Ҳужжат рақами
1806
Орган
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги
Имзоланган сана
12.05.2008
Кучга кириш санаси
22.05.2008
Қўшимча ахборот
Улашиш
Hujjat 01.04.2016 sanasi holatiga
Amaldagi versiyaga o‘tish
O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2007-yil 10-apreldagi PQ-618-sonli “Sug‘urta xizmatlari bozorini yanada isloh qilish va rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarorining (O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2007-y., 15-son, 158-modda) ijrosini ta’minlash maqsadida va O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1992-yil 23-noyabrdagi 553-sonli qarori bilan tasdiqlangan O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi to‘g‘risidagi nizomga (O‘zbekiston Respublikasi Hukumat qarorlari to‘plami, 1992-yil, 12-son, 37-modda) muvofiq buyuraman:
Keyingi tahrirga qarang.
Mazkur Nizom “Sug‘urta faoliyati to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuni va O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2007-yil 10-apreldagi PQ-618-sonli “Sug‘urta xizmatlari bozorini yanada isloh qilish va rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qaroriga (O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2007-y., 15 son, 158-modda) muvofiq, sug‘urtalovchilarning (qayta sug‘urtalovchilarning) to‘lov qobiliyati normativlarini va ularni aniqlash tartibini, sug‘urtalovchilarning (qayta sug‘urtalovchilarning) aktivlarini joylashtirishga oid, shuningdek, qayta sug‘urta qilish operatsiyalariga oid talablarni belgilaydi.
b) umumiy sug‘urta sohasining 1 va 2 klasslari uchun tuzatuvchi koeffitsiyentni (mazkur Nizomning 11-bandiga muvofiq hisoblangan) quyidagi miqdorlarning eng kattasiga ko‘paytmasi:
Ushbu bandning “b” kichik bandi, agar hayotni sug‘urta qilish sohasida sug‘urta faoliyatini amalga oshiradigan sug‘urtalovchi umumiy sug‘urta sohasining 1 va 2 klasslari bo‘yicha ham sug‘urta faoliyatini amalga oshiradigan bo‘lsa, qo‘llaniladi.
Oldingi tahrirga qarang.
(15-bandning birinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi moliya vazirining 2015-yil 21-dekabrdagi 107-sonli buyrug‘i (ro‘yxat raqami 1806-3, 29.12.2015-y.) tahririda — O‘R QHT, 2015-y., 52-son, 650-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
(16-bandning birinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi moliya vazirining 2015-yil 21-dekabrdagi 107-sonli buyrug‘i (ro‘yxat raqami 1806-3, 29.12.2015-y.) tahririda — O‘R QHT, 2015-y., 52-son, 650-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
(17-band O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirining 2010-yil 24-dekabrdagi 109-sonli buyrug‘i (ro‘yxat raqami 1806-1, 27.12.2010-y.) tahririda —O‘R QHT, 2010-y., 52-son, 526-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
(18-band O‘zbekiston Respublikasi moliya vazirining 2014-yil 27-oktabrdagi 69-sonli buyrug‘i (ro‘yxat raqami 1806-2, 11.11.2014-y.) tahririda — O‘R QHT, 2014-y., 46-son, 554-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
(29-bandning birinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi moliya vazirining 2014-yil 27-oktabrdagi 69-sonli buyrug‘i (ro‘yxat raqami 1806-2, 11.11.2014-y.) tahririda — O‘R QHT, 2014-y., 46-son, 554-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
(29-bandning ikkinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi moliya vazirining 2014-yil 27-oktabrdagi 69-sonli buyrug‘i (ro‘yxat raqami 1806-2, 11.11.2014-y.) tahririda — O‘R QHT, 2014-y., 46-son, 554-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
(36-band O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirining 2010-yil 24-dekabrdagi 109-sonli buyrug‘i (ro‘yxat raqami 1806-1, 27.12.2010-y.) tahririda —O‘R QHT, 2010-y., 52-son, 526-modda)
