LexUZ sharhi
2. Agar 1-band qoidalariga muvofiq, jismoniy shaxs ikkala Ahdlashuvchi Davlatning rezidenti bo‘lsa, uning maqomi quyidagi tarzda belgilanadi:
3. Agar 1-band qoidalariga muvofiq, jismoniy shaxs bo‘lmagan shaxs Ahdlashuvchi Davlatlardan har ikkalasining rezidenti bo‘lsa, unda u tashkil topgan joy Davlatning rezidenti hisoblanadi.
f) doimiy faoliyat joyining a — e) kichik bandlarida eslatib o‘tilgan faoliyat turlarining har qanday kombinatsiyalashuvi uchungina bunday doimiy faoliyat joyining faoliyati ana shu kombinatsiyalashuvi natijasi, tayyorgarlik yoki yordamchi tusda bo‘lgan taqdirda saqlab turilishi.
5. Ushbu modda 1 va 2-bandlarning qoidalariga qaramay, agar ushbu moddaning 6-bandi tatbiq etiladigan mustaqil maqomli agentdan o‘zga bo‘lgan shaxs Ahdlashuvchi Davlatda boshqa Ahdlashuvchi Davlat korxonasi nomidan ish yuritsa, bu korxona birinchi eslatib o‘tilgan Davlatda ana shu korxona uchun ushbu shaxs tomonidan ko‘rsatilgan har qanday faoliyatga nisbatan doimiy muassasaga ega deb hisoblanadi, agar:
b) u, birinchi eslatilgan Davlatda korxonaga tegishli bo‘lgan tovarlar yoki buyumlar zaxirasiga ega bo‘lib, korxona uchun yoki uning nomidan muntazam ravishda sotsa, agarda bunday shaxsning faoliyati 4-bandda eslatib o‘tilganlar bilan cheklanib qolmasa, agar faoliyat shu bandning qoidalariga binoan doimiy faoliyat joyi orqali amalga oshirilsa, ushbu band qoidalariga muvofiq, doimiy faoliyat joyidan doimiy muassasa hosil qilmaydi.
6. Ushbu moddaning avvalgi qoidalariga qaramay, Ahdlashuvchi Davlatning sug‘urta kompaniyasi, agar u boshqa Davlat hududida mukofot to‘plasa yoki 7-bandga taalluqli bo‘lgan mustaqil maqomli agentdan o‘zga shaxs orqali u yerda bo‘lishi mumkin bo‘lgan xatarni sug‘urta qilsa, qayta sug‘urta qilish bundan mustasno, boshqa Ahdlashuvchi Davlatda doimiy muassasaga ega deb hisoblanadi.
3. 1-band qoidalari ko‘chmas mulkdan to‘g‘ridan to‘g‘rifoydalanish, ijaraga berish yoki boshqa har qanday shaklda foydalanishdan olinadigan daromadga nisbatan qo‘llaniladi.
4. 1 va 3-band qoidalari korxonaning ko‘chmas mulkidan olgan daromadlariga va mustaqil shaxsiy xizmatlarni amalga oshirish uchun foydalanadigan ko‘chmas mulkdan olgan daromadlariga ham qo‘llaniladi.
2. 3-band qoidalariga muvofiq, agar bir Ahdlashuvchi Davlatning korxonasi boshqa Ahdlashuvchi Davlatda joylashgan doimiy muassasa orqali tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirayotgan bo‘lsa, har bir Ahdlashuvchi Davlatda bunday doimiy muassasaga hisoblanadigan foyda u alohida va mustaqil korxona sifatida xuddi shunday yoki shunga o‘xshash faoliyatni xuddi shunday yoki shunga o‘xshash shartlar asosida amalga oshirib doimiy muassasa hisoblangan korxonadan mutlaqo mustaqil ravishda ish ko‘rib olishi mumkin bo‘lgan foyda kabi o‘tkaziladi.
4. Ahdlashuvchi Davlatda doimiy muassasaga tegishli bo‘lgan foydani korxona oladigan umumiy foyda miqdorini uning turli bo‘linmalariga mutanosib taqsimlash asosida aniqlash odatdagi amaliyot ekanligiga qaramay, 2-banddagi hech bir narsa amaliyotda ta’kidlanganidek, bu Davlatga shunday taqsimlash asosida soliq solinadigan foydani aniqlashga xalaqit bermaydi; taqsimlashning tanlangan usuli mana shu moddada mavjud bo‘lgan tamoyillarga muvofiq keladigan natijalarni berishi lozim.
