Ҳужжат кучини йўқотган " " 15.02.2018
 LexUZ шарҳи
Ўзбекистон Республикасининг «Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида»ги Қонунига (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1996 й., 9-сон, 142-модда) ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Вазирлар Маҳкамасининг 1992 йил 23 ноябрдаги 553-сон қарори (Ўзбекистон Республикаси ҚТ, 1992 й., 12-сон, 37-модда) билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳақидаги низомга мувофиқ буюраман:
Мазкур Қоидалар Ўзбекистон Республикаси «Бюджет тизими тўғрисида»ги (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 2001 й., 1-2-сон, 6-модда) ва «Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида»ги (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1996 й., 9-сон, 142-модда) қонунлари асосида ишлаб чиқилган бўлиб, барча бюджет ташкилотлари ва бошқа бюджетдан маблағ олувчилар томонидан (кейинги ўринларда ташкилотлар деб юритилади) даврий молиявий ҳисоботларни тузиш, тасдиқлаш ҳамда тақдим этиш тартибини белгилайди.
6. Йиллик ва чораклик молиявий ҳисоботларга тушунтириш хати илова қилинади. Тушунтириш хатида бюджет ва бюджетдан ташқари маблағлар бўйича харажатлар сметаси ижроси жараёнига таъсир қилган асосий омиллар, жумладан, бюджетдан ажратилган маблағларни иқтисод қилинишининг сабаблари (таҳлиллари) (агарда иқтисод қилинган бўлса), дебиторлик ва кредиторлик қарзларнинг вужудга келиш сабаблари ва вақти, йўл қўйилган муддати ўтган қарздорликни ундириш бўйича кўрилган чоралар, қонунчиликка мувофиқ ташкилотларга солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича берилган имтиёзлар ва уларнинг сарфланиши тўғрисида маълумотлар, шунингдек ҳисобот даврида кирим қилинган ва сарфланган қоғоз тўғрисидаги маълумотлар, камомади аниқланган ва ўғирланган пул маблағлари ва бошқа товар-моддий қимматликлар суммаси ва ҳисоботлар билан боғлиқ бўлган бошқа тушунтиришлар келтирилади. Бундан ташқари, ҳисобот йилининг биринчи чораги бўйича молиявий ҳисоботларга тушунтириш хатида асосий воситалар ва бошқа активларини (жумладан, тугалланмаган қурилиш ва ўрнатиладиган асбоб-ускуналарни) қайта баҳолаш бўйича ахборотлар очиб берилади.
146. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1999 йил 3 сентябрдаги 414-сонли «Бюджет ташкилотларини маблағ билан таъминлаш тартибини такомиллаштириш тўғрисида»ги қарорига (Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг қарорлари тўплами, 1999 й., 9-сон, 51-модда) мувофиқ, молия йилига қўшимча вақт этиб белгиланган давр мобайнида операцияларни амалга оширувчи ташкилотлар учун молиявий ҳисоботларни топширишнинг алоҳида муддатлари Молия вазирлиги томонидан белгиланади.

1-сон шакл

БАЛАНС
20 ___ йил 1 _______________ ҳолатига

Ташкилот ______________________________________________
Ҳисобот даври: йиллик, 1 апрель, 1 июль, 1 октябрь
Бюджет тури ___________________________________________
Ўлчов бирлиги _________________________________________


АКТИВ


Қатор коди

Йил бошига

Йил (чорак) охирига

I БЎЛИМ. НОМОЛИЯВИЙ АКТИВЛАР
1-§. Асосий воситалар ва бошқа узоқ муддатли номолиявий активлар

Асосий воситалар:
Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (010, 011, 012, 013, 015, 018, 019-субсчётлар)010
Эскириш суммаси (020, 021, 022, 023, 025, 029-субсчётлар)011
Қолдиқ (баланс) қиймати (010 қатор — 011 қатор)012
Номоддий активлар (030-субсчёт)020
Асосий воситалар ва бошқа узоқ муддатли номолиявий активлар — жами (012 + 020 қаторлар)030

