Тизимнинг ушбу имкониятидан фойдаланиш учун Сиз авторизация қилинишингиз керак!
Рўйхатдан ўтишни хоҳлайсизми? Ёки тизимга ўз логинингиз билан кирасизми?

Авторизация қилиш Рўйхатдан ўтиш

×
 ×
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING FUQAROLIK KODEKSI

Birinchi qism

I BO‘LIM UMUMIY QOIDALAR

1-Kichik bo‘lim ASOSIY QOIDALAR

1-BOB. FUQAROLIK QONUN HUJJATLARI

1-modda. Fuqarolik qonun hujjatlarining asosiy negizlari

2-modda. Fuqarolik qonun hujjatlari bilan tartibga solinadigan munosabatlar

3-modda. Fuqarolik qonun hujjatlari

4-modda. Fuqarolik qonun hujjatlarining vaqt bo‘yicha amal qilishi

5-modda. Fuqarolik qonun hujjatlarini o‘xshashlik bo‘yicha qo‘llash

6-modda. Ish muomalasi odatlari. Mahalliy odat va an’analar

7-modda. Fuqarolik qonun hujjatlari va xalqaro shartnomalar hamda bitimlar

2-BOB. FUQAROLIK HUQUQ VA BURChLARINING VUJUDGA KELIShI. FUQAROLIK HUQUQLARINI AMALGA OShIRISh VA HIMOYA QILISh

8-modda. Fuqarolik huquq va burchlarining vujudga kelish asoslari

9-modda. Fuqarolik huquqlarini amalga oshirish

10-modda. Fuqarolik huquqlarini sud orqali himoya qilish

11-modda. Fuqarolik huquqlarini himoya qilish usullari

12-modda. Davlat organining yoki fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organining hujjatini haqiqiy emas deb topish

13-modda. Fuqarolik huquqlarini shaxsning o‘zi himoya qilishi

14-modda. Zararni qoplash

15-modda. Davlat organlari va fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari tomonidan yetkazilgan zararni to‘lash

2-kichik bo‘lim ShAXSLAR

3-BOB FUQAROLAR (JISMONIY ShAXSLAR)

16-modda. Fuqaro (jismoniy shaxs) tushunchasi

17-modda. Fuqarolarning huquq layoqati

18-modda. Fuqarolar huquq layoqatining mazmuni

19-modda. Fuqaroning ismi

20-modda. Ismni himoya qilish

21-modda. Fuqaroning yashash joyi

22-modda. Fuqaroning muomala layoqati

23-modda. Fuqaroning huquq layoqati va muomala layoqatini cheklashga yo‘l qo‘yilmasligi

24-modda. Fuqaroning tadbirkorlik faoliyati

25-modda. Fuqaroning mulkiy javobgarligi

26-modda. Yakka tadbirkorning nochorligi (bankrot bo‘lishi)

27-modda. O‘n to‘rt yoshdan o‘n sakkiz yoshgacha bo‘lgan voyaga yetmaganlarning muomala layoqati

28-modda. Emansipatsiya

29-modda. O‘n to‘rt yoshga to‘lmagan voyaga yetmaganlarning muomala layoqati

30-modda. Fuqaroni muomalaga layoqatsiz deb topish

31-modda. Fuqaroning muomala layoqatini cheklash

32-modda. Vasiylik va homiylik

33-modda. Fuqaroni bedarak yo‘qolgan deb topish

34-modda. Fuqaroni bedarak yo‘qolgan deb topish oqibatlari

35-modda. Fuqaroni bedarak yo‘qolgan deb topish haqidagi qarorning bekor qilinishi

36-modda. Fuqaroni vafot etgan deb e’lon qilish

37-modda. Vafot etgan deb e’lon qilingan fuqaro qaytib kelishining oqibatlari

38-modda. Fuqarolik holati hujjatlarini qayd etish

4-BOB YURIDIK ShAXSLAR

1-§. Umumiy qoidalar

39-modda. Yuridik shaxs tushunchasi

40-modda. Yuridik shaxslarning turlari

41-modda. Yuridik shaxsning huquq layoqati

42-modda. Yuridik shaxslarning vujudga kelishi

43-modda. Yuridik shaxsning ta’sis hujjatlari

44-modda. Yuridik shaxslarni davlat ro‘yxatidan o‘tkazish

45-modda. Yuridik shaxsning organlari

46-modda. Yuridik shaxsning nomi va joylashgan yeri

47-modda. Vakolatxonalar va filiallar

48-modda. Yuridik shaxsning javobgarligi

49-modda. Yuridik shaxsni qayta tashkil etish

50-modda. Yuridik shaxslarni qayta tashkil etishda huquqiy vorislik

51-modda. Topshirish hujjati va taqsimlash balansi

52-modda. Yuridik shaxs qayta tashkil etilganida kreditorlar huquqlarining kafolatlari

53-modda. Yuridik shaxsni tugatish

54-modda. Yuridik shaxsni tugatish to‘g‘risida qaror qabul qilgan shaxsning burchlari

55-modda. Yuridik shaxsni tugatish tartibi

56-modda. Kreditorlarning talablarini qanoatlantirish

57-modda. Yuridik shaxsning nochorligi (bankrotligi)

2-§. Tijorat tashkilotlari

58-modda. Xo‘jalik shirkatlari va jamiyatlari to‘g‘risidagi asosiy qoidalar

59-modda. Xo‘jalik shirkati yoki jamiyati ishtirokchilarining huquq va burchlari

60-modda. To‘liq shirkat

61-modda. Kommandit shirkat

62-modda. Mas’uliyati cheklangan jamiyat

63-modda. Qo‘shimcha mas’uliyatli jamiyat

64-modda. Aksiyadorlar jamiyati

65-modda. Ochiq aksiyadorlar jamiyati

66-modda. Yopiq aksiyadorlar jamiyati

67-modda. Sho‘’ba xo‘jalik jamiyati

68-modda. Qaram xo‘jalik jamiyati

69-modda. Ishlab chiqarish kooperativlari

70-modda. Unitar korxona

71-modda. Xo‘jalik yuritish huquqiga asoslangan unitar korxona

72-modda. Operativ boshqaruv huquqiga asoslangan davlat unitar korxonasi

3-§. Tijoratchi bo‘lmagan tashkilotlar

73-modda. Matlubot kooperativi

74-modda. Jamoat birlashmalari

75-modda. Ijtimoiy fondlar

76-modda. Muassasalar

77-modda. Yuridik shaxslar birlashmalari

78-modda. Fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari

5-BOB DAVLAT FUQAROLIK-HUQUQIY MUNOSABATLAR IShTIROKChISI SIFATIDA

79-modda. Davlatning fuqarolik-huquqiy munosabatlarda ishtirok etishi

80-modda. Davlat va yuridik shaxslar javobgarligining farqlab qo‘yilishi

3-kichik bo‘lim OBYEKTLAR

6-BOB UMUMIY QOIDALAR

81-modda. Fuqarolik huquqlari obyektlarining turlari

82-modda. Fuqarolik huquqlari obyektlarining muomalada bo‘lishi

7-BOB MODDIY NE’MATLAR

83-modda. Mol-mulkning turlari

84-modda. Ko‘chmas mol-mulkni davlat ro‘yxatidan o‘tkazish

85-modda. Korxona

86-modda. Ashyolarning tasnifi

87-modda. Xususiy va turga xos alomatlari bilan belgilanadigan ashyolar

88-modda. Bo‘linadigan va bo‘linmaydigan ashyolar

89-modda. Iste’mol qilinadigan va iste’mol qilinmaydigan ashyolar

90-modda. Asosiy va mansub ashyolar

91-modda. Murakkab ashyolar

92-modda. Hosil va daromadlarga bo‘lgan huquq

93-modda. Hayvonlar

94-modda. Pul (valyuta)

