1 Агар Фуқаролик Кодексида, бошқа қонунларда ёки шартномада бошқача тартиб назарда тутилган бўлмаса, шартнома тарафларнинг келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин 22.02.2016
2 Иккинчи тараф шартномани жиддий равишда бузгандагина шартнома бекор қилиниши мумкин 26.08.2013
3 Тарафлардан бири шартномани жиддий равишда бузса ва бошқа қонунлар ва шартномада назарда тутилган ўзга ҳолларда, шартнома суд томонидан бекор қилиниши мумкин 19.04.2010
4 Шартнома суд томонидан фақат қонунда ва шартномада назарда тутилган ҳолларда ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин 01.02.2010
5 Иккинчи тараф шартномани жиддий равишда бузса тузилган шартнома суд томонидан бекор қилинади 20.10.2009