39. Alohida tavakkalchiliklar bo‘yicha majburiyatlarning yo‘l qo‘yiladigan eng ko‘p miqdori va majburiyatlar jamining yo‘l qo‘yiladigan eng ko‘p miqdoriga, hamda sug‘urtalovchi (qayta sug‘urtalovchi) aktivlarini joylashtirishga oid talablarga rioya qilinganligi to‘g‘risidagi ma’lumotlar, mazkur Nizomning 3-ilovasiga muvofiq keltirilgan shakl bo‘yicha taqdim etiladi, sug‘urtalovchining (qayta sug‘urtalovchining) har qanday bitta yuridik shaxsning ustav kapitalida ishtirok etish ulushi hisob-kitobi va sug‘urtalovchi (qayta sug‘urtalovchi) tomonidan bitta bog‘liq shaxs yoki barcha bog‘liq shaxslarga joylashtirilgan aktivlar summasi hisob-kitobi bundan mustasno.
________________________________________________________ ning
umumiy sug‘urta sohasida yoki faqat qayta sug‘urta qilish faoliyatini amalga oshiradigan sug‘urtalovchining to‘liq nomi)
200__ yil “___” ___________ holatiga
to‘lov qobiliyati marjasining yetarliligi normativi
HISOB-KITOBI
T/r Normativning nomiMiqdor (ming so‘m)
1.Sug‘urta faoliyati to‘g‘risidagi qonun hujjatlariga muvofiq sug‘urtalovchi uchun belgilangan ustav kapitalining eng kam miqdori
2.Qayta sug‘urtalovchilarning ulushlarini chegirib qolingan o‘tgan o‘ttiz olti oy mobaynida hisoblangan sug‘urta tovonlari summasi
3.O‘tgan o‘ttiz olti oy mobaynida hisoblangan sug‘urta tovonlari summasi
4.Umumiy sug‘urta sohasi uchun tuzatuvchi koeffitsiyent (2-satr miqdorining 3-satr miqdoriga nisbati, 0,5 dan kam bo‘lmasligi shart)
5.O‘tgan o‘n ikki oy mobaynida barcha sug‘urta (qayta sug‘urta qilish) shartnomalari bo‘yicha hisoblangan sug‘urta mukofotlari summasi
6.O‘tgan o‘n ikki oy mobaynida 11 va 13 klasslarga oid sug‘urta (qayta sug‘urta qilish) shartnomalari bo‘yicha hisoblangan sug‘urta mukofotlari summasining 50 foizi
7.O‘tgan o‘n ikki oy mobaynida tuzilgan sug‘urta (qayta sug‘urta qilish) shartnomalarining bekor qilinishi (shartlari o‘zgarishi) munosabati bilan sug‘urta qildiruvchilarga (qayta sug‘urta qildiruvchilarga) qaytarilgan sug‘urta mukofotlari summasi
8.5 va 6-satrlar miqdorlarining yig‘indisidan 7-satr miqdorini chegirib qolib aniqlangan natijaning 20 foizi
9.“Mukofotlar usuli” bo‘yicha hisoblangan miqdor (4-satr miqdorini 8-satr miqdoriga ko‘paytirish yo‘li bilan hisoblangan miqdor)
10.O‘tgan o‘ttiz olti oy mobaynida 11 va 13 klasslarga oid sug‘urta (qayta sug‘urta qilish) shartnomalari bo‘yicha hisoblangan sug‘urta tovonlari summasining 50 foizi
11.Hisobot sanasiga xabar qilingan, lekin bartaraf etilmagan zararlar zaxirasining miqdori
12.Hisobot sanasiga 11 va 13 klasslarga oid sug‘urta (qayta sug‘urta qilish) shartnomalari bo‘yicha xabar qilingan, lekin bartaraf etilmagan zararlar zaxirasi miqdorining 50 foizi
13.3, 10, 11 va 12-satrlar miqdorlari yig‘indisining 10 foizi
14.“To‘lovlar usuli” bo‘yicha hisoblangan miqdor (4-satr miqdorini 13-satr miqdoriga ko‘paytirish yo‘li bilan hisoblangan miqdor)
15.To‘lov qobiliyati marjasining normativ miqdori (1, 9 va 14-satrlarning miqdorlaridan eng kattasi)
16.O‘z mablag‘lari manbalarining summasi (buxgalteriya balansi passiv qismining birinchi bo‘limi bo‘yicha jami summasi)
17.Nomoddiy aktivlar summasi, sug‘urtalovchi aktivlarining 10 foizidan oshmagan miqdordagi sug‘urtalovchining asosiy faoliyati uchun xarid qilingan dasturiy ta’minot bundan mustasno
18.Ta’sischilarning ustav kapitaliga ulushlar bo‘yicha qarzi summasi
19.Maqsadli tushumlar va kelgusi davr xarajatlari va to‘lovlari uchun zaxiralar summasi
20.Ta’sischilar (aksiyadorlar) o‘rtasida taqsimlash uchun mo‘ljallangan taqsimlanmagan foyda qismining summasi
21.Ta’sischilarga, aksiyadorlarga va xodimlarga berilgan qarzlar, shuningdek ushbu qarzlar bo‘yicha jamg‘arilgan foizlar summasi
22.Debitor — bog‘liq shaxslarning qarzlari summasi;
23.Sug‘urta (qayta sug‘urta qilish) shartnomasida belgilangan to‘lov sanasidan uch oydan ko‘p muddat mobaynida sug‘urta qildiruvchilar (qayta sug‘urta qildiruvchilar) tomonidan to‘lanmagan sug‘urta (qayta sug‘urta) mukofotlari summasi
24.Soliq va boshqa majburiy to‘lovlar bo‘yicha debitorlik qarzlar summasi
25.Berilgan kafolatlar summasi
26.17-dan 25-gacha bo‘lgan satrlar miqdorlarining yig‘indisi
27.To‘lov qobiliyati marjasining haqiqiy miqdori (16-satr miqdoridan 26-satr miqdorining chegirish orqali aniqlanadi)
28.To‘lov qobi�iyati marjasining yetarliligi normativi (27-satr miqdorining 15-satr miqdoriga nisbati)


