Т/р

Касб ва лавозим номлари

Махсус кийим, махсус пойабзал ва якка тартибда ҳимояланишнинг бошқа воситалари номлари

Фойдаланиш муддати (ойларда)

I. Радиоаппаратура ва симли алоқалар аппаратурасини ишлаб чиқаришда

1. Радиомонтаж ва пайвандлаш-йиғиш ишларида

1.

Электрон аппаратуралар ва асбоблар назоратчиси

Бўёқлар билан ишлар бажаришда:

Ип-газлама фартук

12

2.

Оптик — механик

Ип-газлама халат

12

Ҳимояловчи кўзойнак

Яроқсиз бўлгунча

3.

Электр асбоблар ғалтакларини калибрловчи, созлаш асбоблари бўйича техник, созлаш ва синаш бўйича муҳандис, монтажчи, монтажчи-вакуумчи, аппаратуралар асбоблари ва автоматик назорат, ростлаш ва бошқариш тизимлари созловчиси (назорат ўлчов асбоблари ва автоматика созловчиси), радиоэлектрон аппаратура ва асбоблар чилангир-йиғувчиси, радиоэлектрон аппаратура ва асбоблар чилангир-механиги, радиоэлектрон аппаратуралар ва асбоблар ростловчиси, радиодеталларни кавшарловчи

Ип-газлама костюм

12

Комбинацияланган қўлқоп

3

2. Кабелни шнурлаш ва ўраш ишларида

4.

Схемали жгутлар, кабеллар ва шнурларни тўқувчи

Шиша изоляция қўллаб ишлар бажаришда:

Ип-газлама қўлқоп

3

Ип-газлама комбинезон

12

3. Радиоаппаратура ва симли алоқа аппаратураси ишлаб чиқаришнинг бошқа ишларида

5.

Чўзиш аппаратчиси, чўзиш машинаси оператори, чўзувчи

Қўрғошин симларни чўзишда:

Ип-газлама ярим комбинезон

12

Ип-газлама енглик

6

Комбинацияланган қўлқоп

3

6.

Радиодеталлар тренировкачиси

Диэлектрик қўлқоп (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

Диэлектрик калиш (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

7.

Картон ва қоғоз рулонлари заправкачиси, картон пресловчи, картон, фибра ва бошқа материалларни бичувчи

Ип-газлама халат

12

8.

Елимловчи состав тайёрловчи, елимпаз

Ип-газлама фартук

12

Ип-газлама қўлқоп

3

9.

Бутловчи, бутловчи-қабул қилувчи

Ип-газлама халат

12

Ип-газлама фартук

12

Ип-газлама қўлқоп

3

10.

Асбоб ва деталларни буёвчи

Светомасса билан бўяш ишларини бажаришда:

Ип-газлама халат

12

Ип-газлама берет

12

Бармоққоп

1

11.

Пардоз воситалар тайёрлаш аппаратчиси

Ип-газлама фартук

12

12.

Пластмассадан буюмлар прессловчи, пластмассани эритувчи

Ип-газлама халат

12

Комбинацияланган қўлқоп

3

13.

Радиоаппратураларни даражаловчи

Дала шароитида бажариладиган ишларда:

Ип-газлама костюм

12

Брезент плаш

36

Чарм ботинка

12

Кирза этик

24

Ташқарида бажариладиган ишларда қишда қўшимча равишда:

Калта шуба

48

Калта камзул

36

Иссиқ қўлқоп

12

Қалпоқ

36

14.

Таблеткалар тайёрловчи

Ип-газлама халат

12

15.

Эмульсия тайёрловчи

Ип-газлама фартук

12

Ип-газлама қўлқоп

3

II. Радиодеталлар ишлаб чиқаришда

1. Резисторлар ишлаб чиқаришда

16.

Вакуумлаш аппаратчиси

Ип-газлама халат

12

Ип-газлама қўлқоп

3

17.

Графитловчи

Ип-газлама фартук

12

Ип-газлама қўлқоп

3

18.

Ўйиб расм солувчи

Ип-газлама фартук

12

Ҳимояловчи кўзойнак

Яроқсиз бўлгунча

19.

Оператор-суртувчи

Ип-газлама фартук

12

Ип-газлама енглик

12

20.

Филаментмашина оператори

Ип-газлама халат

12

Ҳимояловчи кўзойнак

Яроқсиз бўлгунча

21.

Массалар тайёрловчиси

Ип-газлама ярим комбинезон

12

Резина қўлқоп (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

22.

Резисторларни сир билан қопловчи

Ёнғиндан ҳимояловчи модда шимдирилган ип-газлама халат

12

Ҳимояловчи кўзойнак

Яроқсиз бўлгунча

2. Конденсаторлар ишлаб чиқаришда

23.

Изоляторларни пайвандлаб ямовчи, кап тайёрловчи

Ип-газлама халат

12

Ип-газлама қўлқоп

3

24.

Тайёрлаш бўлими оператори, қоғоз, картон ва фибрани жиловловчи, полимеризаторчи

Ип-газлама фартук

12

Ип-газлама қўлқоп

3

25.

Тозаловчи, слюдани калибрловчи

Ип-газлама халат

12

Ип-газлама қўлқоп

3

26.

Радиодеталларнинг электрик параметрларини ўлчовчи

Диэлектрик калиш (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

Диэлектрик қўлқоп (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

Ҳаво ўтказмасликни синаш бўйича ишларни бажаришда:

Ип-газлама костюм ёки ип-газлама халат

12

Чарм ботинка

12

Брезент қўлқоп

6

Берет ёки дуррача

12

27.

Материаллар, тановорлар ва буюмларни бутловчи

Ип-газлама фартук

12

Ип-газлама қўлқоп

3

28.

Лаборант-радиохимик, лаборант-радиометрист

Эпоксид смолалар билан ишларни бажаришда:

Ип-газлама халат

12

Резина қўлқоп (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

29.

Магнитопроводларни кесувчи, магнитопроводларни эшувчи, магнитопроводларни калибрловчи, симларни бутловчи, лакловчи, метални вакуум печларида эритувчи, радиодеталларни гальтовкачиси

Комбинацияланган қўлқоп

12

Ип-газлама фартук

12

30.

Оқлаш аппаратчиси

Тигелларда деталларни оқартириш бўйича ишларни бажаришда:

Ҳимоявий кислота шимдирилган ип-газлама костюм

12

Резина калиш

12

Комбинацияланган қўлқоп

3

Ҳимояловчи кўзойнак

Яроқсиз бўлгунча

31.

Ферроқотишма печлари босқончиси, ферроқотишмаларни эритувчи

Ҳимояловчи кўзойнак

Яроқсиз бўлгунча

Ип-газлама фартук

12

Ип-газлама енглик

6

32.

Радиодеталларни кавшарловчи

Канифольмой флюсини қўллаб ток частотасида кавшарлаш ишларини бажаришда:

Ип-газлама халат

12

Клеёнка фартук

6

Комбинацияланган қўлқоп

3

Конденсаторларни кавшарлаш ишларини бажаришда:

Ип-газлама ярим комбинезон

12

Ип-газлама енглик

12

33.