2-§. Ноишлаб чиқариш активлари

Ерни ободонлаштириш (040-субсчёт)040

3-§. Товар-моддий захиралар

Тайёр маҳсулот (050-субсчёт)050
Қурилиш материаллари (060-субсчёт)060
Озиқ-овқат маҳсулотлари (061-субсчёт)061
Дори-дармонлар ва ярани боғлаш воситалари (062-субсчёт)062
Инвентарь ва хўжалик жиҳозлари (063-субсчёт)063
Ёнилғи, ёқилғи-мойлаш материаллари (064-субсчёт)064
Машина ва асбоб-ускуналарнинг эҳтиёт қисмлари (065-субсчёт) 065
Бошқа товар-моддий захиралар (069-субсчёт)066
Товар-моддий захиралар — жами (050 + 060 + 061 + 062 + 063 + 064 + 065 + 066 қаторлар) 070

4-§. Номолиявий активларга қўйилмалар

Ўрнатиш учун мўлжалланган асбоб-ускуналар (070-субсчёт)080
Тугалланмаган қурилиш (071-субсчёт)081
Асосий воситаларга бошқа харажатлар (072-субсчёт)082
Номоддий активларга харажатлар (080-субсчёт)090
Товар (иш, хизмат)ларга харажатлар (090-субсчёт)100
Товар-моддий захираларга бошқа харажатлар (091-субсчёт)101
Номолиявий активларга қўйилмалар — жами (080 + 081 + 082 + 090 + 100 + 101 қаторлар)110

I БЎЛИМ БЎЙИЧА ЖАМИ (030 + 040 + 070 + 110 қаторлар)

120

II БЎЛИМ. МОЛИЯВИЙ АКТИВЛАР

Ташкилотни сақлаш учун молиялаштирилган бюджет маблағлари (100-субсчёт)130
Бошқа мақсадлар учун молиялаштирилган бюджет маблағлари (101-субсчёт)131
Тўловларнинг махсус турларига доир ҳисоб-китоблардан тушган маблағлар (110-субсчёт)140
Таълим муассасаларида ўқитишнинг тўлов-контракт шаклидан тушган тушумлар (111-субсчёт)141
Бюджет ташкилотини ривожлантириш жамғармаси маблағлари (112-субсчёт)142
Бошқа бюджетдан ташқари маблағлар (113-субсчёт)143
Бюджет ташкилотининг вақтинча ихтиёрида бўладиган маблағлар (114-субсчёт)144
Валюта ҳисобварағи (115-субсчёт)145
Бошқа ҳисобварақлардаги пул маблағлари (119-субсчёт)146
Миллий валютадаги нақд пул маблағлари (120-субсчёт)150
Хорижий валютадаги нақд пул маблағлари (121-субсчёт)151
Аккредитивлар (130-субсчёт)160
Йўлдаги пул маблағлари (131-субсчёт)161
Пул эквивалентлари (132-субсчёт)162
Депозитга қўйилган пул маблағлари (140-субсчёт)170

II БЎЛИМ БЎЙИЧА ЖАМИ (130 + 131 + 140 + 141 + 142 + 143 + 144 + 145 + 146 + 150 + 151 + 160 + 161 + 162 + 170 қаторлар)

180

III БЎЛИМ. ДЕБИТОРЛАР

Мол етказиб берувчилар ва пудратчилар билан ҳисоб-китоблар (150-субсчёт)190
Харидор ва буюртмачилар билан ҳисоб-китоблар (152-субсчёт)191
Суғурта бўйича тўловлар (154-субсчёт)192
Тўловларнинг махсус турларига доир ҳисоб-китоблар (156-субсчёт) 193
Бошқа дебиторлар билан ҳисоб-китоблар (159-субсчёт)194
Бюджетга тўловлар бўйича бюджет билан ҳисоб-китоблар (160-субсчёт) 200
Ягона ижтимоий тўлов бўйича ҳисоб-китоблар (161-субсчёт)201
Шахсий жамғариб бориладиган Пенсия ҳисобварағи бадаллари бўйича ҳисоб-китоблар (162-субсчёт)202
Бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси билан ҳисоб-китоблар (163-субсчёт)203
Бошқа бюджетдан ташқари жамғармалар билан ҳисоб-китоблар (169-субсчёт)204
Камомадларга доир ҳисоб-китоблар (170-субсчёт)210
Ҳисобдор шахслар билан ҳисоб-китоблар (172-субсчёт)211
Талабалар билан бошқа ҳисоб-китоблар (175-субсчёт)212
Ходимлар билан бошқа ҳисоб-китоблар (179-субсчёт)213
Юқори ва қуйи ташкилотлар ўртасидаги бошқа ҳисоб-китоблар (180-субсчёт)220