Chora-tadbirlar majmuasi ilova qilinadi / qilinmaydi (kerak bo‘lmaganini chizib uchiring).

Mazkur shaklda berilgan ma’lumotlarning to‘g‘riligi va to‘liqligini tasdiqlaymiz. Shuningdek, mazkur shakl sug‘urtalovchilar va qayta sug‘urtalovchilarning to‘lov qobiliyati to‘g‘risidagi nizom talablariga muvofiq tuzilganligini tasdiqlaymiz.

Imzolar:______________________

__________

_____________________

(F.I.Sh.)

(imzo)

(sug‘urtalovchi ijro etuvchi organining rahbari lavozimi)

Bosh hisobchi

______________________

__________

(F.I.Sh.)

(imzo)

M.O‘.

_____________________________________________________________ ning

(hayotni sug‘urta qilish sohasida sug‘urta faoliyatini amalga oshiradigan sug‘urtalovchining to‘liq nomi)

200__ yil “___” ___________ holatiga
to‘lov qobiliyati marjasining yetarliligi normativi
HISOB-KITOBI

T/r Normativning nomiMiqdor (ming so‘m)
1.Sug‘urta faoliyati to‘g‘risidagi qonun hujjatlariga muvofiq sug‘urtalovchi uchun belgilangan ustav kapitalining eng kam miqdori
2.Qayta sug‘urtalovchilarning mukofotlar zaxirasidagi ulushi chegirib qolingan mukofotlar zaxirasi miqdori
3.Mukofotlar zaxirasi miqdori
4.Hayotni sug‘urta qilish sohasi uchun tuzatuvchi koeffitsiyent (2-satr miqdorining 3-satr miqdoriga nisbati, 0,85 dan kam bo‘lmasligi shart)
5.3-satr miqdorini 4-satr miqdoriga ko‘paytirish yo‘li bilan hisoblangan miqdorning 5 foizi
6.Qayta sug‘urtalovchilarning ulushlarini chegirib qolingan o‘tgan o‘ttiz olti oy mobaynida umumiy sug‘urta sohasining 1 va 2 klasslariga oid sug‘urta (qayta sug‘urta qilish) shartnomalari bo‘yicha hisoblangan sug‘urta tovonlari summasi
7.O‘tgan o‘ttiz olti oy mobaynida umumiy sug‘urta sohasining 1 va 2 klasslariga oid sug‘urta (qayta sug‘urta qilish) shartnomalari bo‘yicha hisoblangan sug‘urta tovonlari summasi
8.Umumiy sug‘urta sohasining 1 va 2 klasslari uchun tuzatuvchi koeffitsiyent (6-satr miqdorining 7-satr miqdoriga nisbati, 0,5 dan kam bo‘lmasligi shart)
9.O‘tgan o‘n ikki oy mobaynida umumiy sug‘urta sohasining 1 va 2 klasslariga oid sug‘urta (qayta sug‘urta qilish) shartnomalari bo‘yicha hisoblangan sug‘urta mukofotlari summasi
10.O‘tgan o‘n ikki oy mobaynida umumiy sug‘urta sohasining 1 va 2 klasslariga oid tuzilgan sug‘urta (qayta sug‘urta qilish) shartnomalarining bekor qilinishi (shartlari o‘zgarishi) munosabati bilan sug‘urta qildiruvchilarga (qayta sug‘urta qildiruvchilarga) qaytarilgan sug‘urta mukofotlari summasi