Радиокерамика, пьезокерамика, ферритларни тобловчи

Шиша эмалдан конденсаторлар тайёрлаш ишларини бажаришда:

Ип-газлама костюм

12

Комбинацияланган қўлқоп

3

Респиратор

Яроқсиз бўлгунча

Конденсаторларни иссиқлик билан пресслаш ишларини бажаришда:

Брезент қўлқоп

6

34.

Деталлар ва узелларни ювиб тозаловчи

Сув ўтказмайдиган модда шимдирилган ип-газлама халат

12

Клеёнка фартук

6

Резина этик

12

Резина қўлқоп (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

35.

Шимдирувчи (электрон техника)

Ип-газлама костюм

12

Комбинацияланган қўлқоп

3

Ички кийим (2 та комплект)

12

Чарм ботинка

12

Комбинацияланган қўлқоп

3

Ип-газлама халат

12

36.

Қоришмалар тайёрлаш оператори, аралашма тайёрловчи

Респиратор

Яроқсиз бўлгунча

Шиша эмаль тайёрлаш ишларини бажаришда:

Ип-газлама комбинезон

12

Комбинацияланган қўлқоп

3

Электролит тайёрлашда:

Ип-газлама халат

12

Чарм ботинка

12

Резина қўлқоп (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

37.

Массалар тайёрловчи

Резина қўлқоп (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

Ип-газлама халат

12

Бармоққоп

3

38.

Кумуш югиртирувчи

Ип-газлама халат

12

Комбинацияланган қўлқоп

3

39.

Деталлар ва ўлчов асбобларини қуритувчи

Резина қўлқоп (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

Ип-газлама халат

12

40.

Таблеткалар тайёрловчи

Респиратор

Яроқсиз бўлгунча

Фольга ва конденсатор асосини кимёвий йўл билан ювиш ишларини бажаришда:

Кимёвий кислота шимдирилган ип-газлама костюм

12

41.

Ювувчи

Резина фартук

12

Резина этик

12

Резина қўлқоп (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

Ҳимояловчи кўзойнак

Яроқсиз бўлгунча

Ип-газлама халат

12

42.

Элемент шоопирокачиси

Ҳимояли кўзойнак

Яроқсиз бўлгунча

Брезент қўлқоп

6

Резина фартук

12

3. Сопол ва ферритларни ишлаб чиқаришда

43.

Сир билан қопловчи

Ип-газлама костюм

12

Комбинацияланган қўлқоп

3

44.

Электрокулолчилик буюмлар қолипловчиси

Ип-газлама халат

12

Комбинацияланган қўлқоп

3

Чанг ўтказмайдиган матодан тайёрланган ип-газлама костюм

12

45.

Сопол металлар дозаловчиси

Ип-газлама костюм

12

Чарм ботинка

12

46.

Майдаловчи

Комбинацияланган қўлқоп

3

Ҳимояловчи кўзойнак

Яроқсиз бўлгунча

Ип-газлама халат

12

47.

Пьезоэлементларни ёпиштирувчи

Комбинацияланган қўлқоп

3

Ип-газлама костюм

12

48.

Радиосопол қолипловчиси

Брезент қўлқоп

6

Ип-газлама костюм

12

Ҳимояловчи кўзойнак

Яроқсиз бўлгунча

49.

Электрокулолчилик буюмларини тобловчи

Резина фартук

12

Резина қўлқоп (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

50.

Парафинловчи (электрон техника)

Ҳимояловчи кўзойнак

Яроқсиз бўлгунча

Керамика ва ферритлар цехида ишлар бажаришда:

Ип-газлама халат

12

Комбинацияланган қўлқоп

3

51.

Ёрдамчи ишчи

Ип-газлама кўкракпешли фартук

12

Брезент қўлқоп

6

52.

Радиосопол ва ферритлар дегризи

Ферритларни пресслаш ишларини бажаришда:

Ип-газлама халат

12

Ип-газлама кўкракпешли фартук

12

Комбинацияланган қўлқоп

3

53.

Тамғаловчи (қуйиш ишлари)

Брокни ажратиш, тамға қўйиш, сопол ва ферритларни бутлаш ишларини бажаришда:

Респиратор

Яроқсиз бўлгунча

Ип-газлама халат

12

54.

Радиосополни кесувчи

Ҳимояловчи кўзойнак

Яроқсиз бўлгунча

Ип-газлама халат

12

Темирчилик ўчоқларида ишларни бажаришда:

Иссиқ астарли ип-газлама калта камзул

12

55.

Буюмларни печлардан олиб қўювчи-сараловчи

Ип-газлама фартук

12

Чарм ботинка

12

Брезент қўлқоп

6

Мовут шлем (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

Туннель печларида ишларни бажаришда:

Брезент фартук

6

Брезент қўлқоп

6

Ип-газлама кўкракпешли фартук

12

Эрийдиган кислота билан сополни ювиш ишларини бажаришда:

Кислотадан сақловчи модда шимидирилган ип-газлама костюм

12

56.

Радиосополга кислота билан ишлов берувчи

Резина фартук

12

Резина этик

12

Резина қўлқоп (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

Ҳимояловчи кўзойнак

Яроқсиз бўлгунча

Ип-газлама комбинезон

12

57.

Фильтрпрессловчи (электротехника ишлаб чиқаришда)

Резина этик

12

Ип-газлама костюм

12

Комбинацияланган қўлқоп

3

Резина фартук

12

58.

Радиосополни кесувчи

Брезент қўлқоп

6

Ип-газлама костюм

12

Комбинацияланган қўлқоп

3

59.

Электрокулолчилик буюмларини гардишловчи

Ҳимояловчи кўзойнак

Яроқсиз бўлгунча

Комбинацияланган қўлқоп

3

Ип-газлама халат

12

4. Купроксли ва селенли тўғрилагичлар ишлаб чиқаришда

60.

Селенни регенерациялаш бўйича аппаратчиси, олтингугуртни регенерациялаш бўйича аппаратчи

Ип-газлама халат

12

Комбинацияланган қўлқоп

3

61.

Вакуум-аппаратлар аппаратчиси

Ип-газлама берет

12

Ип-газлама халат

12

Резина фартук

12

62.

Селен қайнатувчи

Чарм ботинка

12

Резина қўлқоп

12

Ҳимояловчи кўзойнак

Яроқсиз бўлгунча

Смола ва елим қуйиб ишларни бажаришда:

Комбинацияланган қўлқоп

3

Ип-газлама халат

12

63.

Компаундалар билан қуювчи

Ип-газлама қўлқоп

3

Ип-газлама берет

12

Селенли элементларни тозалаш бўйича ишларни бажаришда:

Комбинацияланган қўлқоп

3

Ип-газлама халат

12

64.

Тозаловчи

Ип-газлама халат

12

Ип-газлама қўлқоп

3

65.

Тўғрилагич ва элементларни ўлчовчи

Ип-газлама берет

12

Ип-газлама фартук

12

66.

Елимчи-сиқувчи

Ип-газлама берет

12

Ип-газлама халат

12

Ип-газлама қўлқоп

3

67.

Асбоб ва деталларни бўёвчи

Ип-газлама халат

12

Ип-газлама қўлқоп

3

68.

