4 ҳужжат топилди
Натижаларни аниқлаштириш:
Хотин-қизларнинг сиёсий ҳуқуқлари тўғрисида
Конвенция Кучга кириш санаси 28.12.1997


20.12.1952
О политических правах женщин
Конвенция Дата вступления в силу 28.12.1997


20.12.1952
Об охране материнства
Конвенция Дата вступления в силу 25.09.1996


28.06.1952
Оналикни муҳофаза қилиш тўғрисида
Конвенция Кучга кириш санаси 25.09.1996


28.06.1952