish/olib qo‘yish(-)

O‘zbekiston Respublikasi,
oylar bo‘yicha

yillik

jadvallar

2-mart

13.

Milliy valyutaning Rossiya rubli, AQSh dollari va Yevroga nisbatan kurslari

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

oylik

jadvallar

hisobot davri tugagandan keyingi
15-kuni

choraklik

jadvallar

hisobot davri tugagandan keyingi
15-kuni

14.

Bank kartalari soni

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yillik

jadvallar

2-mart

15.

100000 katta yoshdagilarga nisbatan bank muassasalari soni to‘g‘risidagi ma’lumot

(Milliy BRM indikatori 8.10.1)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yillik

jadvallar

iyul

16.

100000 katta yoshdagilarga nisbatan bankdagi omonatlar soni to‘g‘risidagi ma’lumot

(Milliy BRM indikatori 8.10.2)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

jadvallar

iyul

17.

Kredit yoki kredit liniyasiga ega bo‘lgan kichik korxonalar va mikrofirmalar soni to‘g‘risidagi ma’lumot

(Milliy BRM indikatori 9.3.2)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

jadvallar

aprel

18.

Pul o‘tkazmalari hajmi to‘g‘risidagi ma’lumot (AQSh dollarida)

(Milliy BRM indikatori 17.3.2.1)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yillik

jadvallar

aprel

19.

Tijorat banklari tomonidan jalb qilingan xorijiy kreditlar bo‘yicha o‘zlashtirilgan mablag‘larning banklar tomonidan ajratilgan kreditlarning umumiy miqdoriga nisbati to‘g‘risidagi ma’lumot

(Milliy BRM indikatori 17.3.2.2)

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

yillik

jadvallar

aprel

“Xalq banki”

1.

Fuqarolarga hisoblangan va to‘langan jamg‘arib boriladigan pensiya badallari to‘g‘risida ma’lumot

(idoraviy ma’lumotlar)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

choraklik

jadvallar

10-kungacha

2.

Jamg‘arib boriladigan pensiya tizimi mablag‘larini investi?iya qilishdan olingan daromadlar va jamg‘arib boriladigan pensiya tizimini boshqarish bo‘yicha xarajatlar

O‘zbekiston Respublikasi, daromadlar va xarajatlarning moddalari bo‘yicha

dastlabki ma’lumotlar

choraklik

jadvallar

10-kungacha

choraklar bo‘yicha yakuniy ma’lumotlar

yillik

jadvallar

iyun

3.

Fuqarolarga jamg‘arib boriladigan pensiya badallari qoldiq mablag‘lari bo‘yicha hisoblangan yillik foizlar

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

yillik

jadvallar

1-iyulgacha

Avtomobil yo‘llari davlat qo‘mitasi

1.

Umumiy foydalanishdagi avtomobil yo‘llari to‘g‘risida ma’lumot

(Umumiy foydalanishdagi avtomobil yo‘llari to‘g‘risidagi idoraviy statistika hisoboti shakli)

O‘zbekiston Respu�likasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, turlari bo‘yicha

yillik

jadvallar

15-mart

Tashqi ishlar vazirligi

1.

Borgan mamlakatida mehnat yoki tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirayotgan, konsullik muassasalarida hisobda turgan shaxslar soni to‘g‘risidagi ma’lumotlar

(idoraviy ma’lumotlar)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

choraklik

jadvallar

20-kungacha

Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar, shaharlar va tumanlar hokimliklari

1.

Turar joyga muhtojlar sifatida hisobga qo‘yilgan yetim bolalar va ota-ona qaramog‘idan mahrum bo‘lgan bolalar soni hamda turar joy uchun berilgan orderlar

(3-ijtimoiy “Turar joyga muhtojlar sifatida hisobga qo‘yilgan yetim bolalar va ota-ona qaramog‘idan mahrum bo‘lgan bolalar hamda turar joy uchun berilgan orderlar to‘g‘risida hisobot” shakli)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, shaharlar va tumanlar bo‘yicha

yillik

jadvallar

23-yanvar

2.

“Obod qishloq” va “Obod mahalla” kompleks dasturlari amalga oshirilishi yuzasidan ma’lumotlar

(idoraviy ma’lumotlar)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, shahar vatumanlar bo‘yicha

choraklik

20-kuni

3.

“Kaliti bilan” va sotish uchun mo‘ljallangan obyektlar qurilishi bo‘yicha ma’lumot

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, shahar vatumanlar, tadbirkorlik subyektlar bo‘yicha

yilda ikki martda

5-fevral
5-avgust

Transport vazirligi

1.