Купрокс ва селенли тўғрилагичлар термисти

Иссиқ участкаларда ишларни бажаришда:

Комбинацияланган қўлқоп

3

Ип-газлама костюм

12

69.

Чилангар-таъмирловчи

Комбинацияланган қўлқоп

3

Ип-газлама халат

12

Ип-газлама қўлқоп

3

70.

Купрокс ростлаш элементларига кислота билан ишлов берувчи

Кислотага чидамли модда шимдирилган ип-газлама костюм

12

Резина фартук

12

71.

Нафталин печлари термисти

Резина этик

12

Резина қўлқоп

6

Ҳимояловчи кўзойнак

Яроқсиз бўлгунча

Ип-газлама халат

12

72.

Монтёр-механик

Диэлектрик калиш (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

Диэлектрик қўлқоп (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

Ип-газлама халат

12

5. Трансформаторлар, тасмали магнит ва симлар ўралган ғалтаклар ишлаб чиқаришда

73.

Тозаловчи

Ип-газлама костюм

12

Ип-газлама қўлқоп

3

74.

Ўзакни ўровчи

Ип-газлама халат

12

Ип-газлама қўлқоп

3

75.

Магнитопроводларни калбрловчи

Ип-газлама костюм

12

Ип-газлама қўлқоп

3

76.

Магнитопроводларни кесувчи

Ип-газлама костюм

12

Ип-газлама қўлқоп

3

III. Электровакуум ва яримўтказгичлар ишлаб чиқаришда

1. Электровакуум асбобларини ишлаб чиқаришдаги ишчилар

77.

Ҳавони ажратиш аппаратчиси, чангни чиқариб ташловчи, тозаловчи

Ип-газлама халат

13

Комбинацияланган қўлқоп

3

Резина фартук

6

78.

Электролиз аппаратчиси

Резина этик

12

Резина қўлқоп

6

Ҳимояловчи кўзойнак

Яроқсиз бўлгунча

Ип-газлама халат

12

Ип-газлама қўлқоп

3

79.

Электровакуумли асбобларни артиб тозаловчи

Ҳимояловчи кўзойнак

Яроқсиз бўлгунча

Симоб цехларида ишларни бажаришда:

Шиппак

6

Ип-газлама берет

12

Ип-газлама фартук

12

Ип-газлама қўлқоп (шиша билан ишлашда)

3

80.

Электровакуумли асбоблари деталлари тановорчиси

Ип-газлама халат

12

Ип-газлама қўлқоп

3

81.

Цоколларни қуювчи

Ҳимояловчи кўзойнак

Яроқсиз бўлгунча

Комбинацияланган қўлқоп

3

Ип-газлама халат

12

82.

Электрон қурилмалар созловчиси

Шиппак

6

Ип-газлама қўлқоп

3

Ип-газлама берет

12

Шиша билан ишлашда қўшимча равишда:

Махсус конструкцияли ҳимояли кўзойнак (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

83.

Электрон аппаратуралар ва асбоблар назоратчиси

Ип-газлама берет

12

Иссиқ операциялар ва шиша буюмлар сифатини текшириш ишларини бажаришда:

Ип-газлама қўлқоп

3

Ҳимояловчи кўзойнак

Яроқсиз бўлгунча

Ип-газлама халат

12

Симобли цехларда ишларни бажаришда:

Ип-газлама фартук

12

84.

Буюмлар ва асбобларни, пьезотехник буюмларни бутловчи

Ип-газлама халат

12

Ип-газлама берет

12

Ҳимояловчи кўзойнак

Яроқсиз бўлгунча

Электровакуумли асбоблар ва шишаларга тамға қўйиш ишларини бажаришда:

Ип-газлама фартук

12

85.

Радиоэлектрон аппаратуралар ва асбоблар ростловчиси

Ип-газлама енглик

6

Ип-газлама халат

12

Ҳимояловчи кўзойнак

Яроқсиз бўлгунча

Симобли электровакуумли асбобларга тамға қўйиш ишларини бажаришда:

Шиппак

6

Ип-газлама қўлқоп

3

Ип-газлама берет

12

Ҳимояловчи кўзойнак

Яроқсиз бўлгунча

Ип-газлама халат

12

Ип-газлама енглик

6

Чарм қўлқоп

12

86.

Вакуумчи

Ҳимояловчи кўзойнак

Яроқсиз бўлгунча

Ип-газлама халат

12

Бармоққоп

3

Симобли цехларда ишларни бажаришда:

Шиппак

6

Ип-газлама берет

12

87.

Монтажчи-вакуумчи

Электровакуумли асбобларни регенерация қилиш ишларини бажаришда:

Резина фартук

6

Шиппак

6

Ип-газлама берет

12

Ип-газлама фартук

12

Ип-газлама қўлқоп

3

Ҳимояловчи кўзойнак

Яроқсиз бўлгунча

88.

Лампаларни тобловчи

Ип-газлама фартук

12

Ип-газлама қўлқоп

3

Симобли цехлар ва симобли аппаратда ишларини бажаришда:

Ип-газлама халат

12

Шиппак

3

89.

Вакуум қопламаларини синовчи (юпқа плёнкаларни)

Ип-газлама қўлқоп

3

Бармоққоп

3

Ип-газлама берет

12

Ҳимояловчи кўзойнак

Яроқсиз бўлгунча

Зарядли будкадаги болонларни кузатиш ишларини бажаришда:

Ип-газлама костюм

12

Симобли цехларда ишларни бажаришда:

Ип-газлама халат

12

Шиппак

3

90.

Электровакуумли асбобларни артиб тозаловчи

Ип-газлама қўлқоп

3

Ип-газлама берет

12

Ип-газлама халат

12

Бармоққоп

3

91.

Рангли кинескоплар ишлаб чиқаришда йиғувчи-монтажчи

Сув ўтказмайдиган модда шимдирилган ип-газлама халат

12

Бармоққоп

3

92.

Электровакуум асбоблар пайвандчиси, электрод маҳсулот чилангари

Резина фартук

12

Комбинацияланган қўлқоп

3

Резина этик

12

93.

Метални тўқувчи-қуювчи

Ип-газлама ярим комбинезон

12

Комбинацияланган қўлқоп

3

94.

Тахлаб-ўровчи

Симобли асбобларни ташлаш ва жойлаш ишларини бажаришда:

Шиппак

6

Ип-газлама берет

12

Ип-газлама фартук

12

Ип-газлама енглик

6

Ип-газлама қўлқоп

3

95.

Штамплар тайёрловчи

Ип-газлама берет

12

Ип-газлама халат

12

Ип-газлама қўлқоп

3

96.

Пьезотехник буюмларга кумуш югуртирувчи, ферритларда хотира элементлари монтажчиси

Ип-газлама халат

12

Комбинацияланган қўлқоп

3

2. Электровакуум асбобларини ишлаб чиқаришдаги муҳандис-техникавий ходимлар

97.

Уста, уста ёрдамчиси, муҳандис-технолог, техник-технолог

Комбинацияланган қўлқоп

3

Ип-газлама халат

12

Ип-газлама берет

12

3. Электровакуум асбобларини ишлаб чиқаришдаги технокимёвий ишларда

98.