III БЎЛИМ БЎЙИЧА ЖАМИ (190 + 191 + 192 + 193 + 194 + 200 + 201 + 202 + 203 + 204 + 210 + 211 + 212 + 213 + 220 қаторлар)

230
БАЛАНС (120 + 180 + 230 қаторлар)240

ПАССИВ

Қатор коди

Йил бошига

Йил охирига (чорак)

III БЎЛИМ. КРЕДИТОРЛАР

Мол етказиб берувчилар ва пудратчилар билан ҳисоб-китоблар (150-субсчёт)250
Харидор ва буюртмачилар билан ҳисоб-китоблар (152-субсчёт)251
Суғурта бўйича тўловлар (154-субсчёт)252
Бюджет ташкилотининг ихтиёрида вақтинча бўладиган маблағлар бўйича ҳисоб-китоблар (155-субсчёт)253
Тўловларнинг махсус турларига доир ҳисоб-китоблар (156-субсчёт) 254
Бошқа кредиторлар билан ҳисоб-китоблар (159-субсчёт)255
Бюджетга тўловлар бўйича бюджет билан ҳисоб-китоблар (160-субсчёт) 260
Ягона ижтимоий тўлов бўйича ҳисоб-китоблар (161-субсчёт)261
Шахсий жамғариб бориладиган Пенсия ҳисобварағи бадаллари бўйича ҳисоб-китоблар (162-субсчёт)262
Бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси билан ҳисоб-китоблар (163-субсчёт)263
Бошқа бюджетдан ташқари жамғармалар билан ҳисоб-китоблар (169-субсчёт)264
Ходимлар билан ижтимоий нафақалар бўйича ҳисоб-китоблар (171-субсчёт)270
Ҳисобдор шахслар билан ҳисоб-китоблар (172-субсчёт)271
Ходимлар билан меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича ҳисоб-китоблар (173-субсчёт)272
Стипендия олувчилар билан ҳисоб-китоблар (174-субсчёт)273
Талабалар билан бошқа ҳисоб-китоблар (175-субсчёт)274
Ходимларнинг иш ҳақидан ушлаб қолинадиган ҳақ бўйича ҳисоб-китоблар (176-субсчёт)275
Депонентланган тўловлар бўйича ҳисоб-китоблар (177-субсчёт)276
Ходимлар билан бошқа ҳисоб-китоблар (179-субсчёт)277
Юқори ва қуйи ташкилотлар ўртасидаги бошқа ҳисоб-китоблар (180-субсчёт)280

III БЎЛИМ БЎЙИЧА ЖАМИ (250 + 251 + 252 + 253 + 254 + 255 + 260 + 261 + 262 + 263 + 264 + 270 + 271 + 272 + 273 + 274 + 275 + 276 + 277 + 280 қаторлар)

