Ўзбекистон Республикасининг «Товар белгилари, хизмат кўрсатиш белгилари ва товар келиб чиққан жой номлари тўғрисида»ги Қонунига мувофиқ, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Интеллектуал мулк соҳасини янада ривожлантиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида» 2022 йил 26 апрелдаги 221-сон қарори ижроси юзасидан Вазирлар Маҳкамаси қарор қилади:
1. Мазкур Регламент Ўзбекистон Республикасининг «Товар белгилари, хизмат кўрсатиш белгилари ва товар келиб чиққан жой номлари тўғрисида»ги Қонунига (кейинги ўринларда — Қонун) асосан товар белгилари ва хизмат кўрсатиш белгиларини (кейинги ўринларда — товар белгиси) рўйхатдан ўтказиш бўйича давлат хизматини (кейинги ўринларда — давлат хизмати) кўрсатиш тартибини белгилайди.
4. Давлат хизмати мазкур Регламентга 1-иловага мувофиқ схема бўйича кўрсатилади.
5. Қонуннинг 3-моддаси бешинчи қисмига мувофиқ тасвирлар, сўзлар, муайян шакл тарзидаги белгилар ва бошқа белгилар ёки уларнинг исталган бир рангдаги ёки турли рангдаги жамлама ифодаси товар белгилари сифатида рўйхатдан ўтказилиши мумкин.
 LexUZ шарҳи
8. Мазкур Регламентнинг 7-банди «а» — «г» кичик бандларида кўрсатилган белгилар, агар бунга тегишли давлат органининг ёки белги эгасининг розилиги бўлса, товар белгисига муҳофаза қилинмайдиган қисмлар сифатида киритилиши мумкин.
9. Мазкур Регламентнинг 7-банди «д» — «з» кичик бандларида кўрсатилган белгиларни рўйхатдан ўтказишга, агар бу белгилар амалда улардан аниқ товарлар учун фойдаланиш натижасида фарқланиш хусусиятига эга бўлганлиги исботланса, йўл қўйилиши мумкин.
Мазкур Регламентнинг 7-банди «д» — «з» кичик бандларида кўрсатилган белгилар, агар улар товар белгисида устун мавқега эга бўлмаса, унга муҳофаза қилинмайдиган қисмлар сифатида киритилиши мумкин.
10. Мазкур Регламент 7-банди «н» кичик бандининг иккинчи ва учинчи хатбошиларида кўрсатилган товар белгилари билан адаштириб юбориш даражасида уларга ўхшаш бўлган белгиларни рўйхатдан ўтказишга товар белгиси эгасининг бу белгини рўйхатга олиш учун розилиги бўлганда, йўл қўйилади. Тегишли белги эгасининг розилик хатида қуйидаги маълумотлар акс эттирилади:
11. Мазкур Регламентнинг 7-банди «о» кичик бандида кўрсатилган машҳурлик (таниқлилик ва атоқлилик) товар белгиси сифатида рўйхатдан ўтказишга тақдим этилган белгининг устуворлик санасига нисбатан аниқланади.
12. Қонуннинг 9-моддаси биринчи қисмига мувофиқ талабнома битта товар белгисига тааллуқли бўлиши керак.
 LexUZ шарҳи
 LexUZ шарҳи
31. Белги Қонуннинг 10-моддаси биринчи қисми 1 — 4-бандларида санаб ўтилган элементларга эга бўлганда, талабномага тегишли давлат органининг ёки белги эгасининг ушбу тасвирлардан фойдаланишга розилигини тасдиқловчи ҳужжат илова қилинади.
39. Давлат хизматини кўрсатишда Ўзбекистон Республикасининг «Давлат божи тўғрисида»ги Қонунида назарда тутилган миқдорда патент божи тўланади ва қонунчилик ҳужжатларида белгиланган тартибда тақсимланади.
 LexUZ шарҳи
44. Талабнома материалларига мазкур Регламентнинг 47-бандида назарда тутилган ўзгартиришлардан бошқа тузатиш, аниқлик ва тўлдиришлар киритиш талабнома берувчи томонидан мазкур Регламентга 3-иловага мувофиқ ариза топшириш йўли билан амалга оширилади.