Nogironligi bo‘lgan shaxslar foydalanishi uchun qulayligi mavjud jamoat transportlari (avtobuslar) soni to‘g‘risida ma’lumot

(idoraviy ma’lumotlar)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri

yillik

jadvallar

fevral

2.

Avtomobil transportida yo‘lovchilar va yuklarni tashish faoliyatini litsenziyalash to‘g‘risida va yo‘nalishlar bo‘yicha korxona va tashkilotlarning mavjud litsenziya kartochkalari to‘g‘risida ma’lumotlar

(idoraviy ma’lumotlar)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo‘yicha

choraklik

jadvallar

3-kuni

“O‘zbekneftgaz” aksiyadorlik jamiyati

1.

“Obod qishloq” va “Obod mahalla” kompleks dasturlari amalga oshirilishi yuzasidan ma’lumotlar

(idoraviy ma’lumotlar)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, shahar va tumanlar bo‘yicha

choraklik

20-kuni

“Hududiy elektr tarmoqlari” aksiyadorlik jamiyati

1.

“Obod qishloq” va “Obod mahalla” kompleks dasturlari amalga oshirilishi yuzasidan ma’lumotlar

(idoraviy ma’lumotlar)

O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, shahar vatumanlar bo‘yicha

choraklik

20-kuni

III. Rasmiy statistik to‘plamlar, ochiq statistik ma’lumotlarning xalqaro almashinuvi

4 396 518,4

1. Rasmiy statistik to‘plamlar

1.

O‘zbekiston demografik yillik to‘plami

yilda bir marta

to‘plam

iyul

2.

O‘zbekiston hududlarining yillik statistik to‘plami

yilda bir marta

to‘plam

avgust

3.

O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi

yilda bir marta

to‘plam

avgust

4.

O‘zbekiston raqamlarda

yilda bir marta

to‘plam

sentyabr

5.

O‘zbekistonda ijtimoiy rivojlanish va turmush darajasi

yilda bir marta

to‘plam

sentyabr

6.

O‘zbekiston sanoati

yilda bir marta

to‘plam

sentyabr

7.

O‘zbekistonda qurilish

yilda bir marta

to‘plam

sentyabr

8.

O‘zbekistonda mehnat va bandlik

yilda bir marta

to‘plam

oktyabr

9.

O‘zbekistonda savdo

yilda bir marta

to‘plam

oktyabr

10.

O‘zbekistonda transport va aloqa

yilda bir marta

to‘plam

oktyabr

11.

O‘zbekistonda kichik tadbirkorlik

yilda bir marta

to‘plam

oktyabr

12.

O‘zbekiston Respublikasi ayollari va erkaklari

yilda bir marta

to‘plam

noyabr

13.

O‘zbekistonda turizm

ikki yilda
bir marta

to‘plam

noyabr

14.

Hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy holati(joylardagi statistika organlari shakllantiradi)

choraklik

to‘plam

grafik asosida

15.

Tuman (shahar)larning ijtimoiy-iqtisodiy holati(joylardagi statistika organlari shakllantiradi)

yilda bir marta

to‘plam

grafik asosida

16.

O‘zbekistonda barqaror rivojlanish maqsadlari

yilda bir marta

to‘plam

oktyabr

2. Xalqaro tashkilotlarning savolnomalariga muvofiq Davlat statistika qo‘mitasi tomonidan taqdim etiladigan statistik ma’lumotlar

BMTning Statistika bo‘limi

1.

Sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish statistikasi bo‘yicha yillik to‘plam uchun savolnoma

yillik

so‘rov bo‘yicha

2

“Oylik statistik byulleten” savolnomasi (OSB)

oylik

hisobot oyidan so‘ng 25-kungacha

3.

Demografik yillik to‘plam. Xalqaro sayohat va migratsiya bo‘yicha savolnoma

yillik

so‘rov bo‘yicha

4.

Demografik yillik to‘plam: aholi sonini baholash bo‘yicha savolnoma

yillik

so‘rov bo‘yicha

5.

Demografik yillik to‘plam: aholining tabiiy harakati bo‘yicha savolnoma

yillik

so‘rov bo‘yicha

6.

Milliy hisoblar bo‘yicha savolnoma

yillik

grafik bo‘yicha

7.

Energiya statistikasi bo‘yicha yillik savolnoma

yillik

so‘rov bo‘yicha

8.

Xizmatlar xalqaro savdosi statistikasi bo‘yicha savolnoma

yillik

so‘rov bo‘yicha

BMT Ayollar tashkiloti

9.