290

IV БЎЛИМ. МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР

Бюджет маблағлари бўйича харажатлар (231-субсчёт)300
Бюджетдан молиялаштириш (232-субсчёт)301
Бюджет маблағлари бўйича ҳисобот даврига жорий молиявий натижа (301-300 қаторлар)302
Тўловларнинг махсус турларига доир ҳисоб-китоблар бўйича маблағлар ҳисобига амалга оширилган харажатлар (241-субсчёт)310
Таълим муассасаларида ҳисобланган ота-оналарнинг маблағлари (242-субсчёт)311
Тўловларнинг махсус турларига доир ҳисоб-китоблар бўйича ҳисобот даврига жорий молиявий натижа (311-310 қаторлар) 312
Таълим муассасаларида ўқитишнинг тўлов-контракт шаклидан тушган тушумлар ҳисобидан амалга оширилган харажатлар (251-субсчёт)320
Таълим муассасаларида ўқитишнинг тўлов-контракт маблағлари бўйича даромадлар (252-субсчёт)321
Таълим муассасаларида ўқитишнинг тўлов-контракт шаклидан тушган тушумлар бўйича ҳисобот даврига жорий молиявий натижа (321-320 қаторлар)322
Бюджет ташкилотини ривожлантириш жамғармаси маблағлари ҳисобидан амалга оширилган харажатлар (261-субсчёт)330
Бюджет ташкилотини ривожлантириш жамғармаси маблағлари бўйича даромадлар (262-субсчёт)331
Бюджет ташкилотини ривожлантириш жамғармаси маблағлари бўйича ҳисобот даврига жорий молиявий натижа (331-330 қаторлар)332
Бошқа даромадлар бўйича харажатлар (271-субсчёт)340
Бошқа бюджетдан ташқари даромадлар (272-субсчёт)341
Инвентаризация натижасида ортиқча чиққан мол-мулклар (273-субсчёт) 342
Бошқа даромадлар бўйича ҳисобот даврига жорий молиявий натижа (341+342-340 қаторлар)343
Якуний молиявий натижа (351 + 352 + 353 + 354 + 355 + 356 қаторлар) 350
Бюджет маблағлари бўйича якуний молиявий натижа (280-субсчёт) 351
Тўловларнинг махсус турларига доир ҳисоб-китоблар бўйича якуний молиявий натижа (281-субсчёт)352
Таълим муассасаларида ўқитишнинг тўлов-контракт маблағлари бўйича якуний молиявий натижа (282-субсчёт)353
Бюджет ташкилотини ривожлантириш жамғармаси маблағлари бўйича якуний молиявий натижа (283-субсчёт)354
Бошқа даромадлар бўйича якуний молиявий натижа (284-субсчёт)355
Бюджетга ва бюджетдан ташқари жамғармаларга ҳисобланган солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича имтиёзлар (285-субсчёт) 356
IV БЎЛИМ БЎЙИЧА ЖАМИ (302 + 312 + 322 + 332 + 343 + 350 қаторлар)360
БАЛАНС (290 + 360 қаторлар)370

V БЎЛИМ. БАЛАНСДАН ТАШҚАРИ СЧЁТЛАР

Ижарага олинган асосий воситалар (01)380
Масъул сақлашга олинган товар-моддий қимматликлар (02)381
Қатъий ҳисобот бланклари (04)382
Тўловга қобилиятсиз дебиторларнинг қарзларини харажатга чиқазилиши (05)383
Марказлаштирилган таъминот бўйича тўланган моддий қимматликлар (06)384
Ўқувчилар ва талабаларнинг қайтарилмаган моддий қимматликлар бўйича қарзлари (07)385
Кўчма спорт совринлари ва кубоклари (08)386
Тўланмаган йўлланмалар (09)387
Фойдаланишдаги инвентарь ва хўжалик жиҳозлари (10)388
Ҳарбий техникаларнинг ўқув предметлари (11)389
Эскирганларининг ўрнига берилган транспорт воситаларининг эҳтиёт қисмлари (12)390


Раҳбар __________________


Бош ҳисобчи _______________

(имзо)

(имзо)

М.Ў.