2. 1-band qoidalari quyidagilarga nisbatan ham qo‘llaniladi:
3. 1 va 2-bandlarning qoidalari transport vositalaridan foydalanish bo‘yicha pulda, qo‘shma faoliyatda yoki xalqaro tashkilotda ishtirok etishdan olgan foydalarga nisbatan ham qo‘llaniladi.
3. 2-band qoidalariga qaramay:
1. Bir Ahdlashuvchi Davlat rezidentining 6-moddada ko‘rsatilgan va boshqa Ahdlashuvchi Davlatda joylashgan ko‘chmas mulkni boshqa shaxsga berishdan olinadigan daromadlar o‘sha boshqa Davlatda soliqqa tortilishi mumkin.
5. Ushbu moddaning 1, 2, 3 va 4-bandlarida qayd etilmagan istalgan boshqa mulkni boshqa shaxsga berishdan olinadigan daromadlar mulkni boshqa shaxsga berayotgan shaxs rezidenti hisoblangan Ahdlashuvchi Davlatda soliqqa tortiladi.
1. Mazkur Konvensiyaning 16, 17, 18 va 19-moddalarning qoidalarini hisobga olgan holda, bir Ahdlashuvchi Davlat rezidentining yollanma ishga nisbatan oladigan maoshi, ish haqi va shunga o‘xshash boshqa taqdirlash haqlari, agar yollanma ish boshqa Ahdlashuvchi Davlatda amalga oshirilmayotgan bo‘lsa, faqat ana shu Davlatda soliqqa tortiladi. Agar yollanma ish shu tarzda bajariladigan bo‘lsa, unda shu munosabat bilan olingan taqdirlash haqlari ana shu boshqa Davlatda soliqqa tortilishi mumkin.
2. Mazkur moddaning 1-band qoidalariga qaramay, Ahdlashuvchi Davlatlardan biri rezidentining boshqa Ahdlashuvchi Davlatda amalga oshiradigan yollanma xizmat uchun oladigan taqdirlash haqlari, agar quyidagi shartlar bajarilsa, faqat birinchi eslatilgan Davlatda soliqqa tortiladi:
1. 14 va 15-moddalarning qoidalariga qaramay, bir Ahdlashuvchi Davlat rezidentining teatr, kino, radio yoki televideniye artisti yoki musiqachi kabi san’at xodimi sifatida yoki sportchi sifatida boshqa Ahdlashuvchi Davlatda amalga oshirayotgan shaxsiy faoliyatidan oladigan daromadlari ana shu boshqa Davlatda soliqqa tortilishi mumkin.
3. Ushbu moddaning 1 va 2-bandlarning qoidalariga qaramay, san’at xodimi yoki sportchi tomonidan amalga oshirilayotgan faoliyati Ahdlashuvchi Davlatda amalga oshirilib, mazkur faoliyat shu Ahdlashuvchi Davlat yoki boshqa Ahdlashuvchi Davlatning ijtimoiy yoki davlat jamg‘armalari tomonidan, yoxud Ahdlashuvchi Davlatlar o‘rtasida madaniy sohadagi bitimlar yoki shartnomalar doirasida amalga oshirsa, mazkur moddada ko‘rsatilgan daromadlar Ahdlashuvchi Davlatda soliqdan ozod bo‘ladi. Shunday hollarda daromad faqat ushbu san’at xodimi yoki sportchi rezidenti bo‘lgan o‘sha Ahdlashuvchi Davlatda soliqqa tortiladi.
2. 15, 16 va 17-moddalarning qoidalari Ahdlashuvchi Davlat, yoki uning ma’muriy-hududiy bo‘linmalari yoki mahalliy hokimiyat organlari tomonidan amalga oshiriladigan tadbirkorlik faoliyatiga bog‘liq ko‘rsatilgan xizmatlarga nisbatan to‘lanadigan ish haqi, maosh va shunga o‘xshash taqdirlash haqlari va pensiyalarga nisbatan tatbiq etiladi.
2. 6-moddaning 2-bandida belgilangan ko‘chmas mulkdan olingan daromadni istisno etgan holda, agarda bunday daromadni oluvchi Ahdlashuvchi Davlat rezidenti bo‘la turib, boshqa Ahdlashuvchi Davlatda joylashgan doimiy muassasa orqali faoliyatini amalga oshirayotgan bo‘lsa yoki u yerda joylashgan doimiy bazadan mustaqil shaxsiy xizmatlarni amalga oshirayotgan bo‘lsa va daromad to‘lanadigan huquq yoki mulk haqiqatan ham bunday doimiy muassasa yoki baza bilan bog‘langan bo‘lsa, 1-band qoidalari qo‘llanilmaydi. Bu holatda, vaziyatga qarab, 7-modda va 14-moddalarning qoidalari qo‘llanadi.