Milliy statistika idoralari veb-saytlarining ochiqligi bo‘yicha savolnoma

so‘rov bo‘yicha

grafik bo‘yicha

BMTning Atrof muhit bo‘yicha tashkiloti / BMTning Statistika bo‘limi

10.

Atrof muhit bo‘yicha savolnoma

so‘rov bo‘yicha

grafik bo‘yicha

BMTning Yevropa iqtisodiy komissiyasi statistika bo‘limi (BMT YIK)

11.

O‘rmon xo‘jaligi bo‘yicha savolnoma umumiy savolnoma (BMT YIK/FAO/Yevrostat/Tropik daraxtlar xalqaro tashkiloti (TDXT))

so‘rov bo‘yicha

grafik bo‘yicha

12.

Milliy hisoblar bo‘yicha savolnoma

yillik

so‘rov bo‘yicha

13.

Gender statistikasi bo‘yicha savolnoma

so‘rov bo‘yicha

grafik bo‘yicha

14.

Xalqaro migratsiya statistikasi bo‘yicha savolnoma

so‘rov bo‘yicha

grafik bo‘yicha

15.

Yo‘l statistikasi bo‘yicha savolnoma

so‘rov bo‘yicha

grafik bo‘yicha

EVROSTAT

16.

Transport statistikasi bo‘yicha umumiy savolnoma (EVROSTAT/MTF/EEK OON )

yillik

so‘rov bo‘yicha

YUNESKO statistika instituti

17.

Rasmiy ta’lim bo‘yicha savolnoma. Milliy ta’lim tizimi.

so‘rov bo‘yicha

grafik bo‘yicha

18.

Rasmiy ta’lim bo‘yicha savolnoma. O‘quvchilar va o‘qituvchilar (THST 0-4)

so‘rov bo‘yicha

grafik bo‘yicha

19.

Rasmiy ta’lim bo‘yicha savolnoma. O‘quvchilar va o‘qituvchilar (THST 5-8)

so‘rov bo‘yicha

grafik bo‘yicha

20.

Ta’lim darajasi statistikasi bo‘yicha savolnoma

so‘rov bo‘yicha

grafik bo‘yicha

21.

Savodxonlik statistikasi bo‘yicha savolnoma

so‘rov bo‘yicha

grafik bo‘yicha

22.

Ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlanmalari (ITTKI) statistikasi bo‘yicha savolnoma

so‘rov bo‘yicha

grafik bo‘yicha

23.

Innovatsiya statistikasi bo‘yicha sa�olnoma (Qayta ishlash sanoati)

so‘rov bo‘yicha

grafik bo‘yicha

24.

To‘liq metrajli filmlar statistikasi bo‘yicha savolnoma-UIS /CC/F

so‘rov bo‘yicha

grafik bo‘yicha

25.

Raqamli savodxonlik ko‘nikmalari bo‘yicha uy xo‘jaliklarini baholash natijalari

so‘rov bo‘yicha

grafik bo‘yicha

26.

Funksional savodxonlik va hisoblash qobiliyatlari bo‘yicha uy xo‘jaliklarini baholash natijalari

so‘rov bo‘yicha

grafik asosida

27.

Uy xo‘jaliklarining AKT sohasidagi bilimlarni baholash natijalari

so‘rov bo‘yicha

grafik bo‘yicha

MDH Statistika qo‘mitasi

28.

MDH mamlakatlari doirasida statistik ma’lumotlarni davlatlararo almashish uchun savolnomalar

oylik

hisobot oyidan so‘ng 25 kungacha

29.

MDH mamlakatlari bo‘yicha statistik to‘plam uchun jadvallar

yillik

so‘rov bo‘yicha

YUNISEF

30.

Mamlakatlar tomonidan ma’lumot taqdim etish va tasdiqlash (CRAVE): Bolalar huquqlari va ular uchun shart-sharoitlar bo‘yicha ko‘rsatkichlar

so‘rov bo‘yicha

grafik bo‘yicha

31.

Barqaror rivojlanish maqsadlari bo‘yicha savolnomalar

so‘rov bo‘yicha

grafik bo‘yicha

Osiyo va Tinch okeani uchun iqtisodiy va ijtimoiy komissiya (OTOIIK)

32.

Nogironlik statistikasi bo‘yicha savolnoma

so‘rov bo‘yicha

grafik bo‘yicha

Xalqaro Mehnat Tashkilotining Statistika departamenti

33.

Mehnat bozori bo‘yicha savolnoma (ILOSTAT)

so‘rov bo‘yicha

grafik bo‘yicha

34.

Xalqaro mehnat migratsiyasi bo‘yicha savolnoma (ILMS)

so‘rov bo‘yicha

grafik bo‘yicha

Iqtisodiy Hamkorlik va Taraqqiyot Tashkiloti (IHTT)

35.