11.9-satr miqdoridan 10-satr miqdorini chegirib qolib aniqlangan natijaning 20 foizi
12.Hisobot sanasiga umumiy sug‘urta sohasining 1 va 2 klasslariga oid xabar qilingan, lekin bartaraf etilmagan zararlar zaxirasining miqdori
13.7 va 12-satrlar miqdorlari yig‘indisining 10 foizi
14.11 va 13-satrlarning miqdorlaridan eng kattasi
15.8-satr miqdorini 14-satr miqdoriga ko‘paytirish yo‘li bilan hisoblangan miqdor
16.5 va 15-satrlar miqdorlari yig‘indisi*
17.To‘lov qobiliyati marjasining normativ miqdori (1 va 16-satrlarning miqdorlaridan eng kattasi)
18.O‘z mablag‘lari manbalarining summasi (buxgalteriya balansi passiv qismining birinchi bo‘limi bo‘yicha jami summasi)
19.Nomoddiy aktivlar summasi, sug‘urtalovchi aktivlarining 10 foizidan oshmagan miqdordagi sug‘urtalovchining asosiy faoliyati uchun xarid qilingan dasturiy ta’minot bundan mustasno
20.Ta’sischilarning ustav kapitaliga ulushlar bo‘yicha qarzi summasi
21.Maqsadli tushumlar va kelgusi davr xarajatlari va to‘lovlari uchun zaxiralar summasi
22.Ta’sischilar (aksiyadorlar) o‘rtasida taqsimlash uchun mo‘ljallangan taqsimlanmagan foyda qismining summasi
23.Ta’sischilarga, aksiyadorlarga va xodimlarga berilgan qarzlar, shuningdek ushbu qarzlar bo‘yicha jamg‘arilgan foizlar summasi
24.Debitor-bog‘liq shaxslarning qarzlari summasi;
25.Sug‘urta (qayta sug‘urta qilish) shartnomasida belgilangan to‘lov sanasidan uch oydan ko‘p muddat mobaynida sug‘urta qildiruvchilar (qayta sug‘urta qildiruvchilar) tomonidan to‘lanmagan sug‘urta (qayta sug‘urta) mukofotlari summasi
26.Soliq va boshqa majburiy to‘lovlar bo‘yicha debitorlik qarzlar summasi
27.Berilgan kafolatlar summasi
28.19-dan 27-gacha bo‘lgan satrlar miqdorlarining yig‘indisi
29.To‘lov qobiliyati marjasining haqiqiy miqdori (18-satr miqdoridan 28-satr miqdorining chegirish orqali aniqlanadi)
30.To‘lov qobiliyati marjasining yetarliligi normativi (29-satr miqdorining 17-satr miqdoriga nisbati)


Chora-tadbirlar majmuasi ilova qilinadi / qilinmaydi (kerak bo‘lmaganini chizib uchiring).

Mazkur shaklda berilgan ma’lumotlarning to‘g‘riligi va to‘liqligini tasdiqlaymiz. Shuningdek, mazkur shakl sug‘urtalovchilar va qayta sug‘urtalovchilarning to‘lov qobiliyati to‘g‘risidagi nizom talablariga muvofiq tuzilganligini tasdiqlaymiz.

Imzolar:______________________

__________

_____________________

(F.I.Sh.)

(imzo)

(sug‘urtalovchi ijro etuvchi organining rahbari lavozimi)

Bosh hisobchi

______________________

__________

(F.I.Sh.)

(imzo)

M.O‘.