45. Мазкур Регламентга 3-иловага мувофиқ топширилган ариза ваколатли органга келиб тушганлиги ва уни кўриб чиқиш натижалари тўғрисида талабнома берувчига хабар берилади.
Илтимосномага мазкур Регламентнинг 13 — 17-бандларига мувофиқ расмийлаштирилган ҳужжатлар илова қилинади ва талабномани ажратиш учун белгиланган миқдорда патент божи тўланади.
63. Талабнома материалларида мазкур Регламентнинг 61-банди бешинчи, саккизинчи, тўққизинчи, ўн иккинчи хатбошиларида кўрсатилган маълумотлар ва ҳужжатларнинг мавжуд эмаслиги ёки уларнинг ушбу Регламент талабларига мувофиқ эмаслиги талабномани кўриб чиқишга қабул қилинганлиги ҳақида қарор чиқариш учун тўсиқ бўла олмайди.
67. Тақдим этилган ҳужжатлар ушбу Регламентнинг 19 — 30-бандларидаги талабларни бузган ҳолда расмийлаштирилганлиги, шунингдек, ушбу Регламентнинг 61-бандида назарда тутилган ҳужжатлар ва маълумотларнинг мавжуд эмаслиги расмий экспертиза босқичида сўровнома юбориш учун асос бўлади.
талабнома материаллари ва унга илова қилинган ҳужжатларнинг мазкур Регламентнинг 3-бобида назарда тутилган талабнома мазмуни ва расмийлаштирилишига бўлган талабларга мувофиқлигини қайта текшириш;
Қонуннинг 12-моддасига кўра товар белгиси устуворлигини белгилаш;
талабномада кўрсатилган белги Қонуннинг 3, 10-моддаларига (Қонуннинг 10-моддаси биринчи қисми 14-банди бундан мустасно) ва мазкур Регламент 7 — 10-бандларига (7-банднинг «о» кичик банди бундан мустасно) мувофиқлигини текшириш.
77. Қонуннинг 12-моддаси иккинчи ва тўртинчи қисмларига мувофиқ конвенция устуворлиги сўралганда, қуйидагилар текширилади:
79. Талабнома берувчи томонидан ушбу Регламентнинг 77 ва 78-бандларида кўрсатилган талабларнинг бирортаси бажарилмаганда, товар белгисининг устуворлиги мазкур Регламентнинг 76-бандига мувофиқ белгиланади ҳамда бу ҳақда талабнома берувчига хабарнома юборилади.
82. Белги Қонуннинг 3 ва 10-моддаларида (10-модда биринчи қисмининг 14-банди бундан мустасно) ва ушбу Регламентнинг 7 — 10-бандларида (7-банднинг «о» кичик банди бундан мустасно) белгиланган талабларга мувофиқ текширилади.
Белги фақат мазкур Регламент 7-бандининг «а» — «з» кичик бандларида кўрсатилган белгилардан иборат бўлса ёки унинг элементлари сифатида мазкур Регламент 7-бандининг «и» — «м» кичик бандларида кўрсатилган белгилардан бирини ўз ичига олса, шу белгини товар белгиси сифатида рўйхатга олиш мумкин эмаслиги ҳақида хулоса қилинади.
Белги фақат мазкур Регламент 7-бандининг «а» — «з» кичик бандларида назарда тутилган муҳофазага лаёқатли бўлмаган белгилардан иборат бўлмаса, лекин улардан бирини ўз ичига олган бўлса:
мазкур Регламент 7-бандининг «а» — «г» кичик бандларида кўрсатилган белгилар мавжуд бўлганда, тегишли ваколатли орган ёки уларнинг эгаларининг розилиги тасдиқланган ҳужжат мавжудлиги текширилади. Бундай розиликсиз товар белгисини рўйхатдан ўтказишга йўл қўйилмайди;
ушбу Регламент 7-бандининг «д» — «з» кичик бандларида кўрсатилган белгилар мавжуд бўлганда, улар товар белгисида устун мавқега эгалиги текширилади.
