LexUZ шарҳи
1.4. 1.3-кичик бандда кўрсатилган шахсларнинг қонуний вакиллари бўлганда — уларнинг исми, фамилияси ва манзили;
6. Ушбу Шартноманинг 19-моддасига мувофиқ ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш мумкин бўлмаган, сўралаётган адлия муассасаси сўраётган адлия муассасасига ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш тўғрисидаги ва илова қилинган ҳужжатларни қайтаради.
3. Ушбу модданинг 2-бандида кўрсатилган шахслар, агар улар сўраётган Аҳдлашувчи Томон ҳудудидан, бунинг учун имкониятга эга бўлишсада, уларни сўроқ қилган адлия муассасаси уларга бундан буён бу ерда бўлишларига зарурат йўқлигини хабар қилган кундан бошлаб 15 кун ўтгунгача кетишмаса, ушбу банд билан назарда тутилган кафолатларни йўқотадилар. Ушбу шахслар сўраётган Аҳдлашувчи Томон ҳудудидан ўзига алоқадор бўлмаган айб билан кетолмаган вақт ушбу муддатга қўшилмайди.
1. Ушбу бўлимнинг II—V қисмларида бошқача тартиб кўзда тутилмаган бўлса, Аҳдлашувчи Томонлардан бирининг ҳудудида яшаш жойига эга бўлган шахсларга, уларнинг фуқаролигидан қатъи назар, даъволар ушбу Аҳдлашувчи Томон судларига, юридик шахсларга эса даъволар ҳудудида юридик шахснинг бошқарув органи, унинг ваколатхонаси ёхуд филиали жойлашган Аҳдлашувчи Томон судларига берилади.
1. Томонларнинг низони ушбу судларга ўтказиш тўғрисидаги ёзма келишуви мавжуд бўлса, Аҳдлашувчи Томонларнинг судлари ишни бошқа ҳолларда ҳам кўриб чиқишлари мумкин. Бунда 20-модданинг 3-бандидан ва ушбу бўлимнинг II—V қисмлари билан белгиланган бошқа нормалардан, шунингдек тегишли Аҳдлашувчи Томон қонунчилигидан келиб чиқадиган мутлақ томонларнинг келишуви билан ўзгартирилиши мумкин эмас.
1. Ушбу модданинг 2- ва 3-бандларида назарда тутилган ҳоллардан ташқари, шахснинг муомалага лаёқати чекланганлиги ёки муомалага лаёқатсизлиги тўғрисидаги ишлар бўйича ушбу шахс фуқароси бўлган Аҳдлашувчи Томон суди ваколатлидир.
4. Ушбу модданинг 1—3-бандлари қоидалари тегишли равишда муомалага лаёқатлиликни тиклашда ҳам қўлланади.
5. Ушбу модданинг 2- ва 3-бандларида назарда тутилган ва кечиктириб бўлмайдиган ҳолларда, шахсни ёхуд унинг мол-мулкини муҳофаза қилиш учун зарур чора-тадбирларни ҳудудида ушбу шахс доимий яшайдиган Аҳдлашувчи Томон суди мустақил равишда қабул қилиши мумкин. Ушбу чора-тадбирлар муносабати билан қабул қилинган фармойишлар ушбу шахс фуқароси бўлган Аҳдлашувчи Томон судига жўнатилади. Ушбу Аҳдлашувчи Томон суди бошқача чора белгилаган бўлса, ушбу фармойишлар бекор қилиниши мумкин.
4. Ушбу модданинг 3-бандида кўрсатилган шахслар Аҳдлашувчи Томонлар ҳудудида биргаликдаги яшаш жойига эга бўлишмаган бўлса, адлия муассасаси ишни кўриб чиқаётган Аҳдлашувчи Томоннинг қонунлари қўлланади.
6. Эр-хотинларнинг шахсий ва мулкий ҳуқуқий муносабатлари тўғрисидаги ишлар бўйича қонунлари ушбу модданинг 1—3-, 5-бандларига мувофиқ қўлланилиши керак бўлган Аҳдлашувчи Томон адлия муассасалари ваколатлидир. Агар Аҳдлашувчи Томонлар ҳудудида эр-хотинларнинг ҳеч қачон мулки бўлмаган бўлса, бу ҳолда иккала Аҳдлашувчи Томонларнинг адлия муассасалари ҳам ваколатли ҳисобланиб, улар ўз давлатининг қонунларини қўллайдилар.
1. 28-модданинг 1-бандида назарда тутилган ҳолатда никоҳни бекор қилиш тўғрисидаги ишлар бўйича эр-хотинлар ариза берилган вақтда фуқаролари бўлган Аҳдлашувчи Томоннинг адлия муассасалари ваколатлидир. Ариза берилган вақтда эр-хотиннинг иккаласи ҳам бошқа Аҳдлашувчи Томон ҳудудида яшашса, у ҳолда ҳам ушбу Аҳдлашувчи Томон адлия муассасалари ваколатлидир.
2. 28-модданинг 2-бандида назарда тутилган ҳолатда никоҳни бекор қилиш тўғрисидаги ишлар бўйича эр-хотиннинг иккаласи ҳам ҳудудида яшайдиган Аҳдлашувчи Томон адлия муассасалари ваколатлидир. Эр-хотиндан бири Аҳдлашувчи Томонлардан бирининг ҳудудида, иккинчиси Аҳдлашувчи Томонлардан бошқасининг ҳудудида яшаса, у ҳолда никоҳни бекор қилиш тўғрисидаги ишлар бўйича эр-хотинлар ҳудудларида яшайдиган иккала Аҳдлашувчи Томон адлия муассасалари ваколатлидир.
1. Никоҳни ҳақиқий эмас деб тониш тўғрисидаги ишлар бўйича 26-моддага мувофиқ никоҳдан ўтишда қўлланган Аҳдлашувчи Томон қонунлари.
2. Кечиктириш мумкин бўлмаган ҳолларда бошқа Аҳдлашувчи Томон адлия муассасаси ўз давлат қонунларига мувофиқ зарур вақтинчалик чора-тадбирларни ўзи кўриши мумкин. Бунда у 34-моддага мувофиқ ваколатли адлия муассасини зудлик билан хабардор қилишга мажбурдир ҳамда шу вақтда тегишли ҳужжатларнинг нусхаларини юборади. Ушбу чора-тадбирлар 34-моддада кўрсатиб ўтилган адлия муассасаси томонидан бошқа қарор қабул қилингунга қадар ўз кучини сақлаб қолади.
1. Васийлик ва ҳомийликдаги шахс бошқа Аҳдлашувчи Томон ҳудудида яшаш жойига ёки мулкка эга бўлган ҳолларда 34-моддага мувофиқ ваколатли адлия муассасаси васийлик ёки ҳомийликни бошқа Аҳдлашувчи Томон адлия муассасасига бериши мумкин. Васийлик ёки ҳомийликни бериш сўралаётган адлия муассасаси васийлик ёки ҳомийликни ўзига қабул қилган пайтдан бошлаб кучга киради ва бу ҳақда сўраётган адлия муассасаси хабардор қилиб қўйилади.
2. Ушбу модданинг 1-бандига мувофиқ васийлик ёки ҳомийликни қабул қилган адлия муассасаси уни ўз давлати қонунларига мувофиқ амалга оширади. У васийликка олинган ёки ҳомийликдаги шахснинг шахсий мақомига алоқадор масалалар бўйича қарор чиқариш ҳуқуқига эга эмас, лекин бу шахс фуқароси ҳисобланган Аҳдлашувчи Томоннинг қонунлари бўйича зарур бўлса никоҳдан ўтишига рухсат бериши мумкин.
4. Фарзандликка олиш ёки уни бекор қилиш тўғрисида ариза берилган пайтда фарзандликка олувчи фуқароси ҳисобланган Аҳдлашувчи Томоннинг адлия муассасаси фарзандликка олиш ёки уни бекор қилиш ишлари бўйича ваколатлидир. Ушбу модданинг 3-бандида назарда тутилган ҳолларда эса эр-хотинлар охирги яшаш жойига ёки турар жойига эга бўлган ёки ҳозир эга бўлган Аҳдлашувчи Томон ҳудудидаги адлия муассасаси ваколатлидир.
3. Ушбу модданинг 1- ва 2-бандларида эслатилган ишлар бўйича ҳудудида зарарни қоплаш ҳақидаги талабга асос бўлиб хизмат қилган ҳаракат ёки бошқа ҳолатлар юз берган Аҳдлашувчи Томон суди ваколатлидир. Зарар кўрган ҳудудида жавобгар яшаш жойига эга бўлган Аҳдлашувчи Томон судига ҳам даъво аризаси бериши мумкин.
1. Мулкни мерос қилиб олиш ҳуқуқи, ушбу модданинг 2-бандида назарда тутилган ҳоллардан ташқари, мерос қилиб қолдирувчи ҳудудида охирги турар жойига эга бўлган Аҳдлашувчи Томоннинг қонунлари бўйича белгиланади.
3. Ушбу модданинг 1- ва 2-бандларидаги қоидалар мерос тўғрисидаги ишлар кўриб чиқиладиган ишлар муносабати билан пайдо бўладиган низоларни кўриб чиқишда ҳам қўлланилади.
2. Ушбу модданинг 1-бандига мувофиқ кўрилган чоралар тўғрисида мерос берувчи фуқароси ҳисобланадиган Аҳдлашувчи Томоннинг дипломатик ваколатхонаси ёки консуллик муассасаси тезда хабардор қилинади. Кўрсатилган ваколатхона ёки адлия муассасаси ушбу чора-тадбирларни амалга оширишда иштирок этиши мумкин.
3. Ушбу модданинг 1-бандига мувофиқ кўрилган чора-тадбирлар мерос олиш тўғрисидаги ишни амалга оширишга ваколати бўлган адлия муассасасининг сўровига кўра ўзгартирилиши мумкин.
2. Ушбу модда 1-бандининг қоидалари васийлик ва ҳомийлик бўйича қарорларга ҳам тегишли бўлади.
50-моддада назарда тутилган қарорларни эътироф этиш ҳамда мажбурий бажариш учун рухсатнома бериш қуйидаги ҳолларда рад қилиниши мумкин:
2. Ушбу модданинг 1-бандида назарда тутилган жиноят содир этилгани бўйича чиқарилган ҳукмни ижро этиш учун ушлаб бериш, агар жазо муддати тамом бўлгунга қадар камида олти ой қолган бўлса, амалга оширилади.
3. Агар ушлаб бериш ҳақидаги сўровнома бир неча алоҳида жиноятларга тааллуқли бўлса, улардан ҳаммаси ушбу модданинг 1-бандида назарда тутилган шартларга мувофиқ келмаса, унда талаб қилинаётган жиноятчини беришга, ҳеч бўлмаганда жиноятлардан бири олиб келса, шу шарт билан рухсат этилиши мумкин.
2. Ушбу модданинг 1-бандида назарда тутилган ҳолларда сўраётган Аҳдлашувчи Томон бошқа Аҳдлашувчи Томонга иложи борича қисқа муддат ичида қўшимча ахборот тақдим этиш учун зарур чоралар кўради.
2. Эҳтиёт чораси сифатида қамоққа олишни сўраб қилинган сўровда 58-моддада кўрсатилган ҳужжатлар ушлаб берилиши тўғрисидаги сўровга қўшиб берилишни кўрсатиб ўтиш зарур. Унда, шунингдек ушлаб берилишни сўралган жиноят, унинг қачон ва қаерда содир этилганлиги ва мумкин бўлса, талаб этилаётган шахсни тавсифлаш.
4. Сўралаётган Аҳдлашувчи Томон 58-моддада кўрсатилган ҳужжатларни ва ушлаб бериш ҳақидаги сўровни 60 кун мобайнида олмаса, эҳтиёт чораси сифатида қамоққа олинган шахсни озод қилиши мумкин. Қамоққа олинган шахс муддатидан илгарироқ озод қилиниши ҳам мумкин, аммо сўралаётган Аҳдлашувчи Томон ўзи зарур деб топган, ушлаб туриб берилиши талаб этилаётган шахснинг қочиб кетишига йўл қўймайдиган чораларни кўради.
2. Ушбу модданинг 1-бандида назарда тутилган ушлаб беришни ва топширишни узайтириш муддатни ўтказиб юборишга ёки шахсга нисбатан терговга жиддий зарар етказишга олиб келиши мумкин бўлса, Аҳдлашувчи Томон сўраётган Аҳдлашувчи Томондан талаб қилинаётган шахсни бериш муддатини узайтириш ўрнига ва сўраётган Аҳдлашувчи Томонлар билан биргаликда белгиланадиган шартларга мувофиқ вақтинчага бериши мумкин.
2. Ушбу модданинг 1-бандида назарда тутилган шахсларни бериш сўралаётган Аҳдлашувчи Томонидан белгиланган муддат ва шартларга мувофиқ, сўраётган Аҳдлашувчи Томон билан келишиб олингандан сўнг, лекин бир ойдан ошмаган муддатда, алоҳида ҳолларда эса узоғи билан икки ой муддатга берилиши мумкин.
Сўралаётган Аҳдлашувчи Томон ўз қонунлари йўл қўядиган доираларда сўраётган Аҳдлашувчи Томоннинг ушбу Шартноманинг 67-моддасида назарда тутилган шартларга риоя қилинган ҳолда жиноий иш бўйича исбот сифатида фойдаланиш учун буюмлар ва ҳужжатларни тинтиш, олиб қўйиш ва бериш тўғрисидаги сўровини бажаради.
Ҳибсда сақланаётган шахсларни кўрсатма бериш ёки ушбу Шартноманинг 79-моддасида кўзда тутилган тафтиш ўтказиш учун ёрдам бериш вақтинча беришда ташишга алоқадор харажатлар, бунга уларни учинчи давлатлар ҳудудидан транзит олиб ўтиш харажатлари ҳам киради, сўраётган Аҳдлашувчи Томон тарафидан қопланади.
Аҳдлашувчи Томонларнинг ўзаро келишувига кўра ушбу Шартномага унинг 92-моддасида назарда тутилган шартларга биноан кучга кирадиган қўшимчалар ва ўзгартиришлар киритилиши мумкин.