Oldingi tahrirga qarang.
_______________________________________________ ning

(sug‘urtalovchi/qayta sug‘urtalovchining to‘liq nomi)

200__ yil “___” ___________ holatiga
alohida tavakkalchiliklar bo‘yicha majburiyatlarning yo‘l qo‘yiladigan eng ko‘p miqdori va majburiyatlar jamining yo‘l qo‘yiladigan eng ko‘p miqdori normativlariga rioya qilganligi hamda sug‘urtalovchi (qayta sug‘urtalovchi) aktivlarini joylashtirishga oid talablarga rioya qilinganligi to‘g‘risida
MA’LUMOTLAR
T/r Normativning nomiMiqdor (ming so‘m)
normativhaqiqatda
1.Sug‘urtalovchining (qayta sug‘urtalovchining) alohida tavakkalchiliklar bo‘yicha majburiyatlarining eng ko‘p miqdori, eksport kontraktlarini siyosiy va tijorat tavakkalchiliklaridan sug‘urta qilish bundan mustasno

11.

Sug‘urtalovchining (qayta sug‘urtalovchining) eksport kontraktlarini siyosiy va tijorat tavakkalchiliklaridan sug‘urta qilish yuzasidan alohida tavakkalchiliklar bo‘yicha majburiyatlarining eng ko‘p miqdori
2.Sug‘urtalovchining (qayta sug‘urtalovchining) beshta eng yirik alohida tavakkalchiliklar bo‘yicha majburiyatlarining eng ko‘p miqdori

21.

Sug‘urtalovchining (qayta sug‘urtalovchining) eksport kontraktlarini siyosiy va tijorat tavakkalchiliklaridan sug‘urta qilish yuzasidan beshta eng yirik alohida tavakkalchiliklar bo‘yicha majburiyatlarining eng ko‘p miqdori
3.Sug‘urtalovchi (qayta sug‘urtalovchi) boshqa yuridik shaxslarning ustav kapitallariga joylashtirgan aktivlarining umumiy summasi
4.Sug‘urtalovchi (qayta sug‘urtalovchi) aktivlarini bitta yer uchastkasi yoki ko‘chmas mulkning boshqa obyektiga yoxud bitta obyekt sifatida ko‘rilishi mumkin bo‘lgan yer uchastkalari va ko‘chmas mulk obyektlari majmuiga joylashtirishining eng ko‘p miqdori
5.Bitta tijorat bankiga joylashtirilgan eng ko‘p omonat (depozit)
6.Kredit tashkilotlariga (tijorat banklaridan tashqari) joylashtirilgan omonatlarning (depozitlarning) umumiy summasi
7.Sug‘urtalovchi (qayta sug‘urtalovchi) aktivlarini bitta yuridik shaxsning ustav kapitaliga joylashtirish yoki bitta yuridik shaxsda boshqa ishtirok etish huquqi
8.Sug‘urtalovchi (qayta sug‘urtalovchi) ta’sischilari, aksiyadorlari va xodimlariga berilgan, shuningdek, u bilan hayot sug‘urtasi shartnomasini tuzgan sug‘urta qildiruvchilarga berilgan ushbu shartno�alar bilan kafolatlangan qarzlarning umumiy summasi
9.Jalb etilgan qarzning (moliyaviy yordamning) eng ko‘p miqdori
10.Sug‘urtalovchining (qayta sug‘urtalovchining) kassa va/yoki hisob (valyuta) va boshqa bank raqamlaridagi pul mablag‘lari, shuningdek, ularga tenglashitirilgan mablag‘lar


Mazkur shaklda berilgan ma’lumotlarning to‘g‘riligi va to‘liqligini tasdiqlaymiz. Shuningdek, mazkur shakl sug‘urtalovchilar va qayta sug‘urtalovchilarning to‘lov qobiliyati to‘g‘risidagi nizom talablariga muvofiq tuzilganligini tasdiqlaymiz.

Imzolar:

___________________

_________

_____________________

(F.I.Sh.)

(imzo)

(sug‘urtalovchi ijro etuvchi organining rahbari lavozimi)

Bosh hisobchi

___________________

__________

(F.I.Sh.)

(imzo)

M.O‘.

(3-ilova O‘zbekiston Respublikasi moliya vazirining 2015-yil 21-dekabrdagi 107-sonli buyrug‘i (ro‘yxat raqami 1806-3, 29.12.2015-y.) tahririda — O‘R QHT, 2015-y., 52-son, 650-modda)