95-modda. Valyuta qimmatliklari

96-modda. Qimmatli qog‘ozlar

8-BOB NOMODDIY NE’MATLAR

97-modda. Intellektual faoliyat natijalari

98-modda. Xizmat va tijorat siri

99-modda. Shaxsiy nomulkiy huquqlar va boshqa nomoddiy ne’matlar

100-modda. Sha’n, qadr-qimmat va ishchanlik obro‘sini himoya qilish

4-kichik bo‘lim BITIMLAR VA VAKILLIK

9-BOB BITIMLAR

1-§. Bitimlar tushunchasi. Turlari va shakli

101-modda. Bitimlar tushunchasi

102-modda. Bitim turlari

103-modda. Bir taraflama bitimlarni huquqiy tartibga solish

104-modda. Shartli bitimlar

105-modda. Bitimlarning shakli

106-modda. Bitimning og‘zaki shakli

107-modda. Bitimning yozma shakli

108-modda. Bitimning oddiy yozma shakli

109-modda. Bitimning oddiy yozma shakliga rioya qilmaslik oqibatlari

110-modda. Bitimlarni notarial tasdiqlash

111-modda. Bitimlarni davlat ro‘yxatidan o‘tkazish

112-modda. Bitimning notarial shakliga va uni ro‘yxatdan o‘tkazish talabiga rioya qilmaslikning oqibatlari

2-§. Bitimlarning haqiqiy emasligi

113-modda. Nizoli va o‘z-o‘zidan haqiqiy bo‘lmagan bitimlar

114-modda. Bitimlar haqiqiy emasligining oqibatlari to‘g‘risidagi umumiy qoidalar

115-modda. Bitimning qonun talab qiladigan shakliga rioya etmaslik

116-modda. Qonun hujjatlarining talablariga muvofiq bo‘lmagan bitimning haqiqiy emasligi

117-modda. O‘n to‘rt yoshga to‘lmagan shaxs tomonidan tuzilgan bitimning haqiqiy emasligi

118-modda. O‘n to‘rt yoshdan o‘n sakkiz yoshgacha bo‘lgan voyaga yetmagan shaxs tomonidan tuzilgan bitimning haqiqiy emasligi

119-modda. Muomalaga layoqatsiz deb topilgan fuqaro tomonidan tuzilgan bitimning haqiqiy emasligi

120-modda. Muomala layoqati cheklangan fuqaro tomonidan tuzilgan bitimning haqiqiy emasligi

121-modda. O‘z harakatlarining ahamiyatini tushuna olmaydigan yoki ularni boshqara olmaydigan fuqaro tomonidan tuzilgan bitimning haqiqiy emasligi

122-modda. Yanglishish ta’sirida tuzilgan bitimning haqiqiy emasligi

123-modda. Aldash, zo‘rlik, qo‘rqitish, bir taraf vakilining ikkinchi taraf bilan yomon niyatda kelishishi yoki og‘ir holatlar yuz berishi ta’sirida tuzilgan bitimning haqiqiy emasligi

124-modda. Qalbaki va ko‘zbo‘yamachilik uchun tuzilgan bitimning haqiqiy emasligi

125-modda. Yuridik shaxs huquqiy layoqatidan tashqariga chiqadigan bitimning haqiqiy emasligi

126-modda. Bitim tuzish vakolatlarini cheklash oqibatlari

127-modda. Bitimning haqiqiy emas deb hisoblanish payti

128-modda. Bitimning bir qismi haqiqiy emasligining oqibatlari

10-BOB VAKILLIK VA IShONChNOMA

129-modda. Vakillik

130-modda. Muomalaga layoqatli shaxslar nomidan vakillik qilish

131-modda. Muomalaga layoqatsiz shaxslar nomidan vakillik qilish

132-modda. Vakolatsiz vakillik

133-modda. Tijorat vakilligi

134-modda. Ishonchnoma

135-modda. Ishonchnomaning shakli

136-modda. Notarial tasdiqlangan ishonchnomalarga tenglashtirilgan ishonchnomalar

137-modda. Ishonchnomaning boshqa shakllari

138-modda. Yuridik shaxsning ishonchnomasi

139-modda. Ishonchnomaning muddati

140-modda. Ishonchnoma bo‘yicha vakolatlarni boshqa shaxsga berish (boshqa shaxsga o‘tkazish)

141-modda. Ishonchnomaning bekor bo‘lishi

142-modda. Ishonchnomaning bekor bo‘lganligi haqida shaxslarga xabar berish

143-modda. Ishonchnoma olgan shaxsning ishonchnoma bekor bo‘lganidan keyin qilgan harakatlari

144-modda. Ishonchnomani qaytarish majburiyati

5-kichik bo‘lim MUDDATLAR. DA’VO MUDDATI

11-BOB MUDDATLARNI HISOBLASh

145-modda. Muddat belgilash

146-modda. Vaqt davri bilan belgilangan muddatning boshlanishi

147-modda. Vaqt davri bilan belgilangan muddatning tamom bo‘lishi

148-modda. Muddatning oxirgi kunida harakatni amalga oshirish tartibi

12-BOB DA’VO MUDDATI

149-modda. Da’vo muddati tushunchasi

150-modda. Umumiy da’vo muddati

151-modda. Maxsus da’vo muddatlari

152-modda. Da’vo muddatlarini o‘zgartirish to‘g‘risidagi bitimning haqiqiy sanalmasligi