Аквадирловчи

Ип-газлама берет

12

Ип-газлама халат

12

Резина қўлқоп (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

99.

Алундирловчи

Ип-газлама берет

12

Ип-газлама халат

12

Резина қўлқоп (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

Ҳимояловчи кўзойнак

Яроқсиз бўлгунча

100.

Газ ютгич пурковчиси

Ип-газлама халат

12

Респиратор

Яроқсиз бўлгунча

Кислота билан ишларни бажаришда:

Резина фартук

12

101.

Ярим тайёр маҳсулот ва буюмларни сараловчи

Резина этик

12

Резина енглик

6

Резина қўлқоп (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

Ип-газлама халат

12

102.

Карбидловчи, газютгич қатлам бериш бўйича оператор

Ип-газлама халат

12

Ҳимояловчи кўзойнак

Яроқсиз бўлгунча

103.

Карбонизациячи

Ип-газлама халат

12

Ип-газлама қўлқоп

3

Экран қўйиш ишларини бажаришда:

Резина қўлқоп (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

104.

Люминофорчи-экранловчи

Ип-газлама халат

12

Резина фартук

12

Кислотага чидамли модда шимдирилган ип-газлама костюм

12

105.

Магнезиркачи-вакуумчи

Комбинацияланган қўлқоп

3

Резина фартук

12

Резина этик

12

106.

Матировкачи-вакуумчи

Резина қўлқоп (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

Ҳимояловчи кўзойнак

Яроқсиз бўлгунча

Ип-газлама халат

12

Резина фартук

12

107.

Микрокукунларни бойитувчи

Респиратор

Яроқсиз бўлгунча

Ҳимояловчи кўзойнак

Яроқсиз бўлгунча

Ип-газлама халат

12

Резина қўлқоп

6

108.

Оксидировкачи-вакуумчи

Ип-газлама берет

12

Ип-газлама халат

12

Ип-газлама қўлқоп

3

Ёнғинга қарши модда шимдирилган ип-газлама костюм

12

109.

Пиширувчи

Брезент қўлқоп

6

Ёнғинга қарши модда шимдирилган ип-газлама костюм

12

110.

Металл ва қотишмаларни эритувчи

Брезент қўлқоп

6

Резина фартук

12

Резина этик

12

111.

Электровакуум буюмларини тозаловчи

Резина қўлқоп (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

Ҳимояловчи кўзойнак

Яроқсиз бўлгунча

Ип-газлама халат

12

Ёнғинга қарши модда шимдирилган ип-газлама костюм

12

112.

Ёруғлик фильтрлари ва поляроидлар тайёрловчи

Брезент қўлқоп

6

Ҳимояловчи кўзойнак

Яроқсиз бўлгунча

4. Қийин эрийдиган металл ва олмос толаларини ишлаб чиқаришда

113.

Совуқ металлни кесувчи

Ип-газлама халат

12

Ип-газлама қўлқоп

3

114.

Симларни бутловчи

Ип-газлама халат

12

Резина фартук

12

Чарм ботинка

12

115.

Тикловчи

Резина қўлқоп (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

Ҳимояловчи кўзойнак

Яроқсиз бўлгунча

Ип-газлама халат

12

Респиратор

Яроқсиз бўлгунча

116.

Қийин эрийдиган металлар симкаши

Ёнғинга қарши модда шимдирилган ип-газлама костюм

12

Ип-газлама қўлқоп

3

Чарм ботинка

12

Брезент қўлқоп

6

117.

Қийин эрийдиган металлардан буюмлар пайвандловчи

Ип-газлама костюм

12

Респиратор

Яроқсиз бўлгунча

Шиппак

3

Ип-газлама халат

12

118.

Штапел шиша толалари олиш оператори

Ип-газлама қўлқоп

3

Ип-газлама халат

12

119.

Печкачи

Ип-газлама халат

12

Ип-газлама қўлқоп

3

5. Ярим ўтказгичли асбобларни ишлаб чиқаришда

120.

Ярим ўтказгичли асбобларни ростловчи

Ип-газлама халат

12

Резина фартук

12

Резина қўлқоп (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

121.

Контактли пружина чархчиси

Ип-газлама фартук

12

Ип-газлама ярим комбинезон

12

Ип-газлама халат

12

122.

Микромодулларни бутловчи

Ип-газлама қўлқоп

3

Ип-газлама халат

12

123.

Прецизион пўлат ва қотишмаларни юмшатувчи

Ип-газлама қўлқоп

3

Ип-газлама халат

12

124.

Плёнкаэлектрокартонни елимловчи, иссиқлик билан ишлов беришда изоляцияловчи, эпитаксиал қатламларни ўстириш бўйича оператор

Ип-газлама қўлқоп

3

Ип-газлама ярим комбинезон

12

125.

Диффузион жараёнлар оператори

Ип-газлама қўлқоп

3

Ип-газлама ярим комбинезон

12

126.

Кристаллларни ўстириш бўйича оператор

Ип-газлама қўлқоп

3

Ип-газлама фартук

12

127.

Термобирикмалар оператори

Бармоққоп

3

Ип-газлама ярим комбинезон

12

128.

Яримўтказгичли асбоблар пайвандлаб ямовчи, микросхемалар йиғувчи

Ҳимояловчи кўзойнак

Яроқсиз бўлгунча

Ип-газлама қўлқоп

3

Резина қўлқоп (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

129.

Прецизион усулда кислота билан ишлов берувчи

Резина фартук

12

Ип-газлама фартук

12

Резина қўлқоп (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

6. Электровакуум ва ярим ўтказгичлар ишлаб чиқаришнинг бошқа ишлари

130.

Картон эшувчи

Ип-газлама фартук

12

Ип-газлама қўлқоп

3

131.

Электрон аппаратуралар ва асбоблар назоратчиси

Ҳимояловчи кўзойнак

Яроқсиз бўлгунча

Ип-газлама фартук

12

Диэлектрик қўлқоп (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

Диэлектрик калишлар (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

132.

Тайёр маҳсулотни безовчи

Ип-газлама халат

12

Ип-газлама қўлқоп

3

Ип-газлама ярим комбинизон

12

133.

Симоб йиғувчи, симобли тўғрилагичлар йиғувчи

Ип-газлама қўлқоп

3

Симобли цехларда ишларни бажаришда:

Ип-газлама халат

12

Шиппак

3

134.

Созлаш асбоблари бўйича техник

Ип-газлама қўлқоп

3

Ип-газлама берет

12

Симобли цехларда ишларни бажаришда:

Ип-газлама костюм

12

Резина калиш

12

135.

Чилангар-таъмирловчи

Резина кўкракпешли фартук

12

Ип-газлама қўлқоп

3

Резина этик

12

Брезент қўлқоп

6

136.

Чилангар-прессловчи

Ип-газлама халат

12

Резина калиш

12

Резина қўлқоп (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

137.

Ишлаб чиқариш бинолари фарроши

Резина калиш

12

Ип-газлама халат

12

IV. Пьезотехникавий ишлаб чиқаришда

138.