___ ____________ 20____ йил
Баланс (1-шакл) га
ИЛОВА

Дебиторлик ва кредиторлик қарзлар тўғрисида
М А Ъ Л У М О Т
20___ йил __________________ ҳолатига

Ташкилот ___________________________________________________________________
Боб ____
Ҳисобот даври: йиллик, 1 апрель, 1 июль, 1 октябрь ҳолатига
Бюджет тури ________________________________________________________________
Ўлчов бирлиги: _____________

Т/р

Харажат моддаси

Харажат номи

Жами қарздорлик

Шундан

Шундан муддати ўтган қарздорлик — жами

Шу жумладан

Шундан республика ташқарисида

Изоҳ

бюджет ҳисобидан

бюджетдан ташқари маблағлар ҳисобидан

бюджет ҳисобидан

бюджетдан ташқари маблағлар ҳисобидан

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ДЕБИТОР ҚАРЗДОРЛИК:

1-гр. бўйича жами

Иш ва унга тенглаштирилган тўловлар

...
2-гр. бўйича жами

Иш ҳақига қўшимчалар

...
3-гр. бўйича жами

Капитал қўйилмалар

...
4-гр. бўйича жами

Бошқа харажатлар

...

Харажатлар гуруҳлари бўйича жами:

Тўловларнинг махсус турларига доир ҳисоб-китоблар бўйича

Пенсия жамғармаси ҳисобидан амалга ошириладиган тўловларни ҳисобланиши бўйича

Камомадларга доир ҳисоб-китоблар бўйича

Талабалар билан тўлов-контракт маблағлари юзасидан ҳисоб-китоблар бўйича

Юқори ва қуйи ташкилотлар ўртасидаги бошқа ҳисоб-китоблар бўйича

Юқоридаги акс эттирилганлардан ташқари бошқа ҳисоб-китоблар бўйича дебиторлик қарзлар

Ҳаммаси:

КРЕДИТОР ҚАРЗДОРЛИК:

1-гр. бўйича жами

Иш ва унга тенглаштирилган тўловлар

...
2-гр. бўйича жами

Иш ҳақига қўшимчалар

...
3-гр. бўйича жамиКапитал қўйилмалар
...
4-гр. бўйича жамиБошқа харажатлар
...

Харажатлар гуруҳлари бўйича жами:

Бюджет ташкилотининг ихтиёрида вақтинча бўладиган маблағлар юзасидан ҳисоб-китоблар бўйича

Тўловларнинг махсус турларига доир ҳисоб-китоблар бўйича

Бюджетга тўловлар бўйича бюджет билан ҳисоб-китоблар бўйича (1 ва 4-гуруҳда кўрсатилганларидан ташқари)

Бошқа бюджетдан ташқари жамғармалар билан ҳисоб-китоблар бўйича (1, 2 ва 4-гуруҳларда кўрсатилганларидан ташқари)

Талабалар билан тўлов-контракт маблағлари юзасидан ҳисоб-китоблар бўйича

Юқори ва қуйи ташкилотлар ўртасидаги бошқа ҳисоб-китоблар бўйича

Юқоридаги акс эттирилганлардан ташқари бошқа ҳисоб-китоблар бўйича кредиторлик қарзлар

Ҳаммаси:
Раҳбар _________________________Бош ҳисобчи __________________________

(имзо)

(имзо)
М.Ў____ _________________ 20____ йил

Бюджет ташкилотини ривожлантириш жамғармаси бўйича пул маблағлари ҳаракати тўғрисида
ҲИСОБОТ
20____ йил _____________ ҳолатига


Ташкилот _________________
Ҳисобот даври: йиллик, 1 апрель, 1 июль, 1 октябрь
Бюджет тури ______________
Ўлчов бирлиги ____________

Кўрсаткичлар

Сумма

1. Йил бошига пул маблағи қолдиғи
2. Ҳисобот даврида тушган даромадлар — жами
шу жумладан:
а) маҳсулотлар (ишлар, хизматлар) ишлаб чиқариш ва сотишдан
б) вақтинча фойдаланилмаётган биноларни ва давлатнинг бошқа мулкларини ижарага беришдан
в) юридик ва жисмоний шахслар томонидан бюджет ташкилотларига кўрсатиладиган ҳомийлик (беғараз) ёрдами ҳисобидан
г) ҳисобот чорагининг охирги иш кунида тежаб қолинган бюджет маблағлари
3. Ҳисобот даврида амалга оширилган касса харажатлари — жами
4. Ҳисобот даври охирига пул маблағи қолдиғи