153-modda. Da’vo muddatini qo‘llash

154-modda. Da’vo muddatining o‘ta boshlashi

155-modda. Majburiyatdagi shaxslar almashinganida da’vo muddati

156-modda. Da’vo muddati o‘tishining to‘xtatilishi

157-modda. Da’vo muddati o‘tishining uzilishi

158-modda. Da’vo ko‘rilmasdan qoldirilgan taqdirda da’vo muddatining o‘tishi

159-modda. Da’vo muddatini tiklash

160-modda. Maxsus da’vo muddatining to‘xtatilishi, uzilishi va tiklanishi

161-modda. Da’vo muddati o‘tganidan keyin majburiyatni bajarish

162-modda. Qo‘shimcha talablarga nisbatan da’vo muddatini qo‘llash

163-modda. Da’vo muddati joriy qilinmaydigan talablar

II BO‘LIM MULK HUQUQI VA BOShQA AShYOVIY HUQUQLAR

13-BOB UMUMIY QOIDALAR

164-modda. Mulk huquqi tushunchasi

165-modda. Mulkdor bo‘lmagan shaxslarning ashyoviy huquqlarining mazmuni

166-modda. Mulkning daxlsizligi

167-modda. Mulk shakllari

168-modda. Mulk huquqining subyektlari

169-modda. Mulk huquqining obyektlari

170-modda. Yerga va boshqa tabiiy resurslarga bo‘lgan mulk huquqi va o‘zga ashyoviy huquqlar

171-modda. Uy-joyga bo‘lgan mulk huquqi va boshqa ashyoviy huquqlarni amalga oshirish xususiyatlari

172-modda. Mulk huquqini amalga oshirish shartlari

173-modda. O‘zganing yer uchastkasidan cheklangan tarzda foydalanish (servitut) huquqi

174-modda. Mol-mulkni saqlash vazifasi

175-modda. Mol-mulkning tasodifan nobud bo‘lish yoki buzilish xavfi

14-BOB XO‘JALIK YURITISh HUQUQI. OPERATIV BOShQARISh HUQUQI

176-modda. Xo‘jalik yuritish huquqi

177-modda. Xo‘jalik yuritishida bo‘lgan mol-mulkka nisbatan mulkdorning huquqlari

178-modda. Operativ boshqarish huquqi

179-modda. Davlat korxonasining mol-mulkini tasarruf etish

180-modda. Muassasa mol-mulkini tasarruf etish

181-modda. Xo‘jalik yuritish va operativ boshqarish huquqlarining vujudga kelishi va bekor bo‘lishi

15-BOB MULK HUQUQINING VUJUDGA KELIShI VA UNING BEKOR BO‘LIShI

182-modda. Mulk huquqining vujudga kelish asoslari

183-modda. Mulkni yaratish va ko‘paytirish

184-modda. Bitim bo‘yicha mol-mulkni olish

185-modda. Shartnoma asosida mol-mulk oluvchida mulk huquqining vujudga kelish payti

186-modda. Ashyolarni topshirish

187-modda. Egalik qilish huquqini vujudga keltiruvchi muddat

188-modda. Yer uchastkalariga bo‘lgan mulk huquqi

189-modda. Hamma yig‘ib olishi mumkin bo‘lgan ashyolarni mulkka aylantirish

190-modda. Tarix va madaniyat yodgorliklarini xo‘jasizlarcha saqlash

191-modda. Egasiz ashyo

192-modda. Topilma

193-modda. Topilmaga egalik huquqini olish

194-modda. Topilma bilan bog‘liq xarajatlarni to‘lash va ashyoni topib olgan shaxsni taqdirlash

195-modda. Qarovsiz hayvonlar

196-modda. Xazina

197-modda. Mulk huquqining bekor bo‘lish asoslari

198-modda. Mol-mulkni tugatish va hisobdan chiqarish

199-modda. Mol-mulkni mulkdordan olib qo‘yish

200-modda. Qarzni nizosiz tartibda undirib olish

201-modda. Qimmatbaho metallar va toshlarga mulk huquqining vujudga kelish hamda bekor bo‘lish xususiyatlari

202-modda. Natsionalizatsiya

203-modda. Rekvizitsiya

204-modda. Musodara

205-modda. Mol-mulkni olib qo‘yish chog‘ida uning qiymatini aniqlash va zararlarni undirib olish huquqi

206-modda. Mulkdorning mol-mulkini bevosita olib qo‘yishga qaratmagan holda mulk huquqining bekor qilinishi

16-BOB XUSUSIY MULK

207-modda. Xususiy mulk huquqi

208-modda. Xususiy mulk huquqining subyektlari

209-modda. Xususiy mulk huquqining obyektlari

210-modda. Uy-joy (kvartira)ga mulk huquqining vujudga kelish tartibi

211-modda. Ko‘p kvartirali uydagi kvartira egalarining mol- mulki

212-modda. O‘zboshimchalik bilan imorat qurish va uning oqibatlari

17-BOB OMMAVIY MULK

213-modda. Ommaviy mulk tushunchasi

214-modda. Respublika mulki

215-modda. Munitsipal mulk

18-BOB UMUMIY MULK

216-modda. Umumiy mulk tushunchasi va uning vujudga kelish asoslari

217-modda. Ulushli mulkdagi ulushlarni aniqlash

218-modda. Ulushli mulkdagi mol-mulkni tasarruf etish

219-modda. Ulushli mulkdagi mol-mulkka egalik qilish va undan foydalanish

220-modda. Ulushli mulkdagi mol-mulkdan foydalanish natijasida keladigan hosil, mahsulot va daromadlar

221-modda. Umumiy ulushli mulkdagi mol-mulkni saqlash xarajatlarini taqsimlash

222-modda. Umumiy mulk huquqidagi ulushning shartnoma bo‘yicha oluvchiga o‘tish payti

223-modda. Ulushli mulkdagi mol-mulkni taqsimlash va undan ulush ajratish

224-modda. Imtiyozli sotib olish huquqi

225-modda. Birgalikdagi mulk bo‘lgan mol-mulkka egalik qilish, undan foydalanish va uni tasarruf etish

226-modda. Birgalikdagi mulk bo‘lgan mol-mulkni taqsimlash va undan ulush ajratish

227-modda. Undiruvni umumiy mol-mulkdagi ulushga qaratish

19-BOB MULK HUQUQINI VA BOShQA AShYOVIY HUQUQLARNI HIMOYA QILISh

228-modda. Mol-mulkni boshqa shaxsning qonunsiz egaligidan talab qilib olish (vindikatsiya)

229-modda. Mol-mulkni insofli egallovchidan talab qilib olish

230-modda. Mol-mulk boshqa shaxsning qonunsiz egaligidan talab qilib olinganda daromadlar va xarajatlarni to‘lash

231-modda. Mulkdorning huquqlarini egalik qilishdan mahrum etish bilan bog‘liq bo‘lmagan huquq- buzarliklardan himoya qilish (negator da’vo)

232-modda. Mulkdor bo‘lmagan eganing huquqlarini himoya qilish

233-modda. Mulk huquqining qonunga muvofiq bekor bo‘lish oqibatlari

III BO‘LIM MAJBURIYAT HUQUQI

1-kichik bo‘lim MAJBURIYATLAR TO‘G‘RISIDA UMUMIY QOIDALAR

20-BOB MAJBURIYAT TUShUNChASI VA TARAFLARI

234-modda. Majburiyat tushunchasi va uning vujudga kelish asoslari

235-modda. Majburiyatning taraflari

21-BOB MAJBURIYATLARNI BAJARISh

236-modda. Umumiy qoidalar

237-modda. Majburiyatni bajarishdan bir tomonlama bosh tortishga yo‘l qo‘yilmasligi