Кристаллаш аппаратчиси, қўрғошин-қалай қотишмалар қуювчи

Ип-газлама халат

12

Ип-газлама қўлқоп

12

139.

Графитловчи

Ип-газлама қўлқоп

3

Ип-газлама фартук

12

140.

Тоблаш аппаратчиси, арракаш-қирраловчи, елимловчи

Ип-газлама қўлқоп

3

Ип-газлама фартук

12

141.

Автоклавларни зарядловчи

Резина қўлқоп (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

Кўрғошинли пьезокерамика ва кварцларни майдалаш участкаларида ишларни бажаришда:

Ип-газлама қўлқоп

3

142.

Оптик деталларни лакловчи

Ип-газлама ярим комбинезон

12

Ип-газлама қўлқоп

3

143.

Технологик асбоб-ускуналарни таъмирловчи

Ёғ ва керосин қўллаб кесиш ишларини бажаришда:

Ип-газлама халат

12

Резина фартук

12

144.

Оптик шишани қирқувчи

Ип-газлама халат

12

Ип-газлама қўлқоп

3

145.

Вакуум қопламаларни синовчи (юпқа плёнкаларни)

Диэлектрик қўлқоп (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

Ип-газлама фартук

12

146.

Поляризатор

Ип-газлама қўлқоп

3

Ип-газлама халат

12

147.

Материалларни кесувчи

Ип-газлама қўлқоп

3

Қўрғошинли резина қўлқоп (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

Қўрғошинли резина шлем (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

148.

Рентгенгониометрист

Қўрғошинли шишадан ҳимояловчи кўзойнак (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

Ип-газлама халат

12

Ип-газлама қўлқоп

3

V.Тайёрлаш — изоляциялаш, калавали — ўрам ишларида ва изоляцион материалларни ишлаб чиқаришда

149.

Аппаратчи-қуритувчи

Кўкракпешли резина фартук

12

Резина этик ёки чарм ботинка

12

150.

Электроизоляцион лаклар, смолани матировкалаш аппаратчиси

Резина қўлқоп (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

Брезент қўлқоп

6

Респиратор

Яроқсиз бўлгунча

Ҳимояловчи кўзойнак

Яроқсиз бўлгунча

Ип-газлама фартук

12

Комбинацияланган қўлқоп

3

151.

Электроизоляцион материаллар сараловчи

Кўкракпешли ип-газлама фартук

12

Ип-газлама комбинезон

12

Дуррача

6

152.

Изоляцияланган симларни тайёрлаш бўйича автоматик линиялар оператори

Комбинацияланган қўлқоп

3

Берет ёки дуррача

12

153.

Миканитларни елимловчи

Респиратор

Яроқсиз бўлгунча

Ип-газлама костюм

12

Ип-газлама қўлқоп

12

154.

Электроизоляцион материаллар ишлаб чиқаришда назоратчи

Комбинацияланган қўлқоп

3

Чарм ботинка

12

155.

Электроизоляцион буюмлар ва материалларни лакловчи

Резина қўлқоп (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

Ип-газлама костюм

12

Кўкракпешли ип-газлама фартук

12

Комбинацияланган қўлқоп

3

Резина этик

12

156.

Лак ажратувчи

Резина қўлқоп (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

Брезент қўлқоп

9

Респиратор

Яроқсиз бўлгунча

Ҳимояловчи кўзойнак

Яроқсиз бўлгунча

Кўкракпешли ип-газлама фартук

12

157.

Электр асбоблар ғалтакларини калибрловчи, ғалтакларни эшувчи, ўзакни ўровчи, электр машиналар элементларини ўровчи, электромагнит ўзаклар ўровчиси

Ип-газлама комбинезон

12

Комбинацияланган қўлқоп

3

158.

Ёрдамчи ишчи

Ип-газлама костюм

12

Резина қўлқоп (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

159.

Шимдирувчи (электрон техника)

Ип-газлама костюм

12

Резина қўлқоп (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

160.

Слюдалар регенераторчиси

Ип-газлама халат

12

Комбинацияланган қўлқоп

3

Берет ёки дуррача

12

161.

Тахловчи-ўровчи

Ип-газлама халат

12

Комбинацияланган қўлқоп

3

162.

Штамплар тайёрловчи

Кўкракпешли ип-газлама фартук

12

Комбинацияланган қўлқоп

3

Изоляцион буюмларга штамп қўйиш ишларини бажаришда:

Кислотага чидамли модда шимдирилган ип-газлама костюм

12

VI. Кабель ишлаб чиқаришда

163.

Аккумуляторчи

Ҳимояловчи кўзойнак

Яроқсиз бўлгунча

Ип газлама костюм

12

Комбинацияланган қўлқоп

3

Кўкракпешли резина фартук

12

Резина этик

12

164.

Автоматик воситалар ва технологик қурилмалар асбоблари бўйича электромеханик

Резина этик

12

Ип-газлама қўлқоп

12

Чарм ботинка

12

Ип-газлама костюм

12

Резина қўлқоп (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

165.

Тайёр маҳсулотни топширувчи

Комбинацияланган қўлқоп

3

Респиратор

Яроқсиз бўлгунча

Ип-газлама костюм

12

Чарм ботинка

12

166.

Кабелларни зирҳловчи

Брезент қўлқоп

6

Қулоқчин

12

Комбинацияланган қўлқоп

3

Ип-газлама костюм

12

Чарм ботинка

12

167.

Резина қолипларда электросополчилик буюмларини прессловчи

Комбинацияланган қўлқоп

3

Ип-газлама қалпоқ

12

Респиратор

Яроқсиз бўлгунча

Ип-газлама қўлқоп

3

Ип-газлама халат

12

168.

Тарозибон

Ип-газлама костюм

12

Икки бармоқли қўлқоп

6

Ташқарида бажариладиган ишларда қишда қўшимча равишда:

Иссиқ тутувчи астарли ип-газлама куртка

36

169.

Симкаш (алюмин симлар)

Ип-газлама қўлқоп

3

Қулоқчин

12

Чарм ботинка

12

Ип-газлама костюм

12

170.

Симкаш (йўғон, ўрта чўзиш) (тролл металл ёядиган машина)

Чарм ботинка

12

Брезент қўлқоп

3

Ҳимояловчи кўзойнак

Яроқсиз бўлгунча

Қулоқчин

12

Ип-газлама костюм

12

Резина фартук

12

Ип-газлама қўлқоп

3

171.

Симкаш (ингичка чўзиш)

Қулоқчин

12

Ҳимояловчи кўзойнак

Яроқсиз бўлгунча

Чарм ботинка

12

Ип-газлама костюм

12

Брезент қўлқоп

3

172.

Вулканизаторчи

Ип-газлама костюм

12

Брезент қўлқоп

3

Кўкракпешли ип-газлама фартук

12

Ташқарида бажариладиган ишларда қишда қўшимча равишда:

Иссиқ тутувчи астарли ип-газлама куртка

36

173.

Кабель буюмлар вулканизаторчиси

Ип-газлама костюм

12

Ип-газлама қўлқоп

3

Чарм ботинка

12

174.