Харажатлар ёйилмаси

Харажатлар номи

тоифа

модда ва кичик модда

элемент

Касса харажатлари — жами

Харажат (261-субсчёт бўйича)

А

1

2

3

4

5

Харажатларнинг ҳаммаси
Раҳбар ______________________Бош ҳисобчи _____________________
(имзо)

(имзо)

М.Ў.____ ______________ 20____ йил

Тиббиёт муассасаларини моддий рағбатлантириш ва ривожлантириш жамғармаси бўйича пул маблағлари ҳаракати тўғрисида
ҲИСОБОТ
20____ йил _____________ ҳолатига


Ташкилот _________________
Ҳисобот даври: йиллик, 1 апрель, 1 июль, 1 октябрь
Бюджет тури ______________
Ўлчов бирлиги ____________

Кўрсаткичлар

Сумма

1. Йил бошига пул маблағи қолдиғи
2. Ҳисобот даврида тушган даромадлар — жами
шу жумладан:
а) тиббиёт муассасаси учун ажратиладиган бюджет маблағларининг 5 фоизи ҳисобидан
б) ҳомий ва донор ташкилотлардан
в) пулли даволаш ва хизматлар кўрсатишдан
г) ҳисобот чорагининг охирги иш кунида тежаб қолинган бюджет маблағлари
д) вақтинча фойдаланилмаётган биноларни ва давлатнинг бошқа мулкларини ижарага беришдан
3. Ҳисобот даврида амалга оширилган касса харажатлари — жами
4. Ҳисобот даври охирига пул маблағи қолдиғи


Харажатлар ёйилмаси

Харажатлар номи

тоифа

модда ва кичик модда

элемент

Касса харажатлари — жами

Харажат (261-субсчёт бўйича)

А

1

2

3

4

5

Харажатларнинг ҳаммаси
Раҳбар ______________________Бош ҳисобчи _____________________
(имзо)

(имзо)

М.Ў.____ ______________ 20____ йил

Бошқа бюджетдан ташқари маблағлар ҳаракати бўйича
ҲИСОБОТ
20___ йил __________________ ҳолатига


Ташкилот ______________________________
Ҳисобот даври: йиллик, 1 апрель, 1 июль, 1 октябрь
Бюджет тури ___________________________
Ўлчов бирлиги _________________________

Тушумларнинг номи

Йил бошига маблағ қолдиғи

Ҳисобот даврида тушган даромадлар (тушумлар) — жами

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасининг ижтимоий нафақаларни тўлаш учун маблағлари (4-002-0-0)
Ўтган йиллар дебиторлик қарзларининг тушган суммаси (4-004-0-0).
Мактабгача таълим муассасаларида болалар таъминоти учун ота-оналардан тушумлар (4-005-0-0)
Мактабдан ташқари муассасаларда болалар таъминоти учун ота-оналардан тушумлар (мусиқа ва санъат мактаблари) (4-006-0-0)
Ходимлардан, улар ишлаётган жойида овқатланганлиги бўйича ҳисоб-китоблардан тушадиган тушумлар (4-007-0-0)
Мактаб-интернатлар ва лицейларда болаларнинг таъминоти учун ота-оналардан тушумлар (4-008-0-0)
Ажратмалар ҳисобига шаклланадиган вазирлик ва идораларнинг бюджетдан ташқари жамғармалари (4-010-0-0)
Умумтаълим муассасаларида дарсликлар ижараси тўловидан тушган бюджетдан ташқари маблағлар (4-011-0-0)
Капитал қўйилма маблағлари бўйича депозитлар (4-012-0-0)
Турғун даволаш-профилактика муассасаларида даволанаётган беморлардан овқатланиш учун ундириладиган тўловлар (4-013-0-0)
Бошқа таълим муассасаларида болалар таъминоти учун ота-оналар тўлови (4-015-0-0)
Бюджет ташкилотларининг бошқа бюджетдан ташқари маблағлари (4-999-0-0)
Грантлар, инсонпарварлик ёрдами ва техник кўмаклашиш воситалари — жами
Кредитлар (6-000-0-0)