1. Bir Ahdlashuvchi Davlatning rezidentiga tegishli bo‘lgan va boshqa Ahdlashuvchi Davlatda joylashgan, 6-moddada ko‘rsatilgan ko‘chmas mol-mulkdan iborat bo‘lgan kapital ana shu boshqa Davlatda soliqqa tortilishi mumkin.
b) Agarda Vengriya rezidenti 10, 11, 12-moddalarning qoidalariga muvofiq, O‘zbekistonda soliqqa tortilishi mumkin bo‘lgan daromadlarini olsa, Vengriya O‘zbekistonda ushlanadigan soliqqa teng qiymatni ana shu rezidentning daromad solig‘idan chegirma qilishga ruxsat beradi. Biroq, bunday chegirmalar O‘zbekistondan olingan shu kabi daromadlarga taalluqli bo‘lgan va bu chegirmalar amalga oshirilgunga qadar hisoblab chiqilgan soliqdan oshib ketmasligi lozim.
4. Istisno tariqasida 9-modda 1-bandi, 11-moddaning 7-bandi yoki 12-moddaning 6-bandi qoidalari qo‘llanilganida, bir Ahdlashuvchi Davlat korxonasining boshqa Ahdlashuvchi Davlat rezidentiga to‘laydigan foizlar, royaltilar va boshqa qarz to‘lovlari bunday korxonaning soliqqa tortiladigan daromadini aniqlash maqsadida, shu to‘lovlar birinchi eslatilgan Davlat rezidentiga to‘langan bo‘lsa, xuddi shu shartlar asosida chegirib tashlanadi.
6. Ushbu modda qoidalari, 2-band qoidalariga qaramay, har qanday turdagi va ta’riflangan soliqlarga nisbatan qo‘llaniladi.
Oldingi tahrirga qarang.
2. Ahdlashuvchi Davlatlardan biri tomonidan 1-bandga muvofiq olingan har qanday ma’lumot mazkur Davlatning milliy qonunchiligiga muvofiq olingan ma’lumot qanchalik maxfiy bo‘lsa, xuddi shunday maxfiy hisoblanadi hamda faqatgina 1-bandda eslatib o‘tilgan soliqlarga nisbatan baholash yoki yig‘ish, majburiy undirish yoxud sud ta’qibi yoki apellatsiyani ko‘rib chiqish hamda ko‘rsatib o‘tilganlarning barchasini nazorat qilish bilan shug‘ullanuvchi organ (sud va ma’muriy organlar bilan birga) va shaxslarga oshkor qilinishi mumkin. Bunday shaxs yoki organlar mazkur ma’lumotdan faqatgina ko‘rsatib o‘tilgan maqsadlarda foydalanishlari lozim. Ular bunday ma’lumotni ochiq sud majlisi yoki sud qarorlarida oshkor etishlari mumkin.
3. Har qanday holatda ham 1- va 2-bandlar qoidalari Ahdlashuvchi Davlatlarga quyidagi, majburiyatlarni yuklovchi me’yor sifatida talqin qilinmasligi lozim:
4. Agarda ma’lumot bir Ahdlashuvchi Davlat tomonidan ushbu moddaga muvofiq so‘ralgan bo‘lsa, boshqa Ahdlashuvchi Davlat bunday ma’lumotga o‘z soliq maqsadlari uchun ehtiyoj mavjud bo‘lmasa ham so‘ralayotgan ma’lumotni yig‘ish bo‘yicha tegishli choralarni ko‘rishi lozim. Avvalgi jumlada nazarda tutilgan majburiyat 3-band qoidalariga muvofiq cheklangan bo‘lib, biroq bunday cheklovlar hech qaysi bir holatda Ahdlashuvchi Davlatga faqatgina ichki manfaatlar mavjud emasligi sababli ma’lumot taqdim etishni rad qilish uchun ijozat beruvchi sifatida talqin qilinmasligi lozim.
5. Hech qaysi bir holatda 3-band qoidalari ma’lumot faqatgina bank, boshqa moliya muassasasi, nominal egalik qiluvchi yoxud agent yoki ishonchli boshqaruvchi sifatida harakat qilayotgan shaxsning tasarrufida ekanligi sababli uni taqdim etishni rad qilish uchun Ahdlashuvchi Davlatga ijozat beruvchi sifatida talqin qilmasligi lozim.