Кабель симларини изоляцияловчи

Ип-газлама костюм ёки ип-газлама халат

12

Комбинацияланган қўлқоп

3

Ҳимояловчи кўзойнак

Яроқсиз бўлгунча

Ташқарида бажариладиган ишларда қишда қўшимча равишда:

Иссиқ тутувчи астарли ип-газлама куртка

36

175.

Олмослар ва ўта қаттиқ материалларни силлиқловчи

Ип-газлама қўлқоп

3

Мовут костюм

24

Ип-газлама костюм

12

Диэлектрик калиш (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

Диэлектрик қўлқоп (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

176.

Сим ва кабелларни синовчи

Чарм ботинка

12

Комбинацияланган қўлқоп

3

Ип-газлама қўлқоп

3

Ип-газлама костюм

12

177.

Абразивларни синовчи

Чарм ботинка

12

Ҳимояловчи кўзойнак

Яроқсиз бўлгунча

Ип-газлама костюм

12

178.

Қиздирувчи

Чарм ботинка

12

Комбинацияланган қўлқоп

3

Ип-газлама костюм

12

179.

Резина аралашмалар каландровкачиси

Чарм ботинка

12

Комбинацияланган қўлқоп

3

Ип-газлама қўлқоп

3

Ип-газлама костюм

12

Ташқарида бажариладиган ишларда қишда қўшимча равишда:

Иссиқ тутувчи астарли ип-газлама куртка

36

180.

Омборчи

Кирза этик ёки чарм ботинка

12

Ип-газлама қўлқоп

3

Мовут костюм

24

Ип-газлама халат

12

181.

Техник назорат бўлими назоратчиси, назоратчи-тарозибон

Ип-газлама қўлқоп

3

Резина этик

12

Диэлектрик калиш (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

Диэлектрик қўлқоп (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

Ип-газлама костюм

12

182.

Темирчи-кесувчи

Брезент қўлқоп

3

Ҳимояловчи кўзойнак

Яроқсиз бўлгунча

Ип-газлама костюм ёки ип-газлама халат

12

Резина тагчармли мовут шиппак

6

Ҳимояловчи кўзойнак

Яроқсиз бўлгунча

183.

Лаборант (радиотехник ва электрон буюмлар ишлаб чиқаришдаги барча лаборантлар)

Резина қўлқоп (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

Мовут костюм

24

Ёнғинга қарши модда шимдирилган ип-газлама костюм

12

Ип-газлама костюм ёки ип-газлама халат

12

Мовут қўлқоп

6

184.

Металлни тўкувчи-қуювчи

Мовут шляпа

12

Кирза этик

12

Ип-газлама қўлқоп

3

Ҳимояловчи кўзойнак

Яроқсиз бўлгунча

Ип-газлама халат

12

Диэлектрик калиш (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

Диэлектрик қўлқоп (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

185.

Лифтчи

Ип-газлама костюм

12

Чарм ботинка

12

Ип-газлама қўлқоп

3

186.

Сим оқловчи

Мовут қўлқоп

12

Ҳимояловчи кўзойнак

Яроқсиз бўлгунча

Респиратор

Яроқсиз бўлгунча

Ип-газлама халат

12

Комбинацияланган қўлқоп

3

Чарм ботинка

12

187.

Маркачи

Ип-газлама қўлқоп

3

Ип-газлама костюм ёки ип-газлама халат

12

Чарм ботинка

12

Ташқарида бажариладиган ишларда қишда қўшимча равишда:

Иссиқ тутувчи астарли ип-газлама куртка

36

188.

Уста, уста ёрдамчиси

Ип-газлама костюм

12

Комбинацияланган қўлқоп

3

189.

Кран машинисти (кранчи), кран электриги

Диэлектрик калиш (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

Ип-газлама костюм

12

Комбинацияланган қўлқоп

3

Чарм ботинка

12

Ташқарида бажариладиган ишларда қишда қўшимча равишда:

Иссиқ тутувчи астарли ип-газлама куртка

36

190.

Стрейнер машинисти

Респиратор

Яроқсиз бўлгунча

Ип-газлама қўлқоп

12

Ип-газлама костюм

12

Диэлектрик қўлқоп (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

Диэлектрик калиш (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

191.

Машинист-кранчи

Ип-газлама қўлқоп

3

Чарм ботинка

12

Ип-газлама костюм

12

Ташқарида бажариладиган ишларда қишда қўшимча равишда:

Иссиқ тутувчи астарли ип-газлама куртка

36

192.

Компрессор қурилмалари машинисти

Комбинацияланган қўлқоп

3

Противогаз

Яроқсиз бўлгунча

Ип-газлама халат

12

Кўкракпешли резина фартук

12

193.

Кир ювиш машиналари оператори, кир ювиш эритмаларини тайёрловчи, кир ювувчи

Резина қўлқоп (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

Резина этик

12

Ип-газлама костюм

12

194.

Тозалаш иншоотлари ишчиси, тозаловчи, сувда эрувчи кристалларни қирқувчи

Резина этик

12

Комбинацияланган қўлқоп

3

Диэлектрик қўлқоп (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

Ип-газлама костюм

12

Ташқарида бажариладиган ишларда қишда қўшимча равишда:

Иссиқ тутувчи астарли ип-газлама куртка

36

195.

Резина қориштиргич машинисти

Респиратор

Яроқсиз бўлгунча

Ип-газлама қўлқоп

3

Сув ўтказмайдиган модда шимдирилган ип-газлама костюм

12

Резина этик

12

Резина қўлқоп (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

196.

Автомашиналарни ювувчи

Кўкракпешли резина фартук

12

Ип-газлама костюм

12

Комбинацияланган қўлқоп

3

Учи қаттиқ материалдан қилинган ботинка

24

197.

Монтажчи

Ип-газлама костюм

12

Кирза этик

12

Ип-газлама қўлқоп

3

Ташқарида бажариладиган ишларда қишда қўшимча равишда:

Иссиқ тутувчи астарли ип-газлама куртка

36

198.

Ички санитар-техник тизимлар ва қурилмалар монтажчиси

Брезент қўлқоп

6

Резина қўлқоп (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

Ҳимояловчи кўзойнак

Яроқсиз бўлгунча

Резина этик (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

Мовут костюм

24

Ип-газлама костюм

12

Комбинацияланган қўлқоп

3

199.

Кабель ишлаб чиқариш монтёри

Диэлектрик калиш (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

Диэлектрик қўлқоп (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

Чарм ботинка

12

Ип-газлама костюм

3

Чарм ботинка

12

Ип-газлама қўлқоп

3

200.

Телефон алоқаси ва радиолаштириш линия қурилмалари электромонтёри

Диэлектрик калиш (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

Диэлектрик қўлқоп (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

Ҳимояловчи кўзойнак

Яроқсиз бўлгунча

Хавфсизлик камари (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

Резина этик

12

Ип-газлама костюм

12

Чарм ботинка

12

Брезент қўлқоп

3

Ташқарида бажариладиган ишларда қишда қўшимча равишда:

Иссиқ тутувчи астарли ип-газлама куртка

36

201.