85. Қонуннинг 10-моддаси биринчи қисмининг 13-бандида санаб ўтилган белгилар орасида айнан бир хиллик ва адаштириб юбориш даражасида ўхшашлик бўйича излаш ўтказилади.
90. Мазкур Регламентнинг 87 — 89-бандларида санаб ўтилган аломатлар ҳар бири алоҳида ва турли бирикмаларда ҳисобга олиниши мумкин.
Жамлама белгиларнинг ўхшашлигини аниқлашда мазкур Регламентнинг 86 — 92-бандларида келтирилган аломатлардан фойдаланилади ва айнан ўхшаш ёки ўхшаш элементнинг талабномада кўрсатилган белгидаги ҳолатининг аҳамияти текширилади.
ушбу Регламентнинг 15 — 17, 31 — 33-бандларида кўрсатилган ҳужжатларни тақдим этиш зарурати;
102. Белги Қонуннинг 3 ва 10-моддаларида (10-модда биринчи қисмининг 14-банди бундан мустасно) кўрсатилган талабларга товарларнинг бир қисми учун жавоб берганда, товар белгисини рўйхатдан ўтказиш тўғрисидаги қарор товарларнинг шу қисмига нисбатан қабул қилинади.
109. Белгиланган патент божи тўланганда ваколатли орган товар белгисини мазкур Регламентга 5-иловага мувофиқ шаклдаги Товар белгиси ва хизмат кўрсатиш белгисининг давлат реестрида автоматик тарзда рўйхатдан ўтказади. Бунда товар белгиси рўйхатдан ўтказилганлиги тўғрисидаги гувоҳнома электрон шаклда ахборот тизими орқали талабнома берувчига юборилади.
110. Қонуннинг 4-моддасига асосан Ўзбекистон Республикаси ҳудудида товар белгисига ҳуқуқий муҳофаза Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномаларига мувофиқ равишда тақдим этилади.
111. Белгиларни халқаро рўйхатдан ўтказиш тўғрисидаги Мадрид битимига доир Баённоманинг (кейинги ўринларда — Халқаро баённома) 3(4)-моддасига мувофиқ Бутунжаҳон интеллектуал мулк ташкилоти Халқаро бюросидан (кейинги ўринларда — Бюро) келган Халқаро баённомага асосан товар белгисини рўйхатдан ўтказиш (кейинги ўринларда — халқаро рўйхатдан ўтказиш) тўғрисидаги хабарнома, шу жумладан, халқаро рўйхатдан ўтказиш натижасида юзага келадиган муҳофазанинг Ўзбекистон Республикасига тааллуқли эканлиги тўғрисида Халқаро баённоманинг 3ter-моддасида назарда тутилган ариза билан боғлиқ ҳолда келиб тушган Бюронинг хабарномаси халқаро рўйхатдан ўтказилган товар белгисини давлат экспертизасидан ўтказиш учун асос бўлади.
117. Қонуннинг 8-моддасига асосан Ўзбекистон Республикасининг шартномасига биноан аввал муҳофаза қилинган ва белгиларни халқаро рўйхатдан ўтказиш ҳақидаги маълумотларнинг Бюро олиб борадиган реестридан чиқарилган товар белгисини рўйхатдан ўтказиш ҳақидаги талабнома ваколатли органга аввал ушбу белгини халқаро рўйхатдан ўтказиш эгаси бўлган шахс томонидан топширилади.
 LexUZ шарҳи
талабнома Қонуннинг 9-моддаси ва мазкур Регламентда назарда тутилган талабларга биноан расмийлаштирилганда.
121. Мазкур Регламентнинг 118-бандида кўрсатилган шартларга риоя қилинмаганда, талабнома берувчига экспертиза сўровномаси юборилади.
124. Қонуннинг 13-моддасига мувофиқ экспертиза сўровномасига талабнома берувчи томонидан жавоб уч ой ичида тақдим этилади. Ушбу муддат ичида сўралган материалларни тақдим этиш имконияти бўлмаганда, талабнома берувчининг илтимосномасига кўра жавоб бериш олти ойдан ошмаган муддатга узайтирилиши мумкин.