238-modda. Majburiyatning kelishilgan va maqbul usulda bajarilishi

239-modda. Majburiyatning qismlarga bo‘lib bajarilishi

240-modda. Majburiyatning tegishli shaxs uchun bajarilishi

241-modda. Majburiyatni bajarishni uchinchi shaxs zimmasiga yuklash

242-modda. Majburiyatni bajarish muddati

243-modda. Majburiyatni muddatidan ilgari bajarish

244-modda. Majburiyatni bajarishni kechiktirish yoki uni bo‘lib-bo‘lib bajarish

245-modda. Pul majburiyatlarining valyutasi

246-modda. Majburiyatni bajarish joyi

247-modda. Fuqaroning ta’minoti uchun to‘lanadigan summani ko‘paytirish

248-modda. Pul majburiyati bo‘yicha talablarni qondirish navbati

249-modda. Qarzni depozitga qo‘yish yo‘li bilan majburiyatni bajarish

250-modda. Muqobil majburiyatni bajarish

251-modda. Bir necha kreditor yoki bir necha qarzdor ishtirok etadigan majburiyatni bajarish

252-modda. Solidar qarzdorlar majburiyati bo‘yicha kreditorning huquqlari

253-modda. Solidar qarzdorlarning kreditor talablariga qarshi e’tirozlari

254-modda. Solidar majburiyatning qarzdorlardan biri tomonidan bajarilishi

255-modda. Solidar talablar

256-modda. Majburiyatlarni muqobil suratda bajarish

257-modda. Majburiyatning bajarganligini tasdiqlash

258-modda. Majburiyat bajarilganligini tasdiqlash haqidagi talabni bajarmaslik oqibatlari

22-BOB MAJBURIYATLARNING BAJARILIShINI TA’MINLASh

259-modda. Umumiy qoidalar

1-§. Neustoyka

260-modda. Neustoyka tushunchasi

261-modda. Neustoyka shakllari

262-modda. Neustoyka to‘g‘risidagi kelishuvning shakli

263-modda. Qonuniy neustoyka

2-§. Garov

264-modda. Garov tushunchasi va uning vujudga kelish asoslari

265-modda. Garov turlari

266-modda. Garovga qo‘yuvchi

267-modda. Garov narsasi

268-modda. Garov bilan ta’minlanadigan talab

269-modda. Garovga qo‘yilgan mol-mulkning garovga oluvchiga bepilishi va bepilmasligi

270-modda. Garov huquqining vujudga kelishi

271-modda. Garov to‘g‘risidagi shartnoma, uning shakli va shartnomani ro‘yxatdan o‘tkazish

272-modda. Garovga oluvchining huquqlari jopiy qilinadigan mol-mulk

273-modda. Navbatdagi garov

274-modda. Garovga qo‘yilgan mol-mulkni saqlash va asrash

275-modda. Garovga qo‘yilgan mol-mulk yo‘qolishi yoki shikastlanishining oqibatlari

276-modda. Garov narsasini almashtirish va tiklash

277-modda. Garov narsasidan foydalanish va uni tasarruf etish

278-modda. Garovga oluvchining garov narsasiga bo‘lgan o‘z huquqlarini himoya qilishi

279-modda. Undiruvni garovga qo‘yilgan mol-mulkka qaratish asoslari

280-modda. Undiruvni garovga qo‘yilgan mol-mulkka qaratish tartibi

281-modda. Garovga qo‘yilgan mol-mulkni sotish

282-modda. Garov bilan ta’minlangan majburiyatni muddatidan ilgari bajarish va undiruvni garovga qo‘yilgan mol-mulkka qaratish

283-modda. Garovning bekor bo‘lishi

284-modda. Garovga qo‘yilgan mol-mulkka bo‘lgan huquq boshqa shaxsga o‘tganida garovning saqlanishi

285-modda. Garovga qo‘yilgan mol-mulkni majburiy ravishda olib qo‘yishning oqibatlari

286-modda. Garov to‘g‘risidagi shartnoma bo‘yicha huquqlardan boshqa shaxs foydasiga voz kechish

287-modda. Garov bilan ta’minlangan majburiyat bo‘yicha qarzni boshqa shaxsga o‘tkazish

288-modda. Muomaladagi tovarlar garovi

289-modda. Ashyolarning lombardda garovga qo‘yilishi

3-§. Ushlab qolish

290-modda. Ushlab qolish asoslari

291-modda. Talablarni ushlab qolingan ashyo hisobidan qondirish

4-§. Kafillik

292-modda. Kafillik shartnomasi

293-modda. Kafilning javobgarligi

294-modda. Kafilga nisbatan da’vo qo‘zg‘atilgan taqdirda uning huquq va bupchlari

295-modda. Majburiyatni bajargan kafilning huquqlari

296-modda. Qarzdor majburiyatini bajarganligi haqida kafilni xabardor qilish

297-modda. Kafilning xizmatlariga haq to‘lash

298-modda. Kafillikning bekor bo‘lishi

5-§. Kafolat

299-modda. Kafolat tushunchasi

300-modda. Prinsipalning majburiyatlarini kafolat bilan ta’minlash

301-modda. Kafolatning asosiy majburiyatdan mustaqilligi

302-modda. Kafolatning chaqirib olinmasligi

303-modda. Kafolat bo‘yicha huquqlarning boshqa shaxsga o‘tkazilmasligi

304-modda. Kafolatning kuchga kirishi

305-modda. Kafolat bo‘yicha talab taqdim etish

306-modda. Benefitsiarning talabini ko‘rib chiqishda kafilning majburiyatlari

307-modda. Kafilning benefitsiar talabini qondirishni rad etishi

308-modda. Kafil majburiyatlarining chegaralari

309-modda. Kafolatning bekor bo‘lishi

310-modda. Kafilning prinsipalga regress talablari

6-§. Zakalat

311-modda. Zakalat tushunchasi. Zakalat to‘g‘risidagi kelishuv shakli

312-modda. Zakalat bilan ta’minlangan majburiyatni bekor qilish va bajarmaslik oqibatlari