Назорат-ўлчов асбоблари ва автоматлари созловчиси

Чарм ботинка

12

Ип-газлама костюм ёки ип-газлама халат

12

Комбинацияланган қўлқоп

3

Диэлектрик қўлқоп (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

Диэлектрик калиш (навбатчи) (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

Ташқарида бажариладиган ишларда қишда қўшимча равишда:

Иссиқ тутувчи астарли ип-газлама куртка

36

202.

Электр қурилмаларини синаш ва таъмирлаш бўйича электромеханик

Чарм ботинка

12

Комбинацияланган қўлқоп

3

Ип-газлама костюм

12

Диэлектрик қўлқоп (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

Диэлектрик калиш (навбатчи) (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

Ташқарида бажариладиган ишларда қишда қўшимча равишда:

Иссиқ тутувчи астарли ип-газлама куртка

36

203.

Технологик асбоб-ускуналарни таъмирловчи, технологик қурилмалар созловчиси

Чарм ботинка

12

Ип-газлама қўлқоп

3

Ҳимояловчи кўзойнак

Яроқсиз бўлгунча

Қулоқчи

12

Ип-газлама костюм

12

Ташқарида бажариладиган ишларда қишда қўшимча равишда:

Иссиқ тутувчи астарли ип-газлама куртка

36

204.

Оловбардош буюмлар гардишловчиси, оловбардош буюмларни силлиқловчи кесувчи

Иссиққа чидамли модда шимдирилган ип-газлама халат

12

Комбинацияланган қўлқоп

3

205.

Электрон-ҳисоблаш машиналари оператори, нусха кўчириш ва кўпайтирувчи машиналари оператори, нусха кўчирувчи

Ип-газлама костюм

12

Шиппак

3

Комбинацияланган қўлқоп

3

206.

Қозонхона машинисти (кочегар)

Ҳимояловчи кўзойнак

Яроқсиз бўлгунча

Противогаз (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

Чарм ботинка

12

Ип-газлама костюм

12

Кўкракпешли брезент фартук

12

Комбинацияланган қўлқоп

3

207.

Кабелли буюмлардан пўстларни олувчи

Ҳимояловчи кўзойнак

Яроқсиз бўлгунча

Чарм ботинка

12

Ип-газлама қўлқоп

3

Қулоқчин

24

Каска (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

Респиратор

Яроқсиз бўлгунча

Мовут костюм

24

Ип-газлама костюм

12

Комбинацияланган қўлқоп

3

Ташқарида бажариладиган ишларда қишда қўшимча равишда:

Иссиқ тутувчи астарли ип-газлама куртка

36

208.

Кабель ишлаб чиқариш маҳсулотларини ўровчи

Ип-газлама костюм

12

Ип-газлама қўлқоп

3

Чарм ботинка

12

209.

Кабелларни қўрғошин ёки алюминий билан прессловчи

Брезент қўлқоп

3

Брезент шлем

12

Ҳимояловчи кўзойнак

Яроқсиз бўлгунча

Мовут қўлқоп

12

Мовут костюм

12

Ип-газлама костюм ёки ип-газлама халат

12

210.

Кабеллар ва симларни пластик ва резиналар билан сиқувчи

Чарм ботинка

12

Мовут костюм

24

Ип-газлама ярим комбинезон

12

Ип-газлама қўлқоп

3

211.

Кабель симларни изоляцияловчи

Чарм ботинка

12

Ип-газлама костюм

12

Мовут куртка

24

212.

Дурадгор

Ип-газлама костюм

12

Комбинацияланган қўлқоп

3

Чарм ботинка

12

Ташқарида бажариладиган ишларда қишда қўшимча равишда:

Иссиқ тутувчи астарли ип-газлама куртка

36

213.

Прессловчи-вулканизаторчи

Ип-газлама халат

12

Комбинацияланган қўлқоп

3

Ташқарида бажариладиган ишларда қишда қўшимча равишда:

Иссиқ тутувчи астарли ип-газлама куртка

36

214.

Асбоблар омбори омборчиси

Ип-газлама костюм ёки ип-газлама халат

12

Ип-газлама қўлқоп

3

Чарм ботинка

12

215.

Қабул қилувчи-топширувчи

Ип-газлама костюм

12

Кўкракпешли клеёнка фартук

12

Комбинацияланган қўлқоп

3

Чарм ботинка

12

216.

Сочилувчан материалларни эловчи

Респиратор

Яроқсиз бўлгунча

Ип-газлама костюм

12

Ич кийим (2 комплект)

6

Ип-газлама костюм ёки ип-газлама халат

12

217.

Ободонлаштириш (дам олиш зонаси, аҳоли пунктлари) бўйича ишчи

Ип-газлама костюм

12

Комбинацияланган қўлқоп

3

218.

Чуватиш машинаси оператори

Чарм ботинка

12

Ип-газлама костюм

12

Ҳимояловчи кўзойнак

Яроқсиз бўлгунча

219.

Ромчи

Чарм ботинка

12

Қулоқчин

12

Респиратор

Яроқсиз бўлгунча

Ип-газлама халат

12

Комбинацияланган қўлқоп

3

Ташқарида бажариладиган ишларда қишда қўшимча равишда:

Иссиқ тутувчи астарли ип-газлама куртка

36

220.

Кабель ишлаб чиқариш маҳсулотларини кесувчи

Ип-газлама костюм

12

Қўкракпешли ип-газлама фартук

12

Комбинацияланган қўлқоп

3

Ташқарида бажариладиган ишларда қишда қўшимча равишда:

Иссиқ тутувчи астарли ип-газлама куртка

36

221.

Қайчиловчи

Ҳимояловчи кўзойнак

Яроқсиз бўлгунча

Қулоқчин

Ип-газлама костюм

12

Чарм ботинка

12

Ташқарида бажариладиган ишларда қишда қўшимча равишда:

Иссиқ тутувчи астарли ип-газлама куртка

36

222.

Резьбаларни текисловчи, резьбафрезерловчи

Ип-газлама қўлқоп

3

Ип-газлама костюм

12

Чарм ботинка ёки кирза этик

12

Ташқарида бажариладиган ишларда қишда қўшимча равишда:

Иссиқ тутувчи астарли ип-газлама куртка

36

223.

Пармаловчи

Ҳимояловчи кўзойнак

Яроқсиз бўлгунча

Комбинацияланган қўлқоп

3

Ип-газлама костюм

12

Мовут костюм

24

Комбинацияланган қўлқоп

3

Ташқарида бажариладиган ишларда қишда қўшимча равишда:

Иссиқ тутувчи астарли ип-газлама куртка

36

224.

Кабелларни зирҳловчи

Чарм ботинка

12

Қулоқчин

3

Ип-газлама қўлқоп

3

Ип-газлама костюм

12

Комбинацияланган қўлқоп

3

Диэлектрик қўлқоп (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

Диэлектрик калиш (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

225.

Назорат-ўлчов асбоблари ва автоматика бўйича чилангар

Чарм ботинка

12

Ип-газлама костюм

12

Брезент қўлқоп

6

Ташқарида бажариладиган ишларда қишда қўшимча равишда:

Иссиқ тутувчи астарли ип-газлама куртка

36

226.