Жорий йилнинг молиявий натижалари тўғрисида
ҲИСОБОТ*
20___ йил _____________ ҳолатига


Ташкилот _________________
Ҳисобот даври: йиллик
Бюджет тури ______________
Ўлчов бирлиги ____________

Кўрсаткичлар

Қатор коди

Сумма

1.1. Бюджетдан молиялаштириш

010

1.2. Тўловларнинг махсус турларига доир ҳисоб-китоблар бўйича маблағлар

020

1.3. Таълим муассасаларида ўқитишнинг тўлов-контракт шаклидан тушадиган маблағлар бўйича даромадлар (031 + 032 + 033)

030
шундан:

а) тўлов-контракт маблағлари

031

б) депозитга қўйилган маблағлар бўйича даромадлар

032
в) бошқа тушумлар033

1.4. Бюджет ташкилотларини ривожлантириш жамғармаси даромадлари (041 + 042 + 043)

040
шундан:

а) товар (иш, хизмат) реализациясидан

041

б) фойдаланилмаётган давлатнинг мол-мулкларини ижарага беришдан

042
в) ҳомийлик ёрдамларидан043

1.5. Тиббиёт муассасаларини моддий рағбатлантириш ва ривожлантириш жамғармаси даромадлари (051 + 052 + 053)

050

а) пулли даволаш ва хизматлар кўрсатишдан

051

б) хомий ва донор ташкилотлардан

052

в) фойдаланилмаётган давлатнинг мол-мулкларини ижарага беришдан

053

1.6. Бошқа даромадлар (061 + 062)

060
шундан:

а) инвентаризация натижасида ортиқча чиққан мол-мулклар

061

б) бошқа бюджетдан ташқари даромадлар

062

1.7. Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича имтиёзлар (071 + 072)

070
шундан:

а) таълим муассасаларидаги тўлов-контракт маблағлари бўйича

071

б) бюджет ташкилотларини ривожлантириш жамғармаси даромадлари бўйича

072

Даромадлар (тушумлар) жами (010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070)

080

2. Харажатлар

2.1. Бюджет маблағлари бўйича харажатлар

090

2.2. Тўловларнинг махсус турларига доир ҳисоб-китоблар бўйича маблағлар ҳисобига амалга оширилган харажатлар

100

2.3. Таълим муассасаларида ўқитишнинг тўлов-контракт шаклидан тушган тушумлар ҳисобидан амалга оширилган харажатлар

110

2.4. Бюджет ташкилотини ривожлантириш жамғармаси маблағлари ҳисобидан амалга оширилган харажатлар

120

2.5. Тиббиёт муассасаларини моддий рағбатлантириш ва ривожлантириш жамғармаси ҳисобидан амалга оширилган харажатлар

130

2.6. Бошқа даромадлар бўйича харажатлар

140

Харажатлар жами (090+100+110+120+130+140)

150

3. Молиявий натижа

Жорий йилга молиявий натижа (161 + 162 + 163 + 164 + 165 + 166 + 167)

160
шундан:

а) бюджет маблағлари бўйича жорий йилга молиявий натижа (010-090)

161

б) тўловларнинг махсус турларига доир ҳисоб-китоблар бўйича жорий йилга молиявий натижа (020-100)

162

в) таълим муассасаларида ўқитишнинг тўлов-контракт маблағлари бўйича жорий йилга молиявий натижа (030-110)

163

г) бюджет ташкилотини ривожлантириш жамғармаси маблағлари бўйича жорий йилга молиявий натижа (040-120)

164

д) тиббиёт муассасаларини моддий рағбатлантириш ва ривожлантириш жамғармаси бўйича жорий йилга молиявий натижа (050-130)

165

е) бошқа даромадлар бўйича жорий йилга молиявий натижа (060-140)

166

ж) бюджетга ва бюджетдан ташқари жамғармаларга ҳисобланган солиқ ва бошқа тўловлар бўйича имтиёзлар (070)