IHTTning O‘zbekiston uchun hududiy savolnomasi

so‘rov bo‘yicha

grafik bo‘yicha

Osiyo Taraqqiyot Banki

36.

Osiyo va Tinch okeani bo‘yicha asosiy ko‘rsatkichlar

so‘rov bo‘yicha

grafik bo‘yicha

Xalqaro Energetika agentligi

37.

Energiya balansi savolnomalari

so‘rov bo‘yicha

grafik asosida

BMTning Oziq-ovqat va qishloq xo‘jaligi tashkiloti (FAO)

38.

Mayda baliqchilik bo‘yicha savolnoma

so‘rov bo‘yicha

grafik bo‘yicha

39.

Baliq ovlash bo‘yicha savolnoma

so‘rov bo‘yicha

grafik bo‘yicha

40.

Dexqonchilik va chorvachilik mahsulotlaridan foydalanish va ularni ishlab chiqarish ma’lumotlari bo‘yicha savolnoma

so‘rov bo‘yicha

grafik bo‘yicha

41.

Qishloq xo‘jaligi va suv resurslari bo‘yicha Global informatsion tizimlar FAO (AQUASTAT) orqali ma’lumot to‘plash

so‘rov ?o‘y??a

grafik asosida

Islom Hamkorlik Tashkilotining Islomiy davlatlar uchun statistik iqtisodiy va ijtimoiy tadqiqotlar hamda treninglar markazi (SESRIC)

42.

Strategik qarashlar (rejalar) bo‘yicha savolnoma

so‘rov bo‘yicha

grafik bo‘yicha

43.

Statistik salohiyatni mustahkamlash dasturi bo‘yicha savolnoma

so‘rov bo‘yicha

grafik bo‘yicha

Xalqaro Elektroaloqa Ittifoqi

44.

Uy xo‘jaliklarining AKTdan foydalanishi bo‘yicha savolnoma

so‘rov bo‘yicha

grafik bo‘yicha

3. Xalqaro tashkilotlarning ma’lumotlar bazalari

45.

XVJning k-MTUT doirasida Yig‘ma Ma’lumotlarning Milliy sahifasi”da e’lon qilinadigan ma’lumotlar

oylik

grafik bo‘yicha

46.

BMTning COMTRADE” ma’lumotlar bazasida tovarlar savdosi bo‘yicha e’lon qilinadigan ma’lumotlar

oylik

hisobot oyidan so‘ng 25-kungacha

47.

YUNISEF TransMonEE ma’lumotlar bazasida e’lon qilinadigan ma’lumotlar

so‘rov bo‘yicha

grafik bo‘yicha

4. Bir martalik so‘rovlar

48.

O‘zbekiston Respublikasi hududidagi va undan tashqaridagi chet el vakolatxonalari, yuridik va jismoniy shaxslar so‘rovi asosida statistik ma’lumotlar taqdim etish

so‘rov bo‘yicha

so‘rov kelib tushganidan keyin

5. Boshqa davlatlar statistika tashkilotlari bilan ma’lumot almashinuvi

49.

Boshqa davlatlar statistika idoralari bilan statistik ma’lumotlar va nashrlar almashinuvi

choraklik

hisobot choragidan so‘ng 40 kun ichida

6. Ma’lumotlarni rasmiy saytda e’lon qilish

50.

Xalqaro statistika” sahifasining” MDH statistika qo‘mitasi shakllari” bo‘limidagi zarur statistik ko‘rsatkichlarni 3 ta tilda e’lon qilib borish

doimiy

grafik bo‘yicha

51.

Xalqaro statistika”sahifasining “Xalqaro moliyaviy statistika” bo‘limidagi zarur statistik ko‘rsatkichlarni 3 ta tilda e’lon qilib borish

doimiy

grafik bo‘yicha

52.

Xalqaro statistika”sahifasida mamlakatlar kesimida statistik ko‘rsatkichlarni shakllantirish va 3 ta tilda e’lon qilib borish

doimiy

grafik bo‘yicha

Jami Davlat statistika ishlari dasturining bajarilish qiymati: 109132215,0*

O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasida axborot-kommunikatsiya tizimlari uskunalarini yangilash (ming so‘m):

9 981 900,0**

O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi huzuridagi Kadrlar malakasini oshirish va statistik tadqiqotlar instituti o‘quv binosini hamda muhandislik-kommunikatsiya tarmoqlarini modernizatsiya va rekonstruksiya qilish (ming so‘m):

1 000 000,0***

Jami Dastur bo‘yicha: 120114115,0