Ички ёнув двигателларини таъмирлаш бўйича моторист, ёғочни ишлаш дастгоҳлари оператори

Ҳимояловчи кўзойнак

Яроқсиз бўлгунча

Ип-газлама костюм

12

Резина фартук

12

Резина этик

12

Резина қўлқоп

12

227.

Автомобилларни таъмирлаш бўйича чилангар

Комбинацияланган қўлқоп

3

Ип-газлама костюм

12

Чарм ботинка

12

Ташқарида бажариладиган ишларда қишда қўшимча равишда:

Иссиқ тутувчи астарли ип-газлама куртка

36

Иссиқ тутувчи астарли ип-газлама шим

36

228.

Қозонхона ишчиси

Комбинацияланган қўлқоп

3

Ип-газлама костюм

12

Резина этик

12

229.

Иссиқлик тармоқларига хизмат кўрсатиш бўйича чилангар, иссиқлик тармоқлари қурилмаларини таъмирлаш бўйича чилангар

Комбинацияланган қўлқоп

3

Ип-газлама костюм

12

Чарм ботинка

12

Ташқарида бажариладиган ишларда қишда қўшимча равишда:

Иссиқ тутувчи астарли ип-газлама куртка

36

230.

Вентиляция ва мўътадиллаш тизимларини таъмирлаш бўйича чилангар

Ип-газлама костюм

12

Комбинацияланган қўлқоп

3

Чарм ботинка

12

Ташқарида бажариладиган ишларда қишда қўшимча равишда:

Иссиқ тутувчи астарли ип-газлама куртка

36

231.

Асбоблар ва аппаратураларни таъмирлаш бўйича уста

Ҳимояловчи кўзойнак

Яроқсиз бўлгунча

Ип-газлама костюм

12

Комбинацияланган қўлқоп

3

Ташқарида бажариладиган ишларда қишда қўшимча равишда:

Иссиқ тутувчи астарли ип-газлама куртка

36

Иссиқ тутувчи астарли ип-газлама шим

36

232.

Таъмирлаш бўйича уста

Чарм ботинка

12

Резина этик

12

Ҳимояловчи кўзойнак

Яроқсиз бўлгунча

Ип-газлама костюм

12

Ип-газлама қўлқоп

3

233.

Электр қурилмаларини таъмирлаш бўйича чилангар-электрик

Диэлектрик қўлқоп (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

Диэлектрик калиш (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

Чарм ботинка

12

Брезент қўлқоп

6

Брезент костюм

12

Ташқарида бажариладиган ишларда қишда қўшимча равишда:

Иссиқ тутувчи астарли ип-газлама куртка

36

234.

Мазутни илитиш оператори

Резина қўлқоп (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

Противогаз (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

Брезент костюм

12

235.

Ишлаб чиқариш бинолари фарроши

Комбинацияланган қўлқоп ёки ип-газлама қўлқоп

3

Ип-газлама костюм ёки ип-газлама халат

12

236.

Ҳожатхоналар фарроши

Комбинацияланган қўлқоп

3

Қўкракпешли брезент фартук

12

Резина этик

12

Резина қўлқоп

12

Чарм ботинка

12

237.

Тахловчи-ўровчи

Респиратор

Яроқсиз бўлгунча

Ип-газлама костюм ёки ип-газлама халат

12

Комбинацияланган қўлқоп

3

Чарм ботинка

12

238.

Фрезерчи

Ҳимояловчи кўзойнак

Яроқсиз бўлгунча

Брезент костюм

12

Брезент қўлқоп

6

Кирза этик

12

239.

Электргазпайвандчи

Диэлектрик калиш (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

Диэлектрик қўлқоп (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

Ҳимоя шлеми (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

Ҳимояловчи кўзойнак

Яроқсиз бўлгунча

Комбинацияланган қўлқоп

3

Ип-газлама костюм

12

Ип-газлама қўлқоп

3

Ташқарида бажариладиган ишларда қишда қўшимча равишда:

Иссиқ тутувчи астарли ип-газлама куртка

36

Иссиқ тутувчи астарли ип-газлама шим

36

240.

Электромеханик

Ип-газлама костюм

12

Комбинацияланган қўлқоп

3

Диэлектрик калиш (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

Диэлектрик қўлқоп (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

241.

Электромонтажчи-созловчи

Чарм ботинка

12

Ип-газлама костюм

12

Комбинацияланган қўлқоп

3

Диэлектрик қўлқоп (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

Диэлектрик калиш (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

Ташқарида бажариладиган ишларда қишда қўшимча равишда:

Иссиқ тутувчи астарли ип-газлама куртка

36

242.

Электромонтёр-кабелчи

Чарм ботинка

12

Ип-газлама костюм

12

Комбинацияланган қўлқоп

3

Диэлектрик қўлқоп (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

Диэлектрик калиш (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

Ташқарида бажариладиган ишларда қишда қўшимча равишда:

Иссиқ тутувчи астарли ип-газлама куртка

36

243.

Электр машиналарини таъмирлаш бўйича электрочилангар

Чарм ботинка

12

Иссиқ тутувчи астарли ип-газлама куртка

36

Ип-газлама костюм

12

Комбинацияланган қўлқоп

3

Диэлектрик калиш (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

Диэлектрик қўлқоп (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

Ташқарида бажариладиган ишларда қишда қўшимча равишда:

Иссиқ тутувчи астарли ип-газлама куртка

36

244.

Электромонтёр

Чарм ботинка

12

Иссиқ тутувчи астарли ип-газлама куртка

36

Ип-газлама костюм

12

Комбинацияланган қўлқоп

3

Диэлектрик калиш (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

Диэлектрик қўлқоп (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

Ташқарида бажариладиган ишларда қишда қўшимча равишда:

Иссиқ тутувчи астарли ип-газлама куртка

36

245.

Электромонтёр-релечи

Ип-газлама костюм

12

Кирза этик

12

Брезент қўлқоп

6

Резина калта плаш (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

Хавфсизлик камари (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

Ҳимояловчи кўзойнак

Яроқсиз бўлгунча

Диэлектрик қўлқоп (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

Диэлектрик калиш (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

Ташқарида бажариладиган ишларда қишда қўшимча равишда:

Иссиқ тутувчи астарли ип-газлама куртка

36

246.

Электр қурилмаларини таъмирлаш бўйича электромонтёр

Иссиқ тутувчи астарли ип-газлама куртка

36

Комбинацияланган қўлқоп

3

Қулоқчин

12

Ип-газлама халат

12

Диэлектрик қўлқоп (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

Диэлектрик калиш (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

247.

Станция қурилмалари электромонтёри

Ҳимояловчи кўзойнак (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

Ип-газлама қўлқоп

3

Ҳимоя маскаси (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

Резина тагчармли мовут шиппак

12

Ип-газлама костюм

12

Кўкракпешли резина фартук

12

Диэлектрик қўлқоп (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

Диэлектрик калиш (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

248.

Эмульсия тайёрловчи

Резина этик ёки чарм ботинка

12

Резина қўлқоп (навбатчи)

Яроқсиз бўлгунча

Комбинацияланган қўлқоп

3

Кўкракпешли резина фартук

12