23-BOB MAJBURIYATDAGI ShAXSLARNING O‘ZGARIShI

313-modda. Kreditor huquqlarining boshqa shaxsga o‘tish asoslari va tartibi

314-modda. Boshqa shaxslarga o‘tishi mumkin bo‘lmagan huquqlar

315-modda. Boshqa shaxsga o‘tadigan kreditor huquqlarining hajmi

316-modda. Yangi kreditor huquqlarining isboti

317-modda. Qarzdorning yangi kreditor talabiga qarshi e’tirozlari

318-modda. Kreditor huquqlarining qonun asosida boshqa shaxsga o‘tishi

319-modda. Talabdan boshqa shaxs foydasiga voz kechish shartlari

320-modda. Talabdan boshqa shaxs foydasiga voz kechish shakli

321-modda. Talabdan boshqa shaxs foydasiga voz kechgan kreditorning javobgarligi

322-modda. Qarzni boshqa shaxsga o‘tkazish

323-modda. Qarzni va ijroni bir paytda boshqa shaxsga o‘tkazish

24-BOB MAJBURIYATLARNI BUZGANLIK UChUN JAVOBGARLIK

324-modda. Qarzdorning zararni to‘lash majburiyati

325-modda. Neustoyka va zarar

326-modda. Neustoykani kamaytirish

327-modda. Pul majburiyatini bajarmaganlik uchun javobgarlik

328-modda. Majburiyatning qarzdor hisobidan bajarilishi

329-modda. Subsidiar javobgarlik

330-modda. Javobgarlik va majburiyatni asl holida bajarish

331-modda. Xususiy belgili ashyoni topshirish majburiyatini bajarmaslik oqibatlari

332-modda. Majburiyatlar bo‘yicha javobgarlik hajmini cheklash

333-modda. Majburiyatlarni buzganlik uchun javobgarlik asoslari

334-modda. Uchinchi shaxslarning harakatlari uchun qarzdorning javobgarligi

335-modda. Kreditorning aybi

336-modda. Ikki taraflama shartnomani bajarmaslik oqibatlari

337-modda. Ijroning qarzdor va kreditor tomonidan kechiktirib yuborilishi

338-modda. Kreditorning ijroni kechiktirib yuborish oqibatlari

339-modda. Ijroning kechiktirib yuborilganligi uchun kreditorni javobgarlikdan ozod qilish

25-BOB MAJBURIYATLARNING BEKOR BO‘LIShI

340-modda. Majburiyatlarning bekor bo‘lish asoslari

341-modda. Majburiyatning bajarilishi bilan bekor bo‘lishi

342-modda. Voz kechish haqi

343-modda. Hisobga o‘tkazish bilan majburiyatning bekor bo‘lishi

344-modda. Hisobga o‘tkazishga yo‘l qo‘yilmasligi

345-modda. Talabdan boshqa shaxs foydasiga voz kechilganida hisobga o‘tkazish

346-modda. Qarzdor bilan kreditor bir shaxs bo‘lib qolganida majburiyatning bekor bo‘lishi

347-modda. Majburiyat yangilanishi bilan uning bekor bo‘lishi

348-modda. Qarzdan voz kechish

349-modda. Bajarish mumkin bo‘lmaganligi tufayli majburiyatning bekor bo‘lishi

350-modda. Majburiyatning davlat organi hujjati asosida bekor bo‘lishi

351-modda. Fuqaro vafot etishi bilan majburiyatning bekor bo‘lishi

352-modda. Yuridik shaxs tugatilishi bilan majburiyatning bekor bo‘lishi

2-kichik bo‘lim ShARTNOMA TO‘G‘RISIDA UMUMIY QOIDALAR

26-BOB ShARTNOMA TUShUNChASI VA ShARTLARI

353-modda. Shartnoma tushunchasi

354-modda. Shartnoma tuzish erkinligi

355-modda. Haq evaziga va tekinga tuziladigan shartnomalar

356-modda. Baho

357-modda. Shartnomaning amal qilishi

358-modda. Ommaviy shartnoma

359-modda. Shartnomaning namunaviy shartlari

360-modda. Qo‘shilish shartnomasi

361-modda. Dastlabki shartnoma

362-modda. Uchinchi shaxs foydasiga tuziladigan shartnoma

363-modda. Shartnomani sharhlash

27-BOB ShARTNOMA TUZISh

364-modda. Shartnoma tuzish to‘g‘risidagi asosiy qoidalar

365-modda. Shartnomaning tuzilish payti

366-modda. Shartnomaning shakli

367-modda. Oferta

368-modda. Ofertaning chaqirib olinmasligi

369-modda. Ofertaga taklif etish. Ommaviy oferta

370-modda. Aksept

371-modda. Akseptni chaqirib olish

372-modda. Aksept muddati ko‘rsatilgan oferta asosida shartnoma tuzish

373-modda. Aksept muddati ko‘rsatilmagan oferta asosida shartnoma tuzish

374-modda. Kechikib olingan aksept

375-modda. Boshqa shartlar asosidagi aksept

376-modda. Shartnomaning tuzilgan joyi

377-modda. Majburiy tartibda shartnoma tuzish

378-modda. Shartnoma oldidan bo‘ladigan nizolar

379-modda. Kimoshdi savdosida shartnoma tuzish

380-modda. Kimoshdi savdosini tashkil etish va uni o‘tkazish tartibi

381-modda. Kimoshdi savdosini o‘tkazish qoidalarini buzish oqibatlari

28-BOB ShARTNOMANI O‘ZGARTIRISh VA BEKOR QILISh

382-modda. Shartnomani o‘zgartirish va bekor qilish asoslari

383-modda. Vaziyat jiddiy o‘zgarishi munosabati bilan shartnomani o‘zgartirish va bekor qilish

384-modda. Shartnomani o‘zgartirish va bekor qilish tartibi

385-modda. Shartnomani o‘zgartirish va bekor qilishning oqibatlari

Hujjat 28.09.1999 sanasi holatiga
Amaldagi versiyaga o‘tish
Keyingi tahrirga qarang.
Ushbu moddaning birinchi qismida ko‘rsatilgan belgilarga javob beradigan oilaviy munosabatlarga, mehnat munosabatlariga va tabiiy resurslardan foydalanish hamda atrof muhitni muhofaza qilish munosabatlariga nisbatan fuqarolik qonun hujjatlari bu munosabatlar maxsus qonunlar bilan tartibga solinmaydigan hollarda qo‘llaniladi.
Fuqarolik qonun hujjatlari ushbu Kodeksdan, ushbu Kodeks 2-moddasining birinchi, to‘rtinchi va beshinchi qismlarida ko‘rsatilgan munosabatlarni tartibga soluvchi boshqa qonunlar hamda qonun hujjatlaridan iborat.
 LexUZ sharhi
Ushbu Kodeks 2-moddasining birinchi, to‘rtinchi va beshinchi qismlarida nazarda tutilgan munosabatlar qonun hujjatlari yoki taraflarning kelishuvi bilan to‘g‘ridan to‘g‘ritartibga solinmagan hollarda fuqarolik qonun hujjatlarining o‘xshash munosabatlarni tartibga soluvchi normasi qo‘llaniladi (qonun o‘xshashligi).
Ushbu moddaning uchinchi, to‘rtinchi va beshinchi qismlarida nazarda tutilgan talablarga rioya qilinmagan taqdirda, sud shaxsga qarashli huquqni himoya qilishni rad etishi mumkin.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
Ism yoki shaxsiy sha’n egasi bo‘lmagan, lekin oilaviy mavqeiga ko‘ra bundan manfaatdor bo‘lgan shaxs ham ushbu moddaning birinchi qismida ko‘rsatilgan harakatlarga chek qo‘yish yoki raddiya berish haqidagi talablarni qo‘yishi mumkin. Bu shaxs boshqa shaxsning o‘limidan keyin ham uning ismini va sha’nini himoya qilishga qaratilgan talablarning bajarilishiga harakat qilishi mumkin. Ismni va sha’nni buzish tufayli keltirilgan zararni qoplash talabi o‘limdan keyin tan olinmaydi.
Yuridik shaxs tashkil etmasdan ushbu moddaning birinchi qismi talablarini buzgan holda tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirayotgan fuqaro tuzgan bitimlar xususida o‘zining tadbirkor emasligini vaj qilib ko‘rsatishga haqli emas. Sud bunday bitimlarga ushbu Kodeksning tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish bilan bog‘liq majburiyatlar to‘g‘risidagi qoidalarini qo‘llashi mumkin.
Keyingi tahrirga qarang.
O‘n to‘rt yoshdan o‘n sakkiz yoshgacha bo‘lgan voyaga yetmaganlar, ushbu moddaning ikkinchi qismida sanab o‘tilganlardan tashqari, bitimlarni o‘z ota-onalari, farzandlikka oluvchilari yoki homiylarining yozma roziligi bilan tuzadilar. Bunday voyaga yetmagan shaxs tomonidan tuzilgan bitim keyinchalik shaxsning ota-onasi, farzandlikka oluvchilari yoki homiysi yozma ravishda ma’qullaganidan so‘ng, u ham haqiqiy hisoblanadi.
4) ushbu Kodeks 29-moddasining ikkinchi qismida nazarda tutilgan mayda maishiy bitimlarni hamda boshqa bitimlarni tuzish.
O‘n to‘rt yoshdan o‘n sakkiz yoshgacha bo‘lgan voyaga yetmaganlar ushbu moddaning birinchi va ikkinchi qismlariga muvofiq o‘zlari tuzgan bitimlar bo‘yicha mustaqil ravishda mulkiy javobgar bo‘ladilar. Bunday voyaga yetmaganlar o‘zlari yetkazgan zarar uchun ushbu Kodeksga muvofiq javobgar bo‘ladilar.
O‘n to‘rt yoshga to‘lmagan voyaga yetmaganlar (kichik yoshdagi bolalar) uchun bitimlarni, ushbu moddaning ikkinchi qismida ko‘rsatilganlardan tashqari, ularning nomidan faqat ota-onasi, farzandlikka oluvchilari yoki vasiylari tuzishi mumkin.
Keyingi tahrirga qarang.
Yuridik shaxsning huquq layoqati u tuzilgan paytdan boshlab vujudga keladi (ushbu Kodeks 44-moddasining to‘rtinchi qismi) va uni tugatish yakunlangan paytdan e’tiboran tugatiladi (ushbu Kodeks 55-moddasining o‘ninchi qismi).
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Tugatilayotgan yuridik shaxs kreditorlariga pul summalarini to‘lash tugatish komissiyasi tomonidan ushbu Kodeksning 56-moddasida belgilab qo‘yilgan navbat tartibida, oraliq tugatish balansiga muvofiq, u tasdiqlangan kundan boshlab amalga oshiriladi.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Qonunda nazarda tutilgan hollarda yopiq aksiyadorlar jamiyati ushbu Kodeks 65-moddasining ikkinchi qismida ko‘rsatilgan hujjatlarni barchaning tanishib chiqishi uchun e’lon qilishi shart.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Unitar korxonaning ustavida ushbu Kodeks 43-moddasining to‘rtinchi va beshinchi qismlarida ko‘rsatilgan ma’lumotlardan tashqari korxona ustav fondining miqdori to‘g‘risidagi, uni tashkil etish tartibi va manbalari to‘g‘risidagi ma’lumotlar bo‘lishi kerak.
Keyingi tahrirga qarang.
Unitar korxona mol-mulkining egasi korxona majburiyatlari bo‘yicha javob bermaydi, ushbu Kodeks 48-moddasining uchinchi va to‘rtinchi qismlarida nazarda tutilgan hollar bundan mustasno. Bu qoida sho‘ba korxona ta’sis etgan unitar korxonaning sho‘ba korxona majburiyatlari bo‘yicha javobgarligiga nisbatan ham qo‘llaniladi.
Keyingi tahrirga qarang.
Matlubot kooperativining ustavida ushbu Kodeks 43-moddasining to‘rtinchi va beshinchi qismlarida ko‘rsatilgan ma’lumotlardan tashqari quyidagi ma’lumotlar bo‘lishi kerak: kooperativ a’zolari qo‘shadigan pay badallarining miqdori to‘g‘risidagi; kooperativ a’zolari pay badallarining tarkibi va ularni qo‘shish tartibi hamda ularning badalni qo‘shish majburiyatini buzganlik uchun javobgarligi to‘g‘risidagi; kooperativni boshqarish organlarining tarkibi hamda vakolatlari va ular tomonidan qarorlar qabul qilish tartibi, shu jumladan qarorlar bir ovozdan yoki ovozlarning malakali ko‘pchiligi bilan qabul qilinadigan masalalar to‘g‘risidagi; kooperativ ko‘rgan zararlarni kooperativ a’zolari tomonidan to‘lash tartibi to‘g‘risidagi.
Ijtimoiy fondning ustavida ushbu Kodeks 43-moddasining to‘rtinchi va beshinchi qismlarida ko‘rsatilgan ma’lumotlardan tashqari quyidagi ma’lumotlar bo‘lishi kerak: fondning organlari to‘g‘risidagi; shu jumladan fondning faoliyatini nazorat qilib boruvchi homiylik kengashi haqidagi; fondning mansabdor shaxslarini tayinlash va ularni ozod qilish tartibi; fond tugatilganida uning mol-mulkini taqsimlash tartibi to‘g‘risidagi.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Ushbu Kodeksning 106-moddasiga muvofiq og‘zaki tuzilishi mumkin bo‘lgan bitimlar uchun oddiy yozma shaklga rioya etish talab qilinmaydi.
Bitimni notarial tasdiqlash ushbu Kodeksning 107-moddasi talablariga mos keladigan hujjatda notarius yoki bunday notarial harakatni amalga oshirish huquqiga ega bo‘lgan boshqa mansabdor shaxs tomonidan tasdiqlovchi ustxat yozib qo‘yish yo‘li bilan amalga oshiriladi.
Ushbu moddaning ikkinchi va uchinchi qismlarida nazarda tutilgan hollarda bitimni notarial tasdiqlash yoki davlat ro‘yxatidan o‘tkazishdan asossiz bosh tortayotgan taraf bitimni tuzish kechiktirilganligi tufayli yetkazilgan zararni ikkinchi tarafga to‘lashi lozim.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
O‘n to‘rt yoshdan o‘n sakkiz yoshgacha bo‘lgan voyaga yetmagan shaxs tomonidan ushbu Kodeksning 27-moddasiga muvofiq uning ota-onasi, farzandlikka oluvchilari yoki homiysining roziligi talab qilinadigan hollarda ularning roziligisiz tuzilgan bitim ota-onasi, farzandlikka oluvchilari yoki homiysining da’vosi bo‘yicha sud tomonidan haqiqiy emas deb topilishi mumkin. Agar bunday bitim haqiqiy emas deb topilsa, ushbu Kodeks 117-moddasining ikkinchi qismida nazarda tutilgan qoidalar qo‘llaniladi.
Bu moddaning qoidalari ushbu Kodeks 22-moddasining ikkinchi qismi va 28-moddasida nazarda tutilgan hollarda to‘la muomala layoqatiga ega bo‘lgan voyaga yetmaganlarga nisbatan tadbiq etilmaydi.
Bu moddaning qoidalari ushbu Kodeks 29-moddasining ikkinchi qismiga muvofiq tuzilgan vaqtning o‘zidayoq bajariladigan mayda maishiy bitimlarga taalluqli bo‘lmaydi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Notarial shaklni talab qiluvchi bitimlarni tuzish yoxud yuridik shaxslarga nisbatan harakatlarni amalga oshirish uchun berilgan ishonchnoma notarial tasdiqlangan bo‘lishi kerak, ushbu Kodeksning 136, 137, 138-moddalarida nazarda tutilgan hollar va qonun hujjatlari bilan ishonchnomaning o‘zgacha shakli belgilab qo‘yilgan boshqa hollar bundan mustasno.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Da’vo muddatining to‘xtatilishi, uzilishi va tiklanishi haqidagi qoidalar (ushbu Kodeksning 156, 157 va 159-moddalari), agar qonunda boshqacha tartib belgilangan bo‘lmasa, maxsus da’vo muddatiga nisbatan ham qo‘llanadi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Shaxs ixtiyorida bo‘lib, ushbu Kodeksning 228, 229, 230 va 232-moddalariga muvofiq uning egaligidan talab qilib olinishi mumkin bo‘lgan ashyolarga doir egalik qilish huquqini vujudga keltiruvchi muddat tegishli talablar bo‘yicha da’vo muddati tamom bo‘lganidan keyin o‘ta boshlaydi.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Umumiy mulkni taqsimlash va undan ulush ajratish asoslari hamda tartibi ushbu Kodeks 223-moddasi bilan, birgalikdagi mulkning ayrim turlari uchun esa — boshqa qonunlar bilan belgilanadi.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
Ushbu Kodeksning 228-moddasiga muvofiq, mulkdor mol-mulkini talab qilib olayotganida quyidagilarni ham talab qilib olishga haqlidir:
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Ushbu moddaning ikkinchi, uchinchi va to‘rtinchi qismlarida nazarda tutilgan qoidalar shartnoma yoki qonunda boshqacha tartib belgilangan bo‘lmasa qo‘llaniladi.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Ushbu moddaning ikkinchi, uchinchi va to‘rtinchi qismlaridagi qoidalarga rioya qilmaslik garov to‘g‘risidagi shartnomaning haqiqiy emasligini keltirib chiqaradi.
Garovga oluvchi ushbu moddaning birinchi qismida ko‘rsatilgan burchlarni garovga qo‘yilgan mol-mulkning yo‘qolish yoki shikastlanish xavfini tug‘diradigan darajada qo‘pol suratda buzganida garovga qo‘yuvchi garovni muddatidan oldin bekor qilishni talab qilishga haqli.
Agar garovga oluvchi ushbu Kodeksning 333-moddasiga muvofiq javobgarlikdan ozod etilishi mumkinligini isbotlay olmasa, u o‘ziga topshirilgan garov narsasining butunlay yoki qisman yo‘qolganligi yoxud shikastlanganligi uchun javob beradi.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
 LexUZ sharhi
Ushbu Kodeksning 280-moddasiga muvofiq undiruv qaratilgan garovdagi mol-mulkni sotish, qonun hujjatlarida belgilangan tartibda kimoshdi savdosida sotish yo‘li bilan amalga oshiriladi.
Keyingi tahrirga qarang.
2) ushbu Kodeks 274-moddasining uchinchi qismida nazarda tutilgan asoslar bo‘lganida garovga qo‘yuvchining talabi bilan;
4) garovga qo‘yilgan mol-mulk kimoshdi savdosida sotilgan taqdirda, shuningdek uni sotish mumkin bo‘lmagan taqdirda (ushbu Kodeks 281-moddasining beshinchi, oltinchi va yettinchi qismlari). Ipoteka bekor bo‘lgani haqida ipoteka to‘g‘pisidagi shartnoma ro‘yxatga olingan reyestrga belgi qo‘yilishi kerak;
Keyingi tahrirga qarang.
Garov bilan ta’minlangan majburiyat bajarilishi natijasida yoki garovga qo‘yuvchining talabi bilan garov bekor bo‘lganida (ushbu Kodeks 274-moddasining uchinchi qismi) ixtiyopida garovga qo‘yilgan mol-mulk bo‘lgan garovga oluvchi uni darhol garovga qo‘yuvchiga qaytarib berishi shart.
Garov narsasi bo‘lgan mol-mulk aslida ushbu mol-mulkning egasi boshqa shaxs ekanligi (ushbu Kodeksning 228-moddasi) asosida yoki jinoyat yoxud boshqa huquqbuzarlik sodir etganlik uchun (ushbu Kodeksning 204-moddasi) garovga qo‘yuvchidan qonunda belgilangan tartibda olib qo‘yilgan hollarda ushbu mol-mulkning garovga qo‘yilishi bekor bo‘ladi.
Ushbu moddaning birinchi va ikkinchi qismlarida nazarda tutilgan hollarda garovga oluvchi garov bilan ta’minlangan majburiyatni muddatidan ilgari bajarishni talab qilishga haqli.
Keyingi tahrirga qarang.
Basharti, lombardda ashyolar garovi bilan ta’minlangan kredit summasi belgilangan muddatda qaytarib berilmagan taqdirda, lombard notariusning ijro yozuvi asosida imtiyozli bir oylik muddat o‘tganidan keyin garovga qo‘yilgan mol-mulkni sotish uchun belgilab qo‘yilgan tartibda (ushbu Kodeks 281-moddasining uchinchi, to‘rtinchi, beshinchi, oltinchi, yettinchi, to‘qqizinchi va o‘ninchi qismlari) ushbu mol-mulkni sotishga haqli. Shundan keyin hatto garovga qo‘yilgan mol-mulkni sotishdan tushgan summa talablarni to‘liq qanoatlantirish uchun yetarli bo‘lmasa ham, lombardning garovga qo‘yuvchiga (qarzdorga) talablari bekor bo‘ladi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Kafil majburiyatining ushbu modda birinchi qismining 1, 2 va 4-bandlarida ko‘rsatilgan asoslar bo‘yicha bekor qilinishi unga kafolat qaytarib berilgan yoki qaytarib berilmaganligiga bog‘liq bo‘lmaydi.
Shartnomadagi taraf amalga oshipishi kerak bo‘lgan to‘lovlap hisobidan to‘langan summa zakalat ekanligiga, xususan ushbu moddaning ikkinchi qismida belgilangan qoidaga rioya qilinmasligi oqibatida, shubha tug‘ilgan taqdirda, bu summa, agar boshqa hol isbotlangan bo‘lmasa, bo‘nak sifatida to‘langan deb hisoblanadi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Kreditorning pul mablag‘laridan qonunsiz foydalanish tufayli unga yetkazilgan zarar ushbu moddaning birinchi va ikkinchi qismlariga asosan unga tegishi kerak bo‘lgan foizlar summasidan oshib ketsa, kreditor qarzdordan zararning bu summadan ortiqcha bo‘lgan qismini to‘lashni talab qilishga haqli.
 LexUZ sharhi
Kechiktirib yuborish oqibatida o‘zi uchun ahamiyatini yo‘qotgan (ushbu Kodeks 337-moddasining ikkinchi qismi) ijroni kreditorning qabul qilishdan bosh tortishi, shuningdek voz kechish haqi tarzida belgilangan neustoykani to‘lash (ushbu Kodeksning 342-moddasi) qarzdorni majburiyatni asl holida bajarishdan ozod qiladi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Shartnomalarga ushbu Kodeksning 9-bobida nazarda tutilgan ikki va ko‘p taraflama bitimlar to‘g‘risidagi qoidalar qo‘llaniladi.
 LexUZ sharhi
Ommaviy shartnomaning ushbu modda ikkinchi va beshinchi qismlari bilan belgilab qo‘yilgan talablarga mos kelmaydigan shartlari haqiqiy emas.
Ushbu moddaning ikkinchi qismida nazarda tutilgan holatlar mavjud bo‘lganida o‘z tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirishi munosabati bilan shartnomaga qo‘shilgan taraf qanday shartlar asosida shartnoma tuzayotganligini bilgan yoki bilishi lozim bo‘lgan bo‘lsa, shartnomaga qo‘shilgan tarafning shartnomani bekor qilish yoki o‘zgartirish haqida qo‘ygan talabi qondirilmaydi.
Agar ushbu moddaning birinchi qismida bayon etilgan qoidalar shartnomaning mazmunini aniqlash imkonini bermasa, taraflarning haqiqiy umumiy xohish-irodasi shartnomaning maqsadini hisobga olgan holda aniqlanishi kerak. Bunda barcha tegishli holatlar, shu jumladan shartnoma tuzish oldidan olib borilgan muzokaralar va yozishmalar, taraflarning o‘zaro munosabatlarida qaror topgan amaliyot, ish muomalasi odatlari, taraflarning keyinchalik o‘zlarini qanday tutganligi e’tiborga olinadi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Agar shartnoma tuzish haqidagi yozma taklif ushbu Kodeks 370-moddasining to‘rtinchi qismida nazarda tutilgan tartibda olingan bo‘lsa, shartnomaning yozma shakliga rioya qilingan hisoblanadi.
Ushbu moddaning birinchi, ikkinchi, uchinchi va to‘rtinchi qismlarida nazarda tutilgan muddatlar to‘g‘risidagi qoidalar, agar qonun hujjatlarida boshqa muddatlar belgilangan bo‘lmasa yoki taraflar ularni kelishib olgan bo‘lmasalar, qo‘llaniladi.
Shartnoma tuzish chog‘ida yuz bergan kelishmovchiliklar ushbu Kodeksning 377-moddasiga muvofiq qarab chiqish uchun sudga berilgan hollarda shartnomaning taraflar o‘rtasida kelishmovchiliklar chiqishiga sabab bo‘lgan shartlari sud qaroriga muvofiq belgilanadi.
Ushbu Kodeksning 380 va 381-moddalarida nazarda tutilgan qoidalar, agar qonun hujjatlarida boshqacha tartib nazarda tutilgan bo‘lmasa, sud qarorini ijro etish tartibida o‘tkaziladigan kimoshdi savdosiga nisbatan ham qo‘llaniladi.
 LexUZ sharhi
 LexUZ sharhi
Oldingi tahrirga qarang.
(43-moddaning to‘rtinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 1999-yil 20-avgust 832-I-sonli Qonuni tahririda — Oliy Majlis Axborotnomasi, 1999-y., 9-son, 229-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
(46-modda O‘zbekiston Respublikasining 1999-yil 20-avgust 832-I-sonli Qonuni bilan to‘rtinchi qism bilan to‘ldirilgan — Oliy Majlis Axborotnomasi, 1999-y., 9-son, 229-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
(46-modda beshinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 1999-yil 20-avgust 832-I-sonli Qonuni tahririda — Oliy Majlis Axborotnomasi, 1999-y., 9-son, 229-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Oldingi tahrirga qarang.
(55-modda o‘ninchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 1999-yil 20-avgust 832-I-sonli Qonuni bilan to‘ldirilgan— Oliy Majlis Axborotnomasi, 1999-y., 9-son, 229-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
(38-moddaning birinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 1998-yil 25-dekabrdagi 729-I-son Qonuni tahririda — Oliy Majlis Axborotnomasi, 1999-y., 1-son, 20-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
Farzandlikka olish, otalikni belgilash, familiya, ism va ota ismini o‘zgartirish, jinsning o‘zgartirilishi kabi voqea va faktlar ushbu moddaning birinchi qismida nazarda tutilgan fuqarolik holati hujjatlarida ularga tegishli o‘zgartishlar kiritish yo‘li bilan ifodalanadi.
(38-modda O‘zbekiston Respublikasining 1998-yil 25-dekabrdagi 729-I-son Qonuniga muvofiq uchinchi qism bilan to‘ldirilgan — Oliy Majlis Axborotnomasi, 1999-y., 1-son, 20-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
(38-moddaning oltinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 1998-yil 25-dekabrdagi 729-I-son Qonuni tahririda — Oliy Majlis Axborotnomasi, 1999-y., 1-son, 20-modda)
Oldingi tahrirga qarang.
(48-moddaning to‘rtinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 1996-yil 27-dekabrdagi 357-I-son Qonuniga muvofiq to‘rtinchi, beshinchi va oltinchi qismlar bilan almashtirilgan — Oliy Majlis Axborotnomasi, 1997-y., 2-son, 56-modda)

Hujjatda xato topganingizda, uni belgilab Ctrl+Enter ni bosing.

© O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi “Adolat” нuquqiy axborot markazi”