1 Агар апелляция инстанцияси суди биринчи инстанция суди томонидан иш кўришда ишнинг фактик ҳолатлари тўлиқ аниқланмаган ва шу сабабли қабул қилинган ҳал қилув қарори етарли асослантирилмаган деб топса, апелляция инстанцияси суди ҳал қилув қарорини бекор қилади ва мавжуд бўлган ҳамда янги далиллар асосида янги қарор қабул қилади 10.02.2015
2 Апелляция инстанцияси судининг Ўзбекистон Республикаси Хўжалик процессуал кодексининг 168-моддасида санаб ўтилган ваколатлари рўйхати қатъий бўлиб, уларни кенгайтирилган тарзда талқин этишга йўл қўйилмайди 27.01.2009