167


Раҳбар _____________

(имзо)

Бош ҳисобчи _________

(имзо)

М.Ў

____ ___________ 20____ йил

Номолиявий активлар ҳаракати тўғрисида
ҲИСОБОТ

Ташкилот ______________________

5-сон шакл

Боб _______
Ҳисобот даври: йиллик

20___ й. 1 январь ҳолатига

Бюджет тури ____________________
Ўлчов бирлиги: ______________

Кўрсаткич номи

Қатор коди

Йил бошига қолдиқ

Йил охирига қолдиқ

Йил мобайнида ташкилот эҳтиёжлари учун сарфланди

жами

шу жумладан

жами

шу жумладан

жами

шу жумладан

бюджет маблағлари ҳисобидан

бюджетдан ташқари маблағлар ҳисобидан

бюджет маблағлари ҳисобидан

бюджетдан ташқари маблағлар ҳисобидан

бюджет маблағлари ҳисобидан

бюджетдан ташқари маблағлар ҳисобидан

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Асосий воситалар — жами (011 + 012 + 013 + 014 + 015 + 016 + 017)

010ххх
Шундан: турар жой иморатлар (010)011ххх
Нотурар жой иморатлар (011)012ххх
Иншоотлар (012)013ххх
Машина ва жиҳозлар (013)014ххх
Транспорт воситалари (015)015ххх
Кутубхона фонди (018)016ххх
Бошқа асосий воситалар (019)017ххх

Номоддий активлар (030)

020ххх

Товар-моддий захиралар — жами (031 + 032 + 033 + 034 + 035 + 036 + 037 + 038)

030
Тайёр маҳсулот (050)031
Қурилиш материаллари (060)032
Озиқ-овқат маҳсулотлари (061)033

Дори-дармонлар ва ярани боғлаш воситалари (062)

034

Инвентарь ва хўжалик жиҳозлари (063)

035
Шу жумладан: қоғоз

Ёнилғи, ёқилғи-мойлаш материаллари (064)

036

Машина ва асбоб-ускуналарнинг эҳтиёт қисмлари (065)

037
Бошқа товар-моддий захиралар (069)038
Жами (010 + 020 + 030)040

Кўрсаткичлар номи

Қатор коди

Асосий воситалар жами

Шундан

Номоддий активлар жами

Шундан

Товар-моддий захиралар жами

Шундан

бюджет маблағлари ҳисобига

бюджетдан ташқари маблағлар ҳисобига

бюджет маблағлари ҳисобига

бюджетдан ташқари маблағлар ҳисобига

бюджет маблағлари ҳисобига

бюджетдан ташқари маблағлар ҳисобига

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Кирим — жами (051 + 052 + 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058)050
шу жумладан:
сотиб олинди051
қурилди (яратилди, тайёрланди)052
беғараз олинди053
товар-моддий захиралар таркибидан ўтказилди054
узоқ муддатли активлар таркибидан ўтказилди055
ортиқча материаллар киримга олинди056
қайта баҳолаш натижасида057
қонунчиликда назарда тутилган бошқа ҳоллар058
Чиқим — жами (061 + 062 + 063 + 064 + 065 + 066 + 067 + 068)060
шундан:
беғараз берилган061
сотилган062
табиий йўқотишлар натижасида ҳисобдан чиқарилган063
камомад ва ўғирликлар натижасида ҳисобдан чиқарилган:064
шундан, ташкилот ҳисобига
айбдор шахслар ҳисобига
тугатилган065
ташкилот эҳтиёжлари учун ҳисобдан чиқарилган066
қайта баҳолаш натижасида067
қонунчиликда назарда тутилган бошқа ҳоллар068
Маълумот учун: асосий воситаларнинг эскириши02-счёт — жами

шундан

020-субсчёт

021-субсчёт

022-субсчёт

023-субсчёт

025-субсчёт

029-субсчёт

Йил бошига
Йил охирига

Раҳбар _______________

Бош ҳисобчи ______________
_

(имзо)

(имзо)

М.Ў____ ________________ 20____ йил