Босқичлар

Субъектлар

Тадбирлар

Бажариш муддатлари

1-босқич

Талабнома берувчи

Давлат хизматидан фойдаланиш учун ваколатли органнинг ахборот тизими ёки ЯИДХП орқали ёхуд почта алоқаси бўйича талабнома топширади.

Ўз хоҳишига кўра

2-босқич

Талабнома берувчи

Талабнома топшириш учун патент божи тўловини амалга оширади.

3 ой давомида

3-босқич

Ваколатли орган

1. Талабномани қабул қилади.

2. Талабноманинг қайд рақами ва келиб тушган санаси кўрсатилган хабарномани тегишли равишда ваколатли органнинг ахборот тизими ёки ЯИДХП орқали талабнома берувчига юборади.

Патент божи тўланганидан сўнг автоматик тарзда

 

4-босқич

«Интеллектуал мулк маркази» давлат муассасаси

1. Талабноманинг расмий экспертизасини амалга оширади.

2. Расмий экспертиза натижаси бўйича талабнома кўриб чиқиш учун қабул қилинганлиги тўғрисидаги қарорни талабнома берувчига юборади.

Талабнома келиб тушган санадан бошлаб 30 кун давомида

5-босқич

«Интеллектуал мулк маркази» давлат муассасаси

1. Талабноманинг экспертизасини амалга оширади.

2. Экспертиза натижаси бўйича товар белгисини рўйхатдан ўтказиш тўғрисидаги қарорни талабнома берувчига юборади.

Талабнома келиб тушган санадан бошлаб 6 ойдан сўнг ва 7 ойдан ошмаган (экспертизани тезкор тартибда ўтказишда талабномани кўриб чиқишга қабул қилинганлиги тўғрисидаги қарор санасидан бошлаб 1 ой) муддатда

6-босқич

Талабнома берувчи

Товар белгисини рўйхатдан ўтказиш, муҳофаза ҳужжатини бериш, эълон қилиш ва муҳофаза ҳужжатининг амал қилиш муддати учун патент божини тўлайди.

Рўйхатдан ўтказиш тўғрисидаги қарор жўнатилган санадан бошлаб 3 ой давомида

7-босқич

Ваколатли орган

Товар белгисини рўйхатдан ўтказади ва муҳофаза ҳужжатини беради.

Патент божи тўлиқ тўланганда автоматик тарзда.

(220) Талабноманинг келиб тушган санаси:
__________________________

(210) Талабноманинг қайд рақами:
__________________________
(750) Ёзишмалар учун манзил:
__________________________________
__________________________________
__________________________________
Телефон: ___________________________

Товар белгилари ва хизмат кўрсатиш белгиларини рўйхатдан ўтказиш учун
АРИЗА

Ўзбекистон Республикаси
Адлия вазирлиги

(731) Талабнома берувчи: _________________________________________________ _________________________________________________
_________________________________________________
СТИР ёки ЖШШИР (резидентлар учун);
____________________
____________________
____________________


БИМТ ST. 3 стандарти бўйича мамлакат КОДИ (агар у белгиланган бўлса); ____________________
____________________
____________________

(юридик шахсларнинг таъсис ҳужжатлари бўйича тўлиқ номлари, жойлашган жойи ёки жисмоний шахслар учун Ф.И.О. ҳамда яшаш жойи манзиллари кўрсатилади)

Талабнома берувчининг тўлиқ почта манзили:
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Телефон: __________________

Товар белгиси устуворлигини қуйидаги санадан белгилашингизни сўрайман:
□ (320) биринчи талабномалар берилган санадан;
□ (230) экспонат кўргазмада очиқ намойиш қилинган санадан;
□ (641) мазкур талабнома ажралиб чиққан дастлабки талабнома устуворлиги санадан;
□ (151) халқаро рўйхатдан ўтказиш санасидан;
□ (646) халқаро рўйхатдан ўтказиш устуворлиги санасидан.

□ (310) биринчи талабнома рақами;
□ (641) дастлабки талабнома рақами;
□ (646) халқаро рўйхатдан ўтказиш рақами.

Сўралган устуворлик санаси: ______________________________

(330) Талабнома топширилган мамлакатнинг БИМТ ST. 3 стандарти бўйича коди
(конвенция устуворлиги сўралганда):
___________________________

(740) Вакил (Ф.И.О. ёки номи, патент вакилининг рўйхат рақами, тўлиқ почта манзили): ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Телефон: __________________

(540) Талабномада кўрсатилган белгининг тасвири:

(550) Белги турига тааллуқли кўрсатмалар:

□ (551) жамоавий белги; __________□ (555) голографик белги;
□ (552) позицион белги;___________□ (556) товушли белги;
□ (553) ҳаракатдаги белги;_________ □ (557) ҳидли белги.
□ (554) уч ўлчамли (ҳажмли) белги;
(561) Белги ёки унинг қисмларининг транслитерацияси:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(571) Талабнома топширилаётган белгининг тавсифи (талабнома топширилаётган белгининг таркибий қисмлари):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(591) Ранги ёки ранглар уйғунлиги (агар рангли тасвирда бажарилган белгини рўйхатдан ўтказиш сўралса):
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(511) Белгиларни рўйхатдан ўтказиш учун ТХХТ синфлари бўйича гуруҳланган ва давлат рўйхатидан ўтказиш сўралаётган товарлар ва хизматлар:

Синфи

Товарлар ва хизматлар номи

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Илова қилинган ҳужжатлар:
________________________________________
________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________


QR-код

(талабнома берувчи ёки вакили)

Келиб тушган санаси
______________________

Қайд рақами
______________________

Талабнома материалларига тузатиш, аниқлик ва тўлдиришлар киритиш ҳақида
АРИЗА

Ўзбекистон Республикаси
Адлия вазирлиги

Мазкур аризани тақдим этиб, талабнома материалларига куйидаги тузатиш,аниқлик ва тўлдиришлар киритишингизни сўрайман.
Талабноманинг қайд рақами
Талабноманинг келиб тушган санаси
Тузатиш, аниқлик ва тўлдиришлар киритилиши керак бўлган маълумотлар:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Тузатиш, аниқлик ва тўлдиришлар киритилган маълумотлар:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Аризага иловалар:

_________________________________________________________
_________________________________________________________

QR-код

(талабнома берувчи ёки вакили)

Товар белгиларини ва хизмат кўрсатиш белгиларини рўйхатдан ўтказиш учун талабномага ҳуқуқни топшириш
ДАЛОЛАТНОМАСИ

Ўзбекистон Республикаси
Адлия вазирлиги

Талабноманинг қайд рақами
Талабноманинг келиб тушган санаси

Қуйида ҳуқуқ топшираётган шахс ҳуқуқни олувчи шахсга товар белгисини рўйхатдан ўтказиш учун топширилган талабномага ҳуқуқни имзо чеккан ҳолда топширади.

________________________Ҳуқуқни топшираётган шахс:
СТИР ёки ЖШШИР (резидентлар учун):
__________________

БИМТ ST. 3 стандарти бўйича мамлакат коди (агар у ўрнатилган бўлса):
__________________

Номи (исми):
________________________________________________________________________

Тўлиқ почта манзили:
________________________________________________________________________

Телефон: _______________________

_______________________Ҳуқуқни қабул қилиб олувчи шахс:

СТИР ёки ЖШШИР (резидентлар учун):
__________________

БИМТ ST. 3 стандарти бўйича мамлакат коди (агар у ўрнатилган бўлса):
__________________

Номи (исми):
________________________________________________________________________

Тўлиқ почта манзили:
________________________________________________________________________

Телефон: _______________________

Ҳуқуқни топшираётган шахс имзоси*
_______________________

Имзоланган сана

Ҳуқуқни қабул қилиб олувчи шахс имзоси*
_______________________

Имзоланган сана

* Юридик шахс номидан ташкилот раҳбари томонидан унинг лавозими ва исми кўрсатилган ҳолда имзоланади.

(111)

Рўйхатдан ўтказиш рақами

(151)

Рўйхатдан ўтказиш санаси

(181)

Рўйхатдан ўтказилган белгининг амал қилиш муддатининг тугаши

(210)

Талабноманинг қайд рақами

(220)

Талабноманинг келиб тушган санаси

(230)

Белгиланган устуворлик санаси

(310)

Биринчи топширилган талабноманинг қайд рақами

(320)

Биринчи топширилган талабноманинг келиб тушган санаси

(330)

Биринчи талабнома топширилган мамлакат коди

(400)

Расмий ахборотнома рақами

(731)

Талабнома берувчи

(732)

Товар белгиси эгасининг номи (исми), мамлакат коди ва манзили

(740)

Вакил

(750)

Ёзишмалар учун манзил

(510)

Белгиларни рўйхатдан ўтказиш учун ТХХТ синфлари

(511)

Товарлар ва хизматлар рўйхати

(526)

Товар белгисининг муҳофаза қилинмайдиган элементи

(540)

Талабномада кўрсатилган белгининг тасвири

(550)

Белги турига тааллуқли кўрсатмалар

(551)

Жамоавий белги эканлигига кўрсатма

(554)

Уч ўлчамли (ҳажмли) белги эканлигига кўрсатма

(555)

Голографик белги эканлигига кўрсатма

(556)

Овозли белги эканлигига кўрсатма

(557)

Ҳидли белги эканлигига кўрсатма

(561)

Белги ёки унинг қисмларининг транслитерацияси

(562)

Белги ёки белги элементларининг таржимаси

(571)

Талабнома топширилаётган белгининг тавсифи

(591)

Талабномада келтирилган белгининг ранглари