4 hujjat topildi
Natijalarni aniqlashtirish:
Молиявий ҳисоботни тайёрлаш ва тақдим этиш учун
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг Концептуал асоси 14.08.1998 йилда рўйхатдан ўтган, рўйхат рақами 475, Кучга кириш санаси 14.08.1998

№ 475
14.08.1998
Для подготовки и представления финансовой отчетности
Концептуальная основа Министерства финансов Республики Узбекистан зарегистрировано 14.08.1998 г., рег. номер 475, Дата вступления в силу 14.08.1998

№ 475
14.08.1998
Moliyaviy hisobotni tayyorlash va taqdim etish uchun
O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining Konseptual asosi 14.08.1998 yilda ro‘yxatdan o‘tgan, ro‘yxat raqami 475, Kuchga kirish sanasi 14.08.1998

№ 475
14.08.1998
O‘ZBYeKISTON RYeSPUBLIKASINING MILLIY XAVFSIZLIK KONSYePSIYaSI
 29.08.1997 yildagi 467-I-son, Kuchga kirish sanasi 28.03.1998

№ 467-